Лекція оперативно-виробниче планування діяльності підприємствСкачати 17,56 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір17,56 Kb.
 • Лекція
 • ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ
 • ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
 • 1 Сутність оперативно-виробничого планування діяльності підприємств
 • 3 Особливості оперативно-виробничого планування у виробництвах різного типу
 • 4 Оперативний облік і диспетчерське регулювання
 • 2 Календарне планування
 • Оперативно-виробниче планування є завершальним етапом внутрішньовиробничого планування діяльності хіміко-фармацевтичного підприємства, сутність якого полягає в здійсненні подальшої конкретизації та деталізації плану виробництва у вигляді завдань у натуральному та умовно-натуральному виразі на відносно короткі періоди часу для конкретних виконавців - цехів, ділянок і робочих місць.
 • Особливість оперативного планування полягає у тому, що розроблення планових завдань для виробничих підрозділів поєднується з організацією їх виконання.
 • 1 Сутність оперативно-виробничого планування діяльності хіміко-фармацевтичних підприємств
 • Основна мета оперативно-виробничого планування - забезпечення рівномірної й ритмічної роботи хіміко-фармацевтичного підприємства в цілому і його підрозділів відповідно установленим в плані строкам поставки готових лікарських засобів споживачам, одержання матеріально-технічних ресурсів, освоєння нової продукції та т.п.
 • Основні завдання оперативного планування:
 • - організація ритмічного виробництва запланованих обсягів і номенклатури продукції та дотримання договірних строків випуску товарної продукції;
 • - установлення оптимального режиму роботи підприємства, що сприятиме найбільш ефективному й повному використанню устаткування та робочої сили;
 • - забезпечення повного й доцільного використання робочої сили при найбільш ефективному використанні засобів виробництва;
 • - забезпечення мінімальної тривалості виробничого циклу, що сприятиме зменшенню незавершеного виробництва та прискоренню обіговості оборотних коштів.
 • За характером і змістом завдань оперативно-календарне планування поділяється на календарне планування та диспетчирування.
 • Календарне планування міститься у розробці виробничих програм по цехах, ділянках, робочих місцях на короткі періоди часу та доведенні їх до виконавців, у розробці календарно-планових нормативів руху продукції, у розрахунках завантаження обладнання й оперативних планів постачання напівфабрикатами.
 • Найважливіше завдання календарного планування - порівняння встановлених виробничих завдань із можливостями цеху та хіміко-фармацевтичного підприємства в кожен момент часу.
 • Диспетчирування здійснює регулювання ходу виробництва на основі оперативного обліку та контролю виконання завдань.
 • Основними елементами системи оперативного планування є :
 • планово-облікова одиниця;
 • планово-облікові періоди;
 • планово-календарні норми;
 • методика розрахунку основних календарно-планових нормативів;
 • встановленій виробничих завдань;
 • облік і контроль ходу виробництва.
 • 2 Календарне планування
 • Оперативне планування складається з:
 • календарного планування;
 • диспетчерського регулювання або диспетчерування.
 • Календарне планування – це деталізація поточного плану підприємства й донесення завдань до кожного цеху, відділу, ділянки, бригади, робітника. Плани й графіки при цьому складаються на місяць, декаду, добу, зміну, а іноді й щогодини.
 • За сферою дії календарне планування поділяється на міжцехове та внутрішньоцехове.
 • Міжцехове оперативне планування спрямовано на підтримку злагодженої, ритмічної роботи цехів хіміко-фармацевтичного підприємства, безперебійного їх постачання й обслуговування.
 • Важливішими функціями міжцехового планування є розподіл всіх робіт, пов’язаних з виконанням плану виробництва лікарських засобів, між цехами; складання та видача цехам квартальних і місячних планів виробництва лікарських засобів; розробка добових графіків випуску лікарських засобів по кожному цеху та підприємству в цілому; облік і контроль за виконанням цехами календарних планів.
 • Завданнями міжцехового оперативно-виробничого планування є:
  • визначення вихідних даних для розрахунку завдань;
  • складання місячних завдань та планів виробництва для цехів і підприємства в цілому по номенклатурі;
  • складання зведених місцевих календарних графіків виробництва.
 • Внутрішньоцехове оперативне планування являє собою подальшу деталізацію міжцехового планування та призначено для розподілу оперативного плану цеху по ділянках, відділеннях, робочих місцях; розробки добових графіків роботи виробничих ділянок; складання змінно-добових завдань; обліку та контролю за виконанням цехами та ділянками календарних планів.
 • До основних завдань внутрішньовиробничого оперативно-виробничого планування відносяться:
  • перевірка відповідності місячного плану виробничої потужності, ресурсам і можливостям постачальників;
  • розробка номенклатурних планів ділянки, зміни та працівників на місяць;
  • розробка графіків виготовлення лікарських засобів цехами та ділянками на плановий період;
  • розробка змінно-добових завдань ділянкам і працівникам по номенклатурі на декаду, зміну та т.п.;
  • організація контролю та обліку виконання завдань цехами, ділянками та робітниками.
 • 3 Особливості оперативно-виробничого планування у виробництвах різного типу
 • Основне завдання оперативно-виробничого планування в одиничному виробництві - забезпечення своєчасного виконання різноманітних замовлень при повнім використанні обладнання та інших ресурсів. Вихідними документами для планування є виробничі специфікації, в яких наведено перелік субстанцій і матеріалів, наявність матеріалів, заготівель, послідовність операцій, строків випуску лікарських засобів, на основі цих специфікацій установлюються оперативно-виробничі плани-графіки.
 • В одиничному та дрібносерійному виробництвах внутрішньовиробниче планування міститься у визначенні кількісних завдань виробничим ділянкам по кожному замовленню. Строки виконання в завданнях установлюються лише за провідною продукцією, а по інших роботах - у порядку поточного розподілу.
 • Завдання оперативно-виробничого планування в серійному виробництві - організація правильного чергування виготовлення серій виробів.
 • При складанні оперативно-виробничих планів на хіміко-фармацевтичному підприємстві:
 • уточнюються всі відомості на субстанції, матеріали, енергію, ремонти, технічні режими, працю та заробітну плату;
 • конкретизуються організаційно-технічні заходи, які проводяться в майбутньому періоді.
 • Крім виробничих підрозділів оперативні плани видаються технічному відділу, відділу головного енергетика, головного механіка та на підготовку виробництва.
 • 4 Оперативний облік і диспетчерське регулювання
 • Організація оперативного обліку виробництва міститься в одержанні інформації про окремі факти і явища (виконання змінних завдань, подача виробів, стан заділів, час роботи та простої обладнання), ці дані потім використаються для поточної виробничої роботи.
 • Основна вимога до оперативного обліку - вірогідність і своєчасність. Для забезпечення цих вимог на підприємствах використаються різні прилади, пристрої та апарати. Для одержання виробничої інформації застосовуються різного роду датчики, лічильники, пристрої, які здійснюють реєстрацію показників, рахункові ваги, мірна тара, засоби часу (реле, спеціальні годинники) та ін.
 • Своєчасність обліку забезпечується швидкістю передачі інформації. До засобів передачі інформації відносяться: апаратура телефонного зв'язку, комутатори, фототелеграфи та ін.
 • Після централізованої обробки первинної інформації вона використається з метою регулювання хода виробництва, що здійснюється диспетчерською службою.
 • Диспетчерське регулювання виробництва - заключний етап оперативно-виробничого планування.
 • Диспетчерування виробництва забезпечує оперативне регулювання процесу виробництва шляхом систематичного обліку і контролю за виконанням виробничих завдань, поточної підготовки виробництва, оперативного усунення неполадок і відхилень, які виникають.
 • Його завдання - систематичний безперервний контроль за виконанням планів-графіків виготовлення лікарських засобів, координація взаємозалежних виробничих ділянок і попередження відхилень від плану.
 • Диспетчеризація забезпечує:
 • - суцільний контроль за ходом виробничого процесу й оперативне усунення неполадок і відхилень, які виникають;
 • - організацію доставки на робочі місця сировини, матеріалів, заготовок та інструментів; вивезення готової продукції, відходів виробництва; контроль за справністю устаткування; подачу енергії, палива, стисненого повітря та організацію контролю якості.
 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка