Мета уроку: Ознайомити: з формами народовладдя; з принципами проведення виборів; з органами державної влади в Україні (Верховна Рада, Президент). Формувати вміння інтерактивного здобуття знань через індивідуальні та групові завданняСкачати 20,53 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір20,53 Kb.
 • Особливості організації
 • державної влади
 • і самоврядування
 • в Україні

Мета уроку:

 • 1. Ознайомити:
 • - з формами народовладдя;
 • - з принципами проведення виборів;
 • - з органами державної влади в Україні (Верховна Рада, Президент).
 • 2. Формувати вміння інтерактивного здобуття знань через індивідуальні та групові завдання.
 • 3. Формувати повагу до органів державної влади та громадянську позицію щодо влади.

План уроку

 • Загальні засади організації державної влади в Україні.
 • Референдум і вибори – способи волевиявлення народу.
 • Верховна Рада України.
 • Президент України.
 • Глава держави
 • (Президент)
 • Законодавча влада
 • Виконавча влада
 • Судова влада
 • Верховна Рада
 • України
 • Верховна Рада
 • АРК
 • Кабінет Міністрів
 • України
 • Обласні державні
 • адміністрації
 • Рада Міністрів АРК
 • Районні державні
 • адміністрації
 • Районні державні
 • адміністрації
 • Конституційний Суд
 • України
 • Верховний Суд
 • України
 • Вищі спеціалізо-
 • вані суди
 • Обласні суди
 • загальної
 • юрисдикції
 • Обласні
 • спеціалізовані
 • суди

Законодавча влада –

 • це делегована народом своїм представникам у парламенті (Верховній Раді) державна влада, що має виключне право приймати закони.

Функції законодавчої влади:

 • представницька (влада прямого загальнонародного представництва);
 • законодавча;
 • фінансова (право щорічно затверджувати бюджет країни);
 • засновницька (участь у формуванні вищих виконавчих і судових органів);
 • контрольна (контроль за роботою уряду, інших посадових осіб виконавчої влади).

Виконавча влада –

 • це гілка державної влади, що направлена на виконання законів та інших нормативних актів. 
 • Виконавчу владу в Україні складають Кабінет Міністрів, центральні (міністерства, відомства) та місцеві (обласні, районні державні адміністраці) органи виконавчої влади.

Функції виконавчої влади:

 • внесення змін до Конституції України;
 • визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
 • призначення виборів Президента України;
 • затвердження бюджету і внесення змін до нього;
 • оголошення за поданням Президента стану війни і укладення миру;
 • прийняття рішення про використання Збройних Сил та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
 • надання згоди на призначення Президентом Прем’єр-міністра України.

Глава держави –

 • це конституційний орган і водночас вища посадова особа держави, що представляє державу зовні і всередині країни, символ державності народу.
 • Статус Президента України визначено у Розділі V Конституції України, тут сформульовані його права та обов'язки як глави держави, порядок обрання, можливість усунення з поста та припинення повноважень.

Судова влада –

 • це діяльність всіх створених у державі судів, яка реалізується за допомогою притаманних їм законодавчих засобів з метою впливу на поведінку суб’єктів права та суспільні відносини за участю цих суб’єктів.
 • Судова влада в системі державної влади є рівнозначною, рівноправною, паритетною, адже головне її призначення– вирішення правових конфліктів, які виникли у суспільстві. 

Функції судової влади:

 • здійснює особливий вид державної діяльності (здійснення правосуддя);
 • є незалежною, самостійною, виключною, відокремленою, підзаконною гілкою влади;
 • реалізується за визначеною законом процедурою.

Референдум

 • і
 • вибори

Референдум –

 • полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому Законом України «Про всеукраїнський референдум» (прийнятий 06.11.2012р., набрав чинності 28.11.2012р.).
 • Предмет референдуму
 • Суб’єкти референдуму
 • Принципи проведення
 • про схвалення Конституції
 • про зміну території України
 • щодо скасування Закону або внесення змін до чинного закону
 • Президент проголошує
 • за народною ініціативою
 • загальні права людини
 • рівність
 • законність
 • пряме волевиявлення
 • вільна участь
 • таємність голосування
 • особистість участі
 • однократність голосування

Види референдумів (за підставами проведення):

 • обов'язковий – передбачає обов'язкове його проведення, оскільки це є вимогою законодавства;
 • факультативний – проводиться для прийняття:
 • а) законів шляхом всенародного голосування;
 • б) рішень загальнодержавного рівня з найбільш актуальних питань державотворення.

Види референдуму (за часом проведення):

 • 1) законодавчі – мають консультативний характер;
 • 2) незаконодавчі – спрямовані на надання відповідної юридичної сили рішенням парламенту.

Види референдуму (за суб'єктами ініціювання):

 • ініціативні – призначаються парламентом та Президентом України;
 • імперативні – на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян, наділених виборчим правом. 

Види референдумів (за предметом):

 • конституційні (ст. 156 Конституції України, п. 1 ст. 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум»);
 • законодавчі (п. 3 ст. 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум»);
 • ратифікаційні (з питань зміни території України (п. 2 ст. 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум»);
 • загальні (з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (п.4 ст.3 Закону України «Про всеукраїнський референдум»).

Референдуми в Україні:

 • Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. щодо незалежності України. В результаті народ України підтримав вихід із СРСР і створення незалежної держави.
 • Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 р. щодо внесення змін до Конституції України. Із чотирьох питань, винесених на голосування, жодне не імплементовано.

Верховна Рада України

Верховна Рада України –

 • єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з 450 народних депутатів України, обраних строком на 5 років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Голова Верховної Ради:

 • веде засідання Верховної Ради України;
 • організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів;
 • підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
 • представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
 • організовує роботу апарату Верховної Ради України (ст. 88 Конституції України).

Інфраструктура Верховної Ради:

 • Видавництво;
 • Парламентська бібліотека;
 • Інститут законодавства;
 • Друковані органи – журнал «Віче», газета «Голос України» та ряд інших.

Основними галузевими органами Верховної Ради є комітети. Вони створюються з числа народних депутатів  для:

 • Основними галузевими органами Верховної Ради є комітети. Вони створюються з числа народних депутатів  для:
 • здійснення законопроектної роботи;
 • підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень;
 • виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України.

Проаналізуйте статті 75, 76 Конституції України та дайте відповіді на запитання :

 • Проаналізуйте статті 75, 76 Конституції України та дайте відповіді на запитання :
 • Як утворюється Верховна Рада.
 • Хто може бути народним депутатом України.
 • На яких піставах достроково припиняються повноваження народних депутатів.

Проаналізуйте статті 82, 83, 84, 90 Конституції України та дайте відповіді на запитання :

 • Проаналізуйте статті 82, 83, 84, 90 Конституції України та дайте відповіді на запитання :
 • За яких умов Верховна Рада нового скликання може розпочати свою роботу.
 • Хто відкриває перше засідання Ради нового скликання.
 • Коли починаються чергові сесії Верховної Ради.
 • Як проводяться засідання Верховної Ради.
 • У який спосіб приймаються рішення.
 • На яких піставах достроково припиняються повноваження Верховної Ради.

Президент України

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів:

 • досяг 35 років;
 • має право голосу;
 • володіє державною мовою;
 • проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років;

Другий Президент України

 • Другий Президент України
 • Кучма Леонід Данилович
 • 19 липня 1994 –
 • 23 січня 2005 рр.

Третій Президент України

Четвертий Президент України

 • Четвертий Президент України
 • Янукович Віктор Федорович
 • 25 лютого 2010 р.

Проаналізуйте статтю 106 Конституції України, визначіть повноваження Президента України та заповніть таблицю:

 • Проаналізуйте статтю 106 Конституції України, визначіть повноваження Президента України та заповніть таблицю:
 • Приймає рішення, призначає, присвоює
 • Утворює, скасовує, вносить


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка