Кафедра соціальної роботи та педагогікиСкачати 21,86 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір21,86 Kb.

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

Відкритий

міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Інститут соціальних технологій

Історія кафедри

6 листопада 1999 року в Університеті «Україна» було створено кафедру соціальної роботи, яка функціонує у складі Інституту соціальних технологій, з 2010 року - кафедра соціальної роботи та педагогіки. Натхненником та ініціатором створення кафедри, незмінним її завідувачем протягом 10 років була Тюптя Лідія Тимофіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений діяч народної освіти України, автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць. З 2010-2013р. кафедру очолював доктор філософських наук, професор Циба Віталій Трохимович. З 2013-2015 р. завідувачем кафедри працювала Кольченко Катерина Олегівна, кандидат технічних наук, доцент.

Напрями діяльності

Кафедра соціальної роботи та педагогіки є навчально-науковим структурним підрозділом Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» і вирішує такі завдання:

 • організація та здійснення на необхідному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з навчальних дисциплін, визначених навчальним планом з метою підготовки висококваліфікованих фахівців із соціальної роботи;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої кваліфікації;
 • надання методичної допомоги університету в організації і проведенні виховної роботи зі студентами;
 • проведення виховної роботи серед студентів, а також забезпечення творчих і професійних зв’язків із випускниками університету;
 • реалізація міжнародного проекту – навчальна магістерська програма разом із кафедрою соціальної педагогіки та психології Факультету соціального благополуччя і вивчення недугу Шяуляйського університету (Литва);
 • реалізація навчальної програми безкоштовного навчання за ваучером Центру зайнятості людей старше 45 років – «45+», звільнених військовослужбовців і переміщених осіб.
 •  

Науково-педагогічні працівники

Кандидати наук, доценти: Іванова І.Б., Братусь І.В., Кириленко В.Г., Литовченко О.В., Майборода О.В., Пузіков Д.О., Довгань Н.О., Боса Л.Г.

Старші викладачі - Цукур О.Г., Базиленко А.К., Лавриненко Д.Г., Дика В.А.

 

  Завідувач кафедри - Іванова І.Б., кандидат педагогічних наук, доцент. Дисертація «Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді» – 1998 рік. Сфера професійних інтересів – соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами, соціально-педагогічні умови навчання і розвитку особистості в інтегрованому середовищі, тьюторський (педагогічний) супровід студентів з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі.

Науково-педагогічні працівники

Рівні професійної підготовки фахівців соціальної роботи

Молодший спеціаліст

Галузь знань – 1301 – Соціальне забезпечення

Спеціальність – Соціальна робота

Код напряму підготовки – 5.13010101

Бакалавр

Галузь знань – 1301 – Соціальне забезпечення

Напрям підготовки – Соціальна робота

Код напряму підготовки – 6.130102

Спеціаліст

Галузь знань – 1301 – Соціальне забезпечення

Спеціальність – Соціальна робота

Код напряму підготовки – 7.13010201

Магістр

Галузь знань – 1301 – Соціальне забезпечення

Спеціальність – Соціальна робота

Код напряму підготовки – 8.13010201

Спеціалізації

 • Менеджмент соціальних послуг
 • Соціально-психологічне консультування
 • Управління міжнародними програмами і проектами
 • Управління соціальними закладами
 • Соціальна анімація
 •  

ТВСП – кафедри соціальної роботи

Територіально відокремлені структурні підрозділі УУ, в яких здійснюється професійна підготовка фахівців соціальної роботи

 • Білоцерківський інститут економіки та управління
 • Горлівський регіональний інститут
 • Вінницький соціально-економічний інститут
 • Житомирський економіко-гуманітарний інститут
 • Івано-Франківська філія
 • Карпатський інститут підприємництва
 • Коледж «Освіта» - м. Київ
 • Луцький Інститут розвитку людини
 • Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
 • Полтавський інститут економіки і права
 • Рівненський інститут
 • Сторожинецький коледж
 • Хмельницький інститут соціальних технологій

Контингент студентів

Контингент студентів

Особливості формування контингенту студентів на спеціальності

«Соціальна робота» на основі ліцензованого обсягу

 • Кафедра соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій – м. Київ на всі рівні навчання
 • Луцький інститут розвитку людини (спеціаліст), Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (молодший спеціаліст), Полтавський інститут економіки і права (молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр), Сторожинецький коледж (бакалавр), Карпатський інститут підприємництва (молодший спеціаліст)
 • Спільна міжнародна навчальна програма подвійного диплому “Соціальна робота” із Шяуляйським університетом – Литва (магістратура)
 • Навчальна програма Державної служби зайнятості за ваучером - «45+»
 •  

Наші партнери

 • Інститут проблем виховання НАПН України
 • Інститут педагогіки НАПН України
 • Служба у справах дітей КМДА
 • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КМДА
 • Спілка організацій інвалідів міста Києва
 • Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
 • Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (м. Лютіж)

Самостійна робота студентів

Особливості самостійної роботи студентів

 • індивідуально, без зовнішньої допомоги;
 • індивідуально під керівництвом викладача-предметника;
 • індивідуально з інформаційною та технічною підтримкою фахівця з комп’ютерних технологій;
 • індивідуально в інтерактивному режимі з викладачем-тьютором.
 •  

   

Інформаційна підтримка

Інформаційна підтримка самостійної роботи студентів:

 • навчально-методичне забезпечення процесу навчання;
 • інформаційні технології навчання, платформа MOODLE;
 • комп’ютерна інформаційна мережа –Internet;
 • електронна бібліотека.
 •  

Контрольні заходи

Контрольні заходи на спеціальності «Соціальна робота» здійснюються у формі:

 • поточного контролю (підготовка до семінарських і практичних занять);
 • модульного контролю (періодичного, тематичного);
 • підсумкового контролю (екзамен, тестування);
 • випускового контролю (комплексний екзамен, захист дипломної роботи).
 •  

   

Шкала оцінювання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Відмінно, зараховано А 90 – 100

Добре, зараховано В 82-89

Добре , зараховано С 74-81

Задовільно, зараховано D64-73

Задовільно, зараховано Е 60-63

Незадовільно, не зараховано з можливістю повторного складання FX35-59

Незадовільно, не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F0-34

Інформаційні ресурси

Інформаційна

платформа MOODLE

http://vo.ukraine.edu.ua/

Сайт кафедри

http://ist.vmurol.com.ua/kafedri/kafedra_socialjnoi_roboti_ta_pedagogiki/

 

 

Науково-методичні видання кафедри

Таланчук П.М., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі / навчально-методичний посібник. - К.: Соцінформ, 2004. – 128 с.

Ільєнко М.М., Гарматіна С.М., Ільєнко К.П. Анатомія людини : навч. посіб. – К.:Університет «Україна», 2007. – 242 с.

Пірен М.І. Етнопсихологія : навч. посіб. - К.: Університет «Україна», 2011. – 526 с. (Гриф МОН)

Iванова І.Б. Соціальна робота з людьми з особливими потребами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Іванова. – К.: ПВП «Задруга», 2011. – 416 c. (Гриф МОН)

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: методика викладання : навч.-метод. посіб. – К.: Університет «Україна», 2011. – 340 с. (Гриф МОН)

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2014. – 575 с. (Гриф МОН)

 

Наукова робота

Наукові теми кафедри

 • Інноваційні психолого-педагогічні підходи до розвитку життєвого потенціалу особистості в інклюзивному середовищі в контексті соціальної роботи.
 • Системний підхід до організації інклюзивного навчання.
 •  ”Клієнто-центрований підхід виник як потреба на посилення спрямованості допомоги на навчання, поглиблення і застосування методів роботи, які спрямовані на повернення миру і спокою в душі людей” (Карл Роджерс)

Конференції

Конференції, в яких кафедра бере постійну участь:

 • Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів (листопад щорічно, місто Київ, Університет “Україна”)
 • Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (квітень щорічно, місто Київ, Університет “Україна”)
 • The international conference organized by the Faculty of Social Welfare and Disability Studies, Siauliai University «Social Welfare: an interdisciplinary approach», April, Siauliai, Lithuania

Наукова і соціальна активність студентів

На кафедрі з квітня 2013 р. функціонує

Студентський навчально-науково-виробничий

підрозділ «Соціальна служба «Центр соціальної

активності».

Основні напрями діяльності: проведення соціальних

досліджень (реалізація замовлень на проведення наукових

досліджень організацій соціальної сфери в рамках виконання

дипломних магістерських робіт (проектів), реалізація

студентських соціальних програм і проектів (реалізація

прикладних проектів із соціального обслуговування населення),

інформаційна діяльність, соціальне партнерство, тьюторський

супровід, профорієнтація.

Студенти беруть активну участь у конкурсах

студентських наукових робіт з метою стимулювання творчого

наукового пошуку та з нагоди святкування

Дня науки в Україні.

Європейський диплом

Відповідно до Двосторонньої

угоди між Шяуляйським університетом

(Литва) та Університетом «Україна» впроваджено спільну магістерську навчальну програму «Соціальна робота». У 2014-2015 н.р. європейський диплом отримали 5 українських і 30 литовських студентів.

Іванова Ірина Борисівна Завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботиБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка