Методична розробкаСкачати 47,65 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір47,65 Kb.

Методична розробка – форма розповсюдження педагогічного досвіду, яка є аналітичним звітом педагога (колективу школи) про проведення педагогічного заходу (експерименту) на основі вивчення науково-методичної літератури.

 • Методична розробка – форма розповсюдження педагогічного досвіду, яка є аналітичним звітом педагога (колективу школи) про проведення педагогічного заходу (експерименту) на основі вивчення науково-методичної літератури.

Об'єкти науково-методичної експертизи

 • Навчальні програми
 • Навчальні видання
 • Матеріали з досвіду роботи
 • претендентів на
 • вищу категорію та
 • педагогічні звання
 • Методичні розробки
 • на виставки “Освіта Білої Церкви”
 • та “Освіта Київщини”
 • Науково -
 • методична
 • рада
 • Залікова
 • книжка
 • педагога-методиста

Матеріали претендента на присвоєння категорії та педагогічного звання можуть подаватися у таких варіантах:

 • опис досвіду з проблеми, над якою працював педагог протягом атестаційного періоду. Опис досвіду здійснюється особою, яка вивчала досвід протягом атестаційного періоду, тому зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, де певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо;
 • методична розробка з проблеми, над якою працює педагог. Текст викладається у формі першої особи множини або з використанням безособових конструкцій з дієслівною формою на -но, -то: (вивчено, розглянуто, проаналізовано, узагальнено тощо);
 • рукопис навчально-методичного видання або навчальної програми, оформлені з дотриманням вимог до певного типу розробок, у супроводі таких документів: характеристика професійної діяльності автора (укладача) та анотація досвіду (!) роботи претендента на присвоєння звання.

Документи, якими передбачено порядок експертизи та використання навчальної літератури

  • наказ Міністерства освіти і науки України № 537 від 17.06.2008 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України».

Документи, якими передбачено порядок експертизи та використання навчальної літератури

  • наказ Міністерства освіти і науки України № 1166 від 24.12.2007 «Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах».
  • наказ Міністерства освіти і науки України № 806 від 01.09.2009 «Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах».
  • наказ МОНмолодьспорту України № 882 від 02.08.2012 «Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах».
  • Лист МОНмолодьспорту України від 06.08.2012 № 1/9 – 552 “Про використання навчальної літератури”

Типи навчальних програм

 • Програми спецкурсів
 • Програми курсів за вибором
 • (елективних курсів)
 • Програми гуртків та виховної
 • роботи
 • Програми факультативних
 • курсів
 • Типові програми з предметів
 • і курсів

Типи навчальних програм

 • За рівнем новизни
 • (способом творення)
 • Типові
 • Авторські
 • Інноваційні
 • Адаптовані

Порядок проведення експертизи навчальної літератури

 • Інститут
 • інноваційних
 • технологій
 • і змісту освіти
 • МОН України
 • КОІПОПК
 • Районний (міський)
 • методичний
 • кабінет (центр)
 • Загальноосвітній
 • навчальний заклад
 • Навчально-методичне
 • забезпечення
 • спецкурсів
 • і курсів за вибором
 • І
 • ІІІ
 • ІІ
 • Навчально-методичне
 • забезпечення
 • факультативних курсів,
 • гуртків
 • «Грифування»
 • І
 • ІІ
 • Апробація
 • ІІІ
 • IV

Структура програми

 • І блок
 • ІІ блок
 • ІІІ блок
 • ІV блок
 • Концепція програми викладена у пояснювальній записці
 • Структура організації змісту
 • (Навчально-тематичний план)
 • Зміст програми
 • Список літератури для учнів
 • Прогнозовані результати
 • Список літератури, використаної педагогом
 • Перелік ключових слів
 • Контрольні (діагностичні) матеріали
 • Додатки
 • Затвердження навчальної програми
 • Програма затверджується
 • на початку навчального року
 • дирекцією загальноосвітнього навчального закладу
 • за умов:
 • Погодження
 • науково-методичною
 • (методичною) радою Р/М МК
 • Рекомендації
 • науково-методичної ради
 • КОІПОПК

Класифікація навчальної літератури (відповідно до документа “Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»)

 • Навчальна програма - навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, вимоги до результатів навчання, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу.
 • Підручникнавчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке (до підручників також належить буквар).
 • Навчальний посібник - навчальне видання, що доповнює або частково замінює підручник та офіційно затверджене як таке.
 • Навчально-методичний або методичний посібник - навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
 • Хрестоматія - навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення.
 • Зібрання творіводнотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому (до зібрання творів належить серія „Шкільна бібліотека”).

Класифікація навчальної літератури (відповідно до документа “Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»)

 • Словник – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.
 • Енциклопедія – довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи всіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.
 • Тлумачний словник для школярів мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
 • Термінологічний словник для школярів - словник термінів та визначень певної галузі знання (може використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).

Класифікація навчальної літератури (відповідно до документа “Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»)

 • Довідник для школярів - довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.
 • Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, дидактичні матеріали (такі видання можуть також використовуватися в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН).
 • Навчальний наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.
 • Альбом– книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання, що має або не має пояснювального тексту.

Класифікація засобів навчання (відповідно до документа “Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»)

 • Навчально-наочні ігрові посібники іграшки, виготовлені з різних матеріалів, зміст і форма яких забезпечують засвоєння (закріплення) знань, формування навичок.
 • Атласиальбом зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки тощо), що пропонуються з метою навчання або практичного використання.
 • Навчальна картакартографічний твір установленого формату, який побудований у картографічній проекції, узагальнений і виконаний у певній системі умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи позаземного простору з розміщеними на них об'єктами реальної дійсності, зміст яких визначається навчальними програмами.
 • Відео- та аудіозасоби навчаннязасоби навчання, застосування яких потребує використання спеціальної техніки (апаратури) для подачі закладеної у них інформації.
 • Електронні засоби навчального призначення - засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні (комп'ютерні програми загально- дидактичного спрямування, електронні таблиці, електронні бібліотеки, слайдтеки, тестові завдання, віртуальні лабораторії тощо).
 • Електронні засоби загального призначення - засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні та забезпечують підтримку інноваційних технологій навчання (операційні системи, прикладні програми, автоматизовані системи управління, бази даних тощо).

Класифікація видань за обсягом

 • Книга - книжкове видання, обсяг якого понад 2 авторські аркуші (48 сторінок).
 • Брошура – книжкове видання, обсяг якого більше за 4, але менше 48 сторінок.
 • Листівка – видання, обсяг якого від 1 до 4 сторінок.
 • Авторський аркуш – одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами. У практичній роботі на попередньому етапі автор умовно може брати за один авторський аркуш 24 сторінки машинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали на стандартному аркуші формату А. 4.
 • Що я,
 • педагог-професіонал,
 • роблю у навчально-виховному процесі особливого,
 • що у моєму досвіді має відмінність від традиційного, масового, загальноприйнятого?

Структура опису досвіду (методичної розробки)

 • Титульний аркуш.
 • Зміст. У змісті передбачена нумерація сторінок (на відміну від плану).
 • Подання, адресоване голові науково-методичної ради, містить прохання розглянути авторські матеріали з метою експертної оцінки у зв’язку з атестацією на присвоєння категорії та педагогічного звання.
 • У поданні також зазначається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, педагогічне звання (якщо є); дається коротка вказівка про те, коли і ким вивчені та розглядались матеріали досвіду.
 • Анотація досвіду (авторська або фахова).
 • Характеристика на автора досвіду.
 • Опис змісту досвіду: вступ, основна частина, висновки, рекомендації.
 • Бібліографія (література).
 • Додатки.
 • www.kristti.com.ua /Науково-методична робота/ Науково-методична рада/ Готуємо матеріали до розгляду

Матеріали претендента на присвоєння педагогічного звання можуть подаватися у таких варіантах:

 • опис досвіду з проблеми, над якою працював педагог протягом атестаційного періоду. Опис досвіду викладається від третьої особи з посиланням на додатки, в яких певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо;

Матеріали претендента на присвоєння педагогічного звання можуть подаватися у таких варіантах:

 • методична розробка з проблеми, над якою працює педагог. Текст викладається у формі першої особи множини або з використанням безособових конструкцій з дієслівною формою на -но, -то: (вивчено, розглянуто, проаналізовано, узагальнено тощо);
 • рукопис навчально-методичного видання або навчальної програми, оформлений з дотриманням вимог до певного типу розробок [2; 4; 9]. Також подаються такі документи: характеристика професійної діяльності автора (укладача) та анотація досвіду (!) роботи претендента на присвоєння звання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Загальні вимоги
  • Залежно від особливостей і змісту, досвід оформлюють у вигляді тексту з ілюстраціями, таблицями тощо.
  • Матеріали подаються на паперових носіях та в електронному варіанті (на CD).
  • Текст оформлюється в редакторі Word for Windows і роздруковується на папері формату А4, шрифт розміру 14 Times New Roman.
  • Розміри полів: ліве – 25-30 мм; праве – 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

  • Текст друкується через 1,5 інтервали, заголовки і виділені слова не підкреслюються.
  • Усі сторінки мають бути пронумеровані.
  • Текстовий матеріал може поділятися на частини, розділи, підрозділи, пункти і підпункти.
  • Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.
 • Заголовки структурних елементів потрібно розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Якщо заголовок складається із двох і більше речень, їх розділяють крапкою

Вимоги до структурних елементів методичної розробки

 •   Титульний лист
 • Титульний лист містить дані, що подаються у такій послідовності:
 • а) повна назва школи, відділу/управління освіти, методичного кабінету/центру;
 • б) тема досвіду;
 • в) відомості про автора досвіду, адреса досвіду;
 • г) рік оформлення матеріалу.
 • Вибір теми передбачає додержання науковості та чіткості її формулювання.
 • Обсяг назви методичної розробки має становити 9-12 слів.

Формулюємо назву досвіду…

 • Технології – упроваджуються
 • Методи – застосовуються, використовуються
 • Форми, прийоми – використовуються
 • упровадження ІКТ – упровадження, використання засобів ІКТ
 • Радимо уникати …
 • Шляхи формування основ правових знань
 • Шляхи активізації пізнавальної діяльності
 • Розвиток творчих здібностей учнів школи І ступеня шляхом оптимального використання …
 • Розвиток творчої компетентності дошкільників через емоційне спілкування з природою

Формулюємо назву досвіду…

 • Виховання (1) засобами літературно-музичної творчості(3) життєвої компетентності дітей (2)
 • Особливості та специфіка роботи педагога-організатора в загальноосвітньому закладі
 • …новітніх інноваційних технологій
 • Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання …
 • Організація роботи із формування…
 • особистісно зорієнтованої (!!!!)
 • Використання особистісно-орієнтованої системи навчання та розвитку творчих здібностей у вихованців гуртка “Флористика"

Характеристика на автора досвіду

 • документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про професійну діяльність претендента на педагогічне звання як члена колективу. Реквізити характеристики:
 • Назва виду документа.
 • Заголовок (прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада).
 • Текст, який містить такі відомості:
 • трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді);
 • ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення);
 • моральні якості (риси характеру, стосунки з іншими членами колективу);
 • висновки;
 • призначення характеристики.
 • Дата складання.
 • Підпис керівника установи (інших відповідальних осіб).
 • Печатка.

Опис змісту досвіду

 • Опис досвіду.
 • Зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, в яких певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо.
 • У розділі чітко виділяється ідея (мета досвіду), сутність нового, демонструється технологія впровадження і можлива результативність, форми популяризації ідей.

Опис досвіду передбачає вміщення таких структурних елементів:

 • Вступ – коротке обґрунтування актуальності досвіду, оцінка сучасного стану проблем, ціль роботи над проблемою, взаємозв'язок із сучасними науковими дослідженнями, можливості педагогічного досвіду в усуненні недоліків, утруднень, протиріч масової педагогічної практики тощо.
   • Основна частина передбачає виклад інформації про дослідження проблеми або розробку провідної ідеї досвіду. В описі потрібно звернути увагу на науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи, подання інформації про нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідницький, експериментальний характер; розкриття нових доказів або деталізація дослідження, педагогічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал. Основне призначення опису чи описуваного узагальнення – створення реальної картини досвіду, демонстрація зразків педагогічних напрацювань і здобутків.
 • Інформація про досліджувану проблему повинна містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи вчителя.
 • Результативність досвіду може бути проілюстрована такими матеріалами:
 • результатами анкетування;
 • експертною оцінкою уроку учителя (педагогічної діяльності в цілому) батьками, педагогами, учнями;
 • результатами контрольних зрізів з предмета;
 • результатами тестування учнів з метою вивчення динаміки реалізації особистісних якостей школярів тощо.
 • Результативність діагностичної роботи з вивчення досвіду оформляється у вигляді таблиць, діаграм з коротким аналітичним коментарем.
   • Висновки. У висновках дається оцінка результатів роботи, розкриваються можливості їхнього використання, відзначається наукова новизна і соціальна цінність проблеми.
   • Рекомендації повинні носити конкретний характер і бути цілком підтверджені цією роботою.
 • Основна увага приділяється пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження та форм поширення досвіду: ознайомлення з передовим педагогічним досвідом на методичних семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, педагогічних семінарах, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек ППД; видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру; повідомлення через засоби масової інформації тощо
 • Рекомендації можуть спиратись на додаткову інформацію, наведену в додатку.
 • Бібліографія. Цей структурний елемент повинен містити список використаної літератури, за можливості – назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендованої літератури).
 • Обсяг матеріалів у розділі «Опис змісту досвіду» – до 10 сторінок тексту.
 • Додатки. У додатках вміщують матеріал, який:
 • ілюструє тези основної частини та є необхідним для повноти розкриття досвіду;
 • не може бути послідовно розміщений в основній частині, оскільки є великим за обсягом;
 • може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців цієї спеціальності.
 • До складу додатків можуть входити:
 • матеріал, що відображає методичну роботу автора (конспекти занять, сценарії виховних справ з методичним коментарем, методичні розробки системи занять, рукописи навчальних видань, програм тощо);
 • додаткові ілюстрації або таблиці, фотографії тощо;
 • бібліографічний опис авторських публікацій.
 • Обсяг розділу – довільний.

Моделювання програми виховної роботи

Програма

 • це короткий виклад основних положень і цілей діяльності навчально-виховного закладу щодо виховання учнів за весь період їх навчання
 • це наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи. Програма виховної роботи є результатом проектно-цільової діяльності педагогічного працівника

Програма виховної роботи включає такі компоненти:

 • Діагностування
 • Визначення й обґрунтування педагогічних завдань
 • Моделювання й прогнозування
 • Проектування
 • Моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців
 • Корекція та регуляція відхилень у розвитку
 • Аналіз та прогнозування виховних ситуацій

У програмі виховної роботи визначається

 • її зміст, тематика, форми позакласної виховної роботи, тобто види діяльності, до яких залучаються учні: оздоровчої, пізнавальної, трудової, спортивної, художньо-естетичної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної тощо

Проектування виховного процесу

 • Діагностування
 • Вивчення станів об'єктів і суб'єктів
 • виховання
 • Збір інформації про реальну психолого-педагогічну
 • ситуацію виховного процесу
 • Вивчення розвитку та прогнозування
 • процесів виховання й формування особистості
 • Застосування різних методів та методик вивчення,
 • прийомів аналізу
 • Психолого-педагогічна
 • діагностика

Структурні елементи програми

 • Назва програми
 • Цільова група
 • Пояснювальна записка (актуальність, обґрунтування назви (ідеї), мета, завдання, підходи, принципи, форми і методи роботи (особливості), очікувані результати)
 • Зміст програми (розділи та їх назви, зміст роботи: форма проведення і тема ВС, її орієнтовний зміст, література до кожного розділу)
 • Методичний інструментарій (опитувальники, анкети, тести тощо)
 • Структура плану роботи
 • Методичні рекомендації
 • Сценарії виховних справ
 • Обґрун-
 • тування
 • назви
 • (ідеї)
 • Актуальність
 • Очікувані
 • результати:
 • виховні досягнення
 • знати
 • вміти
 • Мета
 • програми
 • Форма,
 • тема ВС,
 • зміст
 • Завдання
 • афоризми,
 • народна
 • мудрість,
 • зміст
 • Метаплан
 • Розділи,їх назви

www.kristti.com.ua /Науково-методична робота/ Науково-методична рада

Серія «Бібліотека педагога-новатора»

 • Випуск 1.
 • Технологія розробки навчальних програм

Серія «Бібліотека педагога-новатора»

 • Випуск 2. Готуємо до друку навчальне видання
 • Форми роботи з обдарованими дітьми
 • Проведення олімпіад
 • Проведення творчих
 • та інтелектуальних Конкурсів

Педагогічні відкриття, досвід можуть залишатися бездіяльними цінностями, якщо не подбати про те, щоб цими цінностями оволоділи педагогічні кадри К. УшинськийБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка