Матящук викладач математики та вищої математики ІллінецькогоДата конвертації24.03.2017
Розмір23,4 Kb.

Матящук

викладач математики та вищої математики

Іллінецького

Розвиток творчих здібностей студентів та викладачів

в процесі викладання математичних дисциплін

(досвід роботи)

ІДАК-2015

«Вся радість життя у творчості. Творити - означає вбивати смерть»

Ромен Роллан«Залізо іржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода гниє або на холоді замерзає, а розум людини, не знаходячи собі застосування, чахне»

Леонардо Да Вінчі


"Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду”

"Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду”


У 1959 році американський психолог Фромм

запропонував таке визначення поняття творчості:

Перший


Другий

Вирішення творчих завдань проходить в два етапи:

- творчі завдання, пов'я-зані з досліджуваною дисципліною, вони вимагають самостійності, пошукової діяльності, нетрадиційних підходів

- завдання підвищеної складності інтегрованого характеру, де мають застосовуватися знання з різних дисциплін одночасно

Математика – безмежний космос для розвитку творчості. Вивчення математики здійснюється через систему задач і практичних вправ. Оволодіти математикою – означає навчитися розв’язувати не лише стандартні задачі, а й такі, що вимагають незалежності мислення, творчих пошуків,

Математика – безмежний космос для розвитку творчості. Вивчення математики здійснюється через систему задач і практичних вправ. Оволодіти математикою – означає навчитися розв’язувати не лише стандартні задачі, а й такі, що вимагають незалежності мислення, творчих пошуків,

завдання різного типу, які

мають проблемно-пошуковий і

навіть дослідницький характер.


Формування базових

предметних

знань і умінь

Інтелектуальний розвиток,

навчання основним прийомам

розумової діяльностіЗавдання вивчення математики:

Формування стійких

мотивів до навчання

Розвиток творчих здібностей

через предмет

Моральне виховання

через предмет

Принципи розвитку творчих здібностей:

Використання сучасних педагогічних розвиваючих технологій.

Принцип «

Принцип


Принцип проектування та організації освітнього середовища.

Принцип «

Принцип врахування

Умови розвитку творчих здібностей:

Захоплення

Позитивна підтримка кожної особистості.

Неприпустимість жодної критики

Прийняття всіх відповідей.

Помилка – це можливість

Максимально широке використання

Незалежність вибору і прийняття рішень студентом.


«Сьогодні вранці я вбив свою бабусю». Такою фразою привертав увагу співрозмовника, що відволікся, Франклин Делано Рузвельт - 32-й президент США.

«Сьогодні вранці я вбив свою бабусю». Такою фразою привертав увагу співрозмовника, що відволікся, Франклин Делано Рузвельт - 32-й президент США.

Нам на творчому занятті також потрібні і максимальна увага і творче натхнення, тому з першої ж хвилини за всяку ціну маємо задати відповідний тон.


Творчій роботі – творчий початок

Можливий варіант початку заняття:

Можливий варіант початку заняття:

Літак летить з Німеччини до Америки. Стюардеса оголошує, що політ займе 9 год.

Через 1 годину командир повідомляє по радіо, що один двигун через неполадки довелося відключити, але підстав для занепокоєння немає, лише час польоту подовжиться до 10 годин.

Проходить 2 години, і пілот повідомляє, що зупинено ще один двигун, тому тривалість перельоту збільшиться до 12 год.


Творчій роботі – творчий початок

Через 3 год відключається ще один двигун, і льотчик заявляє, що загальна тривалість перельоту збільшиться до 15 годин.

Питання:

Яким буде загальний час польоту, якщо доведеться зупинити четвертий, останній двигун?


Творчій роботі – творчий початок

У розумінні студентів викладач – це комп'ютер, який не може ніколи помилитися, і вони сліпо копіюють його рішення. Тому я свідомо багаторазово показую, що викладач - звичайна людина і має право на помилку. Наприклад, демонструючи

У розумінні студентів викладач – це комп'ютер, який не може ніколи помилитися, і вони сліпо копіюють його рішення. Тому я свідомо багаторазово показую, що викладач - звичайна людина і має право на помилку. Наприклад, демонструючи

розв'язок задачі на дошці,

навмисно допускаю

приховану помилку:


Зумисна помилка

Приклади:

Приклади:

  • х2 - 16 = 0 => x2 = 16 => x = 4
  • 2) log3x∙log3(3x)=log3(81x) => log3(3x2)=log3(81x) => 3x2=81x => x=27

    Загроза викладацькому авторитету жодним чином не є співмірною ні з радістю студента від самостійно знайденої помилки, ні з міцністю отриманих таким чином знань!

Значну увагу необхідно приділяти задачам на пошук закономірностей. Вони розвивають математичну пильність, вміння мислити, узагальнювати або знаходити відмінності. На них студенти вчаться аналізувати, співставляти факти.

Цьому сприяє рішення цікавих

завдань, задач-головоломок,

задач на кмітливість.


Задачі на пошук закономірностей

При виконанні таких завдань студентам найчастіше доводиться користуватися методом проб і помилок. Це розвиває інтуїцію, творчість, здатність відмовитися від помилкового шляху і шукати інший спосіб вирішення, який приведе до

позитивного результату.

Крім того, виховує посидючість,

увагу, розвиває різні види пам'яті,

просторове і образне мислення.


Задачі на пошук закономірностей

Гра «Рецензент»

Завдання граючих - знайти за відведений час якомога більше помилок, допущених при виконанні тих чи інших дій. Студенти працюють самостійно або в маленькій команді. Коли відведений час минув, читаються вголос отримані

приклади. Виграє той, у кого

виявилося більше правильних

перевірок. Особливо ціниться

процедура пояснення причин

виникнення кожної помилки.

Гра «Натяки»

Хід гри. Ведучий пропонує граючим першу букву загаданого слова (це може бути геометрична фігура, функція і т. п.) і натяк на нього - інше слово, яке він вважає деяким чином пов'язаним з першим. Слова повинні бути пов'язані якимось загальним матема-тичним поняттям.

Важливо тільки, щоб цей зв'язок

однаково сприймався усіма.

Виграє той, хто зможе першим

назвати загадане слово.

Студентам пропонується самостійно (на основі аналізу кращих робіт) виготовити моделі многогранників та тіл обертання. Така робота вимагає винятково творчого підходу, оскільки конкурсант самостійно обирає тип фігури, розміри, матеріал, техніку виготовлення,

обов'язкові для зображення

елементи. Найкращі роботи

стають іменною наочністю

на заняттях з математики.


Конкурс стереометричних моделей

Конкурс стереометричних моделей

Конкурс стереометричних моделей

Студентам пропонується розділ математики (за власним вибором), після вивчення якого потрібно самостійно систематизувати основну інформацію у вигляді таблиці стандартного розміру. Для підвищення конкуренції один розділ пропонується одразу кільком студентам. Конкурсант

має вдало підібрати формат,

розміри, колір, техніку викона-

ння.


Конкурс навчальних плакатів

Оцінювання конкурсних робіт проводить вся група напередодні модульного контролю знань. Основними критеріями є зручність формату, повнота, естетичний вигляд і обов'язково творчий підхід. Тому для запобігання копіюванню чужих таблиць в групі напередодні обирається журі

(2-3 студенти), яке шукає

подібний матеріал в підручниках,

інтернет-ресурсах і гарантує

автентичність робіт.


Конкурс навчальних плакатів

Конкурс навчальних плакатів

Тематичне складання кросвордів

З великим задоволенням студенти самостійно придумують і оформляють кросворди з різних тем програми. Ця форма роботи дає прекрасну можливість відпрацьовувати теоретичні матеріали (формулювання, визначення, властивості), що додатково стимулює

роботу з підручником,

сприяє виробленню

творчого підходу до

повторення та систематизації матеріалу.

Тематичне складання кросвордів

Зразки студентських робіт:

Група ділиться на підгрупи. Перед кожною підгрупою ставиться завдання максимально швидко побудувати в єдиній системі коорди-нат ряд графіків функцій (тип залежить від розділу, який вивчається). Після накладання всіх графіків кожна підгрупа отримує свою картинку. Оцінка роботи підгрупи залежить від швидкості графічного виконання, а також від неординарності підходу до побудови (застосування властивостей графіків, знання їх перетворень і т.п.)


Групові малюнки за допомогою графіків функцій

І команда:

ІІ команда:

ІІІ команда:


Групові малюнки за допомогою графіків функцій

Групові малюнки за допомогою графіків функцій

Народний фольклор очима математикаІІ-ге завдання для команд

Серед 5 запропонованих графіків вибрати той, який найточніше ілюструє народну приказку і мотивувати свій вибір.

Народний фольклор очима математикаПриказки:
  • “ Чим далі в ліс, тим більше дров ”


  • “ Пересів гірше недосіву ”  • 3) “ Вище міри кінь не скаче ”Незвичний усний рахунок

ІІІ Завдання:На циферблаті годинника заповнити порожні місця потрібними числами згідно умов:Висновки


Математика є найбільш зручним предметом для розвитку творчих здібностей. Цьому сприяє логічна побудова предмета, чітка система вправ для закріплення отриманих знань і абстрактна мова математики. Тому перед викладачем математики стоїть ряд завдань: прищепити смак, інтерес, бачення краси в математичних завданнях, спонукати до творчої діяльності.


Для студента нетрадиційне заняття - це можливість розвивати свої творчі здібності та особистісні якості, оцінити роль знань і побачити їх застосування на практиці.

Для студента нетрадиційне заняття - це можливість розвивати свої творчі здібності та особистісні якості, оцінити роль знань і побачити їх застосування на практиці.

Для викладача нетрадиційне заняття, з одного боку, - можливість краще пізнати і зрозуміти студента, оцінити його індивідуальні особливості, з іншого боку, це можливість для самореалізації, творчого підходу до роботи, здійснення власних ідей.


Висновки

Наснаги в творчому пошуку,

Наснаги в творчому пошуку,

вічного педагогічного неспокою

і вдячних студентів Вам, дорогі колеги!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка