«Медична паразитологія»Скачати 24,49 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір24,49 Kb.

«Медична паразитологія»

 • Медична гельмінтологія.
 • д.б.н., професор Котляренко Л.Т.

Актуальність теми:

 • Медична гельмінтологія - це розділ медичної паразитології, який вивчає гельмінтів (паразитичних червів) людини і захворювання, спричинені ними (гельмінтози людини).
 • Гельмінти можуть паразитувати в людині практично в усіх її органах. Тому й шляхи проникнення в організм найрізноманітніші, різні симптоми захворювань і методи діагностики.

Мета лекції:

 • Дати поняття про паразитичних плоских червів людини та хвороби, спричинені ними, біологічні особливості життєвих циклів цих гельмінтів.

Питання лекції

   • 1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).
   • 2. Клас Сисуни (Trematoda):
   • Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах;
   • Сисуни, які паразитують поза печінкою;
   • Кров’яні сисуни.
   • 3. Клас Стьожкові черви (Cestoda):
   • Стьожкові черви, які використовують людину як остаточного хазяїна;
   • Стьожкові черви, які використовують людину як проміжного хазяїна;
   • Стьожкові черви, які використовують людину як остаточного і проміжного хазяїнів.
   • 4. Тип Круглі черви (Nemathelminthes).
   • 5. Клас Власне круглі черви (Nematoda)
   • Круглі черви – геогельмінти
   • Круглі черви - біогельмінти

Література

 • 1.Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – С. 245-273.
 • 2. Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.: Медицина, 1985. – С. 450-480, 523-526.
 • 3. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: В. шк.. 1987. – С. 344-364.
 • 4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища шк., 1992. – С. 321-340.

1. Тип Плоскі черви (Plathelminthes).

 • Двобічносиметричні.
 • Тришарові. Тіло у вигляді листка, стрічки.
 • Мають шкірно-м’язовий мішок.
 • Безпорожнинні. Заповнені паренхімою.
 • Травна система – сліпозамкнена або відсутня.
 • Видільна система – протонефридії.
 • Дихальна й кровоносна системи відсутні.
 • Нервова система – вздовж тіла нервові стовбури з’єднані комісурами.
 • Гермафродити.

2.Клас Cисуни (Trematoda)

 • Захворювання, збудниками яких є сисуни, називаються трематодози.

Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах

 • Сисун печінковий Fasciola gepatica – збудник фасціольозу
 • Інкубаційний період при фасціольозі триває від 1 до 8 тижнів

Сисун печінковий Fasciola gepatica – збудник фасціольозу - біогельмінт

Сисун котячий, або сибірський Оpistorhchis felineus – збудник опісторхозу- біогельмінт

 • Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах
 • Інкубаційний період при опісторхозі триває 2 - 4 тижні
 • до 13 мм
 • 26-30 мкм

Сисун китайський Сlonorchis sinensis – збудник клонорхозу - біогельмінт

 • до 25 мм
 • 1-й пром. хаз. - Parafossаrulus manchuricus; 2-й пром. хаз. - коропові риби, зрідка прісноводний рак.
 • Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах
 • до 30 мкм
 • Клонорхи можуть жити в організмі людини 25-40 років. Перші яйця з’являються через 1 міс. після зараження.

Сисун ланцетоподібний Dicrocoelium lanceatum – збудник дикроцеліозу - біогельмінт

 • Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах

Сисун ланцетоподібний Dicrocoelium lanceatum – збудник дикроцеліозу - біогельмінт

 • Сисуни, які паразитують в печінці та жовчних шляхах
 • 1-й пром. хазяїн - р. Helicella або Zebrina; 2-й проміжний хазяїн - мурашки р. Formica.
 • 26-30 мкм
 • до 45 мкм
 • до 13 мм

Сисун легеневий Paragonimus ringeri – збудник парагонімозу - біогельмінт

 • 8-16 мм
 • 48-60 мкм
 • 1-й пром. хазяїн - р. Melania; 2-й пром. хазяїн - прісноводні краби р. Pofamon, раки р. Camboroides => метацеркарії, якщо немає => адолескарії.

Metagonimus yokogavai – збудник метагонімозу -біогельмінт

 • 1-ий проміжний хазяїн - р. Melania
 • 2-ий проміжний хазяїн - коропові та лососеві риби (метацеркарії у м’ясі, на плавцях і лусці риб).
 • Інкубаційний період - 7-10 днів.
 • Паразитує у верхніх і середніх
 • відділах тонкої кишки.
 • Загальна тривалість захворювання
 • - до 1 року.

Nanophyetes salminokola – збудник нанофієтозу - біогельмінт

 • 1-ий проміжний хазяїн -
 • р. Semisulcospira
 • 2-ий проміжний хазяїн -
 • коропові, лососеві, риби
 • Паразитує в кишечнику.
 • Захворювання описане лише в місцевого
 • населення узбережжя річки Амур.

Сисуни кров’яні, або шистосоми – збудники шистосомозів

 • Schistosoma haematobium -
 • збудник сечостатевого
 • шистосомозу
 • до 1,6 мм
 • до 20 мм
 • до 15 мм
 • до 16 мм
 • до 12 мм
 • Яйце  вода  мірацидій  молюск  церкарій  остаточн. хазяїн
 • Проникають за 2-15 хв
 • Живуть до 30 років
 • Живуть до 25 років

3. Клас Стьожкові черви (Cestoda)

 • Захворювання, які викликаються стьожковими червами, називаються цестодозами.
 • Всі стрічкові черви -
 • біогельмінти, ендопаразити

Ціп’як неозброєний, або бичачий Taeniarinchus saginatus – збудник теніаринхозу

Ціп’як неозброєний, або бичачий Taeniarinchus saginatus – збудник теніаринхозу

 • Сколекс (4 присоски)
 • Гермафродитний членик
 • (2 долі яєчників)
 • Зрілий членик
 • (17-35 розгалужень матки)
 • Ціп’яки, які використовують людину в якості остаточного хазяїна
 • Проміжний хазяїн -
 • велика рогата худоба, буйволи,
 • які заражаються онкосферами
 • Тривалість життя цистицерків у м’язах
 • проміжного хазяїна - 8-9 місяців.
 • За добу молода особина видовжується на 7-10см.
 • За 4 місяці наступає статева зрілість.

Ціп’як озброєний, або свинячий Taenia solium – збудник теніозу, цистицеркозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості остаточного хазяїна
 • Статевозріла стадія (тонка кишка) - теніоз;
 • личинкова стадія (мозок, інші органи)- цистицеркоз

Ціп’як озброєний, або свинячий Taenia solium – збудник теніозу, цистицеркозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості остаточного хазяїна
 • Сколекс
 • (4 присоски,
 • віночок з гачечків)
 • Гермафродитний членик
 • (3-я доля яєчників)
 • Зрілий членик
 • (до 17 розгалужень матки)
 • Яйця з онкосферами
 • Фіна - цистицерка

Широкий лентець Difiphyllobotrium latum - збудник дифілоботріозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості остаточного хазяїна

Широкий лентець Difiphyllobotrium latum - збудник дифілоботріозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості остаточного хазяїна
 • Сколекс
 • (присмоктувальні щілини - ботрії)
 • Гермафродитний членик
 • Зрілий членик
 • (розеткоподібна матка)

Широкий лентець Difiphyllobotrium latum - збудник дифілоботріозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості остаточного хазяїна

Ціп’як карликовий Hymenolepis nana – збудник гіменолепідозу

 • до 30 мм
 • Яйце з онкосферою

Ехінокок Echinococcus granulosus – збудник ехінококозу

Ехінокок Echinococcus granulosus – збудник ехінококозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості проміжного хазяїна

Ехінокок Echinococcus granulosus – збудник ехінококозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості проміжного хазяїна
 • Фіна - ехінококовий міхур
 • Статевозрілий паразит
 • (3-4 членики, до 6 мм)
 • В тонкій кишці
 • собак, вовків, шакалів
 • В органах і тканинах людини, великої і малої худоби, свині ...

Ельвеокок Alveococcus multilocularis – збудник альвеококозу

 • Ціп’яки, які використовують людину в якості проміжного хазяїна
 • Фіна - «пупкуючі міхурі»
 • Статевозрілий паразит
 • (до 3 мм)
 • В органах і тканинах людини, рудої полівки, полівки звичайної, ондатри та інші ...

4. Тип Круглі черви (Nemathelminthes).

 • Двобічносиметричні.
 • Тришарові.
 • Мають шкірно-м’язовий мішок.
 • Наявність первинної порожнини тіла.
 • Видовжене несегментоване тіло, яке в поперечному розрізі кругле.
 • Травна система у вигляді трубки.
 • Видільна система – 1-2 одноклітинні шкірні залози.
 • Дихальна й кровоносна системи відсутні.
 • Нервова система – навкологлоткове кільце, вздовж тіла нервові стовбури з’єднані комісурами.
 • Роздільностатеві.

5. Клас Власне круглі черви (Nematoda)

 • Захворювання, збудниками яких є круглі черви, називаються нематодози.

Волосоголовець людський Trichocephalus trichiurus – збудник трихоцефальозу

 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається без міграції

Волосоголовець людський Trichocephalus trichiurus – збудник трихоцефальозу

 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається без міграції

Гострик дитячий Enterobius vermicularis – збудник ентеробіозу

 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається без міграції

Аскарида людська Ascaris lumbricoides – збудник аскаридозу

 • 2. Круглі черви - геогельмінти

Аскарида людська Ascaris lumbricoides – збудник аскаридозу

 • 2. Круглі черви - геогельмінти
 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається з міграцією

Лабораторна діагностика

 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається без міграції

Кривоголовка дванадцятипалої кишки або анкілостома Ancylostoma duodonale – збудник анкілостомозу

 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається з міграцією

Некатор Necator americanus – збудник некаторозу

 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається з міграцією

Вугриця кишкова Strongyloides stercoralis – збудник стронгілоїдозу

 • Геогельмінти, розвиток яких відбувається з міграцією

Ришта Dracunculus medinensis – збудник дракункульозу

 • 3. Круглі черви - біогельмінти.
 • Біогельмінти, зараження яких відбувається при проковтуванні личинок з тканинами проміжного хазяїна.

Ришта Dracunculus medinensis – збудник дракункульозу

Трихінелла спіральна Trichinella spiralis – збудник трихінельозу

 • Біогельмінти, зараження яких відбувається при проковтуванні личинок з тканинами проміжного хазяїна.

Трихінелла спіральна Trichinella spiralis – збудник трихінельозу

 • Біогельмінти, зараження яких відбувається при проковтуванні личинок з тканинами проміжного хазяїна.

Філярії: Wuchereria ancrofti – збудник вухереріозу Brugia malayi – збудник бругіозу

 • Біогельмінти, які передаються трансмісивно.

Філярії - Loa loa – збудник лоаозу

 • Біогельмінти, які передаються трансмісивно.

Філярії - Onchocerca volvulus – збудник онхоцеркозу

 • Біогельмінти, які передаються трансмісивно.

Дякую за увагу!

 • А шоколадка....
 • Які будуть запитання ?

Що це таке?База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка