Концепція проекту Роботи фази ініціалізації проекту На фазі ініціалізації проекту виконуються три групи робітСкачати 32,92 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір32,92 Kb.

3.2. Концепція проекту

Роботи фази ініціалізації проекту

 • На фазі ініціалізації проекту виконуються три групи робіт:
 • Концепція проекту (опрацювання проблеми, ідеї проекту, мети, продукту й результатів, очікуваних вигод,обмежень, ризиків проекту)
 • Техніко-економічне обґрунтування проекту, його життєздатності та сталості
 • Підготовка оцінного висновку (експертиза проекту)

Фаза ініціалізації (концептуальна, передінвестиційна)

 • Розроблення концепції (точність: +/- 50%; суб'єкти: замовник, інвестор) - ідентифікація ідеї проекту (проблема, мета, продукт, результат) - SMART-деталізація мети - опис функціонування продукту

Потреба в змінах з’являється, коли виникає дискомфорт –проблема (або відкривається нова можливість)

 • Яблуко проблеми
 • ?
 • !
 • Що погано? Що бентежить? Що заважає?
 • Як має бути? До чого прагнути?
 • Мета розв'язання проблеми
 • SMART - вимоги
 • Проблема

Визначення мети діяльності базується на з'ясуванні причини проблеми

 • Визначення стратегічної мети
 • Аналіз ситуації
 • Дискомфорт
 • (симптоми проблеми, зони уваги)
 • Причини виникнення дискомфорту
 • Формулювання проблеми
 • (базується на виявленні причин)
 • Проблемно-орієнтована мета
 • Діяльність

На етапі ініціалізації (для проектів публічної сфери – це етапи програмування та ідентифікації проектного циклу)

 • Головна увага зосереджена на визначенні проблеми: уточнюється проблемна ситуація та описується проблема (публічна проблема), що буде вирішуватися в форматі проекту
 • В основі всіх проблем, зокрема у публічній сфері, є потреби зацікавлених сторін
 • Аналіз зацікавлених сторін тісно пов’язаний з аналізом проблеми – природу проблеми можна достеменно зрозуміти лише оцінивши потреби кінцевих споживачів

Аналіз зацікавлених сторін

 • 1. Визначити проблему (або можливість розвитку)
 • 2. Визначити всі цільові групи, зацікавлені у потенційному проекті
 • 3. Визначити ролі, інтереси, можливості кожної групи (сильні та слабкі сторони)
 • 4. Визначити можливості співробітництва або конфлікт взаємовідносин
 • Групи важливості та впливу зацікавлених сторін
 • Група І
 • Зацікавлені сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив
 • Будуть ставити вимоги, якщо їх інтереси будуть порушені, і підлягають захисту
 • Група ІІ
 • Зацікавлені сторони мають високий вплив на проект і високу важливість
 • Потенційні партнери, налагоджувати стосунки, заручитися підтримкою
 • Група ІІІ
 • Зацікавлені сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані
 • Джерело ризику, потребують уваги і контролю; консультування, інформування про перебіг подій
 • Група ІV
 • Зацікавлені сторони з низьким впливом і важливістю для проекту
 • Найменша увага

Можливі інтереси зацікавлених сторін проекту

 • Матриця зацікавлених сторін
 • Зацікавлені сторони
 • У чому зацікавлені
 • 1
 • Ініціатор
 • У втіленні ідеї
 • 2
 • Замовник
 • У якості і властивостях продукту проекту
 • 3
 • Менеджер і команда
 • У досягненні показників успіху проекту
 • 4
 • Бізнес
 • У фінансовій ефективності эксплуатації продукту проекту
 • 5
 • Громада
 • У результатах використання продукту проекту
 • 6
 • Влада
 • У політичній та соціально-економічній ефективності, екологічній безпеці створення й експлуатації продукту проекту
 • © Rach

Формулювання і опис проблеми

 • Сформулювати проблему і описати просто, прозоро, конкретно через відповіді на такі запитання:
 • - що становить проблему, які її симптоми;
 • - соціально-економічний, політичний, правовий, технічний, культурний контекст;
 • масштаб і впливи проблеми
 • чому з'явилася проблема, причини її виникнення
 • кого стосується проблема (зацікавлені сторони, цільові групи)
 • що вже робилося з розвязання проблеми і чому не вдалося досягти бажаних результатів (досвід)
 • що буде, якщо проблема не буде розв'язана (статус-кво)
 • Бажано використати конкретні цифри, статистику, аналітику, результати опитувань, таблиці, діаграми, графіки.
 • Наголос – на нових можливостях після розв'язання проблеми

Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (вимоги Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування)

 • Стисла інформація про АТО, опис існуючих потреб і проблем
 • Детальне визначення проблематики майбутнього проекту
 • Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб
 • Визначення цільових груп проекту
 • Підтвердження або спростування наявності існування в АТО чітко визначеного перспективного бачення щодо розвитку сфери діяльності, яка є змістом проекту. Змістом яких місцевих нормативно-правових актів воно відображено? Якщо так, додати витяги з відповідних документів . Надати інформацію, яким чином запропонований проект відповідає змісту загальної концепції розвитку території, якщо така існує. Надати обґрунтування спрямованості результатів проекту на визначені цільові групи.

При формуванні концепції проекту розглядається ідея (бізнес-ідея) проекту

 • Ідея проекту - формалізоване представлення інформації, яка з точністю ±50% дає уявлення про:
 • конкретну проблему діяльності
 • сутність та інноваційність задуму, його спроможність розв'язати проблему
 • мету проекту
 • орієнтовні очікувані вигоди
 • обмеження реалізації ідеї проекту
 • припущення та ризики реалізації ідеї.

При опрацюванні ідеї проекту здійснюється:

 • Консультації з зацікавленими сторонами (ЗС) і забезпечення їх активної участі у проекті (надати ЗС необхідну інформацію щодо альтернатив розв'язання проблеми, з'ясувати думки ЗС, залучити до роботи представників ЗС, визначити позиції ЗС щодо проекту)
 • Визначення ідеї (варіантів, альтернатив) проекту (на засадах інноваційного підходу)
 • Відбір ідеї (для проектів публічної сфери - на базі вимог принципів доречності, здійсненності, стійкості (матриця рішень)
 • Визначення мети, цілей та результатів проекту
 • Оцінювання основних складових системи якості проекту (для проектів публічної сфери – з урахуванням вимог принципів актуальності, здійсненності, ефективності та належного управління)

Інноваційність проекту: вимога до бізнес ідеї (вимоги Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в Україні)

 • Інноваційність: абсолютна або відносна
 • Зміст проектів (програм) має передбачати, зокрема, розробку методології інноваційних підходів до вирішення питань місцевого значення…
 • Інноваційна пропозиція: здійснюється у разі потреби, якщо проект передбачає технічну або іншу інновацію (продукт, послугу), розробку окремих методологічних елементів, які суттєво впливатимуть на ефективність здійснення трансформаційних перетворень у окремій сфері життєдіяльності територіальної громади… Це, наприклад, може бути:
 • - реформування житлово-комунального господарства (зміна економічних відносин, демонополізація надання послуг, упровадження нових механізмів надання послуг, впровадження зарубіжного досвіду…)
 • - реструктуризація окремого комунального підприємства
 • - формування надійних джерел надходжень до бюджету розвитку
 • - розробка усталених місцевих процедур у сфері соціально-економічного розвитку, фінансовій, майновій та інших сферах

Альтернативи розв’язання проблеми

 • Будь-яку проблему можна розв’язувати як мінімум двома альтернативними шляхами (саме просте – нічого не робити, або щось робити)
 • Кожний шлях (альтернатива) – є унікальним
 • Реалізація кожної альтернативи – це реалізація проекту
 • Але це будуть різні проекти, з різною метою, тому що від вибору альтернативи залежить формулювання мети проекту

Приклад формулювання проблемно-орієнтованої цілі на основі розгляду альтернатив розв’язання проблеми

 • Необхідність готувати численні документи з реєстрації нового бізнесу, в яких є багато неясностей, представляти їх та здійснювати оплату в різних місцях
 • ?
 • !
 • Можливість отримати чіткі консультації з підготовки документів і представити їх з оплатою в одному місці
 • Альтернативи
 • Створити центр реєстрації у виконкомі місцевої ради
 • Створити приватну фірму з правами реєстрації юридичних та фізичних осіб
 • Проблемно-орієнтована ціль:
 • Створити систему реєстрації нового бізнесу за типом «єдиного вікна» на базі відділу підприємництва міськвиконкому до початку III кварталу 2011 р.
 • При обранні другої альтернативи мета була б іншою!
 • Великі втрати часу і сил на реєстра-цію нового бізнесу

Методи генерації альтернатив

 • Взаємновиключні (або/або) чи доповнюючі (і/і) альтернативи (в залежності від наявного обсягу ресурсів)
 • Інкрементальний підхід – послідовні поліпшення
 • Радикальний підхід – зробити все по-іншому

Можливий набір критеріїв оцінювання альтернатив

 • Відповідність проблемі
 • Зебезпеченість ресурсами:
 • Фінансовими
 • Материіальними
 • Людськими
 • Часовими
 • Інформаційними
 • Здійсненність – силові поля:
 • Правове
 • Організаційно-управлінське
 • Зацікавлені сторони
 • Наслідки:
 • Фінансово-економічні
 • Соціально-политичні
 • Екологічні
 • Мета проекту – це модель майбутнього продукту проекту
 • Логічна структура мети проекту
 • ПЕРША СКЛАДОВА характеризує глобальну дію, яку необхідно реалізувати через проект для отримання продукту проекту в матеріальному вигляді. Наявність матеріального об’єкту може передбачати дії у вигляді його модернізації, реконструкції, сертифікації, упровадження, ліквідації й т.п. . Якщо об’єкту немає, то в залежності від стану проробки ідеї проекту можуть бути реалізовані дії щодо створення, розробки, побудови й т.п.
 • ДРУГА СКЛАДОВА повинна давати уявлення про майбутній матеріальний продукт проекту, що кореспондується з назвою продукту проекту.
 • ТРЕТЯ СКЛАДОВА містить бажані показники реалізації проекту в часі, вартості та, при можливості, особливості його реалізації (територіальні, оточення тощо).
 • 1
 • 2
 • 3
 • +
 • +

Приклад формулювання мети проекту

 • Реконструкція футбольного стадіону “Металург” із забезпеченням відповідності європейським вимогам якості до 01.04.2011 з дотриманням бюджету 780 млн.грн.
 • Бренд:
 • “Дніпроарена” – стадіон європейського рівня якості
 • Бренди (приклади): “Морський старт”, “Фабрика зірок”

Вимоги до коректно сформульованих цілей (SMART-вимоги)

 • S
 • M
 • A
 • R
 • T
 • конкретність (specific)
 • вимірюваність (measurable)
 • узгодженість (agreed-upon)
 • досяжність (realistic)
 • визначеність у часі (timed)

Продукт і результат проекту

 • Продукт – матеріалізоване чи нематеріальне (для послуги) в реальній дійсності завершення процесу споживання ресурсів (“вихід” процесу)
 • Результат – соціалізовані зміни у зовнішньому середовищу внаслідок використання продукту проекту

Модель «Внесок – Продукт – Наслідки»

 • У моделі «Внесок – Продукт – Наслідки»:
  • «внесок» – це ресурси (людські, гроші, час, енергія, ін.), які перетворюються у процесі діяльності у результати
  • «продукт діяльності» – безпосередні результати діяльності
  • «наслідок діяльності» – явища, які спричинені продуктами діяльності
 • Внесок
 • Продукт
 • Наслідок
 • Зворотний зв’язок
 • Економічність
 • Ефективність
 • Результативність
 • Організація/ Проект (“Чорна скриня”)
 • Діяльність/ реалізація
 • Цілі
 • Модель «Внесок – Продукт – Наслідки»

Фаза ініціалізації (концептуальна, передінвестиційна) На наступному етапі аналізуються продукт і альтернативи проекту

 • Розроблення ТЕО та бізнес-плану (точність: +/- 50%;
 • субєкти: замовник, інвестор, іноді - керівник)
 • - проектний аналіз: дослідження продукту проекту і середовища -ТЕО, бізнес-план (альтернативи) - оцінювання ефекту (цінності) і життєздатності проекту

Фаза ініціалізації (концептуальна, передінвестиційна)

 • Підготовка експертного (оцінного) висновку (точність: +/- 20%; суб’єкти: замовник, інвестор, керівник) - причини ініціації обраної альтернативи проекту - попередній опис змісту проекту - формалізація мети, продукту та результату проекту - опис обмежень та допущень проекту
 • Документи: Статут проекту, логічна матриця

Очікувані результати проектів публічного управління повинні відповідати вимогам сталості

 • Фінансова сталість
 • економічна ефективність та показники самоокупності проекту: за якими показниками буде вимірюватись - чи виявиться реалізація проекту економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади (регіону); якщо так, надати відповідне обґрунтування;
 • подальший розвиток й функціонування відповідних (у тому числі започаткованих за результатами проекту) структур, організацій та підприємств на засадах самоокупності, або принаймні незалежності від грантового фінансування;
 • яким чином діяльність за проектом позначиться на формуванні й розвитку джерел надходжень до місцевого бюджету (бажано обґрунтувати фінансовий прогноз таких надходжень);

Інституційна сталість

 • запланований вплив від реалізації проекту на розвиток місцевих інститутів, зокрема комунальної інфраструктури, мережі спеціалізованих закладів, місцевого підприємництва, громадських організацій;
 • чи отримано розвиток місцевих консалтингових організацій та впровадження у практику дій місцевого самоврядування залучення місцевого консалтингового потенціалу для вирішення питань місцевого значення (якщо таке передбачалося результатами проекту);
 • які особи набули повноважень власника матеріальних або інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами проекту.

Політична сталість

 • критерії оцінювання структурного впливу проекту на:
 • формування місцевої політики у відповідній сфері (галузі),
 • якість та інтенсивність процесів трансформаційних перетворень на відповідній території,
 • зміни управлінської поведінки та форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами, організаціями; місцевим підприємництвом та громадськими організаціями; з місцевими органами виконавчої влади; з органами місцевого самоврядування інших ланок та інших територіальних громад.
 • Як визначити, яким чином відповідні системні зрушення позначилися на наповненні місцевої нормативно-правової бази та на перспективах її подальшого розвитку?


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка