Лекція 1 Поняття про дисципліну " Охорона праці та безпека життєдіяльності "



Дата конвертації08.04.2017
Розмір13,7 Kb.

Кафедра медицини катастроф і військової медицини Лекція 1 Поняття про дисципліну “ Охорона праці та безпека життєдіяльності “ Законодавство України про працю

 • Автор:
 • Старший викладач
 • кафедри Ярошенко М. Б.

Мета лекції ознайомлення з теоретичними і практичними основами створення здорових і безпечних умов праці при максимальній її продуктивності на виробництві будь-якої форми власності. Засвоєння принципів та безпосередніх правил безпечної праці, в рамках положень чинного законодавства України у сфері охорони праці

 • Абсолютної безпеки не буває. Завжди існує деякий ризик.
 • Тому під безпекою розуміють такий рівень небезпеки, з яким на даному етапі наукового й економічного розвитку суспільства можна змиритися.
 • БЕЗПЕКА – це допустимий ризик. На землі немає людини, якій не загрожувала б небезпека.
 • Учені вивчають умови праці, побуту і безпеки людей. Для вироблення безпеки, формування мислення і поведінки, спрямованих
 • на безпечні умови роботи і побуту, створено нову навчальну дисципліну – безпека життєдіяльності (БЖД).
 • Таким чином, БЖД – це галузь науково – практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків впливу на організм людини, розроблення основ захисту здоров`я і життя людей
 • БЖД забезпечує загальну грамотність у галузі безпеки і є науково – методичним фундаментом для всіх без винятку спеціальних дисциплін. Людина яка володіє БЖД, багато в чому є захищеною від небезпек і може кваліфіковано діяти під час їхнього виникнення.
 • Основні положення БЖД
 • 1. Людина з моменту своєї появи на Землі живе і діє в умовах потенційних, постійно мінливих небезпек.
 • 2. Небезпеки завдають шкоди здоров`ю людини
 • ( травми, нервові потрясіння, хвороби, інвалідність), а іноді призводять до загибелі. Тому профілактика небезпек і захист від них – найактуальніша, гуманна і соціально – економічна проблема, у розв`язанні якої держава не може не бути зацікавленою.
 • 3. Створення умов для безпечної діяльності людей – пріоритетне завдання для кожної людини, суспільства, держави.
 • Курс “ Основи охорони праці ” як комплексна дисципліна базується на теоретичних положеннях природничих ( фізика, хімія, математика. медицина)
 • та суспільних ( економіка, соціологія. психологія, право) наук.
 • Предмет “ Охорона праці ” підсумовує знання, отриманні при вивченні БЖД , і на основі раніше отриманих знань з комплексу медичних дисциплін ( анатомія, фізіологія, біологія, мікробіологія та вірусологія, інфекційні хвороби, токсикологія та ін.) передбачає вивчення питань з охорони праці щодо обраних медичних спеціальностей з урахуванням особливостей професійної діяльності та їх небезпек.

У створенні безпечних умов праці, крім визначальної ролі технічного прогресу, надзвичайно велике значення мають правильна поведінка безпосередніх людей праці - виробничників, дотримання ними встановлених законодавством, нормативними актами та галузевими інструкціями вимог і правил техніки безпеки, відповідний психологічний клімат у колективі, який формується шляхом програмного навчання.

Закон України “ Про охорону праці ” прийнято Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року і введено в дію з 24 жовтня 1992 року. Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між власником підприємства, установи і організації і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Він (Закон) встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Закон України “Про охорону праці ” складається з 8 розділів

 • Розділ І Загальні положення (ст.1-5).
 • Розділ ІІ Гарантії прав громадян на охорону праці (Ст.6-16).
 • Розділ ІІІ Організація охорони праці на виробництві (Ст.17-28).
 • Розділ ІV Стимулювання охорони праці (Ст.29-32).

Розділ V Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (Ст.33-36).

 • Розділ V Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (Ст.33-36).
 • Розділ VІ Державне управління охороною праці (Ст.37-43).
 • Розділ VІІ Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці (Ст44-48).
 • Розділ VІІІ Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці (Ст.49).

Заробітна плата - винагорода, яку власник зобов’язаний виплачувати працівникам і службовцям у відповідності з кількістю і якістю праці згідно наперед встановлених нормативів.

Зарплата не може бути нижче встановлених Законом мінімальних розмірів.

 • Зарплата не може бути нижче встановлених Законом мінімальних розмірів.
 • Праця медичних працівників бюджетних організацій і закладів виплачується на основі тарифних ставок (окладів), затверджених у централізованому порядку.

Законодавством передбачені доплати і надбавки за :

 • високу кваліфікацію та інтенсивність праці
 • роботу в понадурочний час

Багатьом категоріям працівників надається додаткова відпустка:

 • 1) за роботу з шкідливими речовинами,
 • 2) за тривалий стаж праці.
 • 3) за роботу з ненормованим робочим днем (до 12 роб.днів),
 • 4) жінкам, які мають двох і більше дітей у віці 12 років та ін.

При наявності систематичних порушень трудової дисципліни у вигляді прогулів, пияцтва, що приводить до браку на виробництві, створення аварійних ситуацій та нещасних випадків, до порушників трудової дисципліни застосовують міри дисциплінарних стягнень

Серед них слід відмітити такі:

 • - зауваження,
 • - догана,
 • - сувора догана,
 • - переведення на нижчу заробітну платню (на строк до 3-х міс.. або зміщення на більш низьку посаду (оклад) з врахуванням спеціальності працівника або без такого врахування,
 • - звільнення з роботи.

Матеріальна відповідальність - обов’язок працівника відшкодувати збитки, заподіяні підприємству (закладу) в розмірах та порядку , встановленому Законом. Метою встановлення матеріальної відповідальності є запобігання виникненню збитку та одночасний захист заробітної платні працівника від необгрунтованих утримань.

Законодавством передбачені два види матеріальної відповідальності:

 • - обмежену ( відшкодування збитку наперед обмеженим лімітом),
 • - повну (збитки підлягають повному відшкодуванню ). Остання встановлена для осіб, з якими була підписана угода про матеріальну відповідальність.

Дякую за увагу!



База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка