Концептуальні засади розвитку сфери інтелектуальної власності УкраїниСкачати 46,42 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір46,42 Kb.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ розвитку сфери інтелектуальної власності України*

 • Державна служба
 • інтелектуальної власності України
 • *пропозиція для публічної консультації

Бачення:

 • Інтелектуальна власність є визначальним та невичерпним ресурсом соціального, культурного та економічного розвитку України.

Мета:

 • Перетворення інтелектуальної власності на рушійну силу соціального, культурного та економічного розвитку України, шляхом:
 • удосконалення системи правової охорони інтелектуальної власності (законодавство, державні та громадські інституції);
 • удосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності;
 • створення сприятливих умов для впровадження об'єктів права інтелектуальної власності у виробництво та використання у бізнесі;
 • формування високого рівня культури та освіти українського суспільства у сфері інтелектуальної власності.

Принципи:

 • Розвиток сфери інтелектуальної власності
 • має базуватися на таких принципах:
 • верховенство права, законність, рівність всіх суб’єктів перед законом,
 • свобода інтелектуальної, творчої діяльності,
 • свобода підприємництва,
 • справедливий баланс приватних та публічних інтересів,
 • справедливий баланс приватних інтересів творців та підприємців,
 • правова визначеність та правова прогнозованість,
 • справедливість, добросовісність та розумність,
 • саморегуляція ринку інтелектуальної власності,
 • соціальна відповідальність бізнесу у сфері інтелектуальної власності.

Визначальні напрями розвитку сфери інтелектуальної власності:

 • розвиток національної правової бази та її гармонізація з актами Європейського Союзу;
 • розвиток міжнародних відносин – поглиблення співробітництва з ВОІВ та провідними відомствами з питань інтелектуальної власності інших країн, гармонійне інтегрування України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір;
 • удосконалення організації державного управління в сфері інтелектуальної власності, розширення функцій, що виконуються суб'єктами державної системи правової охорони інтелектуальної власності, та підвищення якості їх виконання;
 • удосконалення системи колективного управління майновими авторськими і суміжними правами;
 • створення умов для комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності (дерегуляція та стимулювання);
 • залучення малих та середніх підприємств до використання об’єктів інтелектуальної власності у своїй діяльності;
 • забезпечення ефективного використання підприємствами державної форми власності прав інтелектуальної власності;
 • удосконалення правової охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері;
 • розвиток інфраструктури взаємодії винахідників, науковців та бізнесу;
 • розвиток інноваційної діяльності, трансферу технологій;
 • підвищення обізнаності, поваги та розвиток культури суспільства у сфері інтелектуальної власності;
 • кадрове забезпечення у сфері інтелектуальної власності;
 • підвищення ефективності механізмів захисту прав інтелектуальної власності;
 • впровадження альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності (посередництво, медіація, арбітраж).

ЗАХОДИ: розвиток національної правової бази та її гармонізація з актами Європейського Союзу:

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • виконання плану імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • забезпечення умов, необхідних для функціонування режиму Зони вільної торгівлі;
 • виконання Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17.06.2015 «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку»;
 • удосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей з урахуванням досвіду країн ЄС;
 • удосконалення правової охорони промислових зразків з урахуванням досвіду країн ЄС;
 • удосконалення правової охорони комерційних позначень (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань) з урахуванням досвіду країн ЄС;
 • удосконалення правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав;
 • удосконалення правової охорони нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності;
 • удосконалення термінологічного апарату, який використовується галузевим законодавством у сфері інтелектуальної власності, та приведення його до однакового розуміння;
 • удосконалення порядку розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору або договору про створення за замовленням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності, договору про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт тощо;
 • удосконалення порядку розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені за рахунок коштів державного бюджету;
 • удосконалення законодавства України про нотаріат у частині закріплення права нотаріусів забезпечувати докази щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет;
 • удосконалення законодавства про телебачення і радіомовлення з метою посилення захисту прав інтелектуальної власності;
 • удосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності.

ЗАХОДИ: розвиток міжнародних відносин – поглиблення співробітництва з ВОІВ та провідними відомствами з питань інтелектуальної власності інших країн, гармонійне інтегрування України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір:

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • забезпечення виконання функцій МПО/ОМПЕ;
 • приєднання до окремих міжнародних договорів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ (Марракеський договір про полегшення доступу до опублікованих творів сліпим, слабозорим та особам, які інакше позбавлені можливості сприйняття друку, Пекінський договір про аудіовізуальні виконання);
 • поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері охорони прав інтелектуальної власності;
 • поглиблення співробітництва з провідними відомствами з питань інтелектуальної власності інших країн.

Заходи: удосконалення організації державного управління в сфері інтелектуальної власності, розширення функцій, що виконуються суб'єктами державної системи правової охорони інтелектуальної власності, та підвищення якості їх виконання:

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • створення Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності;
 • створення центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, фінансування здійснюється за рахунок зборів за дії, пов'язані з охороню прав інтелектуальної власності, та покладення на нього функцій щодо формування і реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу (передачі) технологій;
 • передбачення функцій щодо правової охорони сортів рослин, порід тварин та інших нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності;
 • дослідження перспектив правової охорони генетичних ресурсів, традиційних знань, фольклору, доменних імен;
 • передбачення функцій щодо арбітражу та посередництва у вирішенні спорів про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі, що розміщені в мережі Інтернет;
 • передбачення функцій щодо організації фіксації фактів використання об'єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет;
 • передбачення функцій щодо правових та технологічних аудитів у сфері інтелектуальної власності;

Заходи: удосконалення організації державного управління в сфері інтелектуальної власності, розширення функцій, що виконуються суб'єктами державної системи правової охорони інтелектуальної власності, та підвищення якості їх виконання:

 • передбачення функцій щодо визнання недійсними прав інтелектуальної власності (запровадження інституту адміністративного оскарження);
 • передбачення функцій щодо депонування об'єктів авторського права та суміжних прав (їх еталонних зразків) у сховищі (депозитарії), ведення відповідних реєстрів на основі даних останнього;
 • передбачення функцій щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги центральним органам виконавчої влади з питань, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності;
 • передбачення функцій щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги мікро, малому та середньому підприємництву з питань, пов’язаних з охороною та комерціалізацією прав інтелектуальної власності;
 • передбачення функцій щодо узагальнення і подання Кабінетові Міністрів України інформації про використання органами виконавчої влади та державними підприємствами об'єктів інтелектуальної власності та пропозиції щодо підвищення ефективності такого використання;
 • передбачення функцій щодо організації позасудового вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, в тому числі щодо порушення прав інтелектуальної власності у зв'язку з використанням об'єктів права інтелектуальної власності в українському сегменті мережі Інтернет;
 • надання методологічної, методичної та іншої допомоги правоохоронним органам з питань захисту прав інтелектуальної власності;
 •  створення центру з арбітражу і посередництва (з урахуванням досвіду ВОІВ та країн ЄС);
 • створення навчального (тренінгового) центру з питань інтелектуальної власності (спільно з провідними ВНЗ України).

Заходи: удосконалення системи колективного управління майновими авторськими і суміжними правами:

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • приведення у відповідність національного законодавства щодо унормування діяльності вітчизняних організацій колективного управління з положеннями Директиви 2014/26/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26.02.2014 про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання в електронній мережі;
 • забезпечення представництва інтересів авторів;
 • визначення розміру справедливої винагороди за використання об'єктів авторського права та суміжних прав;
 • визначення моделі колективного управління майновими авторськими і суміжними правами;
 • забезпечення прозорої та відкритої діяльності організацій колективного управління майновими авторськими і суміжними правами.

Заходи: створення умов для комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності (дерегуляція та стимулювання):

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • лібералізація процедури реєстрації прав інтелектуальної власності (практика Європейського Союзу: видача паперового примірника охоронного документу на об'єкти промислової власності за клопотанням правовласника);
 • лібералізація процедури реєстрації фактів передання виключних майнових прав;
 • удосконалення комунікацій між закладом експертизи, ДСІВ та заявниками/власниками охоронних документів (розвиток електронного документообігу, ведення електронного діловодства за заявками, проведення засідань Апеляційної палати ДСІВ у режимі відео-конференцій);
 • введення податкових стимулів суб’єктам господарювання, які впроваджують передові інноваційні технології та винаходи, створені в Україні;
 • запровадження кредитних програм для суб’єктів господарювання, які впроваджують передові інноваційні технології та винаходи, створені в Україні;
 • ініціювання програм страхування ризиків у господарській діяльності при впровадженні передових інноваційних технологій та винаходів, створених в Україні;
 • розвиток комунікацій між творцями, науковцями та бізнесом;
 • підвищення культури ведення бізнесу з використанням прав інтелектуальної власності.

Заходи: залучення малих та середніх підприємств до використання об’єктів інтелектуальної власності у своїй діяльності

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • розроблення механізмів субсидіювання малих та середніх підприємств (кредитування патентування);
 • підвищення обізнаності представників МСП про інтелектуальну власність;
 • забезпечення здійснення правових та технологічних аудитів для МСП;
 • забезпечення здійснення широкого спектру патентних пошуків, орієнтованих на потреби МСП;
 • забезпечення здійснення маркетингових досліджень, орієнтованих на потреби МСП;
 • сприяння оцінці технічних рішень, які розробляються МСП, на предмет перспектив їх патентоспроможності та комерціалізації.

Заходи: забезпечення ефективного використання підприємствами державної форми власності прав інтелектуальної власності:

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • удосконалення законодавства щодо розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, створенні за рахунок коштів держаного бюджету;
 • визначення потреб у програмному забезпеченні (із врахуванням можливостей використання вільного програмного забезпечення та програмного забезпечення з відкритим кодом) та розроблення орієнтовних тендерних умов для закупівлі ліцензійного програмного забезпечення;
 • проведення правових та технологічних аудитів використання державними підприємствами об'єктів права інтелектуальної власності та надання пропозицій щодо їх охорони;
 • узагальнення інформації про використання державними підприємствами об'єктів інтелектуальної власності та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності такого використання;
 • розроблення програм використання інтелектуальної власності та оцінки її ефективності;
 • надання методологічної, методичної та іншої допомоги державним підприємствам з питань, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності.

Заходи: удосконалення правової охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • розроблення політики щодо охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері;
 • розроблення правового режиму об'єктів права інтелектуальної власності у військово-технічній сфері;
 • розроблення системи управління об'єктів права інтелектуальної власності у військово-технічній сфері;
 • створення реєстру результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт військового, спеціального та подвійного призначення;
 • передбачення пільг у процедурах реєстрації прав на об'єкти інтелектуальної власності військового, спеціального та подвійного призначення;
 • забезпечення обліку об'єктів права інтелектуальної власності військового, спеціального та подвійного призначення, створених за рахунок коштів державного бюджету;
 • надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам права інтелектуальної власності у військово-технічній сфері;
 • удосконалення механізмів взаємодії з центральними органами виконавчої влади та виконавцями державних контрактів на проведення НДДКР цивільного призначення з метою забезпечення правової охорони та використання отриманих результатів інтелектуальної діяльності;
 • проведення перевірки діяльності державних замовників та організацій - виконавців державних контрактів, що передбачають проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

Заходи: розвиток інфраструктури взаємодії винахідників, освітян, науковців та бізнесу:

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • сприяння взаємодії між науковими установами, освітянами та бізнесом, сприяння створенню наукових парків, бізнес-інкубаторів, стартапів, центрів комерціалізації інтелектуальної власності при вищих навчальних закладах та наукових установах;
 • надання методологічної, методичної та іншої інформаційної допомоги наукових паркам, центрам комерціалізації інтелектуальної власності з питань, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності.

Заходи: розвиток інноваційної діяльності, трансферу технологій:

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • виконання рекомендацій Парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”, схвалених Постановою Верховної Ради України від 11.02.2015 № 182-VIII;
 • започаткування в Україні міжнародного проекту ВОІВ «Створення Центрів підтримки технологій та інновацій», метою яких є спрощення доступу до технічних знань і підвищення ефективності використання патентної інформації, в регіональних і обласних центрах науково-технічної інформації;
 • сприяння діяльності суб’єктам інноваційної системи України у частині надання методологічної та методичної допомоги з питань правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності;
 • надання методологічної, методичної та іншої інформаційної допомоги при реалізації державних інвестиційних програм.

Заходи: підвищення обізнаності, поваги та розвиток культури суспільства у сфері інтелектуальної власності

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • розроблення політики щодо розвитку творчої діяльності дітей, юнацтва та молоді;
 • підготовка інформаційних та навчальних матеріалів для підвищення обізнаності, поваги та розвитку культури суспільства у сфері інтелектуальної власності;
 • удосконалення навчальних програм для учнів і студентів та передбачення в них інформації про інтелектуальну власність та її роль у соціально-економічному розвитку суспільства;
 • сприяння запровадженню курсів з винахідництва як факультативів у програмах шкільної освіти;
 •  визначення дисципліни "інтелектуальна власність" як обов'язкової для вивчення у всіх вищих навчальних закладах України;
 • підтримка проведення літніх шкіл з інтелектуальної власності на базі провідних національних університетів, у тому числі спільно з ВОІВ;
 • підтримка проведення олімпіад з інтелектуальної власності;
 • підтримка та сприяння відкриттю в Україні на базі провідних національних університетів навчальних курсів з інтелектуальної власності, що організовуються в рамках діяльності академії ВОІВ;
 • підвищення рівня обізнаності підприємців з питань інтелектуальної власності та розвиток культури ведення бізнесу у цій сфері, сприяння утвердженню добросовісної поведінки у сфері інтелектуальної власності.

Заходи: підвищення обізнаності, поваги та розвиток культури суспільства у сфері інтелектуальної власності

 • сприяння інститутам творців об'єктів права інтелектуальної власності (авторам, винахідникам, виконавцям тощо), представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та оцінювачів у сфері інтелектуальної власності;
 •  підтримання діяльності творчих спілок та інших громадських організацій країни, що діють у сфері інтелектуальної власності;
 •  сприяння формуванню добросовісних звичаїв ділового обороту у сфері інтелектуальної власності;
 • проведення практикумів, спрямованих на обмін міжнародним досвідом щодо підвищення поваги до інтелектуальної власності для представників судових та правоохоронних органів;
 • проведення спеціалізованих навчальних заходів для викладацького складу закладів освіти, в тому числі тих, які готують фахівців для судових, митних та правоохоронних органів;
 • забезпечення проведення просвітницьких заходів (конференцій, семінарів, конкурсів тощо) як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях), спільно з всесвітньою організацією інтелектуальної власності;
 • створення спеціалізованого інформаційного ресурсу (веб-порталу), з метою підвищення обізнаності молоді та суспільства про інтелектуальну власність, розвиток культури суспільства у сфері інтелектуальної власності;
 • проведення спеціалізованих інформаційних кампаній, розрахованих на цільову аудиторію (учні шкіл, студенти ВНЗ, викладачі закладів освіти, підприємці, споживачі, представники державного сектору) з метою інформування про негативні наслідки контрафакції, піратства та недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності, а також про перспективи та переваги, які забезпечуються завдяки творчій діяльності, охороні та впровадженні інтелектуальної власності;
 • залучення засобів масової інформації до висвітлення заходів, спрямованих на підвищення обізнаності, поваги та розвиток культури суспільства у сфері інтелектуальної власності.

Заходи: кадрове забезпечення у сфері інтелектуальної власності

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • ініціювати державне замовлення на перепідготовку кадрів з питань інтелектуальної власності для фахівців судових, митних та правоохоронних органів;
 • сприяння політиці надання на вільний вибір вузів визначати ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» чи «магістр»), на якому має викладатися курс «Інтелектуальна власність» (з уніфікацією назви курсу в усіх вузах) як обов’язковий курс навчального плану;
 • сприяння діяльності вищих навчальних закладів із відкриття магістерських програм, у тому числі міждисциплінарних, з інтелектуальної власності;
 • сприяння створенню можливостей для проведення наукових досліджень та отримання наукових ступенів у сфері інтелектуальної власності в межах окремих спеціальностей у різних галузях наук (юридична, економічна, технічна, сільськогосподарська науки тощо);
 • участь у підготовці спільних з науковими інституціями видань з питань інтелектуальної власності, у тому числі енциклопедичних, науково-практичних коментарів до законодавства, науково-популярних видань тощо;
 • організація системи дистанційного навчання фахівців за програмою базового україномовного модулю курсу Академії ВОІВ DL-101 "Загальний курс з питань інтелектуальної власності" та спеціалізованих курсів Академії ВОІВ;
 • розроблення навчальних програм із залученням фахівців Академії ВОІВ;
 • організація навчання за розробленими навчальними програмами з видачею спільних дипломів (відповідно до Програми співробітництва між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності);
 • розвиток міжнародного співробітництва щодо карого забезпечення у сфері інтелектуальної власності.

Заходи: підвищення ефективності механізмів захисту прав інтелектуальної власності

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • розвиток превентивних заходів протидії порушенням прав інтелектуальної власності;
 • запровадження процедури адміністративного оскарження прав інтелектуальної власності;
 • спеціалізація суддів, які розглядають справи про порушення прав інтелектуальної власності;
 • віднесення спорів щодо прав інтелектуальної власності до підвідомчості суду однієї юрисдикції, як передумови на шляху створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності України;
 • ініціювання заходів, спрямованих на підтримку ідеї запровадження в Україні в перспективі спеціалізованого суду з інтелектуальної власності;
 • розроблення методики оцінки шкоди, завданої порушеннями прав інтелектуальної власності;
 • розроблення методик визначення рівня піратства у сфері інтелектуальної власності, оцінки (розрахунку) розміру матеріальної винагороди за створення і використання об'єктів права промислової власності;
 • удосконалення діяльності державних інспекторів з питань інтелектуальної власності та правоохоронних органів щодо ефективного забезпечення доказів порушення прав інтелектуальної власності;
 • посилення співпраці з судовими експертами у сфері інтелектуальної власності, підвищення їх фахового рівня;
 • узагальнення судової практики застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому числі щодо відшкодування шкоди за порушення прав інтелектуальної власності.

Заходи: впровадження альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності (посередництво, медіація, арбітраж)

 • У зазначеному напрямі першочерговими заходами є:
 • підготовка методичної та довідкової літератури щодо використання альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності;
 • проведення просвітницьких заходів спільно з громадськими, професійними організаціями;
 • запровадження процедур прискореного вирішення спорів щодо інтелектуальної власності, які виникають під час проведення міжнародних виставок (ярмарків) на території України.
 •  

Концептуальні засади розвитку сфери інтелектуальної власності України

 • Державна служба
 • інтелектуальної власності України
 • вул. Липківського, 45, м. Київ-35, МСП, 03680


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка