Ларіна рена Рінатівна теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних системСторінка3/7
Дата конвертації30.03.2017
Розмір0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Рис.1. Основні етапи застосування системного підходу при синтезі


логістичних систем
В основу формування регіональної логістичної системи запропоновано покласти наступні методологічні передумови: закономірності формування регіональної логістичної системи визначаються системою соціально-економічних відносин в регіоні та характером регіонального відтворювального процесу; регіональна логістична система являє собою систему взаємодіючих суб`єктів господарювання, що функціонують в галузі виробництва товарів та послуг, в галузі обертання та фінансово-кредитній галузі; поширене відтворення виробничих потужностей регіону та всієї системи економічних відносин в регіоні здійснюється за допомогою матеріальних, фінансових та інформаційних логістичних зв`язків між суб`єктами регіональної економіки.


Відтворення товарних ресурсів

Відтворення інвестиційних ресурсів


Торгівельно-посередницька інфраструктура, інформаційна інфраструктураСпоживчий ринок

Ринок засобів виробництва
Виробництво

Населення

Сфера послуг
Кредитна система

Органи управління регіоном

Регіональний бюджетРоздрібна торгівля

Матеріально-технічне забезпечення
Оптова торгівляРинок праці

Фінансовий ринок

Економіко-правова, фінансово-кредитна інфраструктура, зовнішньоекономічна інфраструктураВідтворення трудових ресурсів

Відтворення фінансових ресурсів

Рис. 2. Логістичний зв`язок регіональних ринків


Враховуючи ці положення, розвиток економіки регіону запропоновано розглядати як процес відтворення, що включає виробництво, розподілення, обмін та споживання товарів і послуг в регіоні, а регіональний відтворювальний процес передбачає єдність логістичних зв`язків, які забезпечують послідовний процес виробництва, розподілення, обміну та споживання.

У розділі 3. Моделювання і забезпечення надійності регіональних логістичних систем доведено необхідність застосування в управлінні логістичними процесами економіко-математичних моделей, за допомогою яких можна удосконалити наступні напрямки логістичної діяльності регіону: організація розміщення виробничих об’єктів та матеріальних потоків; транспортування вантажів та їх підготовка до перевезення; організація фінансових інвестицій; організація використання відходів та вторинної сировини; управління процесами переробки сировини та матеріалів; організація погодженого матеріально-технічного забезпечення; планування процесів виробництва; забезпечення ресурсами; розподілення продукції тощо. Спираючись на принципи системного підходу до аналізу та синтезу логістичних систем, запропонована технологія їх застосування при формуванні регіональної логістичної системи (рис.3), сутність якої полягає в формуванні певної РЛС, що дозволить підвищити ефективність і якість логістичних функцій та операцій по обслуговуванню споживачів в плані досягання корпоративних цілей, а також рішення соціальних, економічних, екологічних та інших задач розвитку регіону.

Постановка проблеми дослідження


Об’єкт управління
Суб’єкт управлінняПроблеми функціонування та управлінняКонкретизація цілей та задач дослідженняВизначення складу, змісту та джерел формування логістичних послуг
Розробка критеріїв оцінки якості логістичних послугДослідження регіонального ринку логістичних послуг із врахуванням факторів впливу на існуючу проблемуРозробка та аналіз альтернатив
Організаційно-функціональної структури

Комплексу підсистем, що забезпечують функціонування системи
Вибір альтернатив за структурою та комплексу, що забезпечує функціонування системи

Рис. 3. Схема проведення системного аналізу проблеми формування регіональної логістичної системи


Результати дослідження середовища функціонування потенційної логістичної системи дозволили визначити коло важливих організаційно-виробничих структур виробничо-транспортно-комерційної сукупної діяльності регіону. Перш за все необхідно сформувати контур регіональної логістичної системи, що дозволить не тільки визначити сферу діяльності логістики в конкретному регіоні дії, а також виявити ряд закономірностей її адаптації на регіональному ринку.

Наступним етапом проектування РЛС повинні бути конкретизація сфери логістики до рівня можливих композицій виробничо-транспортно-комерційних і інших логістичних структур в конкретному регіоні і формування можливих сценаріїв їх інтеграції та адаптивної поведінки. Важливим етапом формування РЛС є реалізація етапу описання та аналізу об’єкту дослідження, що запропоновано робити у відповідності до схеми (рис.4.).Об’єкт та мета дослідженняОписання об’єкту дослідження


Описання зовнішнього середовища


Цілі та задачі РЛС
Вимоги зовнішнього середовища до РЛС


Об’єкти управління

Суб’єкти управління
Модель технологічного процесу взаємодії в РЛС

Функції та організаційні проблеми управління взаємодією

Показники оцінки якості функціонування об’єктів
Ситуація при взаємодії матеріальних, інформаційних та фінансових потоків

Технологія логістичного управління
Оцінка ситуаціїПопередня модель РЛС

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка