Культурна різноманітність та її сучасні виміри Різні підходи до трактування крос-культурного менеджментуСкачати 38,44 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір38,44 Kb.

Культурна різноманітність та її сучасні виміри

Різні підходи до трактування крос-культурного менеджменту:

 • Згідно традиційного – крос-культурний менеджмент визначається як менеджмент культурних розбіжностей.
 • За нетрадиційним підходом - концепція крос-культурного менеджменту трактується в термінах спільного навчання, переносу і поширення знання і досвіду.

МІЖНАРОДНИЙ (МІЖКУЛЬТУРНИЙ) ПРОЕКТ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Основні поняття:

 • Ступінь міжнародності:
  • Разові операції
  • Ділові операції у близьких крос – культурних середовищах
  • Ділові операції у далеких крос – культурних середовищах

Територіальне розширення і комплексність


Територіальне розширення

Локальне

Локальне

Національне

Регіональне

Міжнародне

Міжконтинентальне

Міжкультурне

Комплесність


Культурна різноманітність

 • КУЛЬТУРА – історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя та діяльності людей, а також в створюваних ними матеріальних і духовних цінностях.
 • В контексті міжнародного менеджменту визначимо поняття «культури» як сукупність цінностей, вірувань, моделей поведінки, звичаїв і установок, які відрізняють одне суспільство від іншого.

Елементи культури

 • Цінності та установки
 • Соціальна структура суспільства
 • Мова
 • Способи комунікації
 • Релігія

Елементи культури

 • ЦІННОСТІ – це принципи та стандарти поведінки, прийняті членами суспільства.
 • УСТАНОВКИ – це дії, почуття, думки, обумовлені цінностями суспільства ( час, вік, освіта, соціальний статус)
 •  

 • СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА – позиціювання індивідуума в суспільстві.
 • СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ - розподіл людей на категорії в залежності від їх походження, роду занять, рівня освіти чи інших показників, що визначає всі аспекти між людської взаємодії.
 • СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ – властивість окремих індивідуумів переходити з одного соціального прошарку суспільства в інший.

МОВА

 • засіб спілкування між членами суспільства
 • засіб висловлення думок людини про явища та події оточуючого світу
 • засіб ідентифікації культурних розбіжностей, які притаманні членам суспільства
 • засіб конкурентної боротьби
 • мова міжнародного спілкування
 • складнощі перекладу
 • мовні труднощі, пов’язані з культурним різноманіттям

СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЇ

 • ВЕРБАЛЬНИЙ СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ – передача повідомлення за рахунок голосу ( відправник повідомлення кодує його використовуючи свій культурний фільтр, а отримувач дешифрує це повідомлення через свій культурний фільтр)
 •  

 • НЕВЕРБАЛЬНИЙ (ПАРАВЕРБАЛЬНИЙ) СПОСІБ КОМУНІКАЦІЇ – передача інформації за рахунок використання немовних засобів

ФОРМИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ (ПАРАВЕРБАЛЬНОЇ) КОМУНІКАЦІЇ

 • Жести рук ( навмисні і невимушені )
 • Вираз обличчя
 • Постава та поза
 • Стиль одягу та зачіска
 • Хода
 • Фізична відстань між комутантами
 • Дотики
 • Зоровий контакт і напрямок погляду
 • Архітектура приміщення і дизайн інтер’єру
 • «Артефакти» і невербальні символи
 • Графічні символи
 • Художні і риторичні символи

ФОРМИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ (ПАРАВЕРБАЛЬНОЇ) КОМУНІКАЦІЇ

 • Запахи
 • Темп розмови, тон, гучність
 • Кольорова символіка
 • Синхронізація промови та рухів
 • Смак, символіка процесу харчування
 • Косметика
 • Специфіка сигналізації
 • Часова символіка
 • Вербальна поведінка
 • Мовчання
 • Подарунки

РЕЛІГІЯ

РЕЛІГІЯ впливає на формулювання законів суспільства та визначає відношення віруючих до роботи, заощаджень, споживання, особистої відповідальності за власну поведінку.

РЕЛІГІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

 

 • Невіруючі 15 %
 • Віруючі 85 %
  • Християнство – 33,7 %
   • Римо – католицизм – 16,9 %
   • Протестанти - 13,0%
   • Православне - 3,8%
   •  

  • Іслам - 19,1%
  • Індуїзм - 13,6%
  • Буддизм - 5,6%
  • Інші 13 %

Сучасні виміри культури

Дослідники: Едвард і Мілдред Холл

 • Критерієм класифікації є контекст мовлення, використання способів комунікації, часової орієнтації, використання простору, релігійний фактор

Дослідники: Едвард і Мілдред Холл

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ :

 • Низько контекстуальна культура – культура в якій повідомлення передаються за допомогою усної чи письмової мови
 • Високо контекстуальна культура – культура в якій повідомлення передаються не лише за допомогою усної чи письмової мови, а й з використанням додаткових контекстуальних ключів
 • Поліхронна культура – культура, в якій люди відносяться до часу як до руху по колу
 • Монохронна культура – культура, в якій люди відносяться до часу як до руху по прямій
 • Проксемика – наука про використання простору

Контекстуальний підхід до культурного виміру

Кластерний підхід до культурного виміру

Критерієм класифікації є виділення культурних груп країн

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ :

 • Культурний кластер – група країн, які об’єднані за схожістю багатьох культурних цінностей зі збереженням певних розбіжностей

Кластери країн

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАЙРЕ – ГІЗЕЛЛІ – ПОРТЕРА

Чотири основних культурних діапазони:

 • Північна Європа
 • Романські країни
 • Англо–американські країни
 • Японія.

Дослідження Ф.Тромпенаарса

Критерії класифікації: взаємовідносини між людьми, відношення до часу та оточуючого середовища

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ :

 • Універсалізм – акцент на правилах і незмінності
 • Партикуляризм – акцент на взаємовідношеннях та гнучкості ( пристосованість)
 • Індивідуалізм – акцент на індивідуальній свободі і відповідальності
 • Колективізм – акцент на групових інтересах та їх узгодженні
 • Нейтральність – акцент на об’єктивності і неупередженості
 • Аффектність – акцент на емоціях і висловленні почуттів
 • Специфічність – акцент на сфокусованому та вузькому залученні
 • Диффузність – акцент на повному залученні людини
 • Функціональність – акцент на досягнутому статусі
 • Персональністьакцент на приписному статусі
 • Послідовна культура – час розглядається як сукупність подій, що відбуваються
 • Синхронна культура – час розглядається як сукупність тісно пов’язаних між собою минулого, сьогодення та майбутнього

Дослідження Ф.Тромпенаарса

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ :

 • Специфічність – акцент на сфокусованому та вузькому залученні
 • Диффузність – акцент на повному залученні людини
 • Функціональність – акцент на досягнутому статусі
 • Персональність – акцент на приписному статусі
 • Послідовна культура – час розглядається як сукупність подій, що відбуваються
 • Синхронна культура – час розглядається як сукупність тісно пов’язаних між собою минулого, сьогодення та майбутнього

Приклад кластерів країн на основі схеми Тромпенаарса


Канада, США, Ірландія

Універсалізм чи партикуляризм

Індонезія, Китай, Венесуела

США, Угорщина, Росія

Індивідуалізм чи колективізм

Таїланд, Японія, Мексика

Індонезія, Німеччина, Японія

Нейтральність чи ефективність

Італія, Франція, США

Іспанія, Польща, США

Специфічність чи дифузність

Індія, Великобританія, Єгипет

Австралія, Канада, Норвегія

Досягнення чи розпорядження

Філіппіни, Пакистан, Бразилія

Великобританія, Бельгія, США

Послідовність чи синхронність

Малайзія, Венесуела, Франція

Дослідження Г. Хофстеде

Критерії класифікації:

 • соціальна орієнтація
 • відношення до влади
 • відношення до невизначеності
 • орієнтація на досягнення цілей
 • часова орієнтація

Дослідження Г. Хофстеде

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

 • Соціальна орієнтація – уявлення людини про відносна важливість інтересів індивідуума порівняно з інтересами групи
 • Індивідуалізм – превалююче значення інтересів індивідуума над інтересами групи
 • Колективізм – превалююче значення інтересів групи на інтересами індивідуума
 • Відношення до влади – правомірність влади, системи розподілу повноважень в рамках організації
 • Повага до влади – повноваження посадових осіб відповідають їх місцю в ієрархічній структурі управління
 • Терпимість до влади - правомірність повноважень визначається з точки зору власних оцінок їх правильності чи у відповідності особистим інтересам

Дослідження Г. Хофстеде

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

 • Відношення до невизначеності – емоційна реакція на невизначеність і зміни
 • Прийняття невизначеності – позитивна реакція на зміни та нові можливості
 • Неприйняття невизначеності – віддається перевага незмінному порядку
 • Орієнтація на досягнення цілей – те, що стимулює на досягнення цілей
 • Активна цільова поведінка – значимість матеріальних благ, грошей і натиску в досягненні поставлених цілей
 • Пасивна цільова поведінка – цінність соціального значення індивідуума, якості життя, благополуччя інших членів суспільства
 • Часова орієнтація – довго строковість чи короткостроковість поглядів на майбутнє в робочих планах та житті
 • Довгострокові погляди на майбутнє – висока цінність відданості, старанності і бережливості
 • Короткострокові погляди на майбутнє – висока цінність традицій та зобов’язань перед суспільством

Приклади кластерів країн, визначених на основі параметрів Хофстеда: індивідуалізм-колективізм та дистанція влади


Маленька дистанція влади

Велика дистанція влади

Колективізм

Колумбія, Перу, Таїланд, Сінгапур, Греція, Мексика, Туреччина, Японія, Індонезія

Індивідуалізм

Ізраїль, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Нова Зеландія, Канада, Великобританія, Сполучені Штати Америки

Іспанія, Франція, Італія, Бельгія

П’ять факторів національної культури за дослідженням Г.Хофстеде

Дослідження Ричарда Р. Гестеланда

Критерії класифікації:

 • Модель культурних цінностей
 • Комунікація
 • Стиль переговорів
 • Стиль спілкування
 • Бізнес – протокол
 • Етикет
 • Гендерна політика
 • Корупційність

Основні поняття

Орієнтація культури ведення бізнесу – орієнтація на угоду( на виконання завдання) чи на взаємовідносини ( на людей ).


КУЛЬТУРИ, ЯКІ ОРІЄНТОВАНІ НА УГОДУ

Північна Європа та Німеччина

Великобританія

Північна Америка

Австралія та Нова Зеландія

ПОМІРНО ОРІЄНТОВАНІ НА УГОДУ

Південна Африка

Південна Європа

Центральна та Східна Європа

Чилі, Південна Бразилія, Північна Мексика

Гонконг, СінгапурКУЛЬТУРИ, ЯКІ ОРІЄНТОВАНІ НА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Країни арабського світу

Африка, Латинська Америка та Азія

Основні поняття

 • Формальна культура – виключно ієрархічна організація, що відображає відмінності у статусі і владі
 • Неформальна культура – егалітарна організація, в якій усі рівні з незначною різницею у статусі і владі

НЕФОРМАЛЬНІ КУЛЬТУРИ

Австралія

Данія

США


Канада

Норвегія, Ісландія

Нова Зеландія

ФОРМАЛЬНІ КУЛЬТУРИ

Більшість країн Європи та Азії

Регіон Середземного моря та Арабський світ

Латинська Америка


Основні поняття

 • Поліхронна культура – культура з гнучким відношенням до часу
 • Монохронна культура – жорстке відношення до часу

МОНОХРОННІ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ

Північна Європа та Німеччина

Північна Америка

Японія


ПОМІРНО МОНОХРОННІ

Австралія

Нова Зеландія

Росія та більшість країн Східної та Центральної Європи

Південна Європа

Сінгапур, Гонконг, Тайвань, Китай

Південна Корея

ПОЛІХРОННІ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ

Арабський світ

Африка

Латинська АмерикаПівденна та Південно-Східна Азія

Основні поняття

 • Ступінь експресивності – емоційна характеристика між особового спілкування чи комунікації

ЕКСПРЕСИВНІ КУЛЬТУРИ

Середземноморський регіон

Південна Європа

Латинська АмерикаВАРІАТИВНО-ЕКСПРЕСИВНІ

США та Канада

Австралія та Нова Зеландія

Східна Європа

Південна Азія, Африка

СТРИМАНІ КУЛЬТУРИ

Східна та Південна Азія

Північна Європа, Німеччина

Основні поняття

 • Вербальна комунікація – спілкування за допомогою слів та їх значень
 • Паравербальна комунікація – характеристика спілкування, яка включає гучність висловлювань, значення пауз, перебивань, торкання, силу рукостискань, фізичної відстані, зорового контакту, аспектів кінетики, тощо

ПОНЯТТЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ

 • ПРОКСЕМИКА: поведінка в просторі, фізична дистанція між співрозмовниками
 • ХАПТИКА: поведінка при дотику
 • ОКУЛІСТИКА: зоровий контакт, вивчення поглядом
 • КІНЕСТЕТИКА: рух тіла, жести

Використання простору


БЛИЗЬКЕ: 20- (8-)

Арабський світ

Регіон Средиземномор’я

Південна Європа

Латинська Америка

ВІДДАЛЕНЕ: 40- (16-)

Більшість країн Азії

Північна, Центральна та Східна Європа

Північна Америка


Ступінь контакту


КУЛЬТУРИ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ КОНТАКТУ

Арабський світ та регіон Средиземного моря

Південна Європа та Латинська Америка

ВАРІАТИВНИЙ КОНТАКТ

Центральна та Східна Європа

Північна Америка

Австралія, Нова ЗеландіяКУЛЬТУРИ НИЗЬКОГО СТУПЕНЯ КОНТАКТУ

Більшість азіатських країн

Об’єднане Королівство та Північна Європа

КУЛЬТУРНЕ РІЗНОМАЇТТЯ РУКОСТИСКАНЬ


Країна

Характеристика рукостискань

Німці

міцно, швидко, часто

Французи

легко, швидко та часто

Британці

помірно

Латиноамериканці

міцно та часто

Північні американці

міцно та рідко

Араби

ніжно, часто та тривало

Мешканці Південної Азії

ніжно, часто та тривало

Корейці

помірно, міцно

Більшість мешканців Азії

дуже ніжно та рідко

Зоровий контакт


ІНТЕНСИВНИЙ ЗОРОВИЙ КОНТАКТ

Арабський світ та регіон Средиземномор’я

Південна Європа та Латинська Америка

ПИЛЬНИЙ

Північна Європа та Північна АмерикаПОМІРНИЙ

Корея та Таїланд

Більшість африканських країн

НЕПРЯМИЙ ЗОРОВИЙ КОНТАКТ

Майже вся Азія


КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЗУ ОБЛИЧЧЯ: ПІДНЯТІ БРОВИ


Країна

Характеристика виразу обличчя: підняті брови

Північні американці

інтерес, подив

Британці

скептицизм

Німці

«Ти – розумний!»

Філіппінці

«Привіт!»

Араби

«Ні»

Китайці

незгода

СЦЕНАРІЙ УНИКНЕННЯ ЯВИЩ МІЖНАРОДНОГО ХАБАРНИЦТВА

 • Правило 1 - Ніколи не допускайте ситуації, яка вимагає давати хабар, шукайте інший шлях
 •  

 • Правило 2 - Просто скажіть : «Ні».
 • Правило 3 - Заміна хабара пропозицією законних пільг
 • Правило 4 - Проявіть творчий підхід для досягнення свої цілі
 • Правило 5 - Вивчайте культуру країни, вона має усі ключі для вирішення ситуації

Характерні риси феномену культури

 • Передається від покоління до покоління
 • Постійно розвивається та змінюється
 • Формує феномени субкультур
 • Члени суспільства поділяють культурні цінності всього суспільства (є виключення)
 • Усі елементи культури взаємопов'язані

Крос-культурне знання

 • Культурна конвергенція – поява схожих (подібних) характеристик в різних культурах.
 • Пароксіалізм – припущення про те, що в світі існують тільки ті способи виконання різних процесів, що прийняті в Вашій культурі.
 • Етноцентризм – впевненість у тому, що способи прийняті в Вашій культурі є найкращими.

Цінності та установки української культури

 • Час – помірно-монохронна культура
 • Освіта - пріоритет отримання вищої освіти
 • Соціальний статус – формальна культура
 • Вік – повага до старших

Діагностика української культури (методика Хофстеде)


Соціальна орієнтація

Індивідуалізм

Колективізм

Ставлення до влади

Повага

Терпимість

Ставлення до невизначеності

Прийняття

Неприйняття

Орієнтація на досягнення мети

Активна поведінка

Пасивна поведінка

Орієнтація в часі

Довгострокова

Короткострокова

Діагностика української культури (методика Хофстеде)


Соціальна орієнтація

Індивідуалізм

Колективізм

Ставлення до влади

Повага

Терпимість

Ставлення до невизначеності

Прийняття

Неприйняття

Орієнтація на досягнення мети

Активна поведінка

Пасивна поведінка

Орієнтація в часі

Довгострокова

Короткострокова

Середньострокове


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка