Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинськогоСкачати 26,74 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір26,74 Kb.

ГЕОГРАФІЯ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО


Автори:

Кучеренко Н.В.(викладач вищої категорії, викладач-методист), Олександрійський педагогічний коледж.

Лопатюк С.Ю., вчитель української мови і літератури (І категорія),

Олексндрійський професійний ліцей.

Рибальченко С.В., вчитель української мови і літератури (спеціаліст),

Маловисківської ЗОШ – інтернат І-ІІ ст.

Скирта Т.П., вчитель української мови

і літератури (ІІ категорія), Диківська

ЗШ І-ІІІ ст.

Черненко І.П., вчитель української мови і літератури (вища категорія), Тарасівська ЗШ І-ІІІ ст.Кіровоград

04.03. – 15.03.2013 р.

Чому

Чому

Тарас Шевченко любив листуватися?

Актуальність

Актуальність

Епістолярна спадщина Шевченка не тільки поглиблює і значно розширює біографічні свідчення про поета, а й розкриває його погляди на явища суспільного, літературного й морального характеру.

У лаконічних, а подекуди розлогих листах Шевченко пише про враження від перебування далеко за межами рідного краю, про свою художню та мистецьку творчість, особисте життя, роздумує про долю України, розкриває другові-співрозмовникові найсокровенніше, ділиться задумами.

Проект розроблений за новою програмою з української літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Проект розроблений за новою програмою з української літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Програма з української літератури для 5−9 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392.

Метою програми є розвиток особистості учня, формування мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

Проект реалізується у 9 класі за темою «Т.Шевченко. Геніальний поет, мислитель, Пророк національного

відродження в Україні». Термін реалізації -13 год.

Опис проекту

Проект передбачає аргументоване висловлювання власної думки про тяжкий, наповнений переживаннями та випробовуваннями життєвий шлях поета. Проникнення в епістолярну лабораторію допоможе краще осмислити внутрішній світ Тараса Шевченка.

Працюючи над цим проектом, учні вдосконалять навички пошуково-дослідницької діяльності, аналізу, зіставлення, вміння переконливо і толерантно висловлювати власні судження.

Тему проекту досліджують п’ять груп учнів: «Історики», «Біографи», «Географи», «Літератори», «Соціологи».

Кінцевий результат – презентація досліджень учнів.

Навчальні предмети

Українська мова і література, географія, історія України

Очікувані результати:

 • учні планують свою діяльність, цілеспрямовано опрацьовують джерела інформації;
 • користуються інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • аргументовано висловлюють власні судження, аналізують, зіставляють факти;
 • удосконалюють навички публічного виступу;
 • розвивають творчі та комунікативні здібності;
 • оцінюють результати своєї і колективної праці.

Мета:

 • розкрити нові грані постаті Т.Г.Шевченка, які ще більше увиразнили б уяву учнів про особистість поета, і це стане ще одним доказом його феноменальності;
 • глибше осмислити творчість великого Кобзаря;
 • розвивати здатність бачити об’єкт всебічно, виділяти його істотні ознаки, встановлювати відношення і причинно-наслідкові зв’язки;
 • закріпити вміння працювати з епістолярною спадщиною митців як джерелом знань про їхній життєвий і творчий шлях;
 • сприяти вихованню потреби в спостереженні, формувати ціннісні орієнтири, особистісний досвід творчої діяльності учнів;
 • удосконалювати культуру та навички зв'язного мовлення.

Термін реалізації проекту

Підготовчий етап (учитель формулює назву проекту,

розробляє основні питання, дидактичний матеріал (тести, картки-

допомоги), критерії оцінювання .

Організаційно-мотиваційний етап (розподіл у профільні

групи) - 1-й урок.

Конструктивний етап (позаурочна дослідницько-пошукова

робота учнів ) – від 1 по 10-й уроки.

Оціночно-рефлекційний (проводять самооцінювання і

взаємооцінювання діяльності у групі над виконанням завдань

проекту; створюють презентаційні матеріали до захисту) – між

11-12 уроками.

Презентація результатів дослідження - 13-й урок.

Діяльність учнів


(повідомлення теми проекту - перший урок)

ГЕОГРАФІЯ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

 

Читання – це уявний діалог і співтворчість .

Р. Гром'як

Як багато ми втратили, переставши писати листи! Телефонну розмову не можна перечитувати знову і знову.

Ліз Карпентер

Робота над епіграфами.

Активізація та мотивація вивчення теми

Словникова робота

Епістолярний стиль (лат. epistola (epistula)- лист, подання) – функціональний різновид літературної мови, який обслуговує сферу письмових приватних або приватно-офіційних відносин. Уживаний переважно в листуванні, який, відповідно до теми й мети послання, існуючих традицій, взаємин кореспондентів, особистості автора, його настрою в момент написання, поділяють на «родинно-побутовий, інтимно-товариський, приватно-діловий і т. ін.»

Епістолярний стиль – це стильовий різновид мови, який втілюється в таких проявах як листи та епістолярна творчість. Текст, написаний епістолярним стилем, може належати до різних сфер суспільної та індивідуальної свідомості людини та може бути стилістично неоднорідним. Не всі науковці вважають його самостійним стилем, а приписують його до підстилю розмовного стилю.

1. Де навчався Т.Шевченко?

а) у Київському університеті,

б) у Петербурзькій академії мистецтв,

в) у Львівському університеті.2. У якому році Т.Шевченка було викуплено з кріпацтва?

а) 1838, б) 1841,в) 1843.3. Чий портрет було намальовано, щоб викупити Шевченка з кріпацтва?

а) Т. Шевченка, б) В. Жуковського;

в) К. Брюллова, г) І. Сошенка.

4. Коли народився Т.Г.Шевченко?

а) 10 березня 1861 року, б ) 9 вересня 1814 року,

в) 9 березня 1814 року

5. Яке справжнє прізвище Тараса Григоровича?

а) Грушевський, б) Шевченко,

в) Франко, г) Українець

6. У якому році вийшов у світ перший "Кобзар"?

а) 1814, б) 1861, в) 1845, г) 1840, д) 18607. Чи правда, що Т.Г. Шевченко - основоположник нової української літератури і національної літературної мови?

а) Так, б) Ні8. Т.Г. Шевченко народився в селі

а) Моринцях, б) Кирилівка, в) Лисянка.9. Т. Шевченко входив до політичної організації

а) "Чорний переділ”, б) "Кирило-Мефодіївське товариство”, в) "Земля і воля”.10. Укажіть, де і за яких умов Т. Шевченко відбував заслання.

а) Рядовим в Оренбурзькому окремому корпусі із забороною писати й малювати;

б) рядовим у Васильківському окремому корпусі із забороною писати й малювати;

в) рядовим у Московському військовому окрузі без заборони писати й малювати;

г) молодшим офіцером у Васильківському окремому корпусі.

Проведення тестового опитування вчителем

Учні проводять взаємоперевірку та оцінюють один одного. За результатами опитування вчитель об’єднує учнів у гетерогенні групи:


«Історики»

«Географи»

«Літератори»

«Біографи»

«Соціологи»

Між 1 і 2 уроком учні складають план роботи, збирають інформацію, проводять історичне дослідження і дають відповідь на поставлене запитання.

В кінці уроку оголошується склад груп, задається перше питання досліджуваної теми (“Історики”).

Як був розвинений епістолярний стиль у добу Шевченка?План роботи групи

* Обговорення відповіді на питання на основі навчального і життєвого досвіду.

* Збір матеріалу.

* Аналіз зібраної інформації.

* Обговорення.

* Визначення основної ідеї.

* Систематизація ідеї.

* Оформлення презентації.Індивідуальний план роботи

П.І.___________________________

Питання______________________

Вид роботи

Джерела

Термін виконання

На 5-му уроці вчитель задає питання групі “Біографи”: З ким ділився Тарас Григорович проблемами свого особистого життя? Він відчував себе самотнім?

На 7-му уроці питання групі “Літератори”: Як ставився поет до України?

Питання на 9-му уроці групі “Соціологи”:Актуаль- ність поштового листування в наш час.

Між уроками вчитель консультує, перевіряє, надає допомогу учням.

На 3-му уроці

вчитель перевіряє

план роботи груп і дає питання “Географам”: Наскільки широкою була географія переписки Т.Шевченка?

Між 11 – 12 уроками учні проводять самооцінювання і взаємооцінювання діяльності у групах; створюють презентаційні матеріали до захисту.

13 урок - презентація результатів дослідження учнів, висновки, обговорення, оцінювання.Обов’язковим є підсумкове оцінювання таких параметрів:

* об’єм опрацьованого матеріалу;

* якість створеного продукту діяльності;

* вміння оформити та презентувати власний проект .

Зміст роботи

Джерела інформації

Якою мовою написані листи до М.Г.Шевченка?

Т. 6, с.11-13. Листи М.Г.Шевченку від 15.11.1839,

від 02.03.1840Які форми звертання та прощання використовує поет?

Доберіть цитати з листів, у яких Шевченко виражає турботу про рідних.

У яких рядках листів виявлено бажання спілкуватися рідною мовою?

Картка-допомога групі «Біографи»

Приватні листи до рідних

Зміст роботи

Джерела інформації

Звідки адресований лист А.І.Лизогубу?

Т. 6, с. 35. Лист до А.І.Лизогуба від 22.10.1847

Яка мета листа?

 

Про які заборони говорить поет? Доберіть цитату.

 

Що тривожить Тараса Шевченка?

 

Картка-допомога групі «Біографи»

Листи до громадських діячів, письменників, митців

Зміст роботи

Джерела інформації

З якими почуттями звертається поет до В.Рєпніної?

 

 

 Т. 6, с.41-43. Лист до В.Рєпніноївід 25-29.09.1848Знайдіть цитату, де Шевченко виражає почуття вдячності за турботу.

 Якими новинами ділився поет з адресатом?

Картка-допомога групі «Біографи»

Листи до жінок

Яке місце займає листування в сучасному інформаційному світі? (Зразок орієнтовних запитань для проведення соціологічного опитування серед учнів школи)

 • Якій формі спілкування на відстані ви надаєте перевагу?
 • Що таке лист?
 • Дайте визначення адресата й адресанта.
 • Які бувають листи?
 • Як правильно оформляється лист?
 • З якою метою пишуть листи?
 • Яких правил етикету слід дотримуватись під час написання листа?
 • Що є обов’язковим у листі?
 • Чи доречно писати листи в добу високих технологій?

Критерії оцінювання

Самооцінка

Оцінка членів групи

Оцінка вчителя

Я, співпрацюючи з іншими, дотримувався

(- лася)правил спілкуванняЯ ретельно працював

(-ла) над завданнямиЯ залучав (-ла) до співпраці інших

Картка оцінювання роботи учнів у групі

Дата______________________________

Прізвище, ім’я _______________________________

Зміст

Об’єм опрацьованого матеріалу

Грамотність викладу

Оформлення

Взаємодія учнів у процесі роботи

Вміння презентувати

Оцінювання презентації

Прізвище, ім’я ____________________________Список джерел

1. Ляхова Ж. За рядками листів Тараса Шевченка. - К.:Дніпро, 1984. – 134 с.

2. Словник літературознавчих термінів. Вид. третє. Ред. М.В.Лесін, О.С. Пулинець. – К.: Радянська школа,

1977. – 486 с.

3. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: у 12 т. Редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.- К.:Наукова думка, 2001. Т.6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю.-2003.-632 с.

4. Шевченко Т.Г. Твори у п’яти томах. Т.5. - К: Дніпро,1979.-566 с.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка