Маркітан Л. АСкачати 27,46 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір27,46 Kb.

Маркітан Л.А.

Грузевицька ЗОШ

Забезпечення неперервної освіти педпрацівників в умовах інноваційного розвитку школи


Учитель – це той же вчений, але у своїй особливій лабораторії, де він, усебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і душ людських. Б. Патон


Хто стоїть на місці, той відстає,

А хто не хоче відставати,

мусить рухатися вперед,

і не зупинятися, досягнувши вершини,

а підійматися вище.

Давня китайська мудрість

Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою...

Дістервег.

ГАЛУЗЕВА КОНЦЕПЦІЯ розвитку неперервної педагогічної освіти


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

14.08.2013 № 1176

Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається у цьому контексті як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду.

Основні принципи розвитку неперервної педагогічної освіти:

 • неперервність;
 • поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду;
 • гнучкість реагування на суспільні зміни;
 • прогностичність;
 • інноваційність.

Мета розвитку неперервної педагогічної освіти:

якісна підготовка педагогічних кадрів для всієї сфери освіти, створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників; забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій.

Основні форми діяльності вчителя в системі безперервної освіти


(діагностика)

Не знаю,

не використовую

Знаю,

не використовую

Прагну опанувати

Знаю,

використовую

Знаю,

використовую, ділюся досвідом

Сходинки до професіоналізму

Завдання діяльності шкільного методичного кабінету:


• забезпечення системи безперервного навчання педагогічних працівників, підвищення їх фахового рівня як однієї з найважливіших умов переходу на нову парадигму освіти;

• надання дієвої методичної допомоги педагогічним працівникам,з метою творчого розвитку особистості;

• формування готовності вчителів школи до самоосвіти та самовдосконалення, здатності до інноваційної діяльності;

• забезпечення абсолютної комп’ютерної грамотності вчителів школи;

• поліпшення роботи з талановитою та обдарованою молоддю, організацію та проведення олімпіад;

• сприяння проведенню моніторингових досліджень якості освіти з різних навчальних дисциплін;

• впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

• забезпечення якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників школи;

• вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу

Структура методичної роботи


Педагогічна рада

Методична рада

Колективні

Форми методичної роботи

Інструктивно методичні наради

Масові


Групові

Психолого-педагогічний семінар

Предметні тижні

Педчитання

Виробничі наради

Методоб’єнання класних

керівників

Методичні оперативки

Робота вчителів над докурсовим і після курсовим завданням

Конкурс „Вчитель року”

Методоб’єнання вчителів суспільно-гуманітарних наук

Методоб’єнання вчителів

природничо-математичних наук

Методоб’єнання вчителів

початкових класів

Індивідуальні

Нетрадиційні форми роботи

Самоосвіта

Атестація педагогічних кадрів

Індивідуальна співбесіда з вчителямиВиставка педагогічних ідей
 • Участь у педагогічних
 • виставках,
 • творчих звітах, конкурсах,
 • науково-практичних
 • конференціях,
 • педагогічних читаннях
 • тощо
 • Навчально-методичне
 • консультування
 • Розробка, апробація
 • навчально-методичних
 • матеріалів
 • Виконання ролі
 • наставників
 • Участь у роботі
 • методичних
 • об’єднань
 • Створення портфоліо
 • професійного
 • розвитку
 • ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • БЕЗПЕРЕРВНОГО
 • РОЗВИТКУ
 • ФАХОВОЇ ОСВІТИ
 • ТА КВАЛІФІКАЦІЇ
 • ПЕДАГОГІВ

Курсова підготовка як одна із форм безперервної педагогічної освіти

Методи діагностичної роботи

Методи діагностичної роботи

 • Відвідування уроків та позакласних заходів
 • Аналіз виступів учителів на засіданнях МО
 • Бесіди
 • Тестування
 • Анкети

Сучасна система неперервної післядипломної освіти відповідатиме вимогам часу лише тоді, коли буде ґрунтуватись на постійному вивченні потреб, запитів педагогічних працівників, знанні проблем професійної компетентності.

Моніторинг діяльності педагогічних кадрів

 • Діагностика
 • Аналіз
 • результатів
 • Корекція
 • Контроль за
 • проведенням
 • роботи
 • Визначення
 • форм та
 • методів
 • роботи
 • Визначення
 • загальних
 • проблем

Розширення загальнопедагогічних і психологічних знань з метою поширення й удосконалення методів навчання й виховання

Поглиблення предметних знань

Оволодіння досягненнями педагогічної науки, передової педагогічної практики

Підвищення загальнокультурного рівня педагога
 • МЕТА
 • САМООСВІТИ
 • ПЕДАГОГА

Мотиви, які спонукають до самоосвіти:
 • Бажання творчості. Вчитель - професія творча. Творча людина не зможе з року в рік працювати за одним і тим же поурочним планом або сценарієм. Робота повинна бути цікавою і приносити задоволення.
 • Зміни, що відбуваються в житті суспільства. Ці зміни в першу чергу торкаються учнів, формують їхній світогляд, і не хотілося б, щоб образ учителя формувався у них як образ «несучасної людини».
 • Конкуренція. Можливість бути потрібною на роботі. Не секрет, що багато батьків, приводячи дитину до школи, просяться в клас до конкретного вчителя, предметника або класного керівника.
 • Громадська думка. Учителю не повинно бути байдуже, вважають його «хорошим» або «поганим». Поганим вчителем бути прикро.
 • Матеріальне стимулювання. Без постійного засвоєння нових знань не домогтися підвищення категорії, збільшення навантаження у школі.
 • Інтерес. Вчитися просто цікаво. Як людина, яка щодня вчить, не буде постійно вчитися? Чи вправі вона тоді викладати?

Види діяльності в процесі самоосвіти, які сприяють професійному зростанню вчителя:
 • систематичне читання методичної, педагогічної, предметної літератури і звернення до авторитетних джерел ( на паперових, електронних носіях);
 • систематичний перегляд певних телепередач;
 • огляд в Інтернеті інформації з методики викладання предметів, педагогіки, психології, педагогічних технологій;
 • розв’язування олімпіадних завдань, тестів, питань ЗНО, кросвордів та інших завдань підвищеної складності або нестандартної форми;
 • прослуховування лекцій, докладів в установах, до яких особа не залучена офіційно;
 • відвідування семінарів, тренінгів, конференцій, уроків колег;
 • дискусії, наради, обмін досвідом з колегами;
 • систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • організація гурткової та позакласної діяльності з предмету;
 • вивчення інформаційно-комп'ютерних технологій;
 • відвідування предметних виставок та тематичних екскурсій з предмету при проходженні курсів;
 • спілкування з колегами в школі, районі, області та в Інтернеті;
 • ведення здорового способу життя;
 • використання порад фахівців заради підвищення власних знань чи майстерності

Методичний паспорт


І. Рівень навчальних досягнень учнів

ІІ. Атестація

ІІІ. Курсова підготовка

V. Робота з обдарованими дітьми

VІ. Діагностика

VІІ. Позакласна , виховна робота

ІV. Методична робота

Навчальн

рік


Навчальні

предмети


Клас

К-сть

учнів


Рівні навчальних досягнень учнів

Якісний

показник


Поч.

Сер.

Дост

Висок

Рік

Категорія

Звання

Нагороди

Рік

наступ. атестаціїРік

проходж.


Номер

посвідч


Тема курсової

роботи


Результативність

курсової підг.Рік проходж.

наступної к. підг.Навч. рік

Навчальний предмет

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Результативність

Навчальн.

рік


Питання, з яких можу поділитись досвідом

Питання, з яких потрібна методична допомога

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Участь в олімпіадах, конкурсах,

турнірах

Участь у методичній роботі

Навч.

кабі-

нет

олімпіа-ди

конкурси

змагання

МАН

Керівник форм метод. роботи

Відк-

риті урокиКонкурс

«Вчитель року»Публікації

Пед.

виставка


Ткачук Надія Володимирівна

ІІ місце

Кенгуру

Обл..»Модель школи» ІІІ місцечлен журі

Керівник

район. методобєднанняЖ-л «Відкритий урок»

Бліндар Ірина Володимирівна

інформ.тех

+ обл..


Керівник

методобєднання1-р

Хіблен Людмила Степанівна

ІІІ місце

ім. Яцика

Колосок


ІІІ місце

Керівник

методобєднання+

Ж-л «Відкритий урок»

ІІІ р

оплата

Климчук Микола Іванов.

І-волейбол

ІІІ–баскетб

Спартак. І


спортзал

Маркітан Людмила Андріївна

ІІ, ІІІ місце

Левеня

МАН ЮніорГолова метод.рад

К- к тв.гр.зав/Машталер Лідія Степанівна

ІІ, ІІІ, ІІІ місце

МАН Юніор

ІІІ місце

Керівник

методобєднання8 кл.

+

оплата

Моргун Наталя Степанівна

ІІІ місце

Кенгуру

ІІ місце

Керівник

район. семінару-практик.оплата

Моніторинг роботи вчителів за 2014 -2015 н.р.

Основні вимоги до самоосвіти педагога

Комплексний підхід

до відбору змісту й організації обраної теми з самоосвітиЗв'язок самоосвіти

з практичною діяльністю

педагога

Систематичність і послідовність самоосвіти, неперервний характер роботи, постійне ускладнення змісту та форм самоосвітиЗавершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі

Гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному колективі школи, району, області

Створення в школі певних умов, що спонукають звертання педагогів до нових наукових досягнень і фактів передового педагогічного досвіду

Індивідуальний характер самоосвіти не виключає і колективних форм роботи

Результативність участі учнів школи в ІІ етапі олімпіад, конкурсі – захисті МАН


Ніколи не залишайте Вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би Ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж.

М.О. Рубакін

Завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – всесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка