Концепція загальної освіти грунтується на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходівСкачати 12,47 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір12,47 Kb.

Нова Концепція загальної освіти грунтується на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів

 • Нова Концепція загальної освіти грунтується на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів

КОМПЕТЕНЦІЯ =

 • КОМПЕТЕНЦІЯ =
 • ЗНАННЯ + ДОСВІД

Предметна природознавча компетентність характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально й особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин “людина – природа”

 • Предметна природознавча компетентність характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально й особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин “людина – природа”

Програма “Природознавство”

 • Програма “Природознавство”
 • (1-4 класи)
 • 2 години на тиждень

формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи

 • формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи

формування цілісної природничо-наукової картини світу

 • формування цілісної природничо-наукової картини світу
 • формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, їх взаємозв’язки та залежності
 • формування загальнонавчальних і власне предметних умінь
 • формування способів навчально-пізнавальної діяльності
 • засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення до природи
 • засвоєння традицій українського народу ставлення до природи

спірально-концентричний, який забезпечує неперервне розширення і поглиблення кола знань, з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів на більш високому рівні відповідно до вікових особливостей дітей

 • спірально-концентричний, який забезпечує неперервне розширення і поглиблення кола знань, з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів на більш високому рівні відповідно до вікових особливостей дітей

екологічний

 • екологічний
 • краєзнавчий
 • українознавчий
 • планетарний
 • фенологічний (сезонний)

науковості

 • науковості
 • доступності
 • гуманізації
 • особистісно зорієнтованого навчання
 • наступності в освітньому, розвивальному та виховному процесах
 • забезпечення позитивної мотивації учіння
 • посилення пізнавального інтересу учнів
 • створення умов для самореалізації кожного учня

Об’єкти природи

 • Об’єкти природи
 • Взаємозв’язки у природі
 • Земля — планета Сонячної системи
 • Україна на планеті Земля
 • Рідний край
 • Охорона і збереження природи
 • Методи пізнання природи
 • СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 1 КЛАС
 • ВСТУП (1 год.)
 • РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год.)
 • РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (7 год.)
 • РОЗДІЛ ІІІ. СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ (17 год.)
 • РОЗДІЛ ІV. РІДНИЙ КРАЙ (10 год.)
 • РОЗДІЛ V. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА (8 год.)
 • РОЗДІЛ VІ. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ
 • (5 год., впродовж року, тематика за вибором учителя)
 • ТИПИ ПРОЕКТІВ
 • Дослідницькі
 • Творчі
 • Ролево-ігрові
 • Інформаційні
 • Практичні
 • створена одним авторським колективом закрита система друкованих навчальних видань для вчителя та учнів з конкретного предмета, об’єднаних концептуально, структурно та змістовно, використання якої забезпечує досягнення учнями освітніх результатів, передбачених Держстандартом освіти та навчальною програмою, за умов оптимальної реалізації дидактичних можливостей кожного зі структурних компонентів комплекту
 • Календарно-тематичне
 • планування
 • ПРИРОДОЗНАВСТВО
 • 1
 • клас
 • (68 год., 2 год. на тиждень)
 • Гільберг Т., Сак Т.
 • Принципи змісту і структури навчально-методичного комплекту
 • Науковості
 • Доступності
 • Віковідповідності
 • Наступності в освітньому, розвивальному і виховному процесах
 • Функції
 • навчально-методичного комплекту
 • цільова
 • мотиваційна
 • інформаційна
 • організаційно-процесуальна
 • контролю і самоконтролю
 • корекції і самокорекції
 • інтерактивна
 • самоосвітня
 • адаптивна
 • трансформаційна
 • систематизуюча
 • інтегруюча
 • координуюча
 • розвивально-виховна
 • Розвантаження змісту природничої освіти
 • Посилення практико орієнтованої та особистісно орієнтованої спрямованості змісту курсу
 • Реалізація діяльнісного підходу
 • Формування інформаційної компетенції, умінь працювати з різними джерелами інформації
 • Підвищення виховного потенціалу природничої освіти
 • Підвищення якості природничої освіти
 • Завдання навчально-методичного комплекту
 • Пріоритетні напрямки у викладанні предмета
 • Розвиток здібностей учнів
 • Формування основ ціннісного ставлення до природи
 • Використання краєзнавчого матеріалу в змісті предмета
 • Відкритість змісту освіти
 • Формування комунікативних умінь
 • Посилення у викладанні природознавства сучасних педагогічних технологій


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка