Комплексне оцінювання освітньої діяльності педагогів засобами моніторингових досліджень Шклярук Наталя Андріївна заступник директора з навчально- виховної роботиСкачати 64,17 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір64,17 Kb.

Комплексне оцінювання освітньої діяльності педагогів засобами моніторингових досліджень

Шклярук Наталя Андріївна

заступник директора

з навчально- виховної роботи

Дебальцівського НВК

Васильківського району

Моніторинг

Незалежна

експертиза

стану

освітнього

процесу

Функція

управління,

що забезпечує

зворотній

процес

Система

збирання,

аналізу,

подання

інформації,

база

управління

Спостере

ження

з метою

контролю,

оцінювання,

прогнозу

Система

отриманих

даних

для

прийняття

стратегічних і

практичних

рішень

Мета моніторингу

Діагностична

Кваліметрична

Прогностична

Управлінська

Аналітична

Моделювання

ІнформаційнаЗ′ясування результативності та ефективності діяльності

Визначення критеріїв якості освіти та її оцінювання

Визначення стану системи освіти, виявлення проблем

Побудова різноманітних моделей ситуацій на основі аналізу

Аналіз та інтерпретація результатів

Передбачення, прогноз та розробка можливих моделей розвитку

Ухвалення управлінських рішень, спрямованих на усунення виявлених недоліків, виявлення та поширення передового досвіду
 • Мета : підвищити рівень педагогічної майстерності й максимально розкрити творчий потенціал кожного вчителя

Освітній моніторинг як технологія рефлексивної діяльності учнів і педагогів

Ключові напрямки загального моніторингу

 • Моніторинг управлінської діяльності;
 • Моніторинг професійної майстерності;
 • Моніторинг виховної роботи;
 • Моніторинг якості навчання

Пам’ятка

     • Моніторинг не є контролем або інспектуванням.
     • 2. Результати моніторингу не можна використовувати для покарання конкретних осіб.

      3. Моніторинг потребує систематичності та послідовності дослідження проблем.

      4. Якість результатів моніторингу залежить від якості технології та інструментарію для оцінювання.

Етапи моніторингу

 • І етап- визначення мети і завдань дослідження.
 • ІІ етап- визначення об’єкта дослідження
 • ІІІ етап – вибір методів дослідження
 • IV етап – ознайомлення з результатами
 • моніторингу

 • V етап - аналіз та інтерпретація результатів
 • дослідження

 • VI етап - збирання інформації
 • VII етап - усунення виявлених недоліків

Методи дослідження

 


анкетування

спостереження

бесіда

інтерв'ю

ранжування

соціометричного вибору

ё

 • Підбиття
 • підсумків
 • даного
 • етапу
 • моніторингу
 • Діагностика
 • об’єкту
 • дослідження
 • Створення
 • умов для
 • моніторингового
 • дослідження
 • Здійснення
 • моніторингового
 • дослідження

Моніторингова карта Дебальцівського НВК


Об`єкти

Показники

Питання, що відстежуються

Кількісні

Характеристика педагогічного колективу за кваліфікаційними категоріями Кадровий склад педагогічного колективу

Вчителі

Рівень професійної майстерності

Рівень володіння методичними вміннями

Рівень психолого-педагогічної компетентності

Рівень інформаційної компетентності

Рівень готовності до науково-дослідницької діяльності

Рівень володіння засобами педагогічної взаємодії

Професійно-значущі риси особистості вчителя

Професійна спрямованість особистості вчителя

Рівень володіння засобами педагогічної взаємодії

Творчий потенціал

Результативність професійної діяльності

Ефективність педагогічної діяльності

Рівень вимог

Ефективність науково-дослідницької роботи

Назва методики

Функціональне спрямування

Анкета «Чи готові Ви до інноваційної діяльності?»

Анкета «Самооцінка вчителем задоволення від роботи в закладі»

Анкета «Ієрархія мотивів у процесі підвищення компетентності педагогів»

Анкета «Самооцінка реалізації потреб педагогів у розвитку та саморозвитку»

Тест «Професійна діяльність і ставлення до неї»

Тест «Психологічний портрет педагога»

Анкети «Соціально-психологічна атмосфера»

Анкети «Рівень професійної компетентності педагога»

Анкети «Рівень ІКТ –компетентності педагога»

Визначення готовності педагогів до інноваційної діяльності

Визначення вірогідної інформації щодо комфортності роботи у закладі, виявлення недоліків і проблем

Виявлення позитивних і негативних факторів розвитку і саморозвитку вчителя

Виявлення здатності вчителя до розвитку та саморозвитку

Оцінка професійної ситуації

Самомоніторинг учителя

Виявлення рівня професійної компетентності вчителя (спеціальна, професійно-педагогічна, методична компетентність)

Сукупність діагностик на виявлення утруднень у роботі вчителя

Інструментарій

діагностики педагогічного колективу

Алгоритм проведення моніторингу

 • Визначення мети і завдань дослідження.
 • Визначення об′єкта дослідження.
 • Вибір методів дослідження.
 • Ознайомлення з результатами моніторингу.
 • Аналіз і інтерпретація результатів дослідження на основі узагальнення інформації та виявлення чинників впливу.
 • Оголошення отриманих результатів, визначення шляхів усунення негативних тенденцій.
 • Робота по усуненню виявлених недоліків.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


___________ № _____

(дата)


№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання заходу

Особи, відповідальні за проведення заходу

1

Вивчення фахової літератури, перспективного педагогічного досвіду з досліджуваної проблеми

2

Розроблення та узгодження програми моніторингового дослідження

3

Підготовка інструментарію для проведення моніторингового дослідження

4

Узгодження підготовленого інструментарію з

5

Коригування інструментарію

6

Роздрукування необхідних матеріалів для проведення моніторингового дослідження

7

Проведення моніторингового дослідження

8

Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення моніторингового дослідження

9

Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами моніторингового дослідження

10

Підготовка проекту наказу про результати моніторингового дослідження

План проведення моніторингового дослідження

(підпис)

Моніторинг рівня навченості з предмету, який викладає вчитель

Динаміка навчальних досягнень учнів з предмета _світова література


навчальний

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д

В

П

С

Д Д

В

2010

2011


0

34

28

38

0

44

31

25

0

54

38

7,7

8,3

33

41

17

0

13

54

33

0

16

42

42

0

2011

2012


0

8

62

30

0

28

34

38

6,2

44

25

25

0

54

38

7,7

8,3

33

33

25

0

14

28

57

0

17

2

58

2012

2013


2013

2014


2014

2015


Динаміка

За рівнями+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

++

+

+

-

+

Динаміка

За класами+

+

-

-

-

+

+

Динаміка в

Системі


роботи

збереження рівня

Навчальний заклад

Діаграмна картина


клас

К-сть учнів у класі

К-сть учнів , які виконували контрольну роботу роботу

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

 

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10 - 12

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10 - 12

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10 - 12

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

разом

 

Звіт про підсумки моніторингових досліджень за 2013-2014 н.р.

Українська мова

Звіт

про вивчення результативності навчальної діяльності вчителів за 2013-2014 н.р.Прізвище, ім`я

Педик О.М.

Шклярук Н.А.

Овечка С.І.

Бабич Н.І.

Каращук К.І.

Омельченко Н.О.

Бондаренко А.В.

Міщенко Д.С.

Майор Л.Г.

Паталаха І.А.

Зуб С.О.

Завгородня Т.І.

Гуртова Н.Г.

Бойко О.М.

Берковський Г.П.

сума

ср.бал

1

 

8

9,1

9,4

7,6

7

9

8,9

8

8

8,4

9

9

7,6

8,9

8

126

8,4

 

сума

8

9,1

9,4

7,6

7,3

9

8,9

8,1

7,9

8,4

9

9

7,6

8,9

8

126,2

8,413

 

8,0

9,1

9,4

7,6

7,3

9,0

8,9

8,1

7,9

8,4

9,0

9,0

7,6

8,9

8,0

8,4

8,4

 

 

Педик О.М.

Шклярук Н.А.

Овечка С.І.

Бабич Н.І.

Каращук К.І.

Омельченко Н.О.

Бондаренко А.В.

Міщенко Д.С.

Майор Л.Г.

Паталаха І.А.

Зуб С.О.

Завгородня Т.І.

Гуртова Н.Г.

Бойко О.М.

Берковський Г.П.

сума

Середній бал

 

8,0

9,1

9,4

7,6

7,3

9,0

8,9

8,1

7,9

8,4

9,0

9,0

7,6

8,9

8,0

8,4

8,4

Інформаційно-комунікаційна компетентність учителя

 • Завдання моніторингового дослідження полягає у тому, що кожен вчитель  незалежно від рівня своєї кваліфікації, повинен вміти:
 • -        орієнтуватися в інформаційному просторі;
 • - отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Інструментарій проведення моніторингового дослідження

 • Анкета «Використання ІКТ у педагогічній діяльності»;
 • Діагностична карта педагогічного працівника з підвищення ІКТ-компетентності;
 • Діагностична карта педагогічного працівника «Використання ІКТ у роботі»;
 • Критерії визначення рівня сформованості у педагогічних працівників навичок працювати на комп’ютері;
 • Групи педагогів відповідно до рівня ІКТ-компетентності;
 • Показники ІКТ-компетентності педагогів;
 • Опитувальники для педагогічного працівника «Що допомогло у підвищенні рівня ІКТ-компетентності?»,
 • «Доцільність проведення моніторингу».

Діагностична карта педагогічного працівника за темами семінарів з підвищення ІКТ-компетентності


Варіанти відповідей на запитання "Навіщо Вам потрібна ІКТ-компетентність?"

Кількість осіб, які обрали відповідь

Відсоток осіб, які обрали відповідь

Для професійного самовдосконалення

12

75,0%

Щоб "не відставати" від своїх учнів, розуміти їх

4

25,0%

Щоб отримати відповідний сертифікат

0,0%

Щоб не псувати стосунки з керівництвом

0,0%

Для спілкування з професійних та особистих питань

13

81,3%

Щоб підвищити свій рейтинг у колективі

0,0%

Для кар’єрного зростання

4

25,0%

Для наукової діяльності

8

50,0%

Складно відповісти, не знаю, мені все одно

0,0%

Усього працівників, які взяли участь в опитуванні

16

Результати опитування педагогічних працівників щодо характеру їхньої мотивації до опанування ІКТ

Медіатека у методичному кабінеті

Моніторинг самоосвітньої діяльності


Діагностичний

Організаційний

Практичний

Узагальнюючий

Практичний

Організаційний

Діагностичний

Етапи самоосвітньої діяльності

Напрямки моніторингу самоосвітньої діяльності вчителя


Виявлення здатності вчителя до розвитку та саморозвитку

Діагностика професійних труднощів учителя1

2

3

Самооцінка реалізації потреб педагогів у розвитку та саморозвитку

4

Виявлення факторів, які впливають на розвиток та саморозвиток вчителя

Додатки

Мета дослідження


Виявлення готовності вчителя до саморозвитку

Виявлення рівня усвідомлення вчителем необхідності самоосвіти

Дослідження стану мотивації самоосвіти

Дослідити результативність самоосвіти

Інструментарій дослідження

  • Таблиця “Моніторинг самоосвіти вчителя
  • Діагностична карта педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку
  • Анкета, яка спонукає вчителя до саморозвитку

 

2012

2013


2014

2015


2016

з/п


Фактор діяльності

Вагомість фактора

Змістові критерії діяльності

Вагомість критерії

(V)


Проявлення критерію

(К)


1

1.Підвищення професійного рівня

Ф1 m 1( v1 k1 + v2k2 + v3 k3 + v4k4

12

13

14

15

16

Ф12________________

Ф13________________

Ф14________________

Ф15________________

Ф16_______________


M1 =0.2

1.Методичні знання

2.Професійні знання

3.Психологічні знання

4.Фахові знанняV1=0,20

К1

V2=0.20

K2

V3=0.20

K3

V4=0.25

K4

2

2. Здійснення навчально

виховного процесу

ф12_________________

ф13_________________

ф14_________________

ф15_________________

ф16


Ф2 = m 2( v5 k5 + v6 k6+v7 k7 + v8 k8+ v9 k9+ v10 k 10)

M2 = 0.3

5.Дидактичне проектув. навчання

6.Організація дидакт. Процесу

7.Контроль і оцінка результ.навч.

8.Корекція процесу навчання

9.Проведення додатк.індивід.зан.

10.Позакласна робота з предметуV 5=0.20

V6=0.20


V7= 0.20

V8=0.10


V9=0.1

V10=0.1


К5

К6

К7К8

К9

К103

3.Педагогічна

майстерність, ерудиція

ф12_________________

ф13_________________

ф14________________

ф15________________

ф16________________


Ф3=m3(v11k11 v12 k12+ v13 k13+ v14k14+ v15 k15)

M3=0.2

11.Гуманістична і гуманітарна

спрямованість діяльності

12.Педагогічні здібності

13.Педагогічна техніка

14.Професійна ерудиція

15.Загальна ерудиціяV11=0.20

V12=0.20


V13=0.20

V14=0.20


V15=0.20

К11

К12


К13

К14


К15

4

4. Виконавча дисципліна

Ф12_________________

Ф13_________________

Ф14_________________

Ф15________________

Ф16________________Ф 4= m4 (v16 k16+ v17k17+ v18k18+v19k19+ v20k20 )

M4=0.20

16.Плануваннянавч.вих.процесу

17.Ведення класних журналів

18.Виконання програм

19.Перевірка зошитів

20.Оформлення особових справ


V16=0.20

V17=0.20


V18=0.20

V19=0.25


V20=0.25

К16

К17


К18

К19


К30

5

5. Суспільна діяльність

Ф.5 = m5 ( v21 k21+ v22 k22+ v23 k23+ v24 k24 )

Ф12________________

Ф13________________

Ф14_________________

Ф15__________________

Ф16________________


M5=0.20

21.Участь у роботі метод.кабінету

22.Участь у конф., семінарах

23.Участь у громад.діяльності

24.Участь у педагогічному ярмарку, виставкахV21=0.20

V22=0.20


V23=0.20

V24=0.20


К21

К22


К23

К24


БАЗОВА КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Педагогічний моніторинг вчителя Шклярук Наталі Андріївни


Роки

Індикатори моніторингування

Комплексн

оцінка


Рейтинг

Шкільний рівень

Районний рівень

Обласний

рівень


Всеукраїн.

рівень


2009-2010

15,6

14,2

5

0

8,7

9

2010-2011

18,9

15,3

10

16,6

13,9

5

2011-2012

20

18

20

10

20

3

2012-2013

20

18

30

30

24,5

1

2013-2014

40

25

25

10

25

1

Організація відвідувань уроків

Оцінювання рівня професійної

компетентності

педагога


Внесення

рекомендаційпедагогу

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Провести індивідуальні бесіди з учителями, які атестуються. Скласти графіки відкритих уроків та виховних заходів

Жовтень 20 р.

Вивчити систему роботи вчителів, які атестуються, зокрема:

фаховий рівень, знання нормативно-правової бази з питань організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі

Жовтень 20 р. – лютий 20 р.

володіння методикою викладання навчального предмета, результативність роботи (аналіз результатів контрольних робіт, участі учнів у олімпіадах і конкурсах, роботи у МАН, ведення класних журналів)

Жовтень 20 р. – лютий 20 р.

робота з підвищення фахового рівня (участь у роботі методичних об’єднань, засіданнях педагогічної ради, у розв’язанні науково-методичних проблем навчального закладу, інноваційній діяльності; проходження курсів підвищення кваліфікації)

Жовтень 20 р. – лютий 20 р.

володіння методикою виховної роботи в учнівських колективах (класне керівництво; позаурочна робота, зокрема з навчального предмета, який викладає вчитель; участь у загальношкільних заходах, конкурсах тощо; обізнаність з психофізичними і віковими особливостями учнів)

Жовтень 20 р. – лютий 20 р.

Провести анкетування педагогів для з’ясування рівня їхньої професійної компетентності, характеру стосунків у колективі, вміння працювати з дітьми, особливостей співпраці з іншими вчителями, класними керівниками тощо

Лютий 20 р.

Провести анкетування батьків для з’ясування необхідності налагодження співпраці, надання педагогічної допомоги, професійної орієнтації дітей тощо

Лютий 20 р.

Провести анкетування та співбесіди з учнями для з’ясування їхньої думки щодо доступності викладення матеріалу, вміння вчителів зацікавити, готовності прийти на допомогу, об’єктивності оцінювання навчальних досягнень тощо

Лютий 20 р.

Надати вчителям методичну допомогу в підготовці до самоаналізу педагогічної діяльності

До 20 р.

Організувати творчі звіти вчителів на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради

Січень – лютий 20 р.

ПЛАН проведення моніторингу педагогічної, психологічної, методичної та фахової майстерності вчителів у атестаційний період

Педагогічний моніторинг сприяє:

 • Виявленню рівня кваліфікації педагогічних кадрів
 • Виробленню стратегії роботи з кадрами
 • Коригуванню концептуальних підходів до реалізації завдань програми
 • Прогнозуванню подальших дій у розвитку креативної особистості
 • Створенню ситуації успіху у колективі

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка