Кримінальне право Поняття кримінальне право. ЗлочинСкачати 13,18 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір13,18 Kb.

Кримінальне право

1. Поняття кримінальне право». Злочин.

 • Кримінальний кодекс діє на всій території нашої держави. За його нормами настає відповідальність за злочини, скоєні в Україні як її громадянами, так і іноземцями. Виняток становлять диплома­ти іноземних країн, які мають так званий дипломатичний імунітет: за скоєний злочин, як правило, вони несуть відповідальність у дер­жаві, яку вони представляють за її законами.
 • Учинивши злочин, людина відповідає згідно із законом, що діє в цей час. Якщо після скоєння злочину прийнято новий закон, яким установлено або посилено відповідальність, його не застосо­вують. Якщо ж закон пом'якшує відповідальність, він поширюється на злочини, скоєні до його прийняття.
 • Злочин — суспільно небезпечне протиправне винне діяння (дія чи бездіяльність), яке скоєне суб’єктом злочину (тобто особою, яка може нести за нього відповідальність), передбачене Кримі­нальним кодексом України.
 • Злочин передбачає наявність вини (умисної чи необережної). Злочином можуть бути визнані лише конкретні дії громадянина; його думки, наміри тощо не вважають злочином. Злочинець може посягати на власність (крадіжка, пограбування тощо), життя і здо­ров’я людини (убивство, тілесні ушкодження), державний лад (ди­версія, зрада), громадський спокій (хуліганство) та ін. Злочином уважають не лише дію, а й бездіяльність, передбачені Криміналь­ним кодексом України. Якщо злочинець вчиняє крадіжку, він має активно діяти. Це злочинна дія. А коли лікар залишає без допомо­ги хворого, злочинними є не дії, а, навпаки, бездіяльність.
 • Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяють на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

2. Стадії скоєння злочину. Добровільна відмова від злочину.  

 • Злочин може бути закінченим або незакінченим. Незакінченим злочином є готування до злочину іі замах на злочин. Готуванням є, наприклад, розвідка квартири, де планується пограбування, підшукування співучасника, придбання необхідного знаряддя й засобів тощо. Якщо ж особа вже розпочала дії, безпосередньо спрямовані на скоєння злочину, але не довела справу до кінця внаслідок обста­вин, що не залежать віл неї, ідеться про замах на злочин.

3.Співучасть

 • Багато злочинів скоюють не одноособово, а за участю кількох злочинців, які діють спільно. Кожний з учасників злочину в разі скоєння його кількома особами є співучасником. Кожний із співучасників відповідає за злочин, який скоїла вся група, хоча суд обов’язково врахує конкретні дії кожного з них.

Із Кримінального кодексу України

Із Кримінального кодексу України

 • Стаття 11. Поняття злочину
 • 1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небез­печне винне діяння (дія або бездіяльність), скоєне суб’єктом злочину.
 • 2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодек­сом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізич­ній чи юридичній особі, суспільству або державі.
 • Стаття 14. Готування до злочину
 • 1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на скоєння злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для скоєння злочину.
 • 2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за со­бою кримінальної відповідальності.
 • Стаття 15. Замах на злочин
 • 1. Замахом на злочин є скоєння особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
 • 2. Замах на скоєння злочину є закінченим, якщо особа ви­конала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кіпця, але злочин не було закінчено з причин, які не зале­жали від її волі.
 • 3. Замах на скоєння злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.

Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин

 • Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин
 • Кримінальна відповідальність за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відпові­дальність за закінчений злочин.
 • Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому зло­чині
 • 1. Добровільною відмовою є остаточне припинення осо­бою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.
 • 2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення зло­чину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.
 • Стаття 68. Призначення покарання за незакінчений зло­чин та за злочин, скоєний у співучасті.
 • 2. За вчинення готування до злочину строк або розмір покарання не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, перед­баченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
 • 3. За вчинення замаху на злочин строк або розмір пока­рання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, пе­редбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особ­ливої частини цього Кодексу.
 • Отже, найтяжчі правопорушення — злочини — скоюють у сфері кри­мінального законодавства. Кожен злочин має певний склад, до якого входять чотири елементи — суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона й об’єк­тивна сторона злочину.
 • У багатьох випадках злочин скоює група злочинців, у цьому разі йдеться про співучасть і співучасників їх скоєння. За скоєний злочин від­повідають усі співучасники, так само передбачено відповідальність за готування злочину і замах на злочин.
 • У разі добровільної відмови від скоєння злочину правопорушника звільняють від кримінальної відповідальності.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка