Кафедра комп'ютерних систем та мереж Інститут комп'ютерних інформаційних технологійСкачати 13,36 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір13,36 Kb.
 • Кафедра комп'ютерних систем та мереж
 • Історія кафедри
 • Перша в цивільній авіації кафедра обчислювальної техніки заснована в 1963 році заслуженим діячем науки і техніки України, академіком АН України, професором Пуховим Георгієм Євгеновичем.
 • В 1965 р. на базi кафедри були створенi новi кафедри: електронних цифрових обчислювальних машин (ЕЦОМ), та електронних моделюючих машин (ЕММ).
 • Кафедра ЕММ в 1982 р. перейменована на кафедру основ обчислювальної технiки та бортових обчислювальних пристроїв (ООТ та БОП).
 • Кафедру ЕЦОМ в 1991 р. було перейменовано на кафедру обчислювальних машин, систем i мереж (ОМСМ), завiдувач кафедри професор Нагорний Леонiд Якович по червень 2000 р.
 • Історія кафедри
 • У квiтнi 2000 р. кафедра ОВТ та БОП була реорганiзована i дiстала назву ОТ, її очолив професор Жуков Iгор Анатолiйович, випускник кафедри ЕЦОМ 1972 року, що очолював факультет АОТ з 1990 р. по 1999 р. та був проректором, першим проректором унiверситету з сiчня 1999 р. по листопад 2000 р.
 • Кафедру ОТ в 2007 р. було перейменовано на кафедру комп’ютерних систем та мереж.
 • На фото (зліва направо): доцент Пяткін Г.С., професор Жуков І.А., професор Нагорний Л.Я.
 • Напрямки і спеціальності підготовки (бакалаврат магістратура)
 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з відривом та без відриву від виробництва:
 • - бакалаврів за напрямом «Комп’ютерна інженерія» (4 роки навчання);
 • - магістрів та спеціалістів за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» (5 років навчання).
 • Кафедра готує фахiвцiв з повним викладанням навчальних дисциплiн англiйською мовою. Навчаючись за англомовним проектом, студенти покращують рівень знання англійської мови і мають змогу по закінченню університету навчатись та працювати за кордоном.
 • Англомовний проект
 • Навчання англійською надає шанси:
 • - працювати в міжнародних авіаційних організаціях;
 • - продовжувати навчання або працювати у будь-якій країні світу;
 • - брати участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах.
 • Дисципліни
 • Студенти вивчають спеціальні дисципліни: бортові ЕОМ, проектування мікропроцесорних систем, основи адміністрування комп’ютерних мереж, системи штучного інтелекту, програмні та технічні засоби захисту інформації, системи прийняття рішень, сучасні інформаційні технології, Internet-технології.
 • Під час навчання студенти вивчають основи побудови та адміністрування комп’ютерних мереж та корпоративних баз даних , розробки та адміністрування Web-вузлів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, XML, MySQL), Internet-технології, високопродуктивні обчислювальні системи.
 • Свій багатий досвiд науково-педагогiчний колектив кафедри КСМ передасть всiм, хто виявить бажання навчатись за напрямом "Комп'ютерна iнженерiя".

Методична робота

 • Кафедра розробляє і постійно оновлює навчально методичний комплекс, що включає:
 • навчальні плани для денного, заочного відділень;
 • навчальні програми з дисциплін, що читаються на кафедрі;
 • навчальні посібники та методичні рекомендації, що забезпечують закріплення і реалізацію навчальних програм;
 • пакети завдань для самостійної роботи студентів і завдання проміжного і підсумкового контролю знань;
 • тести для контролю поточних і залишкових знань студентів.
 • Лабораторія спеціалізованих ЕОМ та мікропроцесорів
 • У лабораторії проводяться лабораторні роботи з дисципліни “Цифрові електронні обчислювальні машини” та з дисципліни “Авіаційні бортові обчислювальні машини”
 • Лабораторія комп’ютерних мереж
 • У цій лабораторії проводяться практичні заняття з дисциплін, пов'язаних з провідними і безпроводовими комп'ютерними мережами і телекомунікаційними технологіями. Студенти одержують безпосередній доступ до сучасного мережевого устаткування промислового рівня, можуть тренуватися у створенні мережевих інфраструктур і сервісів на базі ОС Linux і Windows і втілювати в життя свої задумки. Лабораторія містить обладнання компаній Dell і D-Link.
 • У лабораторії проводяться лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін «Комп'ютерні мережі», «Мережі ЕОМ»
 • Лабораторія комп’ютерної електроніки
 • Спецiалiзована лабораторiя комп'ютерної електронiки була створена в 1994 році проф. Нагорним Л. Я. за підтримкою декана ФАВТ Пяткина Г. С.
 • Лабораторія укомплектована наступним устаткуванням: двопроменеві осцилографи З1-77; генератори прямокутних імпульсів Г5-63; мілівольтметри В3-38; генератори синусоїдальних коливань Г3-111; персональні комп’ютери.
 • Для проведення лабораторних робіт на персональних комп’ютерах вико-ристовується програма Electronics Workbanch.
 • У лабораторії комп'ютерної схемотехнiки та мiкропроцесорних систем проводяться такі курси:«Комп'ютерна схемотехніка», «Схемотехніка ЕОМ», де студенти вивчають фізичні та логічні принципи побудови електронних схем цифрових елементів і функціональних вузлів та їх використання в пристроях ЕОМ
 • Спецiалiсти, пiдготовленi кафедрою, працюють в галузi апаратного та програмного забезпечення комп'ютерiв, комп'ютерних систем та мереж. Вони вмiють створювати спецiалiзованi комп'ютернi системи та програми для задач обробки сигналiв та зображень, орiєнтацiї та управлiння рухомими об'єктами, забезпечувати функцiї телекомунiкацiї, створювати обчислювальнi системи з елементами штучного iнтелекту, проводити адмiнiстрування в складних комп'ютерних мережах i взагалi широко застосовувати комп'ютерну технiку для рiзних галузей народного господарства i, в першу чергу - для авiацiйної галузi.
 • Підготовка наукових кадрів
 • На кафедрі комп’ютерних систем та мереж створені всі умови для швидкого наукового зростання студентів, здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.
 • За період роботи спеціалізованої вченої ради Д 26.062.07 Національного авіаційного університету з 2004 року і по теперішній час було проведено захисти 32 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
 • Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного тестування


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка