Лекція 3 Правові та організаційні питання охорони праці медичних працівників



Скачати 18,61 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір18,61 Kb.
ТипЛекція

Кафедра екстреної медичної допомоги, медицини катастроф і військової медицини Лекція 3 Правові та організаційні питання охорони праці медичних працівників.

 • Автор:
 • Старший викладач кафедри Ярошенко М. Б.

Вступ. Право на охорону праці в Україні охороняється Законом, а отже має бути регламентованим відповідними документами. У Законі України “Про охорону праці” в розділі V дається перелік таких документів. Цей розділ так і називається: “Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці”. Засвоєння основних принципів нормування охорони праці є актуальним для кожного працюючого громадянина України, оскільки тільки через знання своїх прав та обов’язків кожний з нас зуміє зорієнтуватися у правому полі молодої держави.

Отже, мета лекції: ознайомитися з основними принципами нормативного забезпечення системи охорони праці в Україні.

Охорона праці — це наукова дисципліна, яка вивчає теоретичні і практичні основи створення на виробництві будь-якої форми власності здорових і безпечних умов праці при максимальній її продуктивності. До того ж, ця сфера діяльності повинна бути вирішена в єдиному контексті із заходами безпечної життєдіяльності населення, що проживає на підвідомчій місцевим Радам території.

Система управління охороною праці — це регламентована нормативними і організаційно-методичними документами діяльність по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних і санітарно-побутових заходів, спрямованих на гарантування безпеки. збереження здоров’я і високої працездатності людини у виробничому процесі.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні документи про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових до виконання.

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) - це документи, які затверджуються: - Кабінетом Міністрів України; - Державним комітетом України по нагляду за охороною праці; - органами санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України; - Органами державного пожежного нагляду МВС України; - Головною державною інспекцією по нагляду за ядерною безпекою Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;

Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації; - Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури; - органами державної санітарно-епідеміологічної служби України в особі Головного державного санітарного лікаря України.

Законодавство України про охорону праці складається з Закону України “Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів, котрі регулюють взаємовідносини між різними суб’єктами права у цій сфері.

На виконання Закону “Про охорону праці” і постанови КМ України від 27 січня 1993 р.№64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці” було затверджене Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Це Положення було затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 4 квітня 1994 р. №30. Зареєстровано в Мінюсті України 12 травня 1994 р. №95/304.

І. Загальні положення 1.1. Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охорони праці і проводяться: - з учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів; - з працівниками в процесі їх трудової діяльності.

1.2. Усі працівники, які приймаються на роботу, і в процесі роботи проходять на підприємстві навчання , інструктаж з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій. 1.3. Працівники, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в терміни, встановлені відповідними галузевими актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.

1.5.Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві організовуються заняття, лекції, семінари та консультації. 1.6. Перелік питань для перевірки знань складають члени комісії, їх узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства. 1.7.У складі комісії не менше трьох осіб, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 1.8.Результати знань оформляються протоколом (П 10).

1.9.Особам, які показали задовільні результати при перевірці знань з охорони праці, видаються посвідчення (П11). 1.10. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірки знань з охорони праці, забороняється. 1.11.На основі цього типового положення у кожному підприємстві розробляють інструкції відповідні до умов Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з охорони праці, формуються плани-графіки проведення цієї роботи.

1.12.Відповідальність за виконання робіт з ОП покладається на керівників підприємств та керівників структурних підрозділів. 1.13. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань ОП здійснює служба ОП або працівники, на яких покладені ці обов’язки керівництвом підприємства.

За характером і часом проведення інструктажі з питань ОП підрозділяються на :

 • Вступнийпервинний
 • Повторний
 • позаплановий
 • цільовий

Вступний.

 • - З усіма щойно прийнятими працівниками на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи або посади;
 • - працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з водіями транспортних засобів, які вперше в’їжджають на територію підприємства;
 • - студентами й учнями при проходженні виробничої практики;
 • - учнями, вихованцями й студентами перед початком трудового й професійного навчання в лабораторіях, майстернях, полігонах тощо.

Первинний: - працівником, новоприйнятим на підприємство (постійно чи тимчасово); -працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; -працівником, який буде виконувати нову для нього роботу; - відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві; - студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику, перед виконанням нових видів робіт, під час проведення позашкільного навчання в гуртках, секціях, тощо.

Повторний: -з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою -1 раз у квартал, -на інших роботах - 2 рази у півріччя.

Позаплановий: - При введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про ОП, - при зміні технологічного процесу, модернізації устаткування, приладів, вихідної сировини та ін. факторів, що впливають на ОП, - при порушенні працівником (студентом, учнем) нормативних актів про ОП, аварії чи отруєнні; - на вимогу працівників органу держнагляду за ОП, вищестоящої господарської організації або державної виконавчої влади, у випадку, якщо виявлено незнання безпечних методів праці чи нормативних актів про ОП; - при перерві в роботі виконавця більше ніж на календарних 30 днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - більше 60 днів

Цільовий: з працівниками при: - виконанні разових робіт , що не пов’язані з обов’язками за фахом (навантаження, розвантажування, за межами підприємства, тощо); - ліквідації аварії, стихійного лиха; - проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та ін. документи; - екскурсіях на підприємства; - організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи, тощо).

Охорона праці жінок та молоді На виконання Закону України “Про охорону праці” та постанови КМУ від 27.01.93 № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці” Наказом МОЗ України від 10.12.93 № 241 затверджені Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.(погоджені Головою державного комітету України по нагляду за Охороною Праці, міністром праці, заступником голови Федерації профспілок України).

ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ

 • Характер робіт
 • Гранично допустима вага вантажу. кг
 • Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою до 2 разів на добу)
 • 10
 • Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни
 • 7
 • Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:
 • з робочої поверхні
 • з підлоги
 • 350
 • 175

На завершення слід особливо виділити, що положення Закону України “ Про охорону праці “, нормативні акти чинного законодавства України з питань охорони праці регламентують зазначені питання в усіх галузях народного господарства незалежно від форм власності. На ґрунті цих положень розроблені та затверджені МОЗ України при погоджені з Головою державного комітету України по нагляду за Охороною праці, нормативні документи з питань ОП для медичної галузі.

Дякую за увагу!


Каталог: data -> kafedra -> theacher -> medkat1 -> mk balaban -> українська -> лекцiї -> охорона%20безпеки%20життєдіяльності%20людини -> медичний -> 2%20курс
medkat1 -> “Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період”
medkat1 -> Закон України " Про охорону праці "
2%20курс -> Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
medkat1 -> Лекція 3-4 Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів, апаратів, що працюють під тиском, балонів з газом; охорона праці у фізіотерапевтичних, рентгенкабінетах, операційних
medkat1 -> “Цивільний захист як система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період”
medkat1 -> Лекція 3 Ключові питання теми: Структура І завдання державної служби медицини катастроф (дсмк)
medkat1 -> Лекція 1 Поняття про дисципліну " Охорона праці та безпека життєдіяльності "


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал