Лекція Методична система початкового курсу інфор­матики. Облаштування кабінету інформатики. Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроків інформатикиСкачати 17,78 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір17,78 Kb.

Лекція 1. Методична система початкового курсу інфор­матики. Облаштування кабінету інформатики. Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроків інформатики

Викладач:

Лущинська О.В.


1. Проблема пропедевтики курсу інформатики. Інформатика як наука та навчальний предмет у початковій школі. Мета викладання інформатики в початковій школі.

2. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Варіативність викладання шкільного курсу інформатики. Планування різних варіантів викладання інформатики. Використання блогів у професійній діяльності педагогів.

 

1. Проблема пропедевтики курсу інформатики. Інформатика як наука та навчальний предмет. Мета викладання інформатики у школі.

Дошка і крейда - наші основні інструменти, але хочеться чогось більшого..


Комп’ютерні або нові інформаційні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп’ютер.

Що

Як?

Що таке інформатика?

Інформатика – це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання інформації та управління інформаційними процесами.

Технологія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη — майстерність, техніка; грец. λογος — (тут) передавати) — наука про способи (набір і послідовність операцій) розв'язання задач людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці)

Відповідно "інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, "інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації".У 1997 році Інститут UNESCO з інформаційних технологій у освіті (IITE) спільно з Міжнародною федерацією з опрацювання інформації (IFIP) та Інститутом нових технологій у освіті (INT) розробили рекомендації з вивчення інформатики в початковій школі. Серед центральних положень рекомендацій UNESCO – введення нового поняття «нова письменність».

ІКТ слід використовувати для того щоб:

надати можливості успіху

розповсюдженні інформації і культури

будівлі і використанні інформаційного простору.

отримати якісну освіту

read

write

arithmetic

Компоненти вивчення інформатики:

Напрямки навчальної та розвиваючої діяльності учнів:
 • Пізнавальний
 • Прикладний
 • Алгоритмічний
 • Розвивальний
 • Підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з інших предметів.

35 год

Основною метою предмета “Інформатика” є:

сформувати знання, уміння і навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;

ознайомити учнів із роллю нових інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, з перспективами розвитку комп’ютерної техніки;

започаткувати основи інформаційної культури учнів.Зміст курсу інформатики включає сукупність двох взаємопов’язаних компонентів: теоретичного і практичного. На добір змісту шкільного курсу інформатики впливають дві групи основних чинників:

Науковість і практичність.

Доступність і загальноосвітність

2. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

Основні вимоги щодо організації, облаштування та використання КІІКТ викладено у Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженому наказом МОН України від 20.05.2004 №407, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329 (далі – Положення про КІІКТ).Інструкція з техніки безпеки в комп’ютерному класі

• Заходити до класу тільки після дзвінка

• Займати свої місця як за столами (партами) так і біля комп’ютерів

• Бути уважними, дисциплінованими, обережними, бережливо повиводитись з технікою, точно виконувати вказівки вчителя

• Залишати робоче місце тільки з дозволу вчителя

• При виникненні неполадок покликати вчителя

• При появі запаху гару негайно відключити комп’ютер, залишити робоче місце і покликати викладача, вчителя

Забороняється

• заходити до кабінету у верхньому одязі

• вмикати чи вимикати комп’ютер без дозволу вчителя

• працювати з мокрими чи брудними руками

• класти зошити чи інше приладдя на пристрої ПК

• бігати, стрибати, робити різкі рухи біля комп’ютерів

• змінювати конфігурацію чи ремонт ЕОМ

• проводити будь-які дії на чужому робочому місці

• торкатися кабелів живлення та інших з’єднувальних шнурів

• записувати на жорсткий диск ігри чи інші програми без дозволу вчителя
 • Приміщення, де експлуатуються комп'ютери, повинне мати штучне і природне висвітлення.
 • Розміщати комп'ютерні класи в цокольних і підвальних приміщеннях неприпустимо.
 • Поверхня підлоги повинна бути зручною для очищення і вологого збирання.
 • Площа на одне робоче місце з комп'ютером повинна бути не менш 6 кв.м.
 • Комп'ютер краще розташувати так, щоб світло на екран падав ліворуч.
 • Розміщення робочих столів повинна забезпечити відстань між бічними поверхнями монітора не менш 1,2 м .
 • Розмір навчальних меблів (стіл і стілець) повинний відповідати росту дитини.
 • Відстань від очей до екрана комп'ютера повинне бути не менш 50 см. Одночасно за комп'ютером повинна займатися одна дитина, тому що для сидячого збоку умови розглядання зображення на екрані різко погіршуються.

3. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Варіативність викладання шкільного курсу інформатики. Планування різних варіантів викладання інформатики. Використання блогів у професійній діяльності педагогів.

1 варіант – «безмашинний». 70 год

Мета курсу: Формування знань, необхідних для майбутнього раціонального використання нових інформаційних технологій при розв’язуванні задач, що пов’язані з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, передачею інформації; знайомство учнів з роллю нових інформаційних технологій в сучасному виробництві, з перспективами розвитку обчислювальної техніки.

2 варіант викладання інформатики - “частково машинний”.

Мета курсу: Формування знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для майбутнього раціонального використання нових інформаційних технологій при розв’язуванні задач, що пов’язані з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, передачею інформації; знайомство учнів з роллю нових інформаційних технологій в сучасному виробництві, з перспективами розвитку обчислювальної техніки.

 

3 варіант викладання інформатики – «машинний».

Метою курсу є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів.

Рекомендована література: Жалдак М.І.Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.7.-Київ, 2003.-С.3-15 Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”. http://iteach.com.ua/about/magazin/ Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій школі.-Запоріжжя.-2005р. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка