Лященко В. М., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освітиСкачати 46,42 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір46,42 Kb.

Лященко В.М., викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти


Маркетинг та формування

іміджу ДНЗ

Маркетинг – от слова «market» – ринок.

Мета маркетингу – зробити зусилля по збуту.

Його мета - так добре пізнати і зрозуміти клієнта, що товар або послуга будуть точно підходити останньому, і продавати себе самі. (Пітер Драккер)Люди купують довіру перш, ніж вони куплять ваші товари або послуги

Модернізація освіти: реалізація трьох ключових напрямків – доступність, якість і ефективність, спрямованих на задоволення споживачів;

 • Модернізація освіти: реалізація трьох ключових напрямків – доступність, якість і ефективність, спрямованих на задоволення споживачів;
 • Зміна функції освітніх закладів: це «не передача знань», а розвиток особистості з врахуванням її внутрішнього потенціалу;
 • Державна політика фінансування і як наслідок боротьба між закладами за контингент;
 • Ріст вимог кінцевих споживачів;
 • Збільшення числа приватних освітніх організацій з різними освітніми програмами;
 • Прискорення темпу змін оточуючого середовища;
 • Узаконена можливість залучення позабюджетних коштів.

Необхідність використання

маркетингу в освітніх закладах

«

Основні задачі маркетингу, стосовно до освітніх закладів:

Основні задачі маркетингу, стосовно до освітніх закладів:

 • Всесторонньо вивчати ринок, запит, смаки і бажання;
 • Пристосувати діяльність освітнього закладу до цих вимог;
 • Впливати на ринок, суспільний запит в своїх інтересах.
 • Основні функції маркетингу, стосовно до освітніх систем:

 • Планування асортименту освітніх послуг;
 • Формування запиту і організація реклами і заходів по просуванню освітніх послуг;
 • Планування реалізації освітніх програм; управління і регулювання освітнього процесу; організація підготовки споживачів до одержання визначеного профілю освіти.

Задачі, функції і особливості використання

маркетингу в освітніх закладах

Особливості застосування маркетингу в освітніх закладах:

Особливості застосування маркетингу в освітніх закладах:

 • З однієї сторони, освіта повинна відповідати нормативним цілям, орієнтуватися на досягнення результатів, закріплених в нормативних вимогах (Закон України «Про освіту», Державний стандарт, програми);
 • З іншої сторони, освіта повинна відповідати потребам, очікуванням, запитам особистості і різних соціальних груп в досягненні високого освітнього результату.
 • Це маркетингова мета.


«Єдине, чому нас вчить досвід,-

Що досвід нас нічому не вчить"

Традиційний підхід

Маркетинговый підхід

Надаються традиційні послуги, які покладені керівними органами. Асортимент поновлюється повільно. Програми стандартні.

Надаються освітні послуги, які користуються попитом на ринку. Програми – стандартні, авторські і ін. Асортимент освітніх послуг достатньо широкий і інтенсивно обновляється з врахуванням вимог споживачів, суспільства і науково-технічного прогресу.

Реклама і інші форми комунікацій із споживачами і можливими посередниками при просуванні освітніх послуг не розвинені.

Комунікаційна діяльність ведеться активно, направлена на конкретні цільові групи споживачів, можливих посередників.

Науково-педагогічні дослідження мало повʹязані з споживачами і особливостями потенційних споживачів освітні послуг.

Науково-педагогічні дослідження ведуться як по профілю закладу, так і в сфері досліджень і прогнозування кон’юктури ринку.

Функції керівництва комерційними відносинами закладу з іншими учасниками ринку покладені тільки на адміністрацію.

В організації призначене коло осіб, відповідальних за комерційний успіх і імідж закладу.

Стратегічні цілі визначаються на основі внутрішніх факторів

Стратегічні цілі визначаються на основі зовнішніх факторів.

Аналіз ринкових можливостей і маркетингового середовища:


Система маркетингу

освітніх закладів

Аналіз ринкових можливостей і маркетингового середовища:

 • Макросередовище – загальні для країни соціально-економічні і політичні умови;
 • Конкурентне середовище – наявні і скриті суперники на ринку освітніх послуг;
 • Ринкове середовище – споживачі, фінансування (бюджетне, спонсори);
 • Суспільне середовище - соціум, інститути влади, управління і фінансування;
 • Внутрішнє середовище - адміністративний апарат школи, педагогічний колектив, обслужуючий персонал, контингент вихованців.

«Детальне вивчення ворога повинно бути першим кроком у розробці ефективної маркетингової стратегії"

Сегментування ринку і відбір цільових груп споживачів освітніх послуг:

Сегментування ринку і відбір цільових груп споживачів освітніх послуг:

 • Розділення великої адресної групи споживачів, орієнтованих на одержання освіти, на підгрупи або сегменти, в яких потреби і запити одинакові;
 • Визначення відповідності запитів споживачів і потреби кожного сегменту цінностям і можливостям закладу;
 • Визначення сегменту, який найбільше підходить для закладу, і є його цільовою групою споживачів;

Позиціювання: сегментування

«Масової свідомості не існує в природі.

Маса складається із особистостей. Тому хороша реклама – звернення однієї людини до іншого.

А реклама, спрямована на всіх, не рухає нікого"

Маркетингова стратегія - це вибір цільового ринку, визначення конкурентної позиції освітнього закладу і використання системи маркетингу для насичення і задоволення вибраного ринку освітніми послугами. Маркетингова стратегія освітнього закладу знаходить своє відображення в маркетинговій програмі, яка представляє розгорнуте управлінське рішення, реалізує принципи маркетингу і спрямована на задоволення освітніх потреб дітей, їх батьків, суспільства і держави.

Маркетингова стратегія - це вибір цільового ринку, визначення конкурентної позиції освітнього закладу і використання системи маркетингу для насичення і задоволення вибраного ринку освітніми послугами. Маркетингова стратегія освітнього закладу знаходить своє відображення в маркетинговій програмі, яка представляє розгорнуте управлінське рішення, реалізує принципи маркетингу і спрямована на задоволення освітніх потреб дітей, їх батьків, суспільства і держави.

Комплекс маркетингу освітніх послуг в системі внутрішнього управління:

 • Комплекс фінансового забезпечення: бюджетне фінансування , засоби спонсорів, система ціноутворення на додаткові послуги;
 • Позиціювання освітнього закладу на ринку; цільовий ринок; продукт освітнього закладу (освітня програма); робота з кадровим складом; просування послуг на ринку;

Позиціювання: маркетингова стратегія і

розробка комплексу маркетингу

«Организації не створюють лідерів –

їх створюють покупці"

Передача вибраного позиціювання цільовому сегменту відбувається за допомогою маркетингових комунікацій – побудова бренду, особистих контактів, PR, пабліст, спеціальних акцій.

Передача вибраного позиціювання цільовому сегменту відбувається за допомогою маркетингових комунікацій – побудова бренду, особистих контактів, PR, пабліст, спеціальних акцій.

Основні складові іміджу – загальна відомість і репутація закладу, швидкість реагування на зміну запитів споживачів, інноваційний потенціал і його реалізацію, престиж освітніх програм, рекламну політику освітнього закладу, рівень розвитку і характер міжрегіональних і міжнародних зв’язків, фінансову забезпеченість (стійкість), конкурентний статус.

Структура іміджу складається з представлення :

 • Про образ керівника: професійні характеристики (знання сучасних тенденцій розвитку, технологій), соціальні характеристики (освіта, біографія, образ життя, статус, цінності, рольові поведінка), персональні фізичні характеристики (характер,хоризма, культура), представлення про неосновну діяльність (сім’я, минуле, оточення);
 • Про якість освіти: показники знань, умінь, навичок, відповідність Держаним стандартам, сформованість здібностей, пізнавальних процесів, сформованість особистості, вихованість, самовизначення, самореалізація, зміст навчання, розвиваючі форми навчання;
 • Про стиль навчального закладу: контакти співпрацівників із зовнішніми об’єктами, співробітники (стиль спілкування), візуальна самобутність закладу, традиції, взаємодія між учасниками освітнього процесу, корпоративна культура;Позиціювання: маркетингові комунікації

«Хороша репутація більш важлива, ніж

чиста сорочка. Сорочку можна випрати,

репутацію - ніколи"


 • Про зовнішню атрибутику: фасад і архітектура приміщення закладу, внутрішнє оформлення та інтер’єр, оснащення, герб, прапор, вивіска, візитки, друковані видання, розміщення рекламних матеріалів, проведення PR заходів;
 • Про образ персоналу: кваліфікація, особисті якості, психологічний клімат, статево-віковий склад, зовнішній вид;
 • Про ціни на освітні послуги: вартість додаткових послуг, інтелектуальні зусилля, конкурентний прийом, підлеглість правилам поведінки, місце розташування, час навчання;
 • Про рівень психологічного комфорту.

«Завжди вибирайте самий важкий шлях –

на ньому ви не зустрінете конкурентів"

Для реалізації маркетингу пропонується використовувати власний педагогічний та дитячий творчий потенціал

Для реалізації маркетингу пропонується використовувати власний педагогічний та дитячий творчий потенціал

Структура та розподіл функціональних обов’язків:

 • Керівник служби маркетингу (загальне управління, формування відносин з партнерами;
 • Спеціалісти, які володіють інформаційними технологіями, творчі педагоги, (визначення стратегії, планів);
 • Творчий гурток (проведення досліджень, з рекламних матеріалів, підготовка заходів)
 • Секретар (розсилка прес-релізів)

Структура маркетингової служби в

освітніх закладах

Імідж – це мистецтво управляти враженнями

Е. Гофман

Позитивний імідж навчального закладу – ресурс його розвитку
Імідж - емоційно забарвлений образ, який складається у масовій свідомості і має характер стереотипу

Імідж навчального закладу це емоційно забарвлений образ навчального закладу, свідомо сформований, наділений цілеспрямованими заданими характеристиками покликаними надавати психологічний вплив визначеної спрямованості
 • Імідж (image) – в переводі з англійської - «огляд».
 • Імідж – це спеціально сформований образ, який психологічно і емоційно впливає на оточуючих .
 • Імідж дозволяє досягнути визначеного ефекту у спілкуванні з іншими людьми, він допомагає оточуючим створити визначене враження.
 • Імідж покликаний надавати визначений психологічний вплив на конкретні групи соціуму - батьків вихованців, партнерів, спонсорів, вищестоячих організацій, інспектуючих органів і інше.

В іміджі виділяють три напрямки:

 • Фізичний імідж – наше здоров’я, доглянутість, стиль одягу, зачіски і макіяжу;
 • Психологічний імідж – наш характер, темперамент, внутрішній світ;
 • Соціальний імідж – наша роль в суспільстві, поведінка і комунікативні особливості.

Зовнішня складова

Зовнішність, манери, походка, мова, голос, жести, міміка, одяг, зачіска.

Внутрішня складова

Інтелект, спосіб мислення, помисли, мета і засоби, ідеї, інтереси, ерудиція.

Процесуальна складова

Форми спілкування, енергічність, професіоналізм, темперамент, традиції, темп, пластичність, виразність.

Необхідність формування іміджу визначається наступними причинами:


Сильний позитивний імідж полегшує доступ дошкільному закладу до кращих ресурсів: фінансових, інформаційних, людських

Маючи сформований позитивний імідж, ДНЗ при рівних умовах стає більш привабливим для педагогів, так як здатний в більшій або меншій мірі забезпечити стабільність, задоволення працею і професіний розвиток

Стійкій позитивний імідж створює довіру до вього, що відбувається в стінах закладу, підвищує майстерність закладу, підвищує якість освіти, в тому числі і іноваційних процесів

РЕПУТАЦІЯ


ІМІДЖ

КОНКУРЕНЦІЯ

ДОСТУП ДО ІНВЕСТИЦІЙ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ЗАЛУЧЕННЯ КАДРІВ

ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ

Головною функцією є формування позитивного відношення до кого-небудь або чого-небудь. Якщо позитивне відношення сформоване, то, як результат обов’язково буде довіра, в свою чергу, високі оцінки та впевнений вибір

 • Головною функцією є формування позитивного відношення до кого-небудь або чого-небудь. Якщо позитивне відношення сформоване, то, як результат обов’язково буде довіра, в свою чергу, високі оцінки та впевнений вибір
 • Імідж дошкільного закладу як організації може створюватися в різних змістових напрямах:
 • імідж керівника ;
 • імідж вихователів (кожного індивідуально) ;
 • корпоративна (командна) культура;
 • імідж проекту або послуги;
 • дизайн і фірмовий стиль.
 • Основа всього, що складає імідж - люди: керівники, педагоги, обслуговуючий персонал.

  Від іміджу людини,в більшості випадках залежить бажання співпрацювати з ним або організацією.

ІМІДЖ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


ІМІДЖ ВИХОВАНЦІВ

ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖВІЗУАЛЬНИЙ

(ЗОВНІШНІЙ ІМІДЖ)

ІМІДЖ

ПЕДАГОГІВІМІДЖ КЕРІВНИКА

СОЦІАЛЬНИЙ ІМІДЖ


 • Внутрішній імідж закладу – це сприйняття закладу всіма його співробітниками. Він складається із відношення співробітників до роботи і їх емоційного настрою.
 • Зовнішній імідж закладу – це сприйняття і оцінка дошкільного закладу соціумом, засобами масової інформації і споживачами освітніх послуг.


СОЦІАЛЬНО-ПСХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТИ

СОЦІАЛЬНО-ПСХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТИ


РІВЕНЬ КУЛЬТУРИ

ВІДНОШЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ

КОМАНДНИЙ СТИЛЬ РОБОТИ

ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

РІЗНОМАНІТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

РІВЕНЬ ВИХОВАНОСТІ

РІВЕНЬ ВИХОВАНОСТІ


ЯКІСТЬ ЗНАНЬ

ЗОВНІШНІЙ ВИД

ІМІДЖ ВИХОВАНЦІВ

ТВОРЧІ КОНКУРСИ

ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА

ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА


РІВЕНЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

ІМІДЖ ПЕДАГОГІВ

ЗОВНІШНІЙ ВИД

Це інструментарій, який використовує голос, пластику, міміку, зовнішні дані в якості впливу на вихованців і батьків.

Це інструментарій, який використовує голос, пластику, міміку, зовнішні дані в якості впливу на вихованців і батьків.

Педагог створює культуру наступних поколінь виховує дітей і батьків, виховує і вчить своєю поведінкою, відношенням до людей, зовнішнім видом.


Імідж педагога –

Сучасний керівник, педагог повинен володіти:

 • Сучасний керівник, педагог повинен володіти:
 • високим професіоналізмом,
 • компетентністю,
 • організаторськими якостями,
 • працездатністю,
 • політичною культурою,
 • високою моральністю,
 • особистим авторитетом.

      • Педагог повинен знаходити спільну мову:
      • з молодими людьми і людьми похилого віку,
      • дітьми і батьками,
      • працівниками різних професій,
      • людьми з різною освітою, сімейним положення, кваліфікацією,
      • говорити просто, правильно, доступно,
      • уміти не тільки говорити, але й слухати

1.Чи впливає на ваше відношення до людини те, як вона одягнена?

2. Чи стараєтеся ви слідкувати за модою в одязі і аксесуарах?

3. Коли ви проходите біля вітрини магазину, в якій видно ваше відображення, чи звертаєте ви увагу на то, як ви виглядаєте?

4. Чи можна по зовнішньому виду впізнати типового злочинця?

5. Коли ви виступаєте з промовою, чи прагнете ви уявити, як ви зараз виглядаєте із сторони?

6. Чи носити ви дорогі аксесуари?

7. Чи слідкуєте ви за тим, щоб у вашій мові не було мусорних слів?

8. Для вас важливіше стиль, ніж зручність в одязі?

9. Чи відмовитись ви від запланованої зустрічі з колегами, якщо раптом в дорозі з одягом щось сталося?

Анкета «Зовнішній імідж керівника»

Обробка і інтерпретація результатів тесту:

Оцінювання вираженості зовнішнього іміджу у керівника проводиться

Шляхом додавання всіх стверджувальних відповідей

1-3 бали – говорить про низьку вираженість зовнішнього іміджу,

3-6 балів – середня вираженість,

6-9 балів – висока вираженість зовнішньої складової іміджу

Анкета «Зовнішні імідж керівника»


ЗОВНІШНІЙ ВИД ПЕРСОНАЛУ

ЗОВНІШНІЙ ВИД ПЕРСОНАЛУ


ВНУТРІШНІЙ ДИЗАЙН

ЧИСТОТА ПРИМІЩЕНЬ

ВІЗУАЛЬНИЙ ІМІДЖ

(ЗОВНІШНІЙ ІМІДЖ)

АТРИБУТИ

ШКОЛИ, ПІДПРИЄМСТВА, СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ

ШКОЛИ, ПІДПРИЄМСТВА, СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ


СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЦІАЛЬНИЙ ІМІДЖ

Фірмовий стиль ДНЗ складається з наступних елементів:

 • фірмовий знак, яким маркірується вивіска на будівлі дошкільного закладу, папка для ділових паперів завідувача, бланки ДНЗ, повітряні кульки, які використовуються на заходах, вітальні листівки, дипломи і т.д.;
 • гімн ДНЗ;
 • літопис дошкільного закладу, книга відгуків і гостей ДНЗ;
 • бейдж для кожного працівника з його даними;
 • газета, яка випускається творчою групою дошкільного закладу для поширеного інформування батьків вихованців про діяльність закладу;
 • PR-заходи (дні відкритих дверей, презентації, виставки);
 • публікація інформації про досягнення закладу у ЗМІ;
 • корпоративний сайт, презентаційні фільми і ролики.

Розсилка прес-релізів в печатні, електронні і телевізійні засоби масової інформації

 • Розсилка прес-релізів в печатні, електронні і телевізійні засоби масової інформації
 • Пряма (адресна) почтова розсилка
 • Виставки і семінари
 • Презентації.
 • Інтернет реклама
 • Каталоги и буклети
 • Рекламні щити і зовнішня реклама
 • Телефонний маркетинг
 • Фірмові сувеніри

Просування бренду досягається з допомогою PR-технологій.Просування бренду досягається з допомогою PR-технологій.

Педагогічна спільнота:

 • Розробка і просування спільних проектів;
 • Організація нестандартних педагогічних заходів – круглих столів, майстер-класів тощо;
 • Проведення відкритих педагогічних майстерень, батьківських конференцій за актуальними темами;
 • Публікації в педагогічних, періодичних і наукових виданнях;
 • Видання методичних посібників;
 • Підтримка партнерських відносин через корпоративні привітання і традиційні форми ділового етикету
 • Організація неформального спілкування
 • Громадськість району і міста:

 • Регулярні виступи керівника, вихователя-методиста, педагогів, дітей по радіо і ТБ;
 • Участь представників освітнього закладу в привселюдному обговоренні нагальних проблем району і міста;

Реалізація цілеспрямованої політики по створенню інформаційних причин , які привертають різноманітних ЗМІ;

 • Реалізація цілеспрямованої політики по створенню інформаційних причин , які привертають різноманітних ЗМІ;
 • Проведення яскравих соціальних і культурних акцій в масштабах району, міста;
 • Виготовлення поліграфічної продукції (календарі, закладки, буклети візитівки тощо.) др.);
 • Виготовлення сувенірів з елементами фірмового стилю (значки, косинки, галстуки і ін.);
 • Виставочна діяльність.
 • Колектив закладу (батьки, вихованці. Педагоги):

 • Формування навчального прес-центру (видання газети, сайт, інформаційні листівки, буклети і ін.);
 • Написання оригінальних сценаріїв для всіх заходів;
 • Створення поетичної і міфологічної історії закладу, формування бренд-бука (логотип, слоган, фірмові кольори);
 • Запровадження елементів корпоративної культури;
 • Організація спільних екскурсійних виїздів батьків, вихованців та педагогів .


Для формування позитивного іміджу дошкільного закладу необхідно вирішувати наступні задачі:

 • Дослідити реальне відношення співробітників, батьків і вихованців;
 • Створити умови для професійного розвитку педагогів і співробітників дошкільного закладу з метою підвищення його рейтингу;
 • Організувати інформування соціуму до діяльності дошкільного закладу.


Респонденти для оцінювання дошкільного закладу:

 • Вихованці;
 • Батьки: кількість повторних звернень, рекомендації, «сарафанне» радіо;
 • Освітні заклади (куди вибувають вихованці);
 • Інші заклади-партнери (за спільними проектами);
 • Педагогічна спільнота;
 • Органи управління освітою;
 • Органи виконавчої влади;
 • Населення району.«Експерт – це людина, яка не думає.

Це людина, яка знає«.

Критерії (параметри) для оцінювання ДНЗ:

 • Відомість про заклад;
 • Історія закладу, тривалість його діяльності;
 • Імідж керівника;
 • Відношення персоналу до вихованців, один до одного;
 • Форма власності (державна або приватна) ;
 • Якість освітніх послуг, які надаються;
 • Наступність ДНЗ і школи;
 • Репутація закладу;
 • Положення на ринку освітніх послуг;
 • Суспільна корисна праця;
 • Назва, яка привертає увагу, символіка, атрибутики;
 • Взаємодія з державними структурами;
 • Участь в благодійності, соціальних програмах.

Таким чином, для формування позитивного і свого неповторного іміджу дошкільний заклад повинен мати:

Таким чином, для формування позитивного і свого неповторного іміджу дошкільний заклад повинен мати:

- чітко визначені пріоритети, власну філософію, своє бачення майбутнього;

- унікальну, неповторну систему цінностей, звичаїв, традицій, стилів поведінки;

- різноманітні якісні освітні послуги;

- оригінальну систему навчально-виховної роботи, навчально-виховної роботи, які розвиває творчі здібності, який формує здоровий спосіб життя;

- зв'язок із закладами охорони здоров’я, додаткової освіти, різними соціальними інститутами;

- яскраві, інформаційні матеріали, які швидко впізнають, які сучасно поновлюються, призначені для зовнішнього представлення;

- систему цільової подачі інформації споживачам про свій потенціал, успіхи і освітні послуги, які пропонують.

КВНЗ

КВНЗ

“ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ”

Кафедра методики дошкільної та початкової освіти

doshkilnaosvita@mail.ruБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка