Лекція №1 Основи редагування таблиць в Microsoft Excel. Характеристика команд меню ExcelСкачати 22,63 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір22,63 Kb.

Лекція №1

 • Основи редагування таблиць в Microsoft Excel.
 • Характеристика команд меню Excel

Основні розділи лекції

 • Табличний процесор Microsoft Excel як компонент пакету Microsoft Office.
 • Використання табличного процесора Microsoft Excel

1.Табличний процесор Microsoft Excel - компонент пакету Microsoft Office

 • Поняття документу.
 • Складні документи.

1.1.Поняття документу

 • Документ - набір згрупованих даних (текст, графіка), які несуть певний зміст і є важливим засобом діловодства.
 • В ОС Windows документом називається будь-який файл, створений при допомозі Windows-додатків.
 • Згідно концепції документів фірми Microsoft документ - набір об’єктів, створених у різних Windows-додатках для представлення центральної теми.

1.2.Складний документ

 • У складному документі відбувається поєднання об’єктів (тексту, графіки і т.п.). В ньому вони поєдунються і зберігаються. Кожен об’єкт складного документа має зв’язок із Windows-додатком, у якому був створений.
 • Для забезпечення зв’язків між об‘єктами складних документів використовуються різні технології, перш за все OLE (Object Linking And Embedding - зв’язок і впровадження об’єктів).

2.Використання табличного процесора Microsoft Excel

 • Інтерфейс табличного процесора.
 • Налаштування програми.
 • Створення та збереження документів.
 • Оформлення документу.

2.1.Інтерфейс Microsoft Excel

 • Miсrosoft Excel 2000 – табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць.
 • Базується на концепції WYSIWYG (англ. “What You See Is What You Get”) - дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ. Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку .

2.1.1.Запуск Microsoft Excel

 • Двічі клацнути ЛКМ на піктограмці Microsoft Excel на робочому столі:
 • Команда головного меню:
 • Пуск -> Программы -> Microsoft Excel
 • Команда головного меню:
 • Пуск -> Создать документ Office
 • Створити в довільній папці на диску файл - лист Microsoft Excel

2.1.2.Вікно Microsoft Excel

 • Рядок заголовку
 • Рядок меню
 • Панелі інструментів
 • Рядок стану
 • Полоси прокрутки
 • Кнопки керування вікном
 • Закладки сторінок
 • Табличний курсор
 • Вертикальний рядок адреси
 • Горизонтальний рядок адреси

2.1.3.Меню програми

 • Файл – операції з файлами документів: створення, відкривання, збереження, друк.
 • Правка – команди роботи з буфером обміну, пошуку і заміни текстових фрагментів.
 • Вид – команди налаштування інтерфейсу програми.
 • Вставка – вставка різноманітних об’єктів в документ – малюнків, графіків, і т.д.
 • Формат – команди форматування елементів документу – символів, клітинок, листів, об’єктів.
 • Сервис – сервісні команди – перевірка орфографії, виправлення, налаштування, надстройки.
 • Данные – команди сортування, фільтрування, групування та підведення підсумків.

2.1.4.Панелі інструментів (ПІ)

 • Складаються з кнопок (команд) з малюнками (значення команди). Дублюють найбільш часто вживані команди в меню.
 • Звичайно відображається дві ПІ – Стандартная і Форматирование.
 • Щоб вивести або забрати ПІ - в меню Вид вибрати пункт Панели инструментов, - натиснути на ім’я потрібної панелі.

2.2.Налаштування програми

 • Налаштування режиму відображення документу.
 • Маштабування зображення.
 • Налаштування видимості ПІ.
 • Добавлення кнопок на ПІ.
 • Загальні налаштування програми

2.2.1.Режим відображення

 • Встановлюється командами меню Вид:
 • Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій набору таблиці.
 • Разметка страниц – відображає документ так, як він буде виведений на друк; з усіма елементами оформлення.

2.2.2.Маштаб зображення

 • Випадаючий список на ПІ Стандартная
 • Команда меню Вид ->Маштаб (відкриває діалогове вікно).

2.2.3.Відображення ПІ

 • В меню Вид вибрати пункт Панели инструментов - натиснути на ім’я потрібної панелі.
 • В меню Сервис вибрати пункт Настройка -> Панели инструментов встановити відмітку біля ім’я потрібної панелі.

2.2.4.Відображення кнопок ПІ

 • Натиснувши кнопку Добавить или удалить кнопки - викликаємо меню, в якому можна вивести або забрати кнопку з панелі .
 • В меню Сервис вибрати пункт Настройка -> Команды вибрати категорію, перетягнути потрібну кнопку з списку на ПІ.

2.2.5.Загальні налаштування

 • В меню Сервис вибрати пункт Параметры вибрати категорію, встановити необхідні параметри:

2.3.Створення і збереження документів

 • Особливості документу Excel
 • Створення документів.
 • Відкриття документів.
 • Збереження документів.
 • Робота з аркушами робочої книги.
 • Робота з окремим аркушем

2.3.1.Особливості документу Excel

 • Документ Microsoft Excel називається робочою книгою (РК).
 • РК складається з робочих аркушів (РА), імена яких (Лист1, Лист2, …) виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги. Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу.
 • Робочий аркуш - таблиця, що складається з 256 стовпців і 65536 рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, рядки – цифрами.
 • Комбінація імені рядку й імені стовпця являє собою адресу клітинки таблиці.

2.3.2.Створення документів

 • Команди виводять діалогове вікно вибору типу документу:
 • Меню Файл, пункт Создать.
 • Команда головного меню: Пуск -> Создать документ Office
 • Команди створення документу з параметрами по замовчуванню:
 • Кнопка Создать на ПІ
 • Створити в довільній папці на диску файл - лист Microsoft Excel

2.3.3.Відкриття документів

 • В меню Файл вибрати команду Открыть.
 • натиснути кнопку Открыть на ПІ.
 • Відкриється діалогове вікно Открытие документа. У списку Папка слід вибрати диск, у списку внизу вибрати папку з документом і сам документ. За замовчанням у переліку виводяться тільки файли з книгами Microsoft Excel, які мають розширення xls і значки

2.3.4.Збереження документів

 • В меню Файл вибрати команду Сохранить.
 • натиснути кнопку Сохранить на ПІ:
 • Для збереження файлу під новим ім’ям слід в меню Файл вибрати команду Сохранить как...
 • При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа. У списку Папка слід вибрати диск, у списку внизу вибрати папку з документом і вказати ім’я файлу документу.

2.3.5.Робота з аркушами робочої книги

 • Перейменування: двічі КЛКМ на ярлику з назвою листа і вказати нову назву..
 • Копіювання (переміщення): в меню Правка вибрати команду Переместить/скопировать лист, вказати книгу-приймач, та положення РА в списку наявних РА.
 • Видалення: зробити його активним і в меню Правка вибрати команду Удалить лист.

2.3.6.Робота з окремим аркушем

 • Вставка елементів таблиці:
 • вказати правий верхній кут фрагменту, що буде вставлено;
 • в меню Вставка вибрати команду Ячейки, і вибрати один з пунктів діалогового вікна.
 • Видалення елементів таблиці:
 • виділити групу клітинок, що слід видатили;
 • в меню Правка вибрати команду Удалить, вибрати один з пунктів діалогового вікна.

2.4.Оформлення таблиць

 • Способи виділення елементів робочої книги.
 • Ввід і редагування даних
 • Встановлення параметрів сторінки.
 • Форматування даних.
 • Встановлення вирівнювання в таблиці.
 • Форматування шрифту.

2.4.1.Виділення елементів робочої книги

 • Виділення
 • Дія
 • Клітинки
 • Наведіть курсор “миші” та клацніть на клітинці
 • Стовбця
 • Клацніть ЛКМ на назві стовбця
 • Рядка
 • Клацніть ЛКМ на назві рядка
 • Листа
 • Клацніть ЛКМ на перетині лінійок з назвами стовбців та рядків

2.4.2.Ввід і редагування даних

 • Для вводу даних в клітинку таблиці слід:
 • зробити її активною (виділити) і увести дані з клавіатури. Дані з'являться у клітинці та у рядку редагування:
 • натиснути Enter або одну з клавіш керування курсором.
 • Для редагування даних в клітинці таблиці слід:
 • зробити її активною і натиснути клавішу F2, або двічі КЛКМ;
 • з'явиться текстовий курсор, який можна пересунути клавішами керування курсором у потрібне місце і відредагувати дані.
 • Адреса клітинки, або ім’я формули
 • Вміст активної клітинки

2.4.3.Параметри сторінки

 • В меню Файл вибрати команду Параметры страницы.
 • Встановлюємо необхідні поля та розмір сторінки.

2.4.4.Форматування даних

 • Кожне число в таблиці можна подати в різному форматі:
 • Виділити клітинки, що слід оформити;
 • В меню Формат вибрати команду Ячейки;
 • вибрати вкладку Число;
 • у переліку Числовые форматы вибрати тип формату вмісту клітинки, а в полях праворуч - параметри формату

2.4.5.Вирівнювання в таблиці

 • По замовчуванню в клітинках таблиці числа, дати і час вирівнюються по правому краю, текст по лівому, а логічні значення центруються. Для задання іншого вирівнювання слід:
 • Виділити клітинки, що слід оформити;
 • В меню Формат вибрати команду Ячейки;
 • Вибрати вкладку Выравнивание;
 • Втановити вирінювання по горизонталі і вертикалі, кут нахилу та параметри відображення тексту.

2.4.6.Форматування шрифта

 • Для задання параметрів шрифта слід:
 • Виділити клітинки, що слід оформити;
 • В меню Формат вибрати команду Ячейки;
 • Вибрати вкладку Шрифт;
 • Втановити тип, написання, розмір, шрифта, а також вибрати ефекти та колір тексту.

2.4.7.Форматування границь

 • Для задання параметрів шрифта слід:
 • Виділити клітинки, що слід оформити;
 • В меню Формат вибрати команду Ячейки;
 • Вибрати вкладку Граница;
 • Втановити кількість, тип та товщину ліній а також колір.
 • Створювати рамки можна також за допомогою списку Границы на ПІ

2.4.6.Вставка об’єктів

 • В меню Вставка вибрати команди:
 • Диаграмма – запуск майстра створення графіку
 • Рисунок – для добавлення різного типу малюнків.
 • Обьект – дані з інших додатків.

Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:
 • Табличний процесор Microsoft Excel як компонент пакету Microsoft Office.
 • Використання табличного процесора Microsoft Excel.

Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:
 • ауд. № 28: http://mainserver/
 • ауд. № 1, 5 : http://miserver/
 • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: «Морион».
 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.
 • Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка