Лекція №2 Інформаційні, експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації. Основні розділи лекціїСкачати 35,16 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір35,16 Kb.

Лекція №2

 • Інформаційні, експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації.

Основні розділи лекції

 • Інформаційні системи.
 • Експертні системи.
 • Інтелектуальні системи.

1.1.Інформаційні системи

 • Система – сукупність засобів, організованих по визначеному принципі для виконання поставленої задачі. Може характеризуватися з погляду:
 • розв'язуваної задачі;
 • технічних засобів, необхідних для рішення поставленої задачі;
 • процесів (алгоритмів) перетворення вихідних даних, у необхідний результат.
 • Інформаційна система (ІС) являє собою сукупність засобів обчислювальної техніки і ПЗ та призначена для рішення різних задач зв'язаних з людською діяльністю.

1.1.1.Види інформаційних систем

 • Автоматизована інформаційна система забезпечує можливість виконання як ручних, так і автоматизованих процесів - користувач (оператор) і комп'ютерні засоби працюють спільно з метою обробки і подальшого використання вхідної інформації.
 • Автоматична інформаційна система забезпечує можливість виконання процесів обробки інформації без участі людини по наперед заданому алгоритму.

Види інформаційних систем

1.1.1.Медичні ІС

 • Медична автоматизована інформаційна система (МАІС) являє собою сукупність програмно-технічних засобів, баз даних і знань, призначених для автоматизації різних процесів, що протікають у лікувально-профілактичному заснуванні.
 • МАІС забезпечує потребу медичного і керуючого персоналу в систематичній інформації з всіх аспектів діяльності для прийняття рішень, що сприяють підвищенню якості надання медичної допомоги.

1.2.Коротка історя МІС

 • Середина 50-х рр.- перші спроби створення МАІС у США.
 • Кінець 50-х рр. – перша МАІС - проект МЕDІNЕ, розроблений фірмою "Дженерал Електрик" (США).
 • В 80-х рр. сформувалися два основні напрямки розвитку МАІС – інтегровані комплекси на базі мейнфреймів та розподілені (мережеві) системи.

1.2.Коротка історя МІС

1.3.Призначення МАІС

 • Основні напрямки розробки МАІС:
 • розробка спеціалізованого ПЗ для допомоги лікарям у прийнятті рішень (експертні системи);
 • розробка автоматизованих робочих місць окремих фахівців (АРМ);
 • створення електронної історії хвороби.

1.3.Призначення МАІС

 • Збір, реєстрація та документування даних;
 • Забезпечення обміну інформацією.
 • Контроль протікання захворювання (лікарський контроль);
 • Зберігання та пошук інформації (електронні архіви);
 • Статистичний аналіз даних;
 • Підтримка процесів прийняття рішення;
 • Навчання персоналу.

1.4.Класифікація МАІС

 • Грунтується на ієрархічному принципі та відповідає багаторівневій структурі охорони здоров'я:
 • базовий рівень (МІС для лікарів різного профілю);
 • рівень закладу (поліклініка, стаціонар, диспансер, лікарня швидкої допомоги);
 • територіальний рівень (МІС для профільних і спеціалізованих медичних служб і регіональних органів управління охороною здоров'я);
 • державний рівень (МІС МОЗ).

1.4.Класифікація МАІС

1.4.Класифікація МАІС

 • За призначенням:
 • Системи електронних медичних записів;
 • Адміністративно-господарські медичні системи;
 • Системи лабораторних та діагностичних досліджень;
 • Системи інформаційного та бібліографічного пошуку;
 • Експертні та інтелектуальні системи;
 • Системи навчання;
 • Інтегровані системи медичного закладу.

Адміністративно-господарські ІС

 • Призначення адміністративно-господарських МАІС:
 • забезпечення інформаційної підтримки функціонування медичного закладу, включаючи автоматизацію адміністративних, фінансових і виконавчих функцій персоналу, (підготовка, ведення і перегляд поточної документації, складання підсумкової звітності /реєстрація пацієнтів, облік лікарських препаратів, бухгалтерський облік/),
 • рішення деяких задач керування закладом: складання графіків роботи, використання приміщень і устаткування, призначення хворим часу прийому в лікаря й інші подібні функції, пов'язані з плануванням діяльності.
 • До адміністративно-господарських МАІС відносяться:
 • бухгалтерські системи;
 • системи обліку лікарських препаратів
 • системи реєстрації пацієнтів та клінічного обстеження;
 • системи реєстрації медичної документації та автоматизації діловодства;

Адміністративно-господарські ІС

 • Оформлення:
 • приходу, реалізації, переміщення товарів від контрагента на склади аптек і навпаки, між складами, вроздріб;
 • документів інвентаризації товарів;
 • чеків, звітів, прибуткових і витратних касових ордерів, переміщення грошових коштів;
 • Робота з еквайринговими системами, облік оплат товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу; Контроль фальсифікатів і протермінованих лікарських засобів;
 • Підтримка торгового обладнання: фіскальні реєстратори, термінали збору даних, сканери штрихкодів, вагове обладнання, дисплеї покупця, платіжні термінали, рідери магнітних карт.

Адміністративно-господарські ІС

Адміністративно-господарські ІС

Адміністративно-господарські ІС

 • Програмне забезпечення для аптек "СКАРБ" - автоматизація аптек і облік товару в аптечних мережах:
 • Формування дефектури і відправки замовлень постачальникам
 • Прийом товару та його оприбуткування
 • Формування роздрібних цін відповідно до законодавства
 • Розподіл товару по точках
 • Продаж кінцевим покупцям

Адміністративно-господарські ІС

Адміністративно-господарські ІС

Адміністративно-господарські ІС

Адміністративно-господарські ІС

  • АСУ «Фармасеть». Інформаційний портал
  • www.pharm-system.com

Основні компоненти мережі

Адміністративно-господарські ІС

 • Аналітика ринку фармпрепаратів

Адміністративно-господарські ІС

 • Система керування замовленнями

Адміністративно-господарські ІС

 • Маркетингова інформаційна система - це постійно діюча система, призначе­на для збирання, обробки, аналізу, оцінки й розподілу інформації, необхідної для прий­няття управлінських рішень в торгівельній діяльності.

Адміністративно-господарські ІС

 • Проблеми автоматизації:
 • Задачі автоматизації
 • Бюджет (розробки, впровадження, володіння)
 • Роботи по впровадженню
 • Підготовка персоналу
 • Супроводження

ІС eлектронних медичних записів

 • Призначення ІС eлектронних медичних записів - ведення електронної медичної картки (ЕМК) пацієнта:
 • Анамнез життя, хвороби, алергологічний анамнез
 • Історія хвороби з зазначенням попереднього лікування;
 • Скарги на момент огляду, огляду;
 • Попередній та заключний діагнози;
 • Направлення на лабораторні та інструментальні види досліджень, дані досліджень та висновків по ним;
 • Необхідні консультації, призначення;
 • Дані за проведеними операціями;
 • Щоденникові записи, відмітки про виконання (або невиконання) призначень;
 • Етапні епікризи, виписний епікриз.  

ІС eлектронних медичних записів

 • Приклади:
 • - комерційні продукти:
 • «ЭМСИМЕД» http://www.medexpert.com.ua/
 • «Доктор Елекс» http://www.doctor.eleks.com
 • Госпітальна ІС «Каштан» http://www.ciet.kiev.ua
 • - рішення з відкритим кодом :
 • OpenEMR http://www.open-emr.org/

ІС eлектронних медичних записів

ІС eлектронних медичних записів

Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

 • Особливо розповсюдженими серед діагностичних систем є:
 • РасS-системи (Рісturе Archiving and Control Systems - системи, призначені для обробки, збереження й одержання зручного доступу до зображень).
 • RIS-системи (Рradiology Information Systems - системи, призначені для автоматизації роботи радіологічного відділення).
 • LIS-системи (Laboratory Information Systems - системи, призначені для автоматизації роботи клінічної лабораторії).

RIS vs. PACS

Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

 • Наприклад, LIS-система вирішує задачі:
 • забезпечення інтерфейсу з лабораторним обладнанням;
 • автоматичної реєстрації, збереження й аналізу даних лабораторних і діагностичних досліджень;
 • забезпечення інтерфейсу з базами даних для надання результатів.

Системи для лабораторних і діагностичних досліджень

Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

 • Такі системи покликані вирішувати наступні задачі:
 • створення і ведення електронного каталогу;
 • автоматична ідентифікація видань і читачів;
 • підготовка реферативної інформації;
 • забезпечення доступу до наявної інформації за допомогою Internet технологій;
 • створення і ведення професійне орієнтованих баз даних, наприклад: реєстр лікарських препаратів і їхньої сумісності, реєстр видів медичних послуг і нормативно-правові акти і стандарти.

Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

 • Приклади:
 • MedLine www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Державний Реєстр Лікарських Засобів www.drlz.kiev.ua;
 • Наукові журнали Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського ojs.tdmu.edu.te.ua;

Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

Системи інформаційного і бібліографічного пошуку

Експертні медичні системи

 • Застосування експертних систем найбільше ефективно при рішенні задач діагностики, інтерпретації даних, прогнозування перебігу захворювання й ускладнень, моніторингу перебігу захворювання і планування лікувально-діагностичного процесу.
 • Сучасні експертні медичні системи підтримують інтеграцію з іншими видами медичних інформаційних систем, зокрема з шпитальними інформаційними системами і системами для лабораторних досліджень.

Навчальні системи

 • Особливо ефективними є комп’ютерні навчальні системи з засобами мультимедійного представлення інформації.
 • До складу навчальної системи, як правило, входять наступні компоненти:
 • гіпертекстова база даних, для розвитку знань учнів;
 • база даних, що містить тестові завдання по техніці виконання лікувальних заходів;
 • масив відеосюжетів, що наочно демонструють правильне виконання лікувальних заходів.
 • Приклад: СДО Moodle

Навчальні системи

Інтегровані системи

 • Інтегровані ІС поєднують у собі на основі електронної історії хвороби функціональні можливості АІС декількох класів і призначені для комплексного рішення, у залежності від специфіки конкретного закладу, таких задач:
 • адміністративно-господарського і фінансового характеру;
 • підтримки лікувально-діагностичних заходів;
 • забезпечення інформаційної підтримки роботи лікарів-фахівців;
 • інформаційної підтримки оцінки ефективності лікування;
 • довідково-інформаційного і бібліографічного обслуговування медичного персоналу.

Інтегровані системи

2.Експертні системи

 • Призначення експертних систем (ЕС).
 • Структура типової ЕС.
 • Методика побудови ЕС.
 • Представлення знань в ЕС.

2.1.Призначення ЕС

 • Мета досліджень ЭС: розробка ПЗ підтримки прийняття ефективних рішень, важких для експерта-людини;
 • ЕС застосовуються для рішення тільки важких практичних задач;
 • По якості й ефективності рішення ЕС не повинні поступатися рішенням експерта-людини.
 • Рішення ЕС володіють прозорістю - можуть бути пояснені користувачу.
 • Особливість ЕС – здатність самостійно поповнювати знання (самонавчання).

2.1. ЕС - Digital dashboard

2.2. ЕС – «Консиліум»

2.2. ЕС - Clinical decision support system

2.2.Структура типової ЕС

 • Вирішувч (інтерприатор).
 • Робоча пам’ять (РП або база даних БД).
 • База знань.
 • Компонент набуття знань.
 • Пояснюючий компонент.
 • Діалоговий кормпонент

2.2.1.Структура типової ЕС

2.3.Методика побудови ЕС

 • Розробка ЕС можлива при таких умовах:
 • Існують експерти в даній області;
 • Оцінки рішень експертів сходяться;
 • Експерти здатні пояснити прийняті рішення;
 • Рішення вимагає міркувань а не дій;
 • Предметна область повинна бути формалізована та структурована (для експерта);
 • Для рішення неохідна велика кількість спеціалізованих знань а не загальних понять.

2.3.1.Застосування ЕС

 • Застосування ЕС виправдано:
 • рішення задачі принесе значний ефект, наприклад економічний;
 • використання людини-експерта неможливо (недостатня кількість експертів, або через необхідність виконувати експертизу одночасно в різних місцях);
 • при передачі інформації експерту відбувається неприпустима втрата часу чи інформації;
 • необхідно вирішувати задачу в оточенні, ворожому для людини

2.3.2.Етапи створення ЕС

 • В даний час склалася визначена технологія розробки ЭС, що включає наступні шістьох етапів:
 • Ідентифікація - визначення задачі, мети розробки, експертів і типів користувачів;
 • Концептуалізація - змістовний аналіз проблемної області, виявлення використовуваних понять і їх взаємозв'язків, визначення методів рішення задачі;
 • Формалізація – вибір ІС, визначення способів представлення видів знань, способів їх інтерпретації, моделювання роботи ЕС, оцінка адекватності цілям ЕС зафіксованих понять, методів рішень, засобів представлення і маніпулювання знаннями;
 • Виконання - наповнення експертом бази знань. Найважливіший етап розробки ЕС.

2.4.Представлення знань в ЕС

 • Для функціонування типової ЕС необхідні наступні знання:
 • про процес рішення задачі (керуючі знання) - використовуються інтерпритатором (вирішувачем) .
 • про мову спілкування і способи організації діалогу - використовуються лінгвістичним процесором (діалоговим компонентом);
 • про способи представлення і модифікації знань - використовуються компонентом придбання знань;
 • підтримуючі структурні і керуючі знання - використовуються пояснюючим компонентом.

2.5.Теорема Баєса

 • В медицині велика частина інформації не є точною а має вірогіднісний характер. Тому розробники ЕС медичного призначення використовують теорему Баєса:
 • Імовірність здійснення деякої гіпотези H при наявності визначених підтверджуючих свідчень Е обчислюється на основі апріорної імовірності цієї гіпотези без підтверджуючих свідчень і імовірності здійснення свідчень при умовах, що гіпотеза вірна чи невірна.

2.5.1.Теорема Баєса

 • P(H) - імовірність результату у випадку відсутності додаткової інформації;
 • P(E : H) і P(E : не H) — відповідно імовірності одержання відповіді “Так" на деяке питання, якщо можливі результат вірний і невірний

2.5.2.Використання теореми

 • p - апріорна імовірність результату P(H);
 • j - номер відповідного симптому;
 • py - P(E : H) - імовірність одержання відповіді “Так" на питання, якщо можливий результат вірний;
 • pn - P(E : не H) - імовірність одержання відповіді “Так" на питання, якщо можливий результат невірний.

2.5.2.Використання теореми

 • Приклад практичної реалізації бази знань ЕС, що базується на беєсівській системі логічного виводу

2.5.2.Використання теореми

 • Експертна система медико-діагностичного призначення

3.Інтелектуальні системи

 • Поняття про інтелектуальні системи (ІС).
 • Застосування систем штучного інтелекту.
 • Функціональна структура систем штучного інтелекту.

3.1.Поняття про ІС

 • Штучний інтелект (ШІ)властивість автоматичних систем брати на себе окремі функції інтелекта людини – наприклад, вибирати і приймати оптимальні рішення на основі раніше отриманого досвіду і раціонального аналізу зовнішніх впливів.
 • Центральні задачі ШІ полягають у тому, что б зробити ЕОМ більш корисними конкретним користувачам у сільському господарстві, гірничовидобувній промисловості, виробництві (складання і контроль якості), допомога в постановці діагнозів в медицині, інформаційне забезпечення в освіті.

3.2.Застосування ІС

 • Основні напрямки використання ІС:
 • Доведення теорем.
 • Теорія ігр.
 • Системи розпізнання образів.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Адаптивне програмування.
 • Електронна творчість (музика, поезія).
 • Обробка даних природною мовою.
 • Системи з самонавчанням (нейромережі).

2.3.Структура ІС

 • Типова ІС складається з трьох комплексів обчислювальних засобів:
 • Перший - сукупність засобів, що виконують програми (виконавча система), спроектованих з позицій ефективного рішення задач, має в ряді випадків проблемну орієнтацію.
 • Другий - сукупність засобів інтелектуального інтерфейсу, що мають гнучку структуру і забезпечує можливість адаптації в широкому спектрі інтересів кінцевих користувачів.
 • Третій - за допомогою якого організується взаємодія перших двох, - база знань, що забезпечує використання обчислювальними засобами перших двох комплексів цілісної і незалежний від обробних програм системи знань про проблемне середовище.

Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:
 • Інформаційні системи
 • Експертні системи.
 • Інтелектуальні системи.

Джерела додаткової інформації

 • Метеріали на веб-порталі університету:
 • http://intranet.tdmu.edu.ua/


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка