Класна година в системі особистісно орієнтованого вихованняСкачати 27,63 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір27,63 Kb.

Класна година в системі особистісно - орієнтованого виховання


Підготувала

заступник директора з виховної роботи

Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу

І-ІІІ ступенів №1Баришенко Лариса Іванівна

МЕТА:

ЗАВДАННЯ:

 • Сприяти формуванню у педагогів установки на використання особистісно -орієнтованого підходу при підготовці та проведенні класних годин.
 • 1) Проаналізувати систему підготовки і проведення класних годин у школі;
 • 2) Виявити характерні риси особистісно - орієнтованої класної години, розібрати проекти її організації, критерії її аналізу.
 • 3) Назначити шляхи оволодіння педагогами технологією підготовки і проведення особистісно -орієнтованої класної години.

Мозковий штурм

ВИХОВАННЯ – ЦЕ …

Думки науковців

 • Класну годину можна назвати спеціально організованою ціннісно-орієнтованою діяльністю, що сприяє формуванню у школярів системи відносин до навколишнього світу
 • (Н.Щуркова)

Думки науковців

 • Класна година – це час для спілкування класного керівника зі своїм колективом, коли він використовує різноманітні прийоми, засоби і способи організації взаємодії.
 • (Е.Титова)

Думки науковців

 • Класна година – година роботи класного керівника – це форма виховної роботи, за якої школярі під керівництвом педагога включаються у спеціально організовану діяльність, що сприяє формуванню у них системи відносин до навколишнього світу (Л.Байбородова)

Думки науковців

 • Класна година – це така «клітинка» виховного процесу, яка дає педагогу можливість знайти час для спілкування з вихованцями, відкрито виголосити і висвітлити відношення до певних цінностей, допомагає зробити виховний вплив систематичним і регулярним, а сам процес виховання - не хаотичним і випадковим, а керованим і цілеспрямованим (Л.Маленкова).

Думки науковців

 • Класна година – це форма позаурочної виховної діяльності, їй не повинні бути притаманні академізм і повчальний тип педагогічної взаємодії
 • (Е.Степанов)

Що таке класна година?

 • По-перше, це позаурочна виховна діяльність;
 • По-друге, це фронтальна (масова) робота з дітьми;
 • По-третє, це гнучка за складом і структурою форма виховної взаємодії;
 • По-четверте, це спілкування класного керівника з дітьми, де пріоритетну роль відіграє педагог.

Головним призначенням класної години є:

 • надання допомоги учням в оволодінні важливими видами, формами та способами розвитку особистості на основі останніх досягнень психолого – педагогічної науки та практики, що значною мірою сприятиме її успішній інтеграції в суспільне життя школи, селища, країни.

Виховні функції класної години:


освітня (ознайомлення зі світом);

орієнтуюча(оцінювання світу);

спрямовуюча(взаємодія зі світом).


Освітня функція

 • Класна година розширює коло знань вихованців з етики, естетики, психології, фізики, математики, літературознавства та інших наук.
 • Предметом класної години можуть бути і знання з області техніки, народного господарства, а також відомості про події, що відбуваються в селищі, країні, світі, тобто об'єктом розгляду може стати будь-яке явище соціального життя.
 • Зразкові теми: “Як з'явився етикет”, “Наша Конституція”, “Проблеми сучасного суспільства” і т. д.

Орієнтуюча функція

 • Полягає у формуванні у школярів певного ставлення до об'єктів навколишньої дійсності, у виробленні в них ієрархії матеріальних і духовних цінностей. Якщо освітня функція передбачає знайомство зі світом, то орієнтуюча - його оцінку.
 • Названі функції нерозривно пов'язані між собою. Так, важко або навіть неможливо прищепити дітям любов до класичної музики, яку вони жодного разу не чули.
 • Часто класні години допомагають учням орієнтуватися в суспільних цінностях.
 • Теми таких класних годин: “Як стати щасливим?”, “Ким бути?”, “Яким бути?”, “Про мужність і жіночність”і т. д.

Спрямовуюча функція

 • Передбачає переведення розмови про життя в область реальної практики учнів, спрямовує їх діяльність. Ця функція виступає як реальний вплив на практичну сторону життя школярів, їх поведінку, вибір ними життєвого шляху, постановку життєвих цілей і їх реалізацію. Якщо в процесі проведення класної години відсутня певна спрямованість, то ефективність її впливу на вихованців істотно знижується, а знання не переходять у переконання.
 • Наприклад, класна година на тему “Міжнародний рік дитини”може завершитися прийняттям такого колективного рішення, яке передбачає збір книжок для малюків з Будинку дитини. Найчастіше класна година одночасно виконує всі три зазначені функції: вона і просвіщає, і орієнтує, і направляє учнів.

Тематика класних годин різноманітна

 • Класні години можуть присвячуватися:
 • 1. морально-етичним проблемам;
 • 2. проблемам науки і пізнання;
 • 3. естетичним проблемам;
 • 4. питанням держави і права;
 • 5. питанням фізіології та гігієни, здорового способу життя;
 • 6. психологічним проблемам;
 • 7. проблемам екології;
 • 8. загальношкільним проблемам.

Класна година складається з трьох частин:
 • вступної,
 • основної ,
 • заключної.


Результати анкетування учнів


1. Чи потрібно проводити класні години?

Результати анкетування учнів


2. Чи подобається тобі проведення класних годин?

3. Які форми проведення класних годин подобаються?


Результати анкетування учнів

4. Якщо в тебе проблема, за допомогою ти звернешся до ….


Результати анкетування учнів

1. Чи цікаве життя у твоєму класі?

 • Так – 83%
 • Ні – 17%.

2. Яка класна година в цьому навчальному році запам’яталася тобі більше всього?

 • Ніяка –6%,
 • «Твої права, дитино!» - 8%,
 • «Україна неосяжна» - 31%,
 • Шевченківські заходи - 39%,
 • «Книга в моєму житті» - 22%,
 • Новорічне свято – 8%,
 • «Без верби і калини – нема України» - 3%,
 • Голодомор – 3%,
 • Сімейні цінності, родинні свята – 6%.

3. Чи брали ви участь у плануванні класних годин взагалі чи конкретної класної години? Так – 78%, Ні – 19%, ніколи – 3%.

4. Чи берете ви участь у підготовці і проведенні класних годин?

 • Так – 81%
 • Ні – 19%.

5. Чи проводиться аналіз класної години (події)?

 • Так –8%
 • Ні – 42%
 • Не завжди
 • – 50%.

6. Про що ви б хотіли поговорити і що побачити у майбутньому?

 

У чому полягає основне призначення особистісно - орієнтованої класної години?

 • Вважають, що головне її призначення пов'язане із сприянням становленню й прояву суб'єктності й індивідуальності учнів, розвитком їхніх творчих здібностей. Щоб реалізувати це призначення, треба внести зміни в
 • цільовий,
 • змістовний,
 • організаційно – діяльнісний,
 • оціночно-аналітичний компоненти виховної години.

Суттєві відмінності між особистісно орієнтованою і традиційною класною годиною


Основні компоненти класної години

Традиційна класна година

Особистісно-орієнтована класна година

Цільовий

Спрямованість на засвоєння учнями прийнятих у суспільстві цінностей, норм, відносин і зразків поведінки.

Цільові настанови пов'язані насамперед з розвитком індивідуальності, суб ‘єктності й креативності дитини, проектуванням і становленням унікального образу її життєдіяльності.

Основні компоненти класної години

Традиційна класна година

Особистісно-орієнтована класна година

Змістовний

Зміст виховної години становить соціально схвалюваний досвід побудови діяльності, спілкування і відносин. Він регламентується нормативно-програмними документами. Суб'єктом визначення теми й змісту виховної години є педагог, і лише в поодиноких випадках суб'єктну роль виконують члени учнівського самоврядування

Зміст виховної години є особистісно значущим. Він включає матеріал, необхідний   для самореалізації й самоствердження особистості дитини. У визначенні теми й змісту виховної години поряд із педагогом суб'єктними повноваженнями володіє більшість учнів

Основні компоненти класної години

Традиційна класна година

Особистісно-орієнтована класна година

Організаційно-діяльнісний

Головним і часто єдиним організатором спільної діяльності й спілкування виступає класний керівник. Взаємодія учасників виховної години будується на основі монологу, фронтальних і групових форм роботи, суб‘єктно-об'єктних відносин між педагогом і вихованцями. Спільна діяльність, як правило, жорстко регламентується й здійснюється в чіткій відповідності з розробленим учителем планом виховної години

Учні є повноправними організаторами класної години та спільної діяльності, що відбувається в її підготовці. Акцент робиться на активній і зацікавленій участі кожної дитини, актуалізації її життєвого досвіду, прояві й розвитку її індивідуальності. Педагог піклується про створення для дітей і дорослих ситуацій вибору й успіху. У процесі діалогового спілкування учні вчаться критично мислити, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, слухати інших, шукати компроміси

Основні компоненти класної години

Традиційна класна година

Особистісно-орієнтована класна година

Оціночно-аналітичний

При аналізі та оцінці ефективності класної години увага звертається на обсяг, новизну й духовну цінність переданої дітям інформації, культуру й оригінальність її викладу, якість її засвоєння учнями

Як критерії оцінки результативності класної години є:
 • комфортність і активність участі учнів в класній годині;
 • емоційно-психологічна задоволеність учнів класною годиною;
 • оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками, які ляжуть в основу їх життєвої компетентності

При  складанні особистісно-орієнтованої класної години необхідно думати і шукати відповіді на такі питання:

 • 1. Що необхідно зробити для того, щоб уже в перші хвилини класної години були забезпечені позитивний емоційно-психологічний настрій і готовність учнів до участі в колективній розмові та діяльності?
 • 2. Коли і як будуть представлені результати підготовчої роботи?
 • 3. У який момент учні зможуть проявити свою індивідуальність і творчі здібності?
 • 4. Яким чином необхідно підвести підсумки класної години, щоб стимулювати подальшу діяльність .

Доцільно проводити класні години у формі (враховуючи вікові особливості учнів)

 • тренінгу,
 • ділової гри,
 • усного журналу,
 • дебатів,
 • дискусії,
 • диспутів,
 • турніру,
 • захисту проектів,
 • презентації портфоліо,
 • презентації програм саморозвитку учнів

Групу основних засобів складають:

 • колективні творчі справи;
 • колективна організаційна діяльність (планування, проведення заходів, обговорення результатів);
 • творчі ігри (пізнавальні. музичні, спортивні, сюжетно-рольові тощо);
 • творчі свята.

Самооцінювання участі учнів у класній годині може включати такі запитання:

 • Тема класної години була цікавою для мене, тому що…
 • На мою думку класна година була: а) потрібною, тому що… б) не потрібною, тому що…
 • Що змінилося в результаті проведення класної години: а) у мені; б) у моїх однокласниках?

Анкета для учнів

 • «Потрібно обережним торканням пробуджувати й утверджувати вольові сили дитини, збуджуючи її думати про себе, бачити й оцінювати себе. І найголовніше - вірити в себе».
 • В. О.Сухомлинський

Наші класні години

 • Козацькому роду нема переводу
 • Козацькому роду нема переводу
 • Козацькому роду нема переводу

Зустріч з письменницею Ларисою Ніцой

І лине над землею Шевченкове святеє слово…

І лине над землею Шевченкове святеє слово…

На пильних стежинах далеких планет залишаться наші сліди…

На пильних стежинах далеких планет залишаться наші сліди…

Букварикове свято

Букварикове свято

Букварикове свято

Не можна про це не сказати…

Не можна про це не сказати…

Свято матері

Думка в подарунок

 • Виховання має пріоритет над освітою. Створює людину виховання.
 • (Антуан де Сент-Екзюпері)База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка