Колективні способи навчання на уроках математики ПланСкачати 18,12 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір18,12 Kb.

Колективні способи навчання на уроках математики

План

 • Технології колективно-групового навчання.
 • Колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі.
 • “Мікрофон”.
 • “Мозковий штурм”.
 • “Навчаючи-вчуся”.
 • “Ажурна-пилка”(“Мозаїка”).
 • “Незакінчені речення”.
 • “Дерево вирішень”.
 • Висновок.

Технології колективно-групового навчання

 • передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу;
 • постійна активна взаємодія всіх учнів;
 • передбачають співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання;
 • усвідомлення особистої відповідальності та вміння об'єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв'язання спільної проблеми.

План організації колективної діяльності:

 • Постановка перед учнями завдання.
 • Обговорення завдання, інструктаж вчителя.
 • Організація діяльності учнів, складання плану
 • під наглядом вчителя.

 • Об'єднання отриманих результатів, формування учнями нового знання як загального результату діяльності всіх.
 • Оцінка виконаного завдання. Підведення
 • підсумків.

 • Застосування отриманих результатів до вирішення інших завдань.

Форми роботи:

 • "Мікрофон",
 • "Мозковий штурм",
 • "Навчаючи-вчуся",
 • "Ажурна-пилка“ (“Мозаїка”),
 • "Незакінчені речення",
 • "Дерево вирішень".

Колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі

 • Починають використовуватись ще у 1-му класі, у наступних класах поглиблюються та ускладнюються.
 • Варто починати з найдоступніших і зрозуміліших для дітей (“Мікрофон”, “Незакінчені речення”).
 • Можуть використовуватись і при повторенні, і при закріпленні і при контролі знань.

Під час колективних видів робіт на

уроках математики відбувається:

Розвиток математичних здібностей

Розвиток логічного мислення

Формування інтелектуальних умінь: порівняння, виділення головного, критичне мислення. Формуються воля й характер.

Виявляються мислительні операції: аналіз і синтез, абстракція й узагальнення.

Розвиваються й ускладнюються психічні процеси – сприйняття, пам'ять, увага, уява тощо.

“Мікрофон”

Організація роботи

1. Повідомте проблему класові.

2. Запропонуйте уявний "мікрофон" (будь-який предмет).

3. Надавайте учням слово почергово, передаючи "мікрофон". Говорити має право лише той, у кого знаходиться "мікрофон".

4. Повідомлені відповіді не коментують і не оцінюють.

5. Коли хтось висловлюється, інші не мають права щось говорити.

“Мозковий штурм”

 • Це такий метод вирішення проблеми, коли всі учасники розмірковують над однією і тією самою проблемою і "йдуть на неї в атаку". Цю технологію застосовують, коли потрібно кілька варіантів розв'язання проблеми.
 • Нагадайте правила першого етапу:
 • - мета - зібрати якомога більше ідей;
 • - кожен має право висловитись;
 • - пропозиції мають висловлюватися почергово, конкретно, стисло;
 • - приймаються будь-які пропозиції, навіть неймовірні;
 • - висловлювання інших не критикують і не обговорюють;
 • - розширення запропонованої ідеї заохочуються;
 • - ведучий може сформулювати нову ідею для запису за згодою того, хто її запропонував.

Організація роботи

1. Визначте проблему, яку необхідно вирішити.

2. Приготуйте папір для занотовування ідей, запишіть проблему у вигляді питання.

3. Оберіть ведучого та секретаря, який записуватиме всі ідеї.

4. Висловте свої ідеї.

5. Занотуйте їх у порядку надходження. Не вносьте в ідею жодних виправлень.

6. Продовжуйте, доки будуть виникати нові ідеї (але не більше 10-15 хв).

7. На закінчення обговоріть і оцініть запропоновані ідеї.

“Навчаючи-вчуся”

 • Використовують під час повторення вивченого та під час вивчення блоку інформації. Її застосування дає змогу учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам, підвищує цікавість до знань.

Організація роботи

1. Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку, по одній для кожного учня.

2. Роздайте їх кожному.

3. Запропонуйте учням:

 • упродовж декількох хвилин ознайомитися з інформацією, що міститься на картці;
 • після ознайомлення з матеріалом, що міститься на картці, нехай учні ознайомлять зі своєю інформацією однокласників і одержать інформацію від них.
 • Учень повинен:

 • одночасно говорити тільки з однією особою;
 • уважно слухати інформацію інших, запам'ятати якомога більше. Якщо потрібно, робити записи;
 • коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформацію, нехай вони розкажуть у класі, про що дізналися від інших.

"Ажурна-пилка“ (“Мозаїка”)

 • Цей вид діяльності дає змогу працювати разом, вивчати велику кількість матеріалу за короткий час.

Організація роботи

1. Доберіть індивідуальний інформаційний матеріал для кожного учня

2. Об'єднайте учнів у групи і видайте їм матеріали із завданням.

3. У групі учні обговорюють запропонований матеріал, вивчають. Необхідно обрати головуючого, щоб стежив за часом, та особу, яка ставить запитання, щоб переконатися, що кожен розуміє зміст матеріалу.

4. Після завершення роботи домашніх груп запропонувати учням долучитися до інших груп, у яких вони виступатимуть експертами з окремої теми. У кожній новоутвореній групі має бути представник із кожної домашньої групи.

5. Кожна експертна група має вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал загалом, здійснивши його експертну оцінку за визначений час (урок).

6. Після завершення роботи учні повертаються у свої домашні групи. Кожен учень має поділитися інформацією, яку він отримав в експертній групі, із членами домашньої групи. Інформацію варто донести якісно і в повному обсязі за визначений час.

“Незакінчені речення”

 • Часто поєднують з "мікрофоном", вона дає змогу розвивати в учнів зв'язне мовлення, власні висловлювання, порівнювати їх з іншими, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті і переконливо.
 • Організація роботи

 • Учитель чітко називає тему, з якої учні будуть висловлюватися (можна використати і уявний "мікрофон"), формулює незакінчене речення і пропонує учням закінчити його.
 • Кожен наступний учасник повинен почати свій виступ із запропонованої формули. Наприклад:
 • "На сьогоднішньому уроці я удосконалив свої вміння...",
 • "На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям було...",
 • " Ця задача навчила мене..." тощо.

“Дерево вирішень”

 • Ця технологія є варіантом розв'язання конкретної проблеми. "Дерево вирішень" допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень.

Організація роботи

1. Виберіть проблему, яка не має однозначного вирішення. Викласти її можна у вигляді цікавої історії, ситуації з життя, епізоду з літературного твору.

2. Запропонуйте учням необхідну інформацію для розв'язання проблеми, яка виникла під час домашнього завдання.

3. Підготуйте на дошці (окремому плакаті) чи роздайте кожному учасникові взірець "дерева рішень".

4. Чітко сформулюйте проблему, її суть, запишіть на дошці, заповнюючи схему.

5. Дайте необхідну додаткову інформацію щодо проблеми.

6. Запитайте в учнів про актуальність проблеми.

7. Шляхи і варіанти розв'язання проблеми можна визначити проведенням "мозкового штурму". Важливо набрати якнайбільше ідей.

8. Обговоріть ідеї, з'ясуйте, що позитивного чи негативного для кожної зі сторін він містить. Залишити три-чотири ідеї.

9. Об'єднайте учнів у малі групи і запропонуйте заповнити схему. Шляхом обговорення обирають один варіант рішення. Можна застосувати голосування.

Висновки

 • Отже, колективні способи навчання на уроках математики у початкових класах сприяють:
 • ефективному розвитку в кожного учня математичних здібностей, розвитку логічного мислення, системи загальнолюдських цінностей;
 • усвідомленню особистої відповідальності та вмінню об'єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв'язання спільної проблеми, формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи, взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного індивідуума;
 • вихованню толерантності, доброзичливості та піклування, почуття солідарності й рівності;
 • формуванню вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм і правил поведінки.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка