Компоненти моніторингу виховної діяльності знзСкачати 17,91 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір17,91 Kb.
 • ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО
 • ЗАКЛАДУ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-АДАПТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

КОМПОНЕНТИ МОНІТОРИНГУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНЗ

 • параметри результативності;
 • процедура оцінювання результативності;
 • аналіз отриманих результатів;
 • висновки;
 • розробка плану та стратегії удосконалення роботи

Мета моніторингу якості виховної роботи

 • Відстеження ефективності застосовуваних педагогічних засобів задля розвитку учнів та учнівського колективу в процесі виховної діяльності класного керівника

ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ - рівень особистісного розвитку учнів та учнівського колективу

 • ПРЕДМЕТ - організаційно-педагогічні умови ефективного використання засобів організації виховного процесу
 • Тестові методики особистісного зростання
 • Спостереження
 • Бесіди
 • Рейтинг
 • Анкетування
 • Вивчення продуктів діяльності
 • Вивчення шкільної документації
 • Збір незалежних характеристик
 • Метод педагогічних ситуацій
 • Узагальнення індивідуальних показників на групу
 • Соціометричні методи
 • Методики вивчення рівня згуртованості, вихованості, рівня сформованості колективу
 • Діагностика професійної позиції педагога як вихователя
 • Методика вивчення професійних орієнтирів педагогічного колективу в галузі виховання

Моніторинг не є і не може бути контролем або інспектуванням роботи заступника директора, педагога-організатора, класного керівника або учня, а його результати не можна використовувати для покарання окремих учнів чи педагогічних працівників. Чільним результатом моніторингу визнається постійне, компетентне та критичне обговорення отриманої у ході досліджень інформації для усвідомлення і відбору актуальних цілей та ефективних засобів національного виховання

 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИХОВАННЯ – співвідношення між метою виховання і результатами, досягнутими у процесі формування особистості, соціальних груп

Критерій1: Сформованість пізнавального потенціалу особистості учня

 • Пізнавальна актив- ність учнів
 • Шкільний тест розумового розвитку
 • Статистичний аналіз поточної і підсумкової успішності
 • Методики вивчення розвитку пізнавальних процесів
 • Педагогічне спостереження

Критерій 2: Сформованість морального потенціалу особистості учня

 • Тест  Н.Е. Щурковой "Міркуємо про життєвий досвід"
 • Методики "Недописана теза", "Ситуація вибору"
 • Метод ранжирування
 • Методики "Ріпка" ("Що у мене виросло"), "Магазин", "Золота рибка"
 •  

Критерій 3: Сформованість комунікативного потенціалу особистості учня

Критерій 4: Сформованість естетичного потенціалу особистості учня

Критерій 5: Сформованість фізичного потенціалу особистості учня

 • Статистичний медичний аналіз стану здоров’я учня
 • Виконання контрольних нормативів з перевірки розвитку фізичних якостей 

Критерій 6: Задоволення учнів життєдіяльністю школи

 • Методика А.А. Андрєєва "Вивчення задоволеності учня шкільним життям"
 • Методики "Наші відносини", "Психологічна атмосфера у колективі"
 • Анкета "Ти і твоя школа"
 • Соціометрія

Критерії сформованості професійної компетентності педагога: Сформованість виховної системи в класі

 • Вивчення документації з метою визначення:
 • - уміння поставити мету, визначити завдання, прогнозувати виховний процес;
 • - планування виховної діяльності з урахуванням вікових особливостей учнів;
 • -здійснення моніторингу виховного процесу;
 • уміння коригувати власну діяльність з урахуванням результатів моніторингу.
 • Анкетування  щодо дотримання основних принципів організації виховного процесу
 •  

Критерії сформованості професійної компетентності педагога: ефективність функціонування виховної системи в класі

 • Вивчення особистості учня:
 • - анкета для виявлення пізнавального інтересу учня;
 • - анкета для виявлення ставлення учня до навчання, домінуючого мотиву учіння;
 • - методика дослідження мотивів вибору професії та мотивації навчальної діяльності учня;
 • - анкета  для учнів "Життєві цінності старшокласників";
 • - анкета  для учнів з питання формування навичок здорового способу життя;
 • - опитувальник для виявлення рівня соціалізації та громадянського становлення особистості учня;
 • - опитувальник для виявлення стану сформованості  в учнів школи рис патріота, громадянина;
 • - анкета  для учнів "Самооцінка впевненості у собі";
 • - анкета  для учнів "Визначення  рівня відповідальності";
 • - анкета  "Мої інтереси";
 • - анкета  для  визначення відношення школярів до проблем насилля;
 • - анкета для виявлення проявів девіантної поведінки школярів.
 • Картка оцінки рівня вихованості учнів класу.
 • Соціометрія
 •  
 •  

Критерії сформованості професійної компетентності педагога: Задоволеність учнів, батьків, вчителів- предметників навчально- виховним процесом у класі  

 •  
 •  
 • Анкетування.
 • Співбесіди.
 • Протоколи диспансерного огляду учнів.
 • Методика  виявлення рівня сформованості у школярів здорового способу життя
 • Індивідуальні психолого-педагогічні карти учнів
 •  
 • Якість проведення виховних заходів
 • Умови для збереження здоров’я  учнів;
 • Оганізований соціальний захист дитини.

Критерії сформованості професійної компетентності педагога: Професійні риси особистості педагога-вихователя

 •  
 •  
 • Спеціальні знання вчителя у сфері виховання;
 • Володіння сучасними виховними технологіями;
 • Уміння  аналізувати результати своєї роботи, співвідносити її з результатами вихованості учнів;
 • Уміння  вести педагогічні дослідження у сфері виховання;
 • Уміння давати психолого-педагогічні рекомендації учням, батькам.
 • Вивчення документації.
 • Співбесіда.
 • Бесіди з учасниками НВП.
 • Анкетування:
 • - "Професійна підготовленість вчителя"
 • - "Школа очима вчителя"
 • Картка виявлення утруднень педагогічних працівників при організації методичної роботи.
 • Тестування:
 • - "Технологічна готовність  вчителів до проектної діяльності";
 • - "Інформаційна культура вчителя".
 • Самооцінка вчителем задоволення від роботи в школі.
 • Методика вивчення діяльності  вчителя у навчальному процесі (кваліметрична модель).

Критерії сформованості професійної компетентності педагога: Педагог-вихователь у структурі міжособистісних стосунків

 •  Тестування:
 • - «Комунікативні та організаторські схильності вчителя»
 • - «Стиль взаємин з учнями»
 • - «Способи реагування на конфліктні ситуації»
 • Комунікативна компетентність
 • Потреба у спілкуванні
 • Уміння вести діалог
 • Емпатія
 •  

Критерії сформованості професійної компетентності педагога: Психологічні риси особистості педагога-вихователя  

 •  
 • Відкритість
 • Моральність
 • Витримка
 • Критичне ставлення до своїх дій
 • Справедливість
 • Тактовність
 • Терплячість
 • Розуміння дітей
 • Діагностика:
 • - «Провідний  тип мотивації діяльності вчителя»
 • - «Типи акцентування характеру»
 • - «Емоційна стабільність і нестабільність»

Критерії сформованості професійної компетентності педагога: Здійснення процесу особистісного та професійного зростання.  

 •  
 • Знання про способи професійного самовдосконалення
 • Знання про слабкі й сильні сторони власної особистості та її діяльності
 • Уміння здійснювати  самоаналіз, самооцінку, самовизначення, самоконтроль
 • Оволодіння  сучасними самоосвітніми техніками
 • Співбесіди.
 • Анкетування:
 • - "Самооцінка реалізації потреб педагогів у  розвитку та саморозвитку"
 • - "Підвищення рівня методичної кваліфікації вчителів"
 • Тестування "Ваш творчий потенціал"

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЗА 2014-2016 роки

Перспективи моніторингу

 • Виявлення передового педагогічного досвіду, його узагальнення та розповсюдження
 • Ефективне використання кваліфікації вчителя, практичного досвіду та працездатності
 • Планування та робота методичного об’єднання класних керівників


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка