Лекція 4 Тема лекції: "Основні етапи діагностичної діяльності вчителя початкової школи" ПланСкачати 17,07 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір17,07 Kb.

Теоретичний модуль I Основи педагогічної діагностики Лекція 4 Тема лекції: “Основні етапи діагностичної діяльності вчителя початкової школи”

План

 • 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
 • 2. Характеристика основних етапів і компонентів педагогічної діагностики
 • 3. Режим проведення діагностичних процедур

Рекомендована література Основна

 • Григор'єв А.Й., Завіна В.І. Психолого-педагогічна діагностика. Київ: Преса України, 2005. 448 с.
 • Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991. С. 1218.
 • Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / С.М. Мартиненко. К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. С. 101 128.
 • Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-методичнийй посібник / С.М. Мартиненко\К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 264 с.
 • Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти / О.Я. Савченко. К.: СПД "Цудзинович Т.І.", 2007. С. 181194.
 • Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: навч. посіб. для студ. пед. ф-тів / О.В. Проскура К.: Освіта, 1998. С. 3437; 4870.

 • Додаткова
 • Пєхота О.М., Старєва A.M. Особистісно орієнтоване навчання: Монографія. 2-е вид. доп. та перероб. Миколаїв. Вид-во "Іліон", 2007. С. 1334.
 • Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. К. : Абрис, 1997. С. 729.
 • Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту. Монографія – К. : Нора – Друк, 2003. С. 4445.
 • Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона й має знати її у всіх відношеннях...
 • К. Д. Ушинський

Діагностика – це спеціальна практична діяльність, що здійснюється вчителем у навчально-виховному процесі

 • Діагностика – це спеціальна практична діяльність, що здійснюється вчителем у навчально-виховному процесі
 • Діагностика – це вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення та розпізнання стану об’єктів (суб’єктів) навчально-виховного процесу з метою взаємодії вчителя й учня та ефективного управління цим процесом

Педагогічна діагностика – діяльність, спрямована на вивчення і розпізнання стану об’єктів навчання і виховання з метою управління ними

 • Педагогічна діагностика – діяльність, спрямована на вивчення і розпізнання стану об’єктів навчання і виховання з метою управління ними
 • У процесі педагогічної діагностики аналізується навчальний процес, визначаються результати навчання і виховання, характерні для окремих учнів (індивідів)
 • Педагогічна діагностика – частина дослідницької діяльності вчителя, спрямована на розпізнання стану компонентів педагогічного процесу

 • Діагностична діяльність учителя – це самостійний вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення, дослідження, аналіз індивідуальних особливостей учнів, їх навчання і виховання; комплексна оцінка з метою встановлення педагогічного діагнозу, подолання недоліків і визначення подальших шляхів формування особистості

Педагогічний діагноз – визначення характеру та об’єму здібностей учнів, ускладнень, які виникають у процесі навчання, виховання і відхилень у поведінці.

 • Педагогічний діагноз – визначення характеру та об’єму здібностей учнів, ускладнень, які виникають у процесі навчання, виховання і відхилень у поведінці.
 • Встановлюється на основі даних про засвоєння учнями шкільних програм, спостережень за результатами навчання, діяльністю

Труднощі, які відчували студенти у процесі педагогічної практики:

 • Труднощі, які відчували студенти у процесі педагогічної практики:
 • труднощі методичного характеру
 • труднощі особистісного характеру
 • труднощі міжособистісного характеру
 • труднощі під час взаємодії «вчитель-учень»
 • виникнення комунікативних, когнітивних, емоційних бар’єрів
 • взаємодія з батьками учнів
 • впровадження перспективних, освітніх технологій
 • труднощі у проведенні діагностування

Діагностичний супровід у професійній діяльності – це використання вчителем початкової школи доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діагностики у педагогічній діяльності, щоденній роботі з учнями

 • Діагностичний супровід у професійній діяльності – це використання вчителем початкової школи доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діагностики у педагогічній діяльності, щоденній роботі з учнями

Молодший шкільний вік (6 – 10 років)

 • активне анатомо-фізіологічне дозрівання
 • підвищується рухливість нервових процесів
 • зростає роль II нервової системи (аналіз і синтез)
 • відбувається криза семи років (перехід від дошкільного дитинства до молодшого шкільного віку), період зародження соціального “Я” дитини
 • зміна соціальної позиції
 • провідною стає навчальна діяльність
 • новоутворення:
 • - довільність психічних процесів
 • - внутрішній план дій
 • - рефлексія
 • Основні етапи
 • діагностичної діяльності
 • I етап – прийом дітей до першого класу
 • II етап - перший рік навчання дітей у школі

III етап – другий рік навчання

 • III етап – другий рік навчання
 • IV етап – третій рік навчання
 • V етап – четвертий рік навчання

Етапи, зміст, форми і методи педагогічної діагностики

 • Дидактичний матеріал
 • Таблиця
 • Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи

Ключові поняття

 • Ключові поняття
 • Діагностична картка – система корекційної діяльності вчителя, учнів та їх батьків
 • Діагностичний висновок – визначення педагогічних завдань, планування подальшої навчально-виховної роботи
 • Діагностичні методики – сукупність діагностичних методів, прийомів і форм, які застосовує вчитель у процесі діагностування

Режими проведення діагностичних процедур

 • Режими проведення діагностичних процедур
 • загальний фізичний розвиток учнів – з 1 по 4 класи
 • виховні можливості колективу класу – з 1 по 4 класи
 • виховний потенціал сім’ї учня – з 1 по 4 класи
 • рівень розвитку соціальних якостей учня - з 2 по 4 класи
 • особистісні здібності учня – з 2 по 4 класи

Висновки

 • діагностичний супровід – це …
 • основні етапи педагогічної діагностики – це …
 • діагностичні методики – це…

Контрольні завдання і навчальні ситуації

 • 1.Розкрийте сутність поняття "діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи"
 • 2. Дайте характеристику основних етапів проведення педагогічної діагностики в початковій школі
 • 3. Які діагностичні методики найчастіше застосовуються вчителями початкових класів?

4. Охарактеризуйте методи, прийоми і форми діагностичної діяльності вчителя початкової школи

 • 4. Охарактеризуйте методи, прийоми і форми діагностичної діяльності вчителя початкової школи
 • 5. Доберіть діагностичні методики визначення мотиваційної готовності дитини до навчання в школі
 • 6. Визначте сутність діагностичного висновку. На основі яких показників він складається?

Теми рефератів

 • 1. Діагностичні методики визначення мотиваційної та вольової готовності дитини до навчання в школі
 • 2. Діагностичні методики вивчення розумового розвитку дитини
 • 3. Діагностичні методики вивчення психолого-педагогічної готовності дитини до шкільного навчання
 • 4. Технологія педагогічного спостереження
 • 5. Сутність і зміст технології діагностичного тестування

Анкета для визначення рівня володіння діагностичними знаннями

 • Що Ви розумієте під поняттям «діагностична діяльність учителя»?
 • Які методи педагогічної діагностики Ви використовували під час педагогічної практики?
 • Чи потрібно майбутньому вчителеві володіти методикою педагогічної діагностики?
 • Чим, на Вашу думку, психологічна діагностика відрізняється від педагогічної?
 • Чи вмієте ви проводити:
 • а) спостереження; б) анкетування;
 • в) тестування; г) опитування.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка