Круглий стіл: громадський нагляд в сфері державних закупівель: тенденції сучасної практики в україніСкачати 25,48 Kb.
Дата конвертації27.02.2017
Розмір25,48 Kb.
 • Круглий стіл:
 • ГРОМАДСЬКИЙ НАГЛЯД В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:
 • ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 • (презентація Любича А.В., експерта ГО “Фундація “Відкрите суспільство”)
 • 11 квітня 2012 року, м. Київ
 • готель “Київ”, вул. Грушевського, 26/1
 • tenderua@googlegroups.com
 • http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 • Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження 1. Основними функціями Уповноваженого органу є: 1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону; 2) розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи державних закупівель; 3) моніторинг державних закупівель; 4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель; 5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника; 6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель; 7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної; 9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель; 10) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель; 11) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель; 12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу); 13) взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель; 14) організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель; 15) організація та затвердження порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації; 16) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер; 17) забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель;
 • tenderua@googlegroups.com
 • Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження 1. Основними функціями Уповноваженого органу є: …
 • 18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
 • 19) розроблення та затвердження: стандартної документації конкурсних торгів; типового положення про комітет з конкурсних торгів; типового договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти; порядку визначення предмета закупівлі; порядку здійснення моніторингу закупівель;
 • форм: річного плану закупівель; оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника); обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника); звіту про результати проведення процедури закупівлі;
 • 20) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель;
 • 21) погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;
 • 22) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення;
 • 23) співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;
 • 24) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
 • 25) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні державних закупівель;
 • 26) інформування громадськості про політику та правила державних закупівель.
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 • tenderua@googlegroups.com
 • Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження
 • 2. Уповноважений орган має право: 1) вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом; 2) встановлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю; 3) отримувати в установленому порядку від замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, які необхідні для виконання функцій, передбачених цим Законом, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель. Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж п'яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов'язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів;
 • 3-1) проводити моніторинг закупівель;
 • 4) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцій;
 • 5) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних закупівель при здійсненні моніторингу закупівель надавати рекомендації щодо усунення та недопущення таких порушень.
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 • tenderua@googlegroups.com
 • Стаття 9 ЗУ від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”:
 • 1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону.
 • 2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України:
 • - "Про об'єднання громадян",
 • - "Про звернення громадян", і
 • - «Про інформацію»
 • 3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.
 • 4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 • tenderua@googlegroups.com
 • А ЯК ЗДІЙСНЮВАТИ ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ?
 • Круглий стіл: ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ – ШЛЯХ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
 • tenderua@googlegroups.com
 • www.deputat.org.ua
 • СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ –РЕТРОСПЕКТИВА 2005-2007-ГО РОКІВ
 • Постанова КМУ від 21 грудня 2005 р. № 1257 “Про затвердження Стратегії розвитку системи державних закупівель на 2005-2010 роки” втратила чинність на підставі Постанови КМУ N 676 від 26.04.2007 року.
 • Додаток до зазначеної Стратегії містив 26 видів заходів, також як і центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання Стратегії, у т.ч. п. 13 “Створення електронної системи інформаційної взаємодії та моніторингу, зокрема:
 • - оперативного моніторингу поточних закупівель,
 • - статистичного моніторингу на основі державної статистичної звітності про закупівлі.
 • Попередня Стратегія не містила жодного пункту щодо громадського моніторингу.
 • www.deputat.org.ua
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 • Громадське Партнерство "За доброчесні державні закупівлі" направило прем'єр-міністру України М.Я. Азарову пропозиції щодо розробки Національної стратегії розвитку системи державних закупівель.
 • Пропозиції з розробки змісту Стратегії були підготовлені за результатами експертної дискусії на тему "Публічне обговорення підходів до розробки стратегії системи державних закупівель в Україні".
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі підписало Протокол про наміри з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" щодо спільних дій з розробки проекту національної стратегії розвитку системи закупівель в Україні.
 • Увага громадськості до системи державних закупівель пояснюється тим, що:
 • в системі державних закупівель обертаються значні кошти державного бюджету;
 • розподіл цих коштів довірили державі платники податків (пересічні українці);
 • суспільство вимагає ефективного витрачання цих коштів.
 • У минулому на підставі статті 3-3 Закону України № 1490 Міжвідомча комісія з питань державних закупівель, створена при при Рахунковій палаті України, яка “з метою забезпечення здійснення громадського контролю у сфері державних закупівель Комісія надсилає Тендерній палаті України копії всіх рішень та висновків протягом двох робочих днів з дати їх прийняття ”. Тендерна палата України видавала інформаційний бюлетень.
 • Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та в інформаційних системах у мережі Інтернет, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгів (тендера) з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника. { Абзац перший частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 • tenderua@googlegroups.com
 • Нормативно-правова база щодо створення нової громадської ради при якомусь центральному органі виконавчої влади включає:
 • низку законодавчих актів, зокрема, законів України від 16.06.92 № 2460-XII “Про об'єднання громадян”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”;
 • Указ Президента від 15 вересня 2005 року № 1276/2005 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (на виконання пункту 4 статті 5 Указу розроблено Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затверджений Постановою КМУ від 5 листопада 2008 р. № 976);
 • Постанову КМУ від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.Доступ об'єднань громадян до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, може здійснюватися на підставі положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”.
 • Однією з форм звернень юридичних осіб та фізичних осіб є інформаційні запити, що подаються відповідно до форм, встановлених додатками до Наказу Міністерства юстиції України від 26.05.2011 року № 1434/5.
 • УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
 • tenderua@googlegroups.com
 • www.deputat.org.ua
 • Дякую за увагу!
 • Більше інформації:
 • Секретаріат громадського Партнерства «За доброчесні державні закупівлі в Україні»
 • Оксана Якуніна, 066 32-20-987, yakunina@toro.org.ua
 • tenderua@googlegroups.com
 • http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка