Лекція організація фінансового контролінгу в банку основні питання лекціїСкачати 12,51 Kb.
Дата конвертації10.01.2017
Розмір12,51 Kb.

ЛЕКЦІЯ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В БАНКУ

Основні питання лекції

 • Становлення і розвиток системи контролінгу.
 • Сутність, об’єкти, функції та методологія фінансового контролінгу.
 • Принципи побудови фінансового контролінгу в банку.

Причини появи контролінгу

 • ускладнення процесів планування на підприємстві, викликаних промисловим зростанням у кінці XIX-початку XX століття у США;
 • необхідності покращення методів управління, виробничого обліку і фінансового контролю, обумовлених зростанням масштабів і складністю виробництва як виду діяльності та сукупності процесів на базі певних технологій;
 • посиленням державного втручання у процеси функціонування підприємств.

Етапи становлення контролінгу

1 етап – контролінг як система обліку витрат;

2 етап – контролінг як управлінська інформаційна система;

3 етап – контролінг як система управління (поява банківського контролінгу).

Банківський контролінг можна охарактеризувати як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності банку, яка базується на прийнятті ефективних управлінських рішень і елементами якої є інформаційне забезпечення, планування, аналіз і контроль за виконанням планів.

Причини необхідність впровадження контролінгових систем у вітчизняних комерційних банках

1. Суттєві прорахунки у розробці стратегії діяльності більшості комерційних банків, особливо у сфері побудови організаційних структур. Як правило, такі помилки проявляються у значних перевантаженнях роботою окремих підрозділів, у відсутності у співробітників чіткої уяви про організаційну структуру, в розподілі повноважень і відповідальності та ін.

2. Обмеженість асортименту та відсутність стандартів якості і уявлень про собівартість та прибутковість окремих банківських послуг.

3. Значний ступінь нестабільності зовнішнього середовища та несвоєчасне реагування на його зміни.

4. Слабке інформаційне забезпечення та відсутність ефективних систем підтримки прийняття управлінських рішень.

Фінансовий контролінг – це складова системи контролінгу, спрямована на максимізацію вартості бізнесу, забезпечення достатнього рівня ліквідності та платоспроможності. За допомогою фінансового контролінгу складають план щодо джерел фінансування діяльності як власних, так і залучених, здійснюють моніторинг та контроль показників ліквідності, фінансування певних проектів і планування діяльності (бюджетного управління) і т. д.

Фінансовий контролінг – це складова системи контролінгу, спрямована на максимізацію вартості бізнесу, забезпечення достатнього рівня ліквідності та платоспроможності. За допомогою фінансового контролінгу складають план щодо джерел фінансування діяльності як власних, так і залучених, здійснюють моніторинг та контроль показників ліквідності, фінансування певних проектів і планування діяльності (бюджетного управління) і т. д.

Об’єктом фінансового контролінгу є управлінські рішення по основним аспектам фінансової діяльності.

Напрямки фінансового контролінгу

 • координація фінансової діяльності для досягнення цілей банку;
 • постановка задач з розробки інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;
 • визначення тенденцій i ступеня прогресу (регресу) в розвитку банку та ефективності його роботи;
 • відстеження ходу реалізації фінансових завдань, встановлених системою планових показників i нормативів;
 • оцінка відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених;
 • діагностування за розмірами відхилень серйозного погіршення фінансового стану банку та суттєвого зниження темпів його розвитку;
 • розробка оперативних управлінських рішень, спрямованих на нормалізацію фінансової діяльності банку відповідно до передбачених цілей i показників;
 • коригування (за необхідності) окремих цілей i показників з огляду на змніи зовнішнього середовища, кон’юнктури ринку та внутрішніх умов господарської діяльності банку.

Функції фінансового контролінгу

 • Планування;
 • Методична;
 • Обліково-аналітична;
 • Консультаційна;
 • Стимулююча;
 • Антикризова.

Етапи запровадження системи фінансового контролінгу в банку

1.   Визначення об’єкту контролінгу. Об’єктом фінансового контролінгу є управлінські рішення по основним аспектам фінансової діяльності.

2.   Визначення видів і сфери фінансового контролінгу. У відповідності з концепцією побудови системи фінансового контролінгу, він поділяється на наступні види: стратегічний контролінг і оперативний контролінг.

3.    Формування  системи  показників,  що  контролюються, які ранжуються  за  значимістю. 

4.    Розробка системи кількісних стандартів контролю.

5.    Побудова системи моніторингу показників.

6.   Формування системи алгоритмів дій з усунення відхилень.

Методи фінансового контролінгу

1. Загальноеконмічні:

   • Спостереження;
   • Порівняння;
   • Групування;
   • Аналіз;
   • Синтез;
   • Прогнозування та ін.
   • 2. Специфічні:

   • аналіз точки беззбитковості;
   • бенчмаркінг;
   • вартісний аналіз;
   • портфельний аналіз;
   • АВС-аналіз;
   • ХУZ-аналіз та ін.

процес впровадження фінансового контролінгу в банках включає три етапи:

Методологічний – передбачає конкретизацію моделі фінансового контроілнгу.

Методичний – характеризується підбором методів реалізації системи фінансового контролінгу, які забезпечують формування необхідної інформації для прийняття належних управлінських рішень.

Технічний – передбачає визначення кола осіб і розмежування обов’язків між вказаними працівниками, які будуть збирати та опрацьовувати інформацію управлінського обліку.

Чинники, що визначають систему фінансового контролінгу в банку

1. Розмір та організаційна структура банку.

2. Наявність та види віддалених підрозділів.

3. Використовувана модель бюджетування.

4. Можливості програмного забезпечення.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка