Лекція №1 Визначення поняття медична інформатика (МІ)Скачати 25,13 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір25,13 Kb.
ТипЛекція

Основи інформаційних технологій у фармації

 • Лекція №1

Визначення поняття медична інформатика (МІ)

 • Визначення поняття медична інформатика (МІ)
 • Предмет, об’єкт, метод, завдання МІ
 • МІ у світі
 • Інформація як ресурс. Термиіни і визначення.
 • Види та властивості інформації
 • Інформаційні процеси
 • П л а н
 • Інформатика
 • теоретична та прикладна дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
 • Визначення МІ
 • Інформаційна технологія:
 • сукупність наукових дисциплін, що займаються вивченням, створенням та застосуванням методів, способів, дій, процесів, засобів, правил, навичок, використовуваних для отримання нової інформації (відомостей, знань), збору, обробки, аналізу, інтерпретації, виділення та застосування даних, контенту і інформації з метою задоволення інформаційних потреб народного господарства і суспільства в необхідному обсязі і заданої якості.
 • сукупність самих цих методів, способів, дій і т. д.
 • Визначення МІ
 • Інформаційні ресурси - різні формалізовані знання (теорії, ідеї, винаходи), дані (у т.ч. документи), технології та засоби їх збору, обробки, аналізу, інтерпретації та застосування, а також обміну між джерелами і споживачами інформації.
 • Інформаційний процес - послідовність дій (операцій) по збору, передачі, обробки, аналізу, виділенню та використанню з різною метою інформації (і / або її носіїв) в ході функціонування і взаємодії матеріальних об'єктів.
 • Визначення МІ
 • Медична інформатика це наука, яка вивчає закономірності інформаційних процесів у медико-біологічних системах, структури і алгоритми керування медичною інформацією, способи впровадження інформаційних технологій у медичну практику.
 • Об’єкт інформаційні технології
 • Предметвивчення процесів отримання, зберігання, передачі, обробки медичної інформації з використанням комп’ютерних систем.
 • Основний метод дослідження в МІ: математичне моделювання з використання комп’ютерних систем.
 • Визначення МІ
 • Задания МІ (теоретичні):
 • дослідження інформаційних процесів в медицині
 • розробка нових медичних інформаційних технологій
 • пошук загальних принципів обробки медичної інформації
 • Задания МІ (прикладні):
 • Адаптація і впровадження нових інформаційних технологій
 • створення і впровадження медичних обчислювальних систем
 • Фармацевтична
 • інформатика – дисципліна, що в інтеграції з медичною інформатикою, застосовуючи загальну методологію інформатики та арсенал власних методів обробки інформації, використовуючи сучасну комп’ютерну техніку та ресурси всесвітньої мережі Інтернет, вивчає процеси пошуку, збору, обробки, зберігання та розповсюдження інформації про лікарські засоби.
 • Визначення МІ
 • Медична кібернетика охоплює процеси управління в медицині та охороні здоров’я. Виникла на стику всіх медичних дисциплін, досліджує всі види медичної інофрмації, зв’язки між ними і формує системний підхід в осмисленні будови і функцій організму людини, лікувальних впливів, управління в системі охорони здоров’я.
 • 50-ті - середина 60-х років ХХ ст. Розробка теоретичних підходів до автоматизації медичних завдань. Наукові основи інформатизації.
 • 1965-1974 рр. - Розробка наукових проектів автоматизації окремих медичних завдань. Створення проектів автоматизації, що заклали практичну основу використання ЕОМ в охороні здоров'я.
 • 1975-1984 рр. - Розвиток медичних інформаційних систем (АСУ) в рамках державної політики електронізації народного господарства. Створення власних інформаційних систем в крупних клініках, наукових та навчальних закладах.
 • 1985-2000 рр. - Інформатизація охорони здоров'я в період розпаду СРСР. Поява ринку медичних інформаційних систем, початок масової комп'ютеризації у різних організаціях охорони здоров'я.
 • з 2000 р. - Інформатизація охорони здоров'я в умовах реформування системи охорони здоров'я. Розвиток взаємодії між інформаційними системами органів охорони здоров'я та створення єдиного інформаційного простору галузі.
 • У 1961 році в лабораторії медичної кібернетики інституту хірургії ім. А. В. Вишневського була встановлена ​​перша в медичних установах СРСР ЕОМ першого покоління «Урал-2»
 • 1970 Delivery of fastranII main backing store for 418/III at The London Hospital: Capacity 132 Mb.
 • Health informatics (also called healthcare informatics, medical informatics) is a discipline at the intersection of information science, computer science and health care. It deals with the resources, devices and methods required to optimize the acquisition, storage, retrieval and use of information in health and biomedicine.
 • (Wikipedia, 2012.)
 • МІ у світі
 • МІ у світі
 • МІ у світі
 • МІ у світі
 • МІ у світі

«Інформація» (лат. – «informatio» - відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати.

 • Інформація як ресурс
 • «Інформація» (лат. – «informatio» - відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати.
 • Інформація
 • Понятя “Інформація” є одним з фундаментальних у сучасній науці.

“Інформація - зміст повідомлення, яке отримує система (організм, машина) від звонішнього світу”

 • “Інформація - зміст повідомлення, яке отримує система (організм, машина) від звонішнього світу”
 • Норберт Вінер (засновник кібернетики)
 • “інформація - міра зменшення ентропії… інформація є деяким засобом внесення визначеності, впорядкованості, організації ”
 • Леон Бріллюен (Філософ і лінгвіст)
 • “Інформація - засіб обмеження різноманітності”
 • Вільям Росс Ешбі (кібернетик)
 • Вчені про поняття “інформація”
 • Інформація як ресурс

Під повідомленням розуміють вплив на нервову систему живого організму деякої сукупності сигналів, подразників, яка може бути представлена різними способами в залежності від систем, які її видають і спрймають.

 • Під повідомленням розуміють вплив на нервову систему живого організму деякої сукупності сигналів, подразників, яка може бути представлена різними способами в залежності від систем, які її видають і спрймають.
 • Інформація – повідомлення
 • Інформацію передають за допомогою повідомлень. Повідомлення передають за допомогою послідовності сигналів від відправника до отримувача інформації .
 • Інформація як ресурс
 • Інформація – повідомлення
 • Інформація як ресурс
 • Інформацію передають за допомогою повідомлень
 • Повідомлення передають за допомогою сигналів
 • Середовище, в якому здійснюється поширення сигналу, називається каналом передачі

Середовище, в якому здійснюється поширення сигналу, називається каналом передачі

 • Схема передачі повідомлень
 • Сигнал проходить через канал передачи
 • Відбувається накладання. сигналу s і шуму n
 • В результаті на вузлі отримувача m маємо суміш m=s+n
 • Інформація як ресурс
 • s
 • Отримувач
 • m
 • n
 • Джерело шуму
 • Пристрій прийому інформації
 • Пристрій передачі інформації
 • Відправник
 • Відправник передає сигнал s

«ШУМ»

 • Якщо повідомлення не несе корисної інформації, то воно несе “шум”
 • Інформація може перетворюватися в “шум”, і навпаки, “шум” може перетворюватися в інформацію
 • Приклад: реклама лікувального препарату

Види інформації

 • відображає дані і результати медичних наукових одсліджень і медичної практики
 • суть фактів, явищ, процесів, наукових теорій, представлених в зручному для використання людиною чи ЕОМ виді і направлених на зняття невизначеності в фармації
 • По галузям знань
 • Науково-технічена
 • Соціальна
 • Біологічна
 • Економічна
 • Медична
 • Фармацевтична
 • Інформація як ресурс
 • Види інформації
 • Інформація як ресурс
 • По видах сприйняття
 • Зорова
 • Запахова
 • Смакова
 • Тактильная
 • Звукова
 • Види інформації
 • Інформація як ресурс
 • Алфавітно-цифрова
 • сірошкальна
 • кольорова
 • за кольоровою гамою
 • статична
 • динамічна
 • за динамікою зображення
 • Візуально-графічна
 • Звукова
 • За природою сигналів:
 • Комбінована
 • Види інформації
 • Топологічна
 • Геометричні образи, карти місцевості, різноманітні плоскі і обємніі зображення
 • Абстрактна
 • базується на абстракціях, узагальненнях і символізації
 • По структурно-метричних властивостях
 • Інформація як ресурс

цінність (актуальність);

 • цінність (актуальність);
 • достовірність;
 • об’єктивність;
 • повнота;
 • нематеріальність (але тим не менше, не може існувати без матеріального носія)
 • інформація не аддитивна (окремі повідомлення неможливо алгебраїчно додавати);
 • інформація не коммутативна (откремі повідомлення неможливо переставляти місцями);
 • корисність
 • Властивості інформації
 • Інформація як ресурс

Дані – результат спостереження навколишнього середовища за допомогою органів відчуття чи приладів.

 • Дані – результат спостереження навколишнього середовища за допомогою органів відчуття чи приладів.
 • Інформація – важливі факти, отримані з даних.
 • Знання – відомості, які пройшли перевірку, представлені в виді законів, теорій.
 • Інформаційний процес – це цикл створення інформації і збереження її в виді нових даних.
 • Інформаційні процеси

збір даних - накопичення даних з метою забезпечення їх повноти для прийняття рішень;

 • Інформаційні процеси
 • збір даних - накопичення даних з метою забезпечення їх повноти для прийняття рішень;
 • перетворення даних включає наступні операції:
 • формалізація даних - претворення даних, отриманих від разних джерл, до єдиної форми;
 • фільтрація даних - відкидання "лишніх" даних, котрі не потрібні для прийняття рішень;
 • сортування даних - приведення в порядок даних за певною ознакою;
 • Інформація як ресурс

групування даних - об’єднання даних по определенным признаком;

 • групування даних - об’єднання даних по определенным признаком;
 • архівація даних - організація сохранения данных в удобной и легкодоступной форме, как правило, в более экономном формате;
 • захист даних - комплекс заходів, направлених на запобігання втрат, модифікації чи відтворення даних
 • Інформація як ресурс
 • Інформаційні процеси

Каталог: data -> kafedra -> internal -> informatika -> presentations
presentations -> Лекція №4 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів Основні розділи лекції
presentations -> Лекція №2 Інформаційні, експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації. Основні розділи лекції
presentations -> Лекція №3 Сучасні мережеві технології і мережеве устаткування Основні розділи лекції
presentations -> Закон великих чисел. Граничні теореми теорії ймовірностей закон великих чисел
presentations -> Лекція №4 Проектування інформаційної моделі бази даних Основні розділи лекції
presentations -> Використання розширених можливостей текстового редактора Microsoft Word та Excel. Основні розділи
presentations -> Форматування тексту
presentations -> Електронні пошта. Створення, перегляд, редагування та відправлення електронних повідомлень


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал