Майський Г. Ю., головний спеціаліст відділу науки, вищої та професійної освітиСкачати 18,94 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір18,94 Kb.

Майський Г.Ю., головний спеціаліст відділу науки, вищої та професійної освіти

 • Формування позитивного іміджу навчального закладу в діяльності учасників навчально-виховного процесу
 • Імідж (англ. image, від лат. imago, imitari — «імітувати») — штучна імітація або подання зовнішньої форми будь-якого об'єкта, особливо особи.
 • Імідж – це соціально-психологічний феномен, притаманний будь-який організації, незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні.
 • Імідж – це позитивний результат довгої спільної праці керівництва і персоналу.

Основні показники іміджу:

 • Основні показники іміджу:
 • - загальна популярність;
 • - репутація;
 • - швидкість реагування на соціальне замовлення;
 • - надійність;
 • - конкурентоспроможність;
 • Механізми формування цілісного
 • іміджу – це певна система стратегічних дій, яка передбачає:
 • дослідження аудиторії іміджу
 • вибір доцільних методів управління
 • соціологічні опитування, оточення закладу
 • визначення пріоритетів
 • діагностика рівня розвитку колективу

Складові іміджу навчального закладу

 • Складові іміджу навчального закладу
 • Соціальний імідж
 • Уявлення широкої громадськості про соціальні цілі та роль певного освітнього закладу в соціальному і культурному просторі.
 • Імідж
 • освітньої послуги
 • Уявлення людей про особливі унікальні характеристики, якими є ці послуги.
 • Імідж керівника
 • Формується за рахунок не тільки його зовнішнього вигляду, але й поведінки, мови та розумових здібностей.
 • Імідж колективу
 • Формується насамперед на основі прямого контакту із працівниками закладу.
 • Внутрішній імідж
 • Уявлення працівників про свій навчальний заклад.
 • Візуальний імідж

Принципи діяльності навчального закладу

 • Принципи діяльності навчального закладу
 • Національна спрямованість – побудова освіти з урахуванням історії та народних традицій, збереження та збагачення культури народу, формування національної свідомості.
 • Відкритість навчання – орієнтація навчання на цілісний педагогічний світ, його проблеми, усвідомлення загальнолюдських цінностей, інтеграція у міжнародні освітні, соціальні і культурні системи.
 • Гуманізм - утвердження людини як найвищої соціальної цінності, створення умов для врахування різноманітних потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій учнів та педагогічних працівників, врахування їх індивідуально-психологічних особливостей у процесі організації управлінської та навчально-виховної діяльності.
 • Демократизм – створення умов для активної участі педагогів та дітей у вирішенні актуальних проблем діяльності навчального закладу, організації навчально-виховного процесу на основі партнерства педагогів та учнів.

Принципи діяльності навчального закладу

 • Принципи діяльності навчального закладу
 • Варіативність освіти – забезпечення широкого вибору методів та форм навчання, реалізації принципів диференціації та індивідуалізації навчання.
 • Забезпечення розвивального характеру навчання – створення умов для інтенсивного розвитку пізнавальних процесів.
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів – інтенсивне оволодіння знаннями, формування умінь та навичок здобування нових знань, формування позитивної мотивації до навчання та пізнавальної діяльності.
 • Формування творчого потенціалу – формування умінь та навичок ставити нові проблеми, як на теоретичному, так і на практичному рівнях, знаходити альтернативні способи їх розв'язання, розвивати гнучкість мислення, здатність адаптуватися до соціальних змін.
 • Єдність навчання та виховання – органічне поєднання навчання, виховання та розвитку особистості, спрямованість освіти на формування цілісної та гармонійно розвинутої особистості.

Сучасна модель управління навчальним закладом

 • Сучасна модель управління навчальним закладом
 • «Внутрішній» - обґрунтування та впровадження інноваційних підходів до діяльності членів адміністрації, вчителів, учнів (конкурси, презентації, тощо); формування творчої «управлінської команди», налагодження оптимальних міжособистісних стосунків у колективі, становлення «духу» навчального закладу, почуття патріотизму у педагогів та учнів.
 • «Зовнішній» - розробка символіки, атрибутики, форми одягу, бланків, грамот; оформлення приміщення, підготовка ділових паперів, інформаційних проектів, буклетів, презентацій навчального закладу, розробка проекту його розвитку.

Основні напрямки професійної діяльності керівника

 • Основні напрямки професійної діяльності керівника
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Етапи
 • створення
 • позитивного
 • іміджу
 • керівника
 • Перший етап
 • ВИВЧЕННЯ СЕБЕ
 • Другий етап
 • ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ В ЗОВНІШНЬОМУ ОБРАЗІ
 • Третій етап
 • ВІДПОВІДНІСТЬ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА ТІЙ ЖИТТЄВІЙ РОЛІ, ЯКУ ВІН СОБІ ОБРАВ
 • Четвертий етап
 • ВІДПОВІДНІСТЬ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ
 • Фактори, які
 • перешкоджають
 • створенню гарного
 • навчального закладу
 • Невміння працювати
 • в культурі управління
 • Невміння долати
 • стомленість колективу
 • Невдалі спроби
 • керування колективом
 • Недостатня
 • психологічна
 • підготовленість
 • керівника і колективу
 • Роз`єднаність колективу,
 • відсутність єдиного
 • погляду на навчання
 • та виховання
 • Невміння бачити
 • та підтримувати
 • традиції

Пам'ятка педагогічному колективу У всіх і кожного є свій імідж!  Імідж і репутація – найкоштовніше надбання закладу.  Будь-який аспект вашої діяльності впливає на імідж, навіть якщо ви цього й не усвідомлюєте. Імідж не можна купити. Його можна тільки створити.  Спочатку ви працюєте на імідж, а потім він працює на вас! Імідж визначає перспективу розвитку. Яким стане ваш імідж, залежить тільки від вас.  Покладайтеся на стратегічні цілі, а не на короткостроковий результат.  У вашого закладу повинна бути своя «родзинка», знайдіть її. Ви повинні відрізнятися від інших і всіляко підкреслювати цю відмінність.  Кожний обирає те, що подобається ТІЛЬКИ ЙОМУ!

 • Пам'ятка педагогічному колективу У всіх і кожного є свій імідж!  Імідж і репутація – найкоштовніше надбання закладу.  Будь-який аспект вашої діяльності впливає на імідж, навіть якщо ви цього й не усвідомлюєте. Імідж не можна купити. Його можна тільки створити.  Спочатку ви працюєте на імідж, а потім він працює на вас! Імідж визначає перспективу розвитку. Яким стане ваш імідж, залежить тільки від вас.  Покладайтеся на стратегічні цілі, а не на короткостроковий результат.  У вашого закладу повинна бути своя «родзинка», знайдіть її. Ви повинні відрізнятися від інших і всіляко підкреслювати цю відмінність.  Кожний обирає те, що подобається ТІЛЬКИ ЙОМУ!

Декілька порад керівнику

 • Декілька порад керівнику
 • для формування привабливого іміджу
 • Розробіть конструктивну стратегію поведінки, ефективну поведінкову техніку й обґрунтовану поведінкову тактику. 
 • Дотримуйтесь норми службової субординації і вимог культури ділових взаємовідносин. 
 • Умійте керувати і володіти собою. 
 • Своєчасно виконуйте обіцянки.
 • Будучи впевненим в собі, уникайте самовпевненості. 
 • Ніколи не забувайте, що ваша думка чи позиція не завжди найкращі, є й інші думки та позиції, аж ніяк не гірше. 
 • Будьте терплячі до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають діяльності навчального закладу.
 • Займайтесь тільки тими питаннями, у вирішенні яких ваша особиста участь обов’язкова. 
 • Хваліть на людях, осуджуйте віч-на-віч.
 • Умійте слухати, майте нескінченне терпіння. 
 • Відхиляйте непотрібні пропозиції, але тактовно, чемно. 
 • Не залишайте без ретельного аналізу жоден випадок невдачі чи збою, промаху. 
 • Створюйте сприятливий психологічний клімат.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка