Медведенко Ганна Сергіївна 6504, 7 групаСкачати 16,44 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір16,44 Kb.

Система управління витратами як основа раціонального використання ресурсів і оптимізація витрат підприємства

Медведенко Ганна Сергіївна

6504, 7 група

Ефективна діяльність підприємства залежить від раціонального використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність переходу до оптимальної системи управління витратами. Функціонування підприємств в цих умовах вимагає удосконалення методів і форм системи управління витратами та побудови адаптивних структур управління. Саме тому, виявлення і використання факторів економії ресурсів, зниження витрат є обов’язком кожного працівника підприємства.

 • Ефективна діяльність підприємства залежить від раціонального використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність переходу до оптимальної системи управління витратами. Функціонування підприємств в цих умовах вимагає удосконалення методів і форм системи управління витратами та побудови адаптивних структур управління. Саме тому, виявлення і використання факторів економії ресурсів, зниження витрат є обов’язком кожного працівника підприємства.

Метою є дослідження існуючих методів управління витратами, які б базувались на економії та раціональному використанню ресурсів, їх аналіз та ефективність використання.

Об’єктом дослідження є процеси управління витратами при веденні господарської діяльності підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань щодо вдосконалення системи управління витратами на підприємстві та їх оптимізації

.

Витрати - це грошова оцінка вартості матеріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. 

 • Витрати - це грошова оцінка вартості матеріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. 
 • Витрати характеризуються:
 • 1) грошовою оцінкою ресурсів, забезпечуючи принцип вимірювання різних видів ресурсів;
 • 2) цільовою установкою (пов'язаною з виробництвом і збутом продукції в цілому або з якоюсь із стадій цього процесу);
 • 3) певним періодом, тобто віднесенням на продукцію за даний період часу.

Управління витратами підприємства

Стандарт-кост

це система оперативного керування ходом процесу виробництва та рівнем виробничих витрат, заснована на постійному контролі значень відхилень фактичних показників від нормативних, аналізі причин виникнення цих відхилень і тенденцій їхньої зміни в часі, використання управлінських впливів для мінімізації відхилень або здійсненні коректування норм.

«Just-in-time» (точно в час)

Cистема JIT передбачає таку організацію виробництва, за якої з метою підвищення ефективності діяльності підприємства ведеться постійний пошук способів мінімізації витрат, пов’язаних з формуванням запасів і виробництвом продукції в такому обсязі, щоб до потрібного моменту запропонувати покупцеві необхідну її кількість.

Система «директ-кост»

Її суть полягає в тому, що собівартість планується тільки в частині змінних витрат, тобто лише змінні витрати розподіляються по носіях витрат. Решта витрат (постійні витрати) враховуються на окремому рахунку, але в калькуляцію не включаються, а періодично списується на збитки за звітний період.

Системі АВС

 • Системі АВС
 • основна роль приділяється розробці й впровадженню особливого методу обліку витрат за видами діяльності;системи забезпечує облік витрат по кожному виду продукції на кожному етапі виробничого процесу. Вона закладає основу для управління витратами по виробничих центрах, підсумкового аналізу собівартості конкретних виробів.

  “Таргет-костинг”, “Кайзен-костинг”, Бенчмаркінг

  Використовуючи метод “target costing”, на основі планової відпускної ціни певного виду продукції і норми прибутку встановлюють її цільову собівартість, на досягнення якої спрямовують зусилля всі підрозділи підприємства.

  Метод “кайзен-костинг” передбачає не досягнення конкретної величини витрат, а спрямований на постійне, багатовекторне та безупинне їх зменшення. Він також застосовується для досягнення цільової собівартості, але,на відміну від таргет-костінгу, полягає в постійному вдосконалюванні якості процесівна всьому підприємстві за участю всіх його працівників.

  Бенчмаркінг витрат передбачає порівняння стану управління витратами та їх рівня на досліджуваному підприємстві з тим, що є на підприємствах-лідерах відповідної галузі, з подальшим використанням успішного досвіду на діючому підприємстві

Вимоги до системи управління витратами підприємства

Побудова і функціонування системи управління операційними витратами


Склад і структура витрат з операцій

Склад і структур витрат по функціональних підрозділах

Визначити носії витрат

Визначити носії витратМетодика розподілу витрат, обліку, аналізу по підрозділах, видах діяльності і видах продукції:
 • бази і принципи розподілу витрат;
 • формати первинних звітних форм про витрати;
 • методика заповнення первинних звітних форм;
 • методика обробки первинних звітних форм, що дозволяє розподілити витрати між видами продуктів, об'єктами обліку і видами діяльності;
 • формати управлінських звітів про витрати.

Вибір методу калькуляції собівартості

Постановка системи обліку: інформаційне забезпечення, технічне забезпечення, навчання персоналу, розмежування прав і відповідальності, взаємодія підрозділів

Закріплення відповідальності: вид витрат, об'єм, вид і розмір відповідальності, мотивація.

Аналіз витрат

Стратегія в управлінні операційними витратами

Заходи щодо зниження витрат

Підсумковий результат

Оцінка результату


Аналіз системи управління витратами на ПАТ «Острозький молокозавод»

 • Враховуючи особливості виробничої діяльності ПАТ “Острозький молокозавод”, в аналіз пропонується включити систему управління витратами на підприємстві - “директ-костінгу”, тобото такий механізми управління витратами компанії, де собівартості продукції та розподілу загальних витрат на змінні та постійні привертається найбільша увага.
 • Базуючись на проведеному аналізі на підприємстві доцільно використовувати нормативну собівартість продукції за плановою номенклатурою, асортиментом та нормативами станом на початок планового періоду, при цьому використовуючи механізм калькулювання витрат на основі “директ-костінгу”, а саме, застосовуючи метод розрахунку “величини покриття” чи “точки беззбитковості”.

Проведений аналіз засвідчив, що до скорочення діяльності ВАТ «Острозький молокозавод» призвело невідповідність асортименту продукції підприємства вимогам ринку та виробництву неконкурентоспроможної продукції; завищення собівартості продукції та цін на неї; зростання показника матеріаломісткості та енергомісткості виробництва продукції.

 • Проведений аналіз засвідчив, що до скорочення діяльності ВАТ «Острозький молокозавод» призвело невідповідність асортименту продукції підприємства вимогам ринку та виробництву неконкурентоспроможної продукції; завищення собівартості продукції та цін на неї; зростання показника матеріаломісткості та енергомісткості виробництва продукції.
 • ТОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
 • НЕОБХІДНО РЕАЛІЗУВАТИ

  ЗАХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЯ

  ВИТРАТ

Заходи, щодо оптимізації витрат підприємства


1

2

34

5

67

Висновки:

 • Отже, управління витратами – це вміння економити ресурси і максимізувати віддачу від них. Тому витрати суб’єктів підприємництва або економічні витрати (як базова категорія економічної науки й бізнесу) необхідно аналізувати з позицій чітких методологічних орієнтирів, які б підказували дослідникам найкоротший шлях до істини, а в прагматичному плані сприяли їх оптимізації.
 •  

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка