Концепція профорієнтаційної роботи матеріали науково-практичного семінару "Сучасні підходи до організації профорієнтаційної роботи з учнями"Скачати 15,92 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір15,92 Kb.

КОНЦЕПЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 • Матеріали науково-практичного семінару “Сучасні підходи до організації профорієнтаційної роботи з учнями”
 • 12 лютого 2014 року,
 • Біла Церква,КОІПОПК

Мета розвитку профорієнтаційної роботи в Київській області :

 • побудова системи освіти, яка забезпечує свідомий професійний вибір кожного учня на основі співставлення індивідуальних інтересів і запитів та потреб ринку праці.

ЗАВДАННЯ:

 • Визначення загальних цілей, змісту та пріоритетних напрямів профорієнтаційної роботи в регіоні.
 • Забезпечення профорієнтаційного процесу.
 • Стимулювання і підтримка дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності з питань професійного самовизначення школярів.
 • Спрямування навчальної, виховної роботи у навчальних закладах та позашкільної діяльності на виконання завдань профорієнтаційної роботи.
 • Забезпечення підготовки педагогічних та управлінських кадрів до організації та проведення профорієнтаційної роботи у навчальному закладі.
 • Моніторинг якості надання профорієнтаційних послуг.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ:

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОНЦЕПЦІЇ

 • До профорієнтаційної роботи та формування свідомого професійного самовизначення кожного учня застосовуються:
 • особистісно зорієнтований підхід;
 • діяльнісний підхід;
 • компетентнісний підхід.

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 • свідомості у виборі професії;
 • зв'язку профорієнтаційної роботи з життям, працею, практикою;
 • систематичності і наступності;
 • взаємозв'язку та координації діяльності всіх закладів, що здійснюють профорієнтаційну роботу;
 • Індивідуалізації;
 • орієнтації на використання ефективних освітніх технологій;
 • доступності інформації ;
 • добровільності отримання профорієнтаційних послуг;
 • конфіденційності.

ЕТАПИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 • І. Початковий (пропедевтичний) етап:
 • дошкільний вік, 1-4 класи
 • ІІ. Пізнавально-пошуковий етап:
 • 5-7 класи
 • ІІІ. Базовий (визначальний) етап:
 • 8-9 класи
 • IV. Етап профільного або професійного навчання:
 • 10-11класи

Початковий етап:

 • Ознайомлення зі світом професій;
 • формування поваги до праці та працівників, емоційно-забарвленого позитивного відношення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості;
 • діагностика задатків, створення умов для реалізації здібностей дітей;
 • формування початкових загально-трудових умінь та навичок, здатності до взаємодії з іншими в процесі діяльності, виховання загальної культури праці.

Засоби реалізації:

 • Засоби реалізації:
 • ігри
 • бесіди
 • тематичні заняття, ранки
 • консультації з батьками;
 • залучення до посильних видів трудової діяльності
 • Результат:
 • сформоване позитивне ставлення молодших школярів до себе, суспільства і трудової діяльності.

Пізнавально-пошуковий етап:

 • формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю;
 • формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості;
 • формування загальнотрудових умінь;
 • створення умов для розвитку здібностей в різних видах трудової (та наближеної до професійної) діяльності.

Засоби реалізації:

 • Засоби реалізації:
 • систематичне ознайомлення з поширеними професіями;
 • консультування відносно вибору профілю подальшої освіти та трудової діяльності;
 • факультативи, спецпредмети, гуртки, секцї.
 • Результат:
 • Визначення власних можливостей та інтересів до майбутньої професійної діяльності

Базовий (визначальний) етап

 • вивчення наукових основ вибору професії (класифікаційних ознак професій, їх вимог до людини, основних професійно-важливих якостей, правил вибору професії);
 • оволодіння методиками самопізнання, самооцінки, розвитку індивідуальних професійно-важливих якостей;
 • формування уміння співставляти вимоги професій з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці;
 • створення умов для професійної проби в різних видах професійної діяльності.

Засоби реалізації:

 • Засоби реалізації:
 • консультування відносно вибору професії та закладу професійної освіти;
 • екскурсії на виробництво;
 • Створення професіограм;
 • факультативи, спецпредмети, гуртки, секцї.
 • Результат:
 • вибір напряму (профілю) продовження освіти в старших класах або закладі професійної освіти для продовження навчання та одержання робітничої професії.

Етап профільного або професійного навчання:

 • оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками;
 • адаптація до навчального закладу і нового соціального статусу;
 • формування професійної мобільності, готовності до продовження професійної освіти і самовдосконалення, професійних інтересів;
 • розвиток професійно важливих якостей;
 • уточнення подальших професійних планів і професійної перспективи.

Засоби реалізації:

 • Засоби реалізації:
 • екскурсії до вищих навчальних закладів;
 • створення професіограм;
 • факультативи, гуртки, секцї;
 • відвідування курсів довузівської підготовки;
 • участь у профорієнтаційних проектах
 • Результат:
 • сформованість у випускників навчальних закладів стійкої мотивації до трудової діяльності; свідомий вибір майбутньої професії кожним учнем.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • створення нормативно-правових, організаційних, науково-методичних, психолого-педагогічних, матеріально-технічних основ проведення профорієнтаційної роботи;
 • сформованість у випускників навчальних закладів стійкої мотивації до трудової діяльності;
 • свідомий вибір кожним учнем майбутньої професії;
 • гармонійний розвиток дітей та молоді, оптимізація процесу її соціально-професійного становлення, виховання патріотичного ставлення учнів до своєї країни;

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • профілактика правопорушень серед неповнолітніх;
 • підвищення соціального статусу робітника в суспільстві та відновлення престижу робітничих професій та спеціальностей;
 • оптимізація процесу формування трудових ресурсів, подолання дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили;
 • задоволення потреб підприємств, організацій та установ області у кваліфікованих кадрах.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

 • Розроблення та внесення до Програми розвитку системи освіти Київської області на 2015 – 2019 роки проекту «Профорієнтаційна робота».
 • Розроблення організаційної структури управління профорієнтаційною роботою в Київській області, створення міжгалузевої координаційної ради та Центру профорієнтаційної роботи, узгодженість дій суб’єктів профорієнтаційного процесу.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

 • Розроблення й експериментальна апробація моделей організації профорієнтації, комплексних освітніх програм профорієнтаційного спрямування для учнів 1-11 класів.
 • Впровадження інноваційних технологій проведення профорієнтаційної роботи.
 • Включення до варіативної складової навчального плану для учнів 1-11 класів спецкурсів профорієнтаційного змісту; розширення мережі гуртків, секцій, клубів; використання активних практико зорієнтованих форм виховної роботи з учнями.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

 • Розроблення пакету діагностичних методик вивчення особистості школярів та їхньої професійної спрямованості, забезпечення психолого-педагогічного супроводу профорієнтаційної роботи.
 • Проведення проблемно-тематичних курсів для педагогічних та керівних кадрів з питань організації та проведення профорієнтаційної роботи.
 • Забезпечення науково-методичного супроводу профорієнтаційної роботи у районі, місті та навчальних закладах.
 • Розроблення системи моніторингу якості надання профорієнтаційних послуг.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка