Лекція №1 Основи роботи в операційній системі Windows Основні розділи лекціїДата конвертації09.12.2016
Розмір32,1 Kb.

Лекція №1

 • Основи роботи в операційній системі Windows

Основні розділи лекції

1.Обмін даними в Windows

 • Поняття документу в Windows.
 • Особливості складеного документу.
 • Технологія обміну даними OLE
 • Обмін даними між додатками
 • Використання комп’ютерної мережі для обміну файлами.

1.1.Поняття документу

 • Документ - набір згрупованих даних (текст, графіка), які несуть певний зміст і є важливим засобом діловодства.
 • В ОС Windows документом називається будь-який файл, створений при допомозі Windows-додатків.
 • Згідно концепції документів фірми Microsoft документ - набір об’єктів, створених у різних Windows-додатках для представлення центральної теми.

1.2.Складний документ

 • У складному документі відбувається поєднання об’єктів (тексту, графіки і т.п.). В ньому вони поєдунються і зберігаються. Кожен об’єкт складного документа має зв’язок із Windows-додатком, у якому був створений.
 • Для забезпечення зв’язків між об‘єктами складних документів використовуються різні технології, перш за все OLE (Object Linking And Embedding - зв’язок і впровадження об’єктів).

1.3.Поняття про технологію обміну даними OLE

 • Технологія OLE забезпечує дві основних можливості:
 • зв’язування об’єктів в одному документі – шляхом встановлення зв’язків з файлами документів різного типу.
 • впровадження об’єктів – дані одних Windows-додатків безпосередньо поміщаються у інший. Для редагування впровадженого об’єкту використовується базовий додаток (додаток-сервер).

1.4.Обмін даними між додатками

 • Існує два способи обміну даними між Windows-додатками:
 • Використання методу перетягування;
 • Використання буфера обміну.
 • Буфер обміну - частина оперативної пам’яті ПК, де тимчасово зберігаються дані одного Windows-додатка (або файли), призначені для вставки в інший додаток чи дублювання.

1.4.1.Перетягування об’єктів

 • Відкрити обидва документи в своїх додатках;
 • Впорядкувати вікна додатків на робочому столі;
 • Виділити один з об’єктів;
 • Перетягнути виділений об’єкт при натисненій лівій кнопці “миші” (ЛКМ) у вікно іншого додатку;
 • Відпустити ЛКМ
 • Перетягнути об’єкт

1.4.2.Обмін через буфер обміну

 • Відкрити обидва документи в своїх додатках;
 • Впорядкувати вікна додатків на робочому столі;
 • Виділити необхідний об’єкт;
 • Натиснути кнопку “Копировать” на ПІ;
 • Активувати вікно іншого додатку;
 • Позиціонувати курсор в місце вставки;
 • Натиснути кнопку “Вставить” на ПІ

1.5.Робота в локальній мережі

 • При допомозі локальної мережі ПК можна:
 • здійснювати обмін папками і файлами;
 • пересилати електронні повідомлення;
 • спільно використовувати дисководи і пристрої (мережеавий принтер);
 • користуватися ресурсами комп’ютера-сервера
 • Для роботи в мережі ПК у Windows можна користуватися програмами “Проводник” та Сетевое окружение

1.5.1.Обмін файлами в мережі

 • Слід відкрити два вікна папок:
 • Вікно папки на локальному ПК (програма “Мой компьютер”)
 • Вікно папки на віддаленому ПК (програма “Сетевое окружение”)
 • Виконати стандартну операцію копіювання чи переносу файлу (групи фалів, папок)
 • Папка на локальному ПК
 • Папка на віддаленому ПК
 • Для виділеного об’єкта виконайте операцію копіювання чи перенесення

2.Елементи настройки ОС Windows

 • Доступ до елементів настройки.
 • Настройка розкладки клавіатури.
 • Настройка параметрів дати-часу.
 • Настройка регіональних стандартів.
 • Настройка робочого стола.
 • Інсталяція драйверів пристроїв.
 • Інсталяція програмного забезпечення.

2.1.Доступ до налаштувань

 • Панель управління – системна папка, в якій зосереджено ярлики програм настройки ОС. Запускається командою меню: ПУСК  Настройка  Панель управления;
 • Систена область панелі задач – дозволяє отримати доступ до програм налаштування окремих параметрів ОС: дати/часу, розкладки клавіатури (інколи звуку, монітору, відеокарти);
 • Регулятори та індндикатори в системній області для налаштування параметрів ОС

2.2.Клавіатурні розкладки

 • Доступ до вікна налаштувань здійснюється:
 • через панель управління.
 • клацнувши на індикаторі правою кнопкою миші (ПКМ) і вибравши команду Свойства;
 • Клавіатурна розкладка дає можливість друкувати тексти різними мовами.
 • В вікні налаштувань клавіатури слід активувати сторінку Язык
 • Вікно налаштування параметрів клавіатури. Сторінка налаштувань розкладок
 • Перелік встановлених розкладок
 • Кнопки добавлення/ видаленя розкладок
 • Розкладка по замовчуванню
 • Комбінація клавіш для перемикання розкладок

2.3.Параметри дати і часу

 • Доступ до вікна налаштувань здійснюється:
 • через панель управління.
 • двічі клацнувши на індикаторі часу в панелі задач лівою кнопкою миші.
 • клацнувши на індикаторі правою кнопкою миші і вибравши команду меню Настройка даты/времени;
 • В вікні налаштувань можна:
 • задати поточні: рік, місяць, день, годину.
 • задати часовий пояс
 • Встановлення року, місяця, дати і часу
 • Встановлення часового поясу

2.4.Регіональні стандарти

 • Доступ до вікна налаштувань здійснюється лише через панель управління.
 • В вікні налаштувань можна задати:
 • у Windows 9x - регіональні стандарти написання дат, часу, чисел (дробів), валюта, мовна система.
 • у Windows NT – ще й клавіатурні розкладки.
 • Налаштування регіональних стандартів:
 • вибір країни
 • Налаштування регіональних стандартів:
 • формат написання чисел (дробів)

2.5.Налаштування монітору

 • Доступ до вікна налаштувань здійснюється:
 • через панель управління.
 • клацнувши правою кнопкою миші на вільеному місці робочого стола і вибравши команду меню Свойства;
 • В вікні налаштувань можна:
 • Оформити робочий стіл у відповідності до смаків користувача (сторінки Фон, Оформление, Эффекты, Интернет).
 • Налаштувати енергозберігаючі функції монітора (сторінка Заставка).
 • Налаштувати параметри зображення – роздільну здатність, глибину кольору, частоту (сторінка Настройка).
 • Вікно налаштування екрану: встановлення фону робочого стола
 • Вікно налаштування екрану: встановлення заставки та енергозберігаючих функцій монітору
 • Глибина кольору
 • Роздільна здатність
 • Параметри драйвера
 • монітора

2.6.Інсталяція драйверів

 • Програми-драйвери - забезпечують ОС можливість обмінюватися інформацією з зовнішніми пристроями.
 • Поставляються фірмою-виробником разом з обладнанням на дискетах або CD-дисках.
 • Способи налаштування драйверів:
 • За допомогою майстра (автоматичне).
 • Ручна настройка (лише для спеціалістів).
 • Перелік налаштованих драйверів відображається в аплеті Панелі Управління Система на сторінці Устройства.
 • Майстер налаштування драйверів запускаєьтся командою меню ПУСК-Панель упраления-Установка/удаление устройств.
 • Вікно майстра ручного встановлення драйвера

2.7.Інсталяція програм

 • В процесі інсталяції ПЗ відбувається:
 • Розархівування інсталяційного пакету.
 • Копіювання фалів програми на ПК.
 • Реєстрація ПЗ в базі даних ОС (реєстрі). Співставлення типів файлів.
 • Створення ярликів для запуску програми.
 • Перелік встановленого ПЗ, а, також, команди інсталяції/деїнсталяції ПЗ доступні в аплеті Панели управления Установка и удаление программ.
 • Вікно інсталяції/ деінсталяції ПЗ

3.Програма. Види програм

 • Поняття про програму
 • Мови програмування
 • Види програм та їх характеристика

3.1. Поняття про програму

 • Програма - набір інструкцій стосовно управління комп’ютером і обробки інформації. Змінюючи програми, комп’ютер можна перетворити в робоче місце будь-якого спеціаліста.

1.2.Мови програмування

 • Програма створюється на доступній для сприйняття процесором мові.
 • машинні коди – перші ЕОМ
 • мова ассемблера – система мнемонічних позначень машинних команд (50-рр).
 • мови програмування високого рівня -мови програмування, які є зручними для людини

1.3. Види програм

 • системні програми - виконують різноманітні функції по керуванню ПК;
 • прикладні програми - програми, які безпосередньо забезпечують виконання необхідних споживачам робіт;
 • інструментальні системи (системи програмування), які забезпечують створення нових програм для комп’ютера.

3.3.1.Системні програми

 • Операційна система (ОС) - керує комп’ютером, запускає інші програми.
 • Програми-драйвери - забезпечують ОС можливість обмінюватися інформацією з зовнішніми пристроями.
 • Програми-оболонки, які забезпечують більш наочний спосіб спілкування з ПК, та управління файлами.
 • Допоміжні програми-утиліти.

3.3.2.Види програм-утиліт

 • резервування - швидко копіюють інформацію, що знаходиться на жорсткому диску.
 • антивірусні – борються з комп’ютерними вірусами.
 • Архіватори - стискають інформацію на дисках ПК.
 • Діагностичні - перевіряють конфігурацію ПК та зовнішніх пристроїв.
 • оптимізації дисків - оптимізують розміщення даних на диску.
 • обмеження доступу - перешкоджають доступу до інофрмації на дисках.

4.Використання операційної системи Windows

 • Призначення ОС
 • Особливості OC Windows
 • Робота з дисками і файлами

4.1.Особливості OC Windows

 • єдиний графічний інтерфейс користувача;
 • підтримка технології Drag-and-Drop;
 • багатозадачність;
 • системне підтримання зовнішніх пристроїв;
 • підтримка технології Plug-and-Play;
 • забезпечення роботи в локальній мережі ПК;
 • підтримка засобів мультимедіа;
 • наявність засобів обміну даними;
 • підтримання довгих імен файлів;
 • багатокористувацький інтерфейс.

4.1.1.Маніпулятор “миша”

 • Призначений для вводу інформації шляхом вибору графічних об’єктів на робочому столі. Основні прийоми роботи з маніпулятором:
 • Натиснення кнопок:
 • Лівої одинарне – виділення об’єкту під курсором
 • Лівої подвійне – запуск об’єкту під курсором.
 • Правої одинарне – відкривається контекстне меню.
 • Переміщення маніпулятора:
 • без натиснених кнопок –позиціонування курсору.
 • Натиснена ліва кнопка – виділення групи об’єктів або переміщення групи з виконанням операції по замовчуванню.
 • Натиснена права кнопка – виділення групи об’єктів або переміщення групи з запитом операції через контекстне меню.

4.1.2.Елементи графічного інтерфейсу Windows

 • Робочий стіл.
 • Головне (системне) меню.
 • Контекстне меню.
 • Вікно папки.
 • Вікно прикладної програми.
 • Діалогове вікно.
 • Елементи управління.
 • Типи піктограм.

Головне (системне) меню

 • Программы  розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК. Якщо вказати на команду із стрілочкою в кінці назви будь-якого вікна Windows 98 чи його додатків буде автоматично розкриватися підменю
 • Избранное  розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок. Також сюди можнапомістити ярлики програм, документів та папок, які користувач часто використовує.
 • Документы  розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу. В цьому підменю також розміщений ярлик папки Мои документы
 • Настройка  розкриває підменю з програмами настроювання конфігурації Windows 98 та елементів її графічного інтерфейсу
 • Найти  розкриває підменю, в якому розміщені піктограми програм , що дозволяють виконувати багатоваріантний пошук інформації (файлів та папок) в межах одного ПК, локальної мережі, або в Internet.
 • Справка  команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows
 • Выполнить  дозволяє запустити програму на виконання. Слід ввести шлях до файлу та ім’я файлу програми або документа.
 • Завершение сеанса  дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 (2000) без перезавантаження ОС. При цьому відбудеться закриття всіх програм і виклик вікна реєстрації користувача
 • Завершение работы  команда для коректного завершення роботи на ПК. При цьому будуть закриватися всі відкриті програми і документи. Якщо останні зміни в документі не були збережені, Windows видасть запит на збереження документа.
 • Ярлики швидкого запуску окремих програм

Контекстно-залежне меню

 • Відкривається при натисканні правої кнопки “миші”. Перелік коменд залежить від об’єкта-джерела виклику
 • Панель задач
 • Робочий стіл
 • Файл чи папка

Основні типи піктограм

 • Програма
 • Піктограми програмних файлів ілюструють їх призначення
 • Документ
 • Має зменшену копію піктограми програми, в якій він був створений
 • Папка
 • Піктограма каталогу
 • Система
 • Піктограми системних файлів
 • Пристрій
 • Кожен підключений пристрій до ПК має свою піктограму
 • Ярлик
 • Файл, що містить шлях до програми, документу, пристрою

4.2.Робота з дисками, паками і файлами

 • Основні види операцій над папками і файлами:
 • Створення/перейменування
 • Копіювання/переміщення
 • Пошук
 • Знищення
 • Дгя роботи з дисками, паками і файлами призначено програми:
 • Мой компьютер (My computer)”.
 • Проводник (Explorer)”

Налаштування вигляду вікна

 • Виклик діалогового вікна властивостей папки
 • Команди вмикання/вимикання панелей інструментів
 • Команди налаштування режиму відображення активної папки
 • Команди впорядкування вмісту активної папки

Перегляд вмісту диску

 • В програмі “Проводник” на панелі “Папки” клацнути лівою кнопкою миші по знаку “+” біля імені (букви) диску

Перегляд вмісту папки

 • В програмі “Проводник” на панелі “Папки” клацнути лівою кнопкою миші по піктограмі папки

Перенесення (копіювання)

 • 3. Перетягнути утримуючи праву кнопку “миші” з вікна однієї папки в вікно іншої
 • 2. Виділити об’єкт або групу
 • 4. Вибрати необхідну операцію з контекстного меню
 • 1. Відкрити вікна необхідних кореневих папок

Перейменування

 • 1. Відкрити вікно необхідної папки
 • 2. Виділити об’єкт
 • 3. Викликати контекстне меню (права кнопка “миші”)
 • 4. Вибрати пункт “Переименовать”
 • 5. Ввести з клавіатури нову назву об’єкту

Висновки

 • У даній лекції висвітлено питання:
 • Обмін даними в Windows.
 • Елементи настройки ОС Windows.
 • Використання операційної системи Windows
 • Програми та їх види.

Джерела додаткової інформації

 • Посібник з медичної інформатики для студентів 1-го курсу.
 • Левин А. Самоучитель работі на компьютере. Начинаем с Windows. – М,: Нолидж, 2000. – 688 с.
 • www.citforum.ru


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка