Конкурси за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»Скачати 67,83 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір67,83 Kb.

 • “7-а Рамкова програма ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій: нові конкурси за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»- 2012”
 • Проект
 • фінансується ЄС
 • Joint Support Office (JSO) for Enhancing Ukraine’s Integration into the EU Research Area (ERA)
 • EuropeAID/127891/C/SER/UA
 • Проект реалізується консорціумом під керівництвом компанії ECORYS
 • Офіс спільної підтримки (JSO) інтеграції України до
 • Європейського дослідницького простору (ERA)
 • EuropeAID/127891/C/SER/UA
 • Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, НКП РП7 “Соціально-економічні та гуманітарні науки”
 • ОЛЬГА КОТ
 • к.е.н., с.н.с. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, НКП РП7 ЄС “Соціально-економічні та гуманітарні науки” та "Наука в суспільстві”, експерт проекту ЄС JSO-ERA
 • Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Програма 7 РП по соціально-економічним та
 • гуманітарним наукам - SSH
 • Невігласи зневажають науку,
 • неосвічені люди захоплюються нею,
 • тоді як мудреці користуються нею. Френсіс Бекон
 • Найбільш масштабна науково-дослідницька програма у світі у напрямку соціально-гуманітарних наук
 • 600 млн. евро – бюджет на 2007-2013 рр., «Горизонт 2020» - 8 Рамкова Програма ЄС, початок - 2014 р.
 • Сприяння реалізації основних положень Стратегії розвитку Європи до 2020 року
 • В основі –дослідницькі пріоритети:
 • Підтримка політики ЄС
 • «Інноваційний Союз»
 • Соціетальні виклики
 • Соціо-екологічний транзит

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH у 8 Рамкові Програмі
 • (звіт ЄК на базі стратегії “Європа -2020”
 • у рамках Green Paper Consultation)*
 • Стратегія «Європа 2020»: заохочення інновацій та зміни у структурі фінансування у відповідь на соціетальні (societal) виклики ЄС;
 • Позиція SSH:
 • Мета: взаємозв'язок наукових результатів з економічною доцільністю
 • *http://www.net4society.eu/_media/NET4SOCIETY_PositionPaper_Greenpaper_FINAL.pdf

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ЗАХОДИ:
 • Взаємозв'язок досліджень та інновацій шляхом впровадження у структуру запитів виробництва та суспільства;
 • Визначення інновацій у соціальному контексті: нові форми організації, взаємодії та сервісу, що формуються для підвищення якості життя індивідів та спільнот (співтовариств);
 • Визначення соціальний інновацій у структурі суспільства як солідарність та відповідальність на рівні індивідів, тобто розширення можливостей;

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ЗАХОДИ:
 • В рамках Європейських дослідницьких програм бачення структури соціуму як комплексної, тобто тієї, що вимагає заходів з адаптації до викликів перехідного періоду;
 • «Стале зростання» як детермінанта способу життя громадян ЄС – роль SSH досліджень:
 • «вивчити роль ринків у структурі суспільства в цілому: погляд із середини на інноваційну культуру соціумів як тематичне ядро досліджень»;

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ЗАХОДИ (закінчення):
 • Визначення “соціетального виклику” -
 • Європейське суспільство та його громадяни (побудова “гнучкого” суспільства);
 • Відповідальність ЄС в умовах нестабільного політичного та економічного середовища (Actor Europe);
 • Проробка стратегій у рамках тематик: освіта, соціальні інновації та працевлаштування;
 • Розвиток інфраструктури;
 • 3-ті країни: соціетальні взаємодії у глобальному контексті: середні – малі проекти як платформа для взаємодії ЄС та “третіх” країн;
 • Білш активна взаємодія на рівні урядових структур.

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Основні етапи участі у РП7 по соціально-економічним та гуманітарним наукам - SSH
 • Визначення свого
 • дослідницького інтересу
 • 2. Міжнародне співробітництво: пошук партнерів та координатора
 • 3. Написання проектної пропозиції
 • 4. Подача заявки

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Етап 1. Визначення свого
 • дослідницького інтересу
 • а. Досвід участі у попередніх дослідницьких проектах (національних, міжнародних);
 • б. Знайомство із основними документами, конкурсами та попередніми проектами за усіма напрямками 7 РП:
 • CORDIS – все про 7 РП – www.cordis.europa.eu
 • Портал учасників 7 РП / Participant Portal - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal#
 • в. Знайомство із тематичним напрямком SSH:
 • Загальна інформація по SSH на CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html
 • Теми конкурсів на Порталі учасників http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Етап 2. Міжнародне співробітництво:
 • пошук партнерів та координатора
 • Особисті контакти;
 • База даних CORDIS
 • без «прив'язки» до конкретних конкурсів:
 • http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
 • - База даних успішних проектів (find a project);
 • База даних партнерів по проекту (find project partners);
 • База даних JSO-проекту та «SSH» -
 • http://www.jso-era.org/ua/searchpartners.html
 • Дослідницька директорія мережі Net4Society -
 • http://www.net4society.eu/research-directory/
 • Партнерські зустрічі та брокерські заходи для дослідників в галузі SSH: Брюсель - жовтень, 2009, Стамбул – вересень, 2010, Відень -19–21 вересня, 2011, КИЇВ – 21 жовтня 2011 р. – Інформаційний День та партнерська зустріч

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Етап 3.Написання проектної пропозиції: базові ідеї
 • Змістовна частина:
 • доступність розуміння ідеї проекту;
 • постановка завдань, релевантних конкретному
 • конкурсу;
 • відповідність Європейському/Міжнародному рівню виміру проблеми;
 • 2) Управління проектом:
 • релевантність схеми структури управління проектом встановленим у ньому завданням;
 • реальні строки реалізації проекту;
 • Реалізація проекту:
 • відповідність запланованих результатів встановленим завданням – у проекті, у описі конкурсу;
 • «заділ на майбутнє» в рамках та ширше даної теми;
 • релевантність інтересам різних соціальних груп.

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Етап 4. Подача заявки, процедура відбору
 • Реєстрація в EPSS – електронній
 • системі подачі заявки (Портал
 • учасників 7 РП):
 • http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
 • Оцінка проекту:
  • Експертна оцінка
  • Контрольна комісія
 • Укладання грантової угоди між Єврокомісії та координатором проекту
 • SSH у 7 РП– основні напрямки:
 • Економічне зростання, зайнятість та конкурентоспроможність у Європейському суспільстві, заснованому на знаннях
 • Поєднання економічних, соціальних та екологічних цілей: на шляху до сталого розвитку
 • Основні тенденції у суспільстві та їх наслідки
 • Європа у світі
 • Громадянин у ЄС
 • Соціально-економічні та наукові індикатори
 • Форсайт
 • Стратегічні дії
 • КОНКУРСИ “SSH” РП7, ВІДКРИТІ ДЛЯ УЧАСТІ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ВИДИ ПРОЕКТІВ
 • Спільні дослідницькі проекти (CP) :
 • Великомасштабний проект- охоплює широкий спектр питань, спрямований на розв'язання масштабних загальноєвропейських проблем.
 • Кількість учасників: не менш ніж 7 партнерів з різних країн ЄС та/або асоційованих країн + партнер з України (додатково) Середня тривалість виконання проекту: 36-60 місяців
 • Малий та середньомасштабний проект – орієнтований на більш вузькі цілі та фокусуються на дослідженнях та розробках, спрямованих на внесення вкладу у створення нових знань, підвищення конкурентоспроможності Європи або на вирішення основних соціальних питань. Кількість учасників: не менш ніж 3 партнери з різних країн ЄС та/або асоційованих країн + партнер з України (додатково) Середня тривалість виконання проекту: 18-36 місяців

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ВИДИ ПРОЕКТІВ (продовження)
 • Соціальна платформа – являє собою заходи з підтримки та координації зусиль осіб та організацій, зацікавлених та працюючих у рамках певної тематики (тематик).
 • Мета: формулювання нового порядку денного по заданій темі, пошук розв'язання актуальних проблем, об'єднання результатів національних та міжнародних проектів учасників соціальної платформи.
 • Механізми функціонування: створення електронної платформи (площадки) для дискусій, проведення заходів; на більш загальному рівні: об'єднання тих суспільних груп та індивідів, чиї інтереси безпосередньо пов'язані із заданою темою (проблемою),хто може бути безпосереднім користувачем результатів функціонування соціальної платформи.
 • Склад платформи: науковці та різні зацікавлені сторони, включаючи кінцевих користувачів, організовані групи громадян, роботодавців та високопоставлених осіб.

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ВИДИ ПРОЕКТІВ (продовження)
 • SICA-спільний проект у галузі спеціальних заходів із співробітництва з країнами-партнерами з міжнародного співробітництва – орієнтований на розв'язання особливих проблем, котрі стоять перед країнами-партнерами (“третіми країнами”). Дослідження повинні являти важливість як для країн ЄС, так і для країн-партнерів. Кількість учасників: мінімум 2 партнери із ЄС та/або асоційованих країн + обов'язково 2 партнера з регіону, на котрий націлений конкурс
 • Діяльність з координації та підтримки (CSA): Діяльність з координації (CA) (або заходи з побудови мереж) націлена на координацію дослідницьких програм та стратегій Середня тривалість виконання: 9-30 місяців Діяльність з підтримки (SA) націлена на підтримку дослідницьких програм та стратегій та, як правило, сфокусовані на конкретному виді діяльності або заході. Середня тривалість виконання: 9-30 місяців

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ВИДИ ПРОЕКТІВ (продовження)
 • Дослідження на користь окремих груп (BSG-CSO) - дослідницька діяльність на користь: - окремих груп, в особливості малих та середніх підприємств та їх асоціацій (SMEs): мета дослідження – розв'язання проблем, типових для малих та середніх підприємств або - організацій громадянського суспільства та їх мереж (Civil Society Organisations (CSOs)): мета дослідження – формування нових наукових знань, котрі мають відношення до діяльності організацій громадянського суспільства, такої як внесок у розвиток суспільних дискусій.
 • ERA-NET- тип проекту, мета котрого – об'єднання діяльності організаторів дослідницьких програм із різних країн: розробка спільних заходів або підтримка різних спільних міжнародних конкурсів

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 1:
 • Економічне зростання, зайнятість та конкурентоспроможність

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ЗАХОДИ (закінчення):
 • SSH.2012.1.1-1. Виклик: Системи освіти у 21 сторіччі. Великомасштабний проект
 • Аналіз динаміки та змін у системі освіти європейських країн, а також основних акторів й процесу прийняття рішень, котрі впливають на реформи освіти. Основна увага приділяється ролі викладачів та адміністративного персоналу та їх відношення до інструментів та методології у світлі реформ, розроблених на політичному рівні
 • Аналіз поточних та можливих проблем, пов'язаних із впровадженням нових європейських ініціатив з модернізації освітніх систем та їх адаптації до нових соціальних потреб
 • Оцінка основних елементів, необхідних для досягнення системами освіти гнучкості, потрібної при зіткненні із проблемами на економічному, політичному та соціетальному рівнях
 • Розробка інноваційних показників, котрі допомагають відповідальним особам скласти реалістичну картину ситуації на національному та місцевому рівнях
 • Дослідження має охоплювати дошкільну, шкільну та вищу освіту

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ЗАХОДИ (закінчення):
 • SSH.2012.1.1-2. Розкриття інноваційного потенціалу у Європі. Середній та малий проект
 • Типи та моделі інновацій у сфері культури та творчості, промисловості та проблема конкурентоспроможності
 • Внесок інновацій у секторі культури та у промисловості в розвитку підприємництва, зайнятості (включаючи індивідуальне підприємництво) та актуальність результатів досліджень для європейської державної політики. Дослідження створення нових фірм та SME через нові бізнес-моделі
 • Адекватна європейська політика в галузі інтелектуальної власності (патенти, дизайн, копірайт, торгові марки) у новому європейському та світовому економічному контексті (Інтернет, піратство і т.ін.)
 • Порівняльні дані по креативності, культурі, дизайну та інноваціям з даними по фірмам, доданої вартості та зайнятості

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ЗАХОДИ (закінчення):
 • SSH.2012.1.1-3. Спеціалізація регіональних інновацій. Середній та малий проект
 • Визначення інституціональних та системних проблем інтелектуальної спеціалізації та можливих потреб для реформ у порівняльній перспективі
 • Розробка процесу експертної оцінки стратегій
 • Роль організацій та їх взаємодії для застосування стратегій інтелектуальної спеціалізації
 • Оцінка виклику для країн-членів ЄС та регіонів з найменш розвинутими науковими та інноваційними системами з метою максимізації ефекту від стратегій інтелектуальної спеціалізації
 • Зв’язок між інтелектуальною спеціалізацією та соціальними інноваціями

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • ЗАХОДИ (закінчення):
 • SSH.2012.1.2-1. Координація дослідницьких програм у галузі економічної політики, визначення пріоритетів та координації у Європі Діяльність з координації та підтримки: діяльність з координації
 • Створення наукової мережі для формулювання стратегії координації дослідницької діяльності і ЄС, котра охоплює наступні питання:
 • Економіка досліджень, освіти, інновацій
 • Рост та зайнятість, засновані на знаннях, пріоритети при виборі політики, зокрема, довгострокової та короткострокової політики економічного зростання
 • Координація та взаємозалежність політики країн ЄС та держав-сусідів
 • Інституціональні та структурні реформи, у сфері старіння населення, системи охорони здоров’я
 • Роль політичних заходів ЄС, таких як ERA, Інноваційний Союз, Стратегія працевлаштування та ін.

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Організація навчання, семінарів, конференцій, що стосується інституціональних структур та принципів, котрі підтримують відкритість, конкурентоспроможність та мобільність наукових й інноваційних систем
 • Визначення інституціональних та системних джерел недостатніх показників наукової та інноваційної систем, в особливості, інституціональні умови, котрі перешкоджають успішному співробітництву та міжнародній участі
 • Загальні умови фінансування, умови роботи
 • Оцінка необхідних інституціональних реформ у відношенні більш активної участі у Європейському дослідницькому просторі, європейських програм з досліджень та інновацій

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.1.3-1. Майбутнє макроекономічної та монетарної інтеграції Європи. Середній та малий проект
 • Як нові системи управління економікою ЄС (включаючи впровадження загальної монетарної політики, механізми координації економічної політики та ін.) можуть вплинути на економічну стабільність ЄС у цілому та окремих країн Європи
 • Як система управління економікою, котра виникає та буде діяти на практиці, з урахуванням складних міжінституціональних установок
 • Складні економіко-політичні питання: ризики для ЄС у цілому та окремих країн ЄС, як інституціональна система може протидіяти цим ризикам
 • У світлі розширення Єврозони: за яких умов єдина валюта та загальна монетарна політика більш ефективні, ніж гнучкість національних монетарних систем

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.1.3-2. Інноваційна політика в галузі зайнятості та ринка праці. Середній та малий проект
 • Раціональність процесів, які ведуть до прийняття рішень про працевлаштування, зокрема: як роботодавці беруть до уваги інформацію про ринок праці та освіти, навчання протягом цілого життя, робочий час, зарплату, оподаткування, мобільність, якість роботи та ін.
 • Як інструменти та інформація для інноваційної політики у сфері працевлаштування використовуються (не використовуються) у реальності у процесі прийняття, моніторингу та застосування політики
 • Як покращити процес прийняття політичних рішень, щоб політика у більшій мірі відповідала очікуванням безробітних: молоді, мігрантів, робітників похилого віку

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 2:
 • Об’єднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейській перспективі

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.2.1-1. Соціальні інновації у боротьбі з нерівністю. Середній та малий проект
 • Як питання боротьби з нерівністю є включений у процес формулювання та реалізації політики
 • Чи сприяє або перешкоджає посткризова ситуація соціальним інноваціям у сфері боротьби із нерівністю? Чи повинна політика з боротьби із бідністю бути пов'язана з політикою з боротьби із нерівністю?
 • Як сприяти соціальним інноваціям у посткризовій Європі, особливо з точки зору більш ефективної соціальної підтримки

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • У контексті розвитку Бразилії дане міждисциплінарне дослідження повинно включати:
 • Оцінку можливості розвитку соціальних технологій у сфері використання водних ресурсів
 • Розробку політичних рекомендацій з підтримки соціальних технологій в різноманітних соціально-культурних та економічних контекстах
 • Аналіз того, як досвід застосування соціальних інновацій в соціальних технологіях може бути актуальним для інших видів нетехнологічних соціальних трансформацій
 • *- даним кольором відзначені теми, які відносяться до сфери інтересів науковців у сфері екології

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.2.2-1. Виклик: Управління проблемами згуртованості та розбіжностей у міському середовищі. Великомасштабний проект.
 • Розуміння різниці між політикою з боротьби із соціальною нерівністю та реальною ситуацією по застосуванню та результативністю даною політики (вкл. Соціальну нерівність та розбіжності у відношенні віку, статі, етнічного походження, стиля життя, релігії)
 • Конфлікт інтересів у містах з полікультурним населенням та у містах з вираженою стратифікацією населення. Як найкращим чином сприяти досягненню соціальній згуртованості
 • Розуміння міжкультурності та способи співмешкання разом людей з різницею у культурі та ідентичності

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.2.2-2. Енергетична безпека Європи, включаючи економічний вимір. Середній та малий проект
 • Визначити альтернативи, які дозволяють підтримувати добробут європейських громадян (ціноутворення, оподаткування, якість життя, сталість та ефективність використання ресурсів) та конкурентоспроможність європейських компаній
 • Дослідити, яким чином соціальна поведінка та сталий спосіб життя можуть вплинути на кінцеве споживання населенням з невеликим доходом у будівельному та транспортному секторах
 • Проаналізувати витрати та зиски від інноваційних соціально-економічних заходів з адаптації до кліматичних змін, збереженню енергії та забезпеченню енергоефективності, збільшенню частки відновлювальних джерел енергії та інших еко-інновацій
 • Оцінити потенціал створення нових робочих місць (високо- та низькокваліфікованих) в енергетичному секторі з врахуванням останніх технологічних та соціальних інновацій у сфері виробництва, розповсюдження та збереження енергії
 • Дослідити геополітичні проблеми, які пов'язані з енергетикою та надати рекомендації з покращення забезпечення Європи енергією

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.2.2-3. Нові види злочинів в умовах глобалізації: випадки екологічних злочинів. Середній та малий проект
 • Вивчення причин екологічних злочинів
 • Як на рівні ЄС розробити узгоджений підхід, використовуючи зовнішні та внутрішні можливості, викладені в Лісабонській угоді
 • Непрямі витрати, пов'язані із екологічними злочинами (і нові методології для їх розрахунку) з точки зору економічного та соціального впливу
 • Дослідження успіхів та недоліків поточного стану справ в галузі екологічної відповідальності на міжнародному, європейському та національному рівнях з метою внесення змін у чинне становище
 • Способи збору та інтерпретації надійних та достовірних даних по ЄС
 • Роль судової системи та способи розробки загальної рамкової системи з розуміння та боротьби з даним феноменом, особливо з точки зору планування та стратегічного втручання

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.2.2-4. Непередбачуваність кліматичних змін: формулювання політики для Тихоокеанського узбережжя. Діяльність з координації та підтримки – діяльність з підтримки
 • Підбити підсумки досліджень про вплив змін клімату на островах Тихого океану та в інших малих острівних країнах, які стикаються з аналогічними проблемами
 • Підтримка роботи з формулювання політики ЄС в сфері, пов'язаній із кліматичними змінами та заходами попередження конфліктів, забезпечення безпеки та стабільності, а також питання міграції, управління, доступу до ресурсів та економічного розвитку задля визначення можливостей сталого розвитку
 • Рекомендації по стратегіям залучення (Тихоокеанський регіон та ЄС) недержавних акторів, місцевої влади, уряду та приватного сектору для розв'язання проблем, що пов'язані із змінами клімату

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 3.
 • Основні тенденції у суспільстві та їх наслідки

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.3.1-1. Виклик. Довголіття як мета економічного та соціального розвитку. Великомасштабний проект
 • Комплексний аналіз політики в галузі зайнятості, пенсійних реформ та правил відправлення на пенсію. Аналіз можливостей для забезпечення працевлаштування людей похилого віку, а також гарантія адекватних ресурсів для непрацюючих людей похилого віку
 • Аналіз політичних наслідків старіння населення, включаючи еволюцію політичних уподобань індивідів протягом життя, прийняття політичних змін та інноваційних рішень
 • Аналіз нових ринків з високим потенціалом росту у зв'язку із старінням населення, включаючи продукти та послуги, а також оцінка даного сектору у Європі, його конкурентоспроможність та перспективи, у т.ч. роль державної політики в його розвитку
 • Форсайт можливих та бажаних сценаріїв проблеми старіння населення Європи

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.3.2-1. Виклик: сім’ї у перехідні моменти. Великомасштабний проект.
 • Дослідити взаємозв'язок наступних чинників: біографія сім’ї, соціальний стан окремих її членів та у цілому сім’ї, суспільні цінності та соціально-політична структура
 • Вивчити перешкоди, котрі виникають у різні періоди сімейного життя (перехід до дорослого стану, перехід у стан материнства та батьківства, а також до похилого віку)
 • Виявити соціально-інноваційні способи підтримки сім’ї

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Дослідити еволюцію обмеженою дієздатності, приділивши увагу погіршенню стану та бар'єрам у зовнішньому середовищі
 • Оцінити,які модифікації зовнішнього середовища, інноваційні продукти та послуги необхідні для оптимізації можливостей залучення інвалідів у суспільство, участі у суспільному житті, забезпечення рівного доступу до ринку праці, освіти, відпочинку та спорту
 • Оцінити нові ініціативи, які задіяні задля інтеграції людей з обмеженими можливостями у суспільне життя, їх ефективність,причини успіху та невдачі та сформулювати уроки для розробки подальшої політики у цій галузі

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.3.2-3. Соціальні інновації у державному секторі.
 • Середній та малий за масштабом проект
 • Аналіз стимулів та бар'єрів для інновацій у державному секторі
 • Рекомендації по роботі адміністративних контролюючих органів для їх ефективного залучення у процес реформування державних послуг
 • Оцінка діяльності державного сектору, що сприяє розробці відповідних показників інновацій у державному секторі
 • Визначення тенденцій інноваційних процесів у державному секторі

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.3.2-4. Скорочення попиту та пропозиції на наркотики (ERA-Net)
 • Створення платформи для визначення пріоритетів в дослідженнях незаконного обігу нарктотиків та розробка спільної стратегії
 • Вивчення пробілів в наукових дослідженнях в галузі скорочення попиту на наркотики та зменшення їх пропозиції
 • Діяльність має бути спрямована на покращення розуміння причин та характеру проблем з наркотиками та того, як ця проблема розвивається в суспільстві, аналізу тенденцій та подій (наприклад, моделі споживання, ринки наркотиків), сприяння розробці ефективної політики боротьби з наркотиками

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 4.
 • Європа у світі

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.4.1-1. Тема конкурсу: У напрямку до Атлантичного простору. Середній та малий за масштабом проект. SICA з країнами Латинської Америки, Карибського регіону, Північної Америки та Африки
 • Основні стимули (економічні, екологічні, соціальні, політичні, дипломатичні, фактори безпеки), їх інтенсивність (оцінена за такими критеріями, як торгові відносини, кількість двух- та багатосторонніх угод в окремих політичних гілузях та ін.) та зміни у відносинах між країнами та регіонами в Атлантиці

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.4.1-2. Національна та регіональна інтеграція в Південно-Східній Азії, Середній та малий за масштабом проект. SICA: мінімум 4 країни із регіону Південно-Східної Азії
 • Питання національної інтеграції. Відносини між центральними та місцевими владами, участь периферії в національному розвитку
 • Питання регіональної інтеграції. Оцінити мобільність людей, товарів, ідей та культур у регіоні через обмін, міграцію та діяльність діаспорЮ через зростаючий вплив Китаю та оцінити, яким чином дані зміни можуть вплинути на ASEAN, як модель регіональної стратегії, або привести до нових форм регіональної кооперації/інтеграції

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.4.2-1. Виклик: Права людини в міжнародних відносинах та внутрішній політиці ЄС. Великомасштабний проект.
 • Системний огляд та порівняльний аналіз соціальних, правових, економічних та інших чинників, що полегшують або ускладнюють захист прав людини у внутрішній та зовнішній політиці ЄС
 • Захист прав людини як компонент глобального управління
 • Порушення прав людини – основний аспект жорстокого відношення між державами та між спільнотами (особливо етнічні, релігійні, мовні відмінності) та всередині держав та співтовариств (гендерні відмінності)
 • Використання наявних або розробка нових показників, які сприяють визначенню та відстеженню критичних районів та районів, де спостерігається покращення ситуації

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Дослідження має виявити чинники, котрі викликали або можуть сприяти майбутнім політичним, соціальним, економічним та культурним перемінам в арабському світі, особливо у Південному Середземномор’я та на Ближньому Сході
 • Увага досліджень може бути спрямована на процеси, акторів, інструменти (наприклад, ЗМІ, правові положення, економічні стимули), котрі можуть посилити існуючу соціально-економічну напругу та розкол або сприяти розв’язанню конфліктів

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 5.
 • Громадянин у Європейському Союзі

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.5.1-1. Виклик: Громадянство ЄС: усунення бар’єрів. Великомасштабний проект
 • Порівняльнй аналіз та класифікація основних наслідків та результатів, пов’язаних із встановленням прав та обов’язків громадян ЄС у 27 країнах ЄС та потенційних країнах-кандидатах, визначення джерел даних наслідків, включаючи відмінності в правових та юридичних системах, а також в соціально-економічній та політичних системах та ін.
 • Яким чином подолати дані проблеми з врахуванням можливого наступного розширення ЄС?
 • При проведені досліджень врахувати гендерний аспект
 • Здійснити порівняльний аналіз з іншими регіонами світу, такими, як Канада, США, Індія

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.5.1-2. Культурні відмінності та солідарність: на прикладі циган у Європейському Союзі. Середній та малий за масштабом проект.
 • Аналіз основних особливостей циган з метою визначення можливих моделей взаємодії та консультацій, найбільш придатних для здійснення соціальної взаємодії із циганами
 • Аналіз циганських етнічних меншин та їх залучення у суспільство, громадянських та політичних прав
 • Вплив правового статутсу циган на їх жилові умови
 • Залучення груп циган та окремих індивідів у кримінальну діяльність (дрібні кражі, торгівля наркотиками, торгівля людьми), а також полулегальну діяльність, таку, як попрошайництво

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.5.2-1. Розширення та інтеграція можливостей ЄС: досвід та перспективи. Середній та малий за масштабом проект.
 • Розглянути в порівняльній перспективі, як попередні та поточні процеси розширення ЄС вплинули на окремих громадян, на нові та старі країни ЄС.
 • Дослідити у порівняльній перспективі існуючі альтернативні моделі об’єднання різних країн не в рамках ЄС та оцінити їх перспективи та недоліки
 • Вивчити механізми, котрі сприяють та перешкоджають розширенню на прикладі окремих країн та регіонів. Дослідити фактори, пов’язані з економічною інтеграцією, свободою преміщення, солідарністю, захистом навколишнього середовища, геополітичними факторами, міжнародною безпекою та культурними відмінностями

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 6:
 • Соціально-економічні та наукові індикатори

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.6.2-1. Відбір можливих даних для економічних та соціальних досліджень політики. Діяльність з координації та підтримки (діяльність з підтримки)
 • Визначити найбільш відповідну програму досліджень в галузі економічних та соціальних показників
 • Визначити критерії якості для існуючих та запропонованих іншими дослідженнями Рамкової Програми показників та розглянути можливості для залучення даних показників у європейську та інші статистичні системи

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 7.
 • Форсайт

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.7.1-1. Тема конкурсу: Засоби та методи прогнозування для відповіді на основні соціетальні питання. Середній та малий за масштабом проект.
 • Тренди та потенціал, викликані глобалізацією, міжнародною конкуренцією, кліматичними змінами, енергетикою, старінням населення, міграційними потоками та безпекою
 • Відповідь політики ЄС на подібні тенденції
 • Потенційна роль Європи у формуванні глобального управління («велика двадцятка», реформи міжнародних інститутів, таких, як ООН, Всесвітній банк, Міжнародний валютний фонд) та нової територіальної динаміки (місця економічного зростання, залучення знань, соціальної згуртованості та культурних взаємодій)

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • Напрямок 8.
 • Горизонтальна діяльність

The Communication & Visibility Manual For External Actions

 • SSH.2012.8.8-1. Майбутнє соціально-економічних та гуманітарних наук у контексті Європейського дослідницького простору.
 • Середній та малий за масштабом проект
 • Детальний порівняльний міждержавний аналіз розвитку дисциплін, освітньої системи, механізмів фінансування, працевлаштування та кар’єри, дослідницьких програм та ін.
 • Аналіз еволюції наукового співробітництва між різними європейськими країнами (в особливості США)
 • Визначення перешкод для співробітництва в галузі соціально-економічних та гуманітарних наук у Європі та розробка актуального підходу до SSH у Європейському дослідницькому просторі
 • Успішні проекти у галузі SSH за участю українських організацій
 • http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
 • Assessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects. The case of Central and Eastern Europe (ASSPRO CEE 2007), Start Date: 2008-03-01, Duration: 60 months, Project Cost: 1.78 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, Project Funding: 1.45 million euro, SHKOLA OHORONY ZDOROVIA, National University of “Kyiv-Mohyla Academy” – Києво-Могилянська академія - http://ukma.kiev.ua/
 • Interplay of European, national and regional identities: nations between states along the new eastern borders of the European Union (ENRI-EAST), Start Date: 2008-04-01, Duration: 42 months, Project Cost: 1.72 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2011-09-30, Project Funding: 1.5 million euro, East-Ukrainian Foundation for Social Research - Cоціологічний факультет Харківський національний університет ім. Каразіна - http://www.sociology.kharkov.ua/index.html
 • The EU and sub-regional multilateralism in Europe's sea basins: neighbourhood, enlargement and multilateral cooperation (EU4SEAS), Start Date: 2009-01-01, Duration: 36 months, Project Cost: 1.51 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2011-12-31, Project Funding: 1.17 million euro, International Centre for Policy Studies - Міжнародних центр перспективних досліджень http://www.icps.kiev.ua
 • Успішні проекти у галузі SSH за участю українських організацій
 • http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
 • 4. Fostering regional innovation and development through anchors and networks: a cross regional comparison in an evolving international context (FRIDA), Start Date: 2009-01-01, Duration: 27 months, Project Cost: 1.58 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2011-03-31, Project Funding: 1.27 million euro, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" – КПІ - http://www.ntu-kpi.kiev.ua/en/about, www.marketing-kpi.kiev.ua
 • 5. Governance of shrinkage within a European context (SHRINK SMART), Start Date: 2009-05-01 Duration: 36 months, Project Cost: 1.99 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2012-04-30, Project Funding: 1.5 million euro, Industrial Economics Institute, National Academy of Sciences of Ukraine (Donetsk)
 • 6. Imagining Europe from the outside. On the role of democracy and human rights perceptions in constructing migration aspirations and decision towards Europe (EUMAGINE), Start Date: 2010-02-01, Duration: 36 months, Project Cost: 2.42 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2013-01-31, Project Funding: 1.85 million euro, Центр соціологічних досліджень (Тернопіль) - http://www.csr.co.ua/index.html
 • Напрямки діяльності НКП РП7 “Соціально-економічні та гуманітарні науки”
 • Надання інформації про конкурси, заходи Сьомої рамкової програми
 • Організація практичних семінарів та тренінгів з написання та подачі проектної пропозиції
 • Допомога у пошуку партнерів та координаторів
 • Індивідуальні консультації з питань участі в конкурсах та заходах РП7
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
 • Ольга Кот
 • Olga.Kot.JSO@gmail.com


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка