Концепція універсального еволюціонізму Тріада еволюції Мінливість СпадковістьСкачати 13,93 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір13,93 Kb.
 • Лекція 12. Еволюція динамічних систем.
 • Концепція універсального еволюціонізму
 • Тріада
 • еволюції
 • Мінливість
 • Спадковість
 • Відбір
 • Закони еволюції є універсальними на всіх рівнях організації матерії: неживої речовини, живої природи та суспільства.
 • Стохастичність, випадковість, флуктуації, багатоманітність.
 • Біфуркаційний вибір з множини допустимих станів.
 • Принципи відбору: закони природи (напр.збереження)
 • Наслідки концепції:
 • Біфуркаційний тип вибору визначає незворотність еволюції (стріла часу)
 • Стохастичність і біфуркації призводять до зростання числа форм (морфогенез).
 • Природні об’єкти побудовані дискретно (тобто можна виділити системи та підсистеми).
 • В далеких від рівноваги відкритих системах можливі нові динамічні стани матерії – дисипативні структури.
 • Лекція 12. Дисипативні структури.
 • Моделювання динамічних систем
 • Структури.
 • Структура – це сукупність відношень між вирізненими у довільний спосіб елементами системи (безвідносно до їх природи). Отож під її формуванням розумітимемо зміни у цій сукупності.
 • Розрізняють просторові (напр. ком. Бенара) та часові структури (напр. коливання).
 • Стаціонарні системи
 • Рівноважні системи
 • Нерівноважні системи
 • 1000
 • 00
 • В ізольованих системах в околі рівноваги дисипація за рахунок виробництва ентропії за всіх умов знищує будь-які структури.
 • Лекція 12. Дисипативні структури.
 • Моделювання динамічних систем
 • Перший з двох основних класів необоротних процесів :
 • Ентропія володіє властивістю адитивності:
 • А чи може бути
 • t = 50 0
 • t = 100 0
 • dS2=dS1+dSвнутр.
 • dQ = dS1 * 100
 • dQ = dS2 * 50
 • - МОЖЕ !!!
 • Для початку формування структур необхідно перевищення експорту ентропії над її внутрішнім виробництвом:
 • Ентропійний насос
 • Лекція 12. Дисипативні структури.
 • Моделювання динамічних систем
 • Другий з двох основних класів необоротних процесів :
 • Виникнення структур у нелінійних сильно нерівноважних системах при особливих внутрішніх та зовнішніх умовах:
 • Відкритість (можливість )
 • Віддаленість від положення рівноваги (можливість )
 • Нелінійність (наявність варіантів для відбору)
 • Зовнішні параметри мають надкритичні значення
 • Мікроскопічні процеси відбуваються кооперативно (когерентно) (за рахунок внутрішних зв’язків із зовнішним середовищем)
 • Відкриті (активні) середовища
 • Лекція 12. Дисипативні структури.
 • Моделювання динамічних систем
 • У процесі перекачування енергії через систему за рахунок пониження ентропії у ній створюються відповідні структури. Втім кожна структура має певний граничний поріг пропускної спроможності. Для надкритичної перекачки структури мають бути незвичайними, тобто самоорганізація не є універсальною властивістю матерії.
 • Дисипативним структурам властиві:
 • зростання флуктуацій до макрорівня;
 • самоорганізація внаслідок експорту ентропії;
 • поява просторового та часового порядку;
 • перехід до впорядкованого стану за критичного значення деякого параметра в точці біфуркації;
 • неможливість прогнозування в точці біфуркації напрямку розвитку системи.
 • Базовий набір структур для дисипативних структур:
 • розповсюдження одиничного фронту збудження (напр, рух границі фазового переходу (ліс, що горить));
 • розповсюдження імпульсу стабільної форми;
 • стоячі хвилі;
 • спіральні хвилі, вихори (ревербератори).
 • Лекція 12. Дисипативні структури.
 • Моделювання динамічних систем
 • Лекція 12. Дисипативні структури.
 • Моделювання динамічних систем
 • Роль флуктуацій в процесах самоорганізації.
 • Флуктуаціями (лат. fluctuatio — коливання) наз. випадкові відхилення від середнього значення фізичних величин, що характеризують систему з великої кількості частинок. Викликаються тепловым рухом частинок або квантово-механічними ефектами.
 • Нестікість здатна розгойдати флуктуацію до макрорівневої величини, яка вже не компенсується ентропійними процесами, а, отже й може визначати подальшу еволюцію системи .
 • Взаємодія чи спільнодія ?
 • Хаотичний рух
 • Флуктуації
 • Комірки Бенара
 • В рівноважних системах дисипація знищує всяку упорядкованість.
 • У нелінійних відкритих сильнонерівноважних системах дисипація упорядкованість створює.
 • Лекція 12. Дисипативні системи.
 • Моделювання динамічних систем
 • Коли нова структура виникає унаслідок флуктуації, остання не може відразу «перемогти» початковий стан. Вона спочатку має встановитися у деякій скінченій області виграючи конкуренцію з іншими флуктуаціями, а вже аж потім заполонити весь простір. Тобто існує певний механізм нуклеації. В залежності від того, розміри початкової області флуктуації лежать нижче, чи вище деякого критичного (порогового) значення, флуктуація або затухає, або поширюється на всю систему переводячи її у новий макроскопічний стан.
 • Теоретичні і чисельні дослідження показують, що критичні розміри ядра нуклеації прямо залежать від параметрів дифузії збурення у системі.
 • Нуклеація каплі рідини в пере-насиченому парі. Існування порогу для формування дисипативних структур доведено експеримен-тально.
 • Лекція 12. Дисипативні системи.
 • Моделювання динамічних систем
 • Література.
 • Николис Г. Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: от диссипативных структур к упорядочености через флуктуации. –М. Мир., 1979, -512с.
 • Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах: Введение в теорию диссипативных структур. –М. Мир., 1979, -279 с.
 • Як показали роботи школи Пригожина, найважливішою спільною рисою широкого класу процесів самоорганізації є втрата стійкості з наступним переходом до стійких дисипативних структур. У точці зміни стійкості в результаті галуження мають виникнути щонайменше два розв’язки, котрі відповідають стійкому (близькому до рівноважного) стану і дисипативній структурі.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка