Кіровоградська льотна академія науДата конвертації25.12.2016
Розмір14,3 Kb.
 • Кіровоградська
 • льотна академія
 • НАУ
 • Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету – навчально-науково-виробничий комплекс, у якому підготовлено більш ніж 120 тисяч авіаційних фахівців, у тому числі понад 4 тисячі громадян з більш ніж 80 країн світу.
 • До складу КЛА НАУ входять факультети льотної експлуатації, обслуговування повітряного руху, менеджменту, заочного навчання, аспірантура, авіаційно-технічна база, льотний загін, тренажерні центри підготовки пілотів та авіадиспетчерів.
 • Для виконання навчальних польотів використовуються літаки: НАРП-1, АН-2, К-10, Як-18Т, ДА-40 та інші.
 • Чисельність науково-педагогічних працівників (за штатним розписом) складає 203 особи, серед них 12 докторів наук та 68 кандидатів наук.
 • К Л А Н А У

Основні приоритетні напрями наукової діяльності академії

 • Розробка та впровадження програмно-технічних засобів і технологій професійної підготовки авіаційних фахівців, в тому числі з застосуванням інтелектуальних тренажерних засобів
 • Вдосконалення методів керування якістю професійної підготовки авіаційних фахівців, розробка і впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи КЛА НАУ
 • Розробка та впровадження методів забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату
 • Проблеми управління сталим інноваційним розвитком авіаційних транспортних систем

Обсяги фінансування

 • 2010
 • 2011
 • 2012

Найвагоміші результати за закінченими у 2013 році науково-дослідними роботами

 • Фундаментальна НДР «ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ТРЬОХВАЛЕНТНОГО АТОМА НІТРОГЕНУ: N'-АЛКОКСИАМІНО-N-ПІРИДИНІЄВІ СОЛІ»
 • Науковий керівник: Циганков О.В, к.х.н., доцент, завідувач кафедри Загально-технічних дисциплін і авіаційної хімії КЛА НАУ.
 • Отримано експериментальний доказ дії аномерного ефекту в гемінальній системі O-N-X (X=Cl, O, N) похідних сечовин і амідів;
 • Отримано нові класи сполук;
 • Розроблено зручні способи синтезу нових і малодоступних органічних сполук;
 • Отримано нові і малодоступні органічні сполуки: встановлено хімічні і фізико-хімічні властивості синтезованих сполук;
 • Встановлено закономірності впливу зміни будови на реакційну здатність синтезованих сполук.
 • Результати наукового дослідження включені як окремі розділи курсів лекцій з органічної хімії, а також використанні в навчальних посібниках з органічної хімії. Підготовлено: 7 статей у наукових фахових виданнях (з них 3 - у міжнародних спеціалізованих виданнях, що входять до наукометричних баз даних), 5 публікацій у матеріалах Всеукраїнських і міжнародних конференцій. Підготовлено до захисту одна докторська та кандидатська дисертації.

Найвагоміші результати за закінченими у 2013 році науково-дослідними роботами

 • Прикладна НДР «Розробка та впровадження системи віддаленої самостійної тренажерної підготовки авіадиспетчерів на базі інтелектуальних процедурних тренажерів»
 • Науковий керівник: Неділько В.М., к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій, директор науково-виробничого інституту аеронавігації КЛА НАУ.
 • Створено та впроваджено програмно-технічні вироби: «Тренажер управління повітряним рухом FUSION», «Генератор вправ», «Програма-оболонка для організації навчального процесу», «Система підтримки прийняття рішень для інструктора», що відрізняються від існуючих врахуванням закономірностей діяльності операторів та впливу людського фактора при управлінні повітряним рухом у екстремальних умовах.
 • Підготовлено 14 статей до наукометричних баз даних, 3 статті у фахових виданнях України, 29 публікацій у матеріалах конференцій, 1 монографія.
 • Захищена 1 докторська дисертація, подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 2 кандидатських дисертації. Захищено 16 магістерських робіт. Отримано свідоцтв авторського права України – 2.

Розробки, які впроваджено у 2013 році

 • 1. Тренажер управління повітряним рухом FUSION
 • 2. Генератор вправ для автоматизованої генерації ситуацій та навчальних вправ наперед заданого рівня складності за заданим переліком навичок та умінь, що повинні формуватись
 • 3. Програма-оболонка для організації навчального процесу у комп’ютерному класі з автоматизованими робочими місцями авіадиспетчерів, інструктора та лаборанта для проведення циклу практичних і лабораторних занять з дисципліни «Управління повітряним рухом»
 • 4. Система підтримки прийняття рішень для інструктора тренажеру професійної підготовки авіадиспетчерів
 • Авторські свідоцтва №40062 від 09.09.2011р., № 42340 від 20.02.2012
 • Впроваджено: КЛА НАУ, Кіровоградська СОПР Дніпропетровського РСП ДП ОПР України «Украерорух».
 • ПРОЕКТ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЛА НАУ
 • Приймальна комісія
 • Деканат
 • Розклад занять

Тренажерні засоби підготовки пілотів

 • Інтерфейси різних
 • АС УПР
 • Дніпропетровськ
 • Донецьк
 • Львів
 • Одеса
 • Сімферополь
 • Харків
 • Тренажерні засоби підготовки авіадиспетчерів

Підготовка наукових кадрів, публікації, конференції

 • Кількість захищених дисертацій докторських – 2 кандидатських – 5
 • Опубліковано: монографій – 1
 • підручників – 1
 • навчальних посібників – 39 - з них з грифом МОНУ – 2
 • наукових статей – 110 - з них у зарубіжних виданнях – 14 - в тому числі в міжнародних науковометричних базах даних (Scopus) – 14 тез доповідей – 240

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

 • Технічний університет Софії (Болгарія)
 • Технічний університет Варни (Болгарія)
 • Державний університет цивільної авіації (Санкт-Петербург, Росія)
 • Навчальний центр «ERAY TOUR» (Турція)
 • Академія збройних сил генерала Милана Ростислава Штефаника (Словакія)
 • Вармінсько-Мазурський Інститут історії та міжнародних відносин (Польща)
 • Ноттінгемський університет (Великобританія)

Заходи з активізації наукової діяльності

 • Відкриття спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.22.13 — навігація та управління рухом
 • Організація постійно діючого науково-практичного семінару “Тренажерні засоби підготовки операторів складних систем керування”
 • Концентрація наукової діяльності спеціалізованих кафедр КЛА НАУ на дослідженнях у напрямах створення та використання засобів тренажерної підготовки авіаційних фахівців
 • Введення в дію класів процедурних тренажерів для пілотів та авіадиспетчерів
 • Кіровоградська
 • льотна академія
 • НАУ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка