Крок 2 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Без класифікаціїСторінка1/9
Дата конвертації31.03.2017
Розмір1,27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Крок 2 Загальна лікарська підготовка

Медичний профіль – Без класифікації


ItemID

Текст завдання

Правильна відповідь - DistrA

DistrB

DistrC

DistrD

DistrEПри санітарному нагляді за дитячими іграшками контролю підлягають

Сировина, що використовується для виготовлення іграшок, технічні умови виробництва, рецептура при введенні нових матеріалів, місця та умови продажу.

Технічні умови виробництва, рецептура всіх матеріалів, що використовується для виготовлення іграшок

Місця та умови продажу, технічні умови виробництва, вартість іграшок

Рецептура при введенні нових матеріалів, вартість іграшки, інструкції при введенні нових матеріалів

Санітарні книжки виробників, рецептури сировини, що використовуються для виготовлення іграшок, умови продажуНа формування здоров’я дітей та підлітків впливають соціальні фактори

Житлові умови, матеріальне забезпечення сім’ї відсутність одного з батьків, хронічні захворювання батьків

Рухова активність, спосіб життя, організація навчально-виховного процесу

Психологічний клімат взаємовідносин в сім’ї та колективі, якість харчування

Рівень та відповідність навчального навантаження функціональним можливостям учнів, якість харчування

Якість медоглядів, організація навчально-виховного процесуУ населеному пункті планується будівництво лікарні. При обгрунтуванні площі земельної ділянки, яка відводиться під будівництво, лікарю в першу чергу необхідно звернути увагу на:

* ліжковий фонд лікарні

територіальні розміри населеного пункту

систему лікарняного будівництва

категорійність населеного пункту

рівень захворюваності населенняДля підтримання оптимальних параметрів мікроклімату приміщень обладнується опалення. Яка з гігієнічної точки зору найбільш оптимальна система опалення для лікарні?

* центральна водяна

центральна парова

центральна повітряна

місцева пічна

електрокаміниУ населеному пункті N планується будівництво інфекційної лікарні на 100 ліжок. Стічні води перед скидом у міську каналізацію проходять попереднє очищення та знезаражування. Яка з приведених споруд можна використати для попереднього очищення?

* Септик полями підземної фільтрації

Піщано-гравійний фільтр

Фільтруючий колодязь

Фільтруючу траншею

Біофільтри малої потужностіДля гігієнічної оцінки чистоти повітря приміщень житлових і громадських будинків хімічними речовинами необхідно концентрацію забруднення порівняти з:

* ГДК середньодобовою для атмосферного повітря

ГДК максимально разовою для атмосферного повітря

ГДК повітря робочої зони

Орієнтовно допустимим рівнем

Орієнтовно безпечним рівнем діїВажливе значення у профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій має організація вентиляції приміщень лікарні. Яка з приведених гігієнічних вимог до вентиляції при цьому є найважливішою:

* виключення перетоків повітря з забруднених зон у чисті

виключення забруднення верхніх поверхів

підтримання параметрів мікроклімату

підтримання чистоти повітря

підтримання іонного складу повітряДля якого інфекційного захворювання, з нижче приведених, не характерний водний фактор механізму передачі?

* актиномікоз

черевний тиф

дизентерія

холера

туляреміяДля місцевого водопостачання використовуються шахтні колодязі. Що з наведеного є порушенням гігієнічних вимог до їх обладнання?

* забір води здійснюється індивідуальними відрами

стінки колодязя водонепроникні

навколо верхньої частини зрубу обладнаний “глиняний замок”

висота зрубу на поверхнею землі 0,8 м

колодязь закривається кришкоюПри експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційної 5·6 м, вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус висотою 20 м. Що з приведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?

* недостатня площа операційної

невірна орієнтація вікон

недостатня кількість операційних

недостатня відстань до головного корпусу

невірно вибраний поверх для операційноїДля очистки стічних вод лікарень у неканалізованих населених пунктах використовують місцеві каналізаційні очисні споруди. Яке основне призначення септика?

* механічна очистка стічних вод

біологічна очистка стічних вод

знезаражування осаду стічних вод

дегельмінтизація стічних вод

механічна аеробна очистка стічних водФільтруючі колодязі відносяться до місцевих каналізаційних очисних споруд. Яке основне призначення фільтруючих колодязів?

* біологічна очистка стічних вод

механічна очистка стічних вод

знезаражування осаду стічних вод

дегельмінтизація стічних вод

механічна аеробна очистка стічних водДля запобігання виникненню гострих отруєнь, спричинених впливом забруднення атмосферного повітря , наукового обгрунтовуються ГДК шкід- ливих речовин в атмосферному повітря. Який гігієнічний норматив буде гарантувати від- сутність рефлекторного впливу атмосферних заб- руднень ?

* ГДК м.р.

ГДК сер.доб.

ГДВ

ОБРВ

ГДЗПри дії на організм людини атмосферного повітря забрудненого поліхлорованими біфенілами, розви- ваються різні клінічні ознаки. Які шкіряні прояви характерні при дії цих речовин ?

* Коричнева пігментація

Хлоракне

Чорні плями

Кератоз підошв

ПухирціУ містах з інтенсивним рухом транспорту за відпо- відних метеоумов утворюється “свинцевий смог”. Які зміни в стані здоров”я населення можна при цьому очікувати?

Парези, паралічі, порушення зору

Втрата чутливості, мови

Судоми, набряк легень

Порушення координації рухів,позагрудинні болі, зниження еластичності легень

* Поява еритроцитів з базофільною зернистістю, зменшення вмісту гемоглобіну, зниження активно- сті альвеолярних макрофагів легень, акумуляція свинця в кістковій тканині, в тканинах зубів, груд- ному молоці, волоссі.При визначенні впливу якості атмосферного повіт- ря на здоров”я населення ураховують ступінь не- безпечності забруднення атмосферного повітря. За якого ступеня небезпечності забруднення атмос- ферного повітря можна очікувати зростання частоти специфічної та неспецифічної захворюваності, випадки гострого отруєння, підвищення смертності?

* Дуже небезпечний

Слабко небезпечний

Помірно небезпечний

Небезпечний

Відносно небезпечнийПід час фотохімічного туману, характерного для великих міст світу, населення зазанає впливу озону. За якої концентрації озону в атмосферному повітрі можна очікувати подразнення очей ?

* 200 мкг / м3

10 мкг / м3

500 мкг / м3

1000 мкг / м3

2000 мкг / м3В районі розміщення цементного заводу міською санітарно-епідеміологічною службою були прове- дені підфакельні спостереження і визначено сумар- ний показник забруднення повітряного басейну на рівні 350 \%, а гранично допустимий показник заб- руднення - на рівні 300 \%. Які можна очікувати зміни у стані здоров”я населення при цьому ?

* Можливі зміни імунологічних, біохімічних, фізіо- логічних показників

Статистично значимі зміни показників хронічної захворюваності

Статистично значимі зміни показників гострої захворюваності

Зростання частоти специфічної та неспецифічної захворюваності

Випадки гострого отруєння, підвищення рівня ле- тальностіВ місті Н. заплановано будівництво промислового підприємства ( 1 А класу небезпеки ) у викидах якого будуть міститися діоксид сірки і діоксид азо- ту. На якій відстані від джерела викиду даного під- приємства концентрації зазначених інгредієнтів в атмосферному повітрі повинні відповідати ГДК м.р. ?

* 3000 м

1000 м

500 м

100 м

50 мЗа даними спостережень стаціонарного посту 02 максимальні разові концентрації в приземному шарі атмосферного повітря склали : діоксида сірки 1 мг/ м3, оксида вуглецю - 5,5 мг/ м3 , діоксида азо- та - 0,2 мг/м3 . Оцініть рівень та ступінь небезпеки забруднення атмосферного повітря.

* Недопустимий, помірно небезпечний

Недопустимий, слабко небезпечний

Недопустимий, небезпечний

Недопустимий, дуже небезпечний

Недопустимий, безпечнийПри здійсненні моніторингу атмосферного повітря населених пунктів застосовують пости спостере- жень. Які пости спостережень дозволяють виявити зону впливу газоповітряної суміші, що викидається промисловим підприємством ?

* Підфакельні

Стаціонарні

Маршрутні

Опірні

ЕкспедиційніЗ метою поліпшення санітарного стану повітряно- го басейну важливу роль відіграє режим роботи двигуна автотранспорту. При якому режимі двигу- на визначається найбільш високий рівень забруд- нення атмосферного повітря відпрацьованими га- зами автотранспорту ?

* Холостий

Постійного режиму

Розгону

Гальмування

ПрискоренняРобота операторів на ділянці хімічного виробництва потребує від них спостереження за технологічним процесом з пульта керування протягом 65\% тривалості зміни. При цьому оператор вимушений за годину обробляти більше ніж 300 сигналів та повідомлень, протягом зміни запам’ятати більше 5 показників. Робота операторів характеризується монотонністю, нервово-емоційним напруженням, гіподинамією. До якої форми організації трудової діяльності відноситься праця операторів?

*Праця з дистанційним керуванням

Форми праці, які потребують значної м’язової активності

Форми праці, пов’язані з напівавтоматичною роботою

Групова праця

Механізована працяНа хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та завантаженням в камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?

*перевід на роботу не пов’язану з дією шкідливих чинників

зменшення тривалості робочого дня

зменшення часу дії хімічних чинників

збільшення кількості регламентованих перерв

надання додаткових вихідних днівПри обстеженні умов праці в цеху, де проводиться холодна обробка металу, машинобудівного заводу встановлено, що робітники піддаються дії шуму. Працівники даного цеху підлягають обов’язковим періодичним медичним оглядам. Якими нормативними документами необхідно користуватись при визначенні переліку протипоказань для роботи в умовах дії шуму?

*Приказ №555 Об усовершенствовании системы медицинских осмотров работающих и водителей индивидуальных транспортных средств.

Наказ №45 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Постанова №1218 Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України

Постанова №1662 Про затвердження переліку професійних захворювань

Постанова №1109 Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в УкраїніОператор комп’ютерного набору зайнята вводом тексту, редагуванням та друком документів на персональному комп’ютері. Тривалість її робочого дня становить 8 годин. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу виробничих чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?

*перевід на роботу не пов’язану з роботою на персональному комп’ютері

зменшення тривалості робочого дня

зменшення часу роботи на комп’ютері

збільшення кількості регламентованих перерв

надання додаткових вихідних днівЛікар здоровпункту машинобудівного заводу, надсилаючи списки хворих професійними захворюваннями у районну санепідстанцію, повинен правильно назвати діагноз і чинник, що викликав хворобу. Яким офіційним документом керується лікар при цьому?

*Постанова кабміну України №1662 від 8.11.2000р. „Про затвердження переліку професійних захворювань”

Постанова кабміну України №1094 від 21.08.2001р. „Про деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

Акт розслідування професійного захворювання ф.П–4

Карта обліку професійного захворювання (отруєння) ф.П–5

Повідомлення про професійне захворювання (отруєння), надіслане спеціалізованою клінікою, що підтвердила діагнозДля оптимізації умов праці і профілактики професійних захворювань важливим заходом є своєчасне розслідування професійних захворювань (отруєнь). Назвати документ, що є підставою для початку розслідування гострого професійного захворювання (отруєння)

*Експертне повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві

Постанова кабміну України №1094 від 21.08.2001р. „Про деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

Постанова кабміну України №1662 від 8.11.2000р. „Про затвердження переліку професійних захворювань”

Наказ директора підприємства про затвердження комісії для розслідування

Карта обліку професійного захворювання (отруєння)При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників машинобудівного заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності. Назвати обліковий документ, що використовується при цьому.

*Карта обліку тимчасової непрацездатності

Особова карта робітника

Статистичний талон для реєстрації остаточних (уточнених) діагнозів

Лікарняний листок

Звіт про причини тимчасової непрацездатностіДо лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого і об’єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і надіслав „Екстрене повідомлення” у такі установи:

*У районну санітарно-епідеміологічну станцію

На підприємство, де працює постраждалий

У медико-санітарну частину підприємства

Головному лікарю ТМО

У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворюванняХто організовує розслідування причин хронічного профзахворювання (отруєння)?

*Власник підприємства

Санепідстанція

Спеціаліст з профпатології міста, регіону

Лікувально-профілактичний заклад, який обслуговує підприємство

Власник підприємства, санепідстанціяРівень професійних захворювань розраховується на...

*10000 працюючих

100 працюючих

100 мешканців регіону

1000 працюючих, що пройшли періодичний медичний огляд

на будь-яке число (100, 1000, 10000 тощо) працюючих на підприємстві, в галузі, регіоні в залежності від числа професійних захворюваньЯкі професійні захворювання обумовлені дією виробничих аерозолів?

*Пневмоконіози і хронічні бронхіти

Хронічний бронхіт

ріноларінгофарингіт

пневмонія

пневмоконіози
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка