Лекція 6 Емоційно – вольова сфера особистості. Почуття. ВоляСкачати 35,34 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір35,34 Kb.

ЛЕКЦІЯ 6

 • Емоційно – вольова сфера особистості. Почуття. Воля.
 • 1.Почуття та їх фізіологічна основа.
 • 2. Форми переживання почуттів.
 • 3. Почуття та особистість.
 • 4. Емоції особистості.
 • 5. Поняття воля.
 • 6. Структура вольового акту.
 • 7. Вольові якості особистості.
 • 8. Потреби.

Почуття – одна з основних форм переживання людиною свого ставлення до предметів і явищ дійсності,що характеризуються відносною сталістю. Це віддзеркалюється у свідомості особистості, її ставлення до дійсності залежно від задоволення або незадоволення внутрішніх потреб. Почуття виділяють мотиваційно значимі явища.

 • Почуття – одна з основних форм переживання людиною свого ставлення до предметів і явищ дійсності,що характеризуються відносною сталістю. Це віддзеркалюється у свідомості особистості, її ставлення до дійсності залежно від задоволення або незадоволення внутрішніх потреб. Почуття виділяють мотиваційно значимі явища.
 • Переживання почуття це емоційний стан людини,психічний процес з певною динамікою та мінливістю (тобто безпосереднє відображення людиною своїх власних станів).

За характером її впливу на діяльність:

 • За характером її впливу на діяльність:
  • стенічні (емоції);
  • астенічні;
 • За характером їх переживань:
  • настрої;
  • афекти;
  • пристрасті;
  • стреси;
  • фрустрації;
 • За суспільною сутністю(вищі почуття)
  • моральні;
  • інтелектуальні;
  • естетичні;
  • праксичні.

Зміст почуттів – стихійне ставлення до дії людини.

 • Зміст почуттів – стихійне ставлення до дії людини.
 • Пристрасть – прояв емоцій, які характеризуються вольовою спрямованістю.
 • Розрізняють пристрасті позитивні (сила особистості, яка спричинює велику енергію в діяльності, сприяє продуктивності праці) та негативні(згубно позначаються на праці та житті людини).
 • Моральні почуття – це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей,до самої себе. Джерелом моральних почуттів є спільне життя людей, їх взаємини,боротьба за досягнення суспільних цілей.
 • Естетичні почуття – це відчуття краси в явищах природи, у праці, у гармонії барв, звуків, рухів і форм. Ці почуття викликають твори мистецтва. Не тільки в мисленні, а й у почуттях людна утверджує себе у предметному світі)

Праксичні почуття – це переживання людиною свого ставлення до діяльності. Праксичні почуття розвиваються або згасають залежно від організації та умов діяльності. Вони особливо успішно розвиваються і стають стійкими тоді, коли діяльність відповідає інтересам, нахилам і здібностям людини.

 • Праксичні почуття – це переживання людиною свого ставлення до діяльності. Праксичні почуття розвиваються або згасають залежно від організації та умов діяльності. Вони особливо успішно розвиваються і стають стійкими тоді, коли діяльність відповідає інтересам, нахилам і здібностям людини.
 • Інтелектуальні почуття – є емоційним відгуком на ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні. Ці почуття виявляються в допитливості, чутті нового, здивуванні. Упевненості чи сумніві. Інтелектуальні почуття яскраво виявляються в пізнавальних інтересах, любові до знань, навчальних і наукових уподобаннях.
 • Емоції – це ставлення людини до дійсності, що відображається в мозку й переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором.

Характерною особливістю емоцій є те, що вони захоплюють особистість загалом. Емоції сигналізують про корисні або шкідливі впливи на організм, завдяки цьому вони мають універсальне значення для життя організму.

 • Характерною особливістю емоцій є те, що вони захоплюють особистість загалом. Емоції сигналізують про корисні або шкідливі впливи на організм, завдяки цьому вони мають універсальне значення для життя організму.

 • Інтерес (позитивна емоція, що мотивує навчання,розвиток знань та вмінь,творчі прагнення);
 • Радість (позитивне емоційне збудження,що виникає при появі можливості достатньо задовольнити наявну потребу,вірогідність чого була до цього моменту невисокою);
 • Подив (різке підвищення нервової стимуляції,яка виникає внаслідок якоїсь несподіваної події);
 • Страждання (емоція,що викликана комплексом причин, пов'язаних із серйозними життєвими втратами. Нерідко переживається як втрата надії, почуття самотності,нерозуміння оточуючими) ;
 • Гнів (виникає при явному протиріччі поведінки іншої людини з нормами етики, моралі, нашими очікуваннями);
 • Відраза (часто виникає разом з гнівом,але має свою специфіку. Якщо емоція гнів викликає бажання покарати, то огида – це бажання позбутися чогось чи когось);
 • Страх (емоція, що виникає при отриманні інформації про реальну чи уявну небезпеку,очікуванні чи передбаченні невдачі при здійсненні певних дій);
 • Сором (виникає як переживання розбіжності(дійсної чи уявної) між нормами поведінки та власною фактичною поведінкою,прогнозування осуду чи негативної оцінки оточуючими).

Переживання емоційних станів - радості, любові, дружби, симпатії, прихильності або болю, суму, страху,

 • Переживання емоційних станів - радості, любові, дружби, симпатії, прихильності або болю, суму, страху,
 • ненависті, презирства,
 • огиди тощо - завжди
 • супроводжуються відповідними
 • зовнішніми або внутрішніми
 • виразами обличчя

Форми переживання емоцій

 • Настрій - це загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус.
 • Причини настроїв - найрізноманітніші; непідготовленість до діяльності, страх перед очікуваною невдачею, хворобливі стани, і приємні звістки тощо.

Ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почуття

 • Залежно від індивідуальних особливостей особистості, її стану і ставлення до ситуації та об'єктів, що викликають переживання, емоції і почуття виявляються більш або менш інтенсивно, бувають довготривалими або короткочасними.

Серед численних форм прояву емоційної сфери людини виділяють:

 • Серед численних форм прояву емоційної сфери людини виділяють:
 • власне емоції;
 • почуття;
 • емоційні стани(настрої,афекти стрес).

Афекти - це сильне, короткочасне збудження, що виникає раптово, оволодіває людиною такою мірою, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та вчинки. Прикладом афектів може бути несподіване переживання - сильна радість, вибух гніву, страх.

 • Афекти - це сильне, короткочасне збудження, що виникає раптово, оволодіває людиною такою мірою, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та вчинки. Прикладом афектів може бути несподіване переживання - сильна радість, вибух гніву, страх.

Стрес де в чому нагадує афект. У

 • Стрес де в чому нагадує афект. У
 • стресовому стані поведінка значною
 • мірою дезорганізується, спостерігаються безладні рухи, порушення мовлення, помилки в переключенні уваги, у сприйманні, пам'яті та мисленні, виявляються неадекватні емоції.

Фрустрація являє собою

 • Фрустрація являє собою
 • своєрідний емоційний стан,
 • характерною ознакою якого є дезорганізація свідомості
 • та діяльності в стані
 • безнадійності,
 • втрати перспективи.

Пристрасті - це сильні, стійкі, довготривалі почуття, які захоплюють людину, володіють нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямі, в зосередженні їх на одній меті. Виявляється в різних сферах людського життя та діяльності - в праці,

 • Пристрасті - це сильні, стійкі, довготривалі почуття, які захоплюють людину, володіють нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямі, в зосередженні їх на одній меті. Виявляється в різних сферах людського життя та діяльності - в праці,
 • навчанні, науці, спорті, мистецтві.
 • Воля – свідома організація, саморегуляція людиною своєї діяльності і поведінки.
 • Функції:
 • Спонукальна – активність зусилля для значення в діяльності певної мети.
 • Гальмівна – зниження активності (небажання)
 • Локус контроль
 • Інтернальний(контроль Екстернальний (відповідальні
 • власних вчинків) сть зовнішнім обставинам)

Основу волі як активності суб'єкта в цілому складають потреби (мотивація і різноманітні вчинки).

 • Основу волі як активності суб'єкта в цілому складають потреби (мотивація і різноманітні вчинки).
 • Мотивація:
 • пояснює на що спрямована активність; заради чого обрано таку, а не іншу активність;
 • засіб саморегуляції поведінки людини.
 • Характеристика вольових процесів
 • Найважливіші вольові якості
 • Цілеспря-мованість
 • Дисциплі-нованість
 • Ініціатив-ність
 • Рішу-
 • чість
 • Сміли-
 • вість
 • Звитяга (героїзм)
 • Стійкість
 • Розвиток вольових якостей
 • Усунення недоліків у загальному розвитку вольових якостей
 • Спеціалізований
 • розвиток
 • Вивчення та визначення структури ВЯ, детермінованих умовами служби
 • Цілеспрямований вплив на розвиток специфічних ВЯ
 • ІІІ етап
 • ІІ етап
 • Прий-няття рішення
 • Визна-чення способу дії
 • Оцінка досягнення мети
 • Вико-нання рішення
 • Усвідо-млення мети дії
 • І-й етап
 • Головні етапи вольової дії
 • Загальний
 • розвиток
 • Вольові якості, що створюють передумови
 • для успішної діяльності
 • І-й період
 • ІІ-й період
 • ІІІ-й період
 • ІV-й період
 • Старанність
 • Передбачуваність
 • Обов’язковість
 • Сумлінність
 • Зібраність
 • Зосередженість
 • Володіння собою
 • Рішучість
 • Ретельність
 • Дисципліно-ваність
 • Організованість
 • Ініціативність
 • Самоповага
 • Самокритичність
 • Об’єктивна оцінка
 • служби
 • Вимогливість до себе
 • Не розгублюється при невдачах
 • Стійкість
 • Наполегливість
 • Відповідальність за доручену справу
 • Упевненість у власних силах
 • Вимогливість до якості власної праці
 • Самостійність
 • Вміння долати важкі ситуації

Вольові якості— це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації

 • Вольові якості— це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації
 • психічні утворення,
 • що засвідчують
 • досягнутий
 • особистістю рівень
 • свідомої
 • саморегуляції
 • поведінки, її
 • влади над
 • собою.

До позитивних якостей відносять такі якості, як наполегливість, цілеспрямованість, витримка тощо.

 • До позитивних якостей відносять такі якості, як наполегливість, цілеспрямованість, витримка тощо.
 • Якості, що характеризують слабкість волі  особистості, визначаються такими поняттями, як безпринципність, безініціативність, нестриманість, боязкість, упертість тощо.                

Під енергійністю розуміють здатність вольовим зусиллям швидко піднімати активність до необхідного рівня.

 • Під енергійністю розуміють здатність вольовим зусиллям швидко піднімати активність до необхідного рівня.

Терплячість визначають як уміння підтримувати шляхом допоміжного вольового зусилля інтенсивність роботи на зада-ному рівні за умов виникнення внутрішніх перешкод  (наприклад, при втомі, поганому настрої, при незначних хворобливих проявах).

 • Терплячість визначають як уміння підтримувати шляхом допоміжного вольового зусилля інтенсивність роботи на зада-ному рівні за умов виникнення внутрішніх перешкод  (наприклад, при втомі, поганому настрої, при незначних хворобливих проявах).

Сміливість —

 • Сміливість —
 • це здатність при виникненні небезпеки (для життя,здоров‘я чи престижу) зберегти стійкість організації психічних функцій і не знизити якість діяльності. Інакше кажучи, сміливість пов'язана з умінням протистояти страху і йти на виправданий ризик задля визначеної мети.

Нерішучість

Безініціативність — це невміння знаходити нові, нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. Безініціативна людина легко піддається впливу інших людей, їх дій, вчинків, власні рішення ставить під сумнів, не впевнена в їх правильності та необхідності.

 • Безініціативність — це невміння знаходити нові, нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. Безініціативна людина легко піддається впливу інших людей, їх дій, вчинків, власні рішення ставить під сумнів, не впевнена в їх правильності та необхідності.

Впертість – це намагання все робити по-своєму, наполегливість на своєму, інколи наперекір здоровому

 • Впертість – це намагання все робити по-своєму, наполегливість на своєму, інколи наперекір здоровому
 • глузду.
 • Мета та прагнен-ня до її досягнен-ня
 • Можливості та мотиви
 • Боротьба мотивів та вибір
 • Рішення
 • Здійснення рішення
 • Сильна воля
 • Чітке усві-домлення мети. Інтенсивне тяжін-ня до неї
 • Достатні
 • Обґрунтовані та швидкі
 • Обґрунтоване з інтенсивним бажанням
 • Тверде
 • Наполегливість
 • Далека мета. Інтенсивне прагнення
 • до неї
 • Достатні
 • Нормальні
 • Обґрунтоване з інтенсивним бажанням
 • Дуже тверде
 • Упертість
 • Об’єктивно виправдані
 • Визначається не об’єк-тивним урахуванням усіх можливостей, а упередженою думкою
 • Тверде
 • Податливість
 • Легко змінюється
 • Визначається думкою інших осіб
 • Легко змінюється
 • Різне
 • Навіюваність
 • Суб’єктивно
 • Відсутні
 • Суб’єктивно
 • Надається зовні
 • Різне
 • Рішучість
 • Чітке усвідо-млення мети, інтенсивне прагнення
 • до неї
 • Достатні. Іноді - забагато
 • Швидкий, та не завжди всебічний
 • Чітке та стійке
 • Тверде
 • Нерішучість
 • Таке саме
 • Таке саме
 • Довгий та незавершений
 • Відсутнє або часто змінюється
 • Відсутнє
 • Слабка воля
 • Слабке прагнення до
 • мети
 • Достатні
 • або малі
 • Незавер-шений
 • Нетверде
 • Етапи
 • вольових
 • дій
 • Вольо-
 • ві дії
 • Класифікація потреб
 • Потреба у творчості, творчій праці
 • Потреба бути особистістю
 • Моральна та естетична потреби
 • Потреба сенсу життя
 • Потреба підготовленос-ті та потреба подолання
 • Потреба самостверд-ження
 • Потреба спілкування
 • Потреба пізнання
 • Потреба самовираження
 • Гедоністичні потреби
 • Потреба волі
 • Потреба відновлення енергії
 • Потреба
 • безпеки та
 • самозбереження
 • Потреба емоційного контакту
 • Орієнтовна
 • потреба
 • Потреба
 • рухової активності, гри
 • Праця
 • Спілкування
 • Пізнання
 • Рекреація
 • Суспільні
 • Психофізіологічні
 • Біогенні
 • Вищі
 • Основні потреби особистості

Дякую за увагу

 • Кохання сім'я гроші навчання сон їжа здоров'я спорт Інтернет хобі власний стан сенс життя майбутнє минуле планую час покупки розваги мистецтво прочитані книжки наука смерть холод погода
 • Одяг, взуття
 • Про зачіску
 • Про інтер'єр
 • Про речі які можна зробити власноруч
 • Про подорожі
 • Про дітей
 • Про те, що думають про мене інші люди
 • Про сесію
 • Про шлюб
 • Про самовдосконалення
 • Про музику
 • Про фільми
 • Про розваги
 • Про друзів та знайомих
 • Свій варіант


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка