Методичні рекомендації щодо проведення дпа/зно з іноземних мов у 2016 році Методист методичного кабінету Світлана Цикаляк Проведення дпа в основній школі у 2016 році (9 клас)Скачати 30,42 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір30,42 Kb.

Методичні рекомендації щодо проведення ДПА/ЗНО з іноземних мов у 2016 році

Методист методичного кабінету

Світлана Цикаляк

Проведення ДПА в основній школі у 2016 році (9 клас)

Відповідно до наказу МОН № 94 від 08.02.2016 року “Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році” державна підсумкова атестація випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться у письмовій формі з 1 по 8 червня 2016 року з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу (за переліком).

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов національних меншин.

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов національних меншин.


Українська мова

Математика

Іноземна мова

Історія України. Всесвітня історія

Правознавство. Практичний курс

Географія

Біологія

Хімія

Фізика

Інформатика

Фізична культура

Мова національної меншини і література*

Завдання

Завдання

Завдання

Завдання

У школах (

У школах (

Іноземні мови


Читання

Використання мови

Письмо

* Рівень А2+для загальноосвітніх навчальних закладів та рівень В 1 – для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі.

 • Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі.
 • Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий варіант.
 • Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань.
 • На виконання усіх завдань відводиться одна астрономічна година.

Вимоги до складових частин атестації:

Перше завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання.

Мета - виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Типи текстів:

 • статті із періодичних видань;
 • листи (особисті, офіційні тощо);
 • оголошення, реклама;
 • розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);
 • меню, кулінарні рецепти;
 • програми (телевізійні, радіо тощо);
 • особисті нотатки, повідомлення.

Форми завдань:

 • завдання із вибором правильної відповіді;
 • завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар);
 • запитання з короткими відповідями (2-3 слова);
 • встановлення логічного порядку простого тексту;
 • знаходження аргументів та висновків;
 • встановлення зв’язків між інформаційними блоками;
 • вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.
 • * Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друге завдання - використання мови. Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Друге завдання - використання мови. Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Мета - визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.

Типи текстів:

тексти різні за обсягом та складністю, пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчається.

Форми завдань:

 • завдання із вибором однієї правильної відповіді (завдання полягає у тому, щоб учень(учениця) вибрав(ла) одну правильну відповідь із чотирьох варіантів відповідей);
 • текст із пропусками для заповнення (учень (учениця) має заповнити пропуски в тексті, використовуючи подані слова або словосполучення); таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана одна правильна відповідь.

Третє завдання - писемне мовлення.

Третє завдання - писемне мовлення.

Мета - визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Запропоновані завдання супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають про що саме учні повинні написати.

Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок:

 • письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо);
 • візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо).
 • Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок.

Проведення ДПА в основній школі у 2016 році (11 клас)

Державна підсумкова атестація з іноземних мов, відповідно до наказу МОН України від 16.09 2015 p. № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» та внесених до нього змін, проводиться 20 травня за єдиними завданнями

Завдання підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями з урахуванням особливостей національного навчально-методичного забезпечення та зорієнтовані на рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти та відповідно до чинних навчальних Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень B1) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2).

Зміст і формат ДПА враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних завдань і навичок.

Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у англомовних та німецькомовних країнах та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.

Об’єктами контролю визначаються читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови.


Навчальні заклади отримають на кожного учня 11-го класу, безкоштовно, тестові зошити з бланками відповіді для проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов.

Загальна характеристика розділів ДПА З АНГЛІЙСЬКОЇ та німецької МОВ:


В1

В2

Об’єкт контролю

Розділу ІЧитання та використання мови

Читання та використання мови

Кількість завдань

Розділу І3 секції, які містять 20 завдань

4 секції, які містять 30 завдань

Об’єкт контролю

Розділу ІІПисьмо

Письмо

Кількість завдань

Розділу ІІ1 (обсяг повідомлення: 50-80 слів)

1 (обсяг повідомлення 80-100 слів)

Критерії оцінювання робіт ДПА З АНГЛІЙСЬКОЇ та німецької мов 2016


Розподіл балів для завдань рівня В1

Розділ та завдання

Кількість завдань

Кожна правильна відповідь

Максимально за завдання

Розділ І Секція 1

6 текстів – 6 завдань

6

36 балів

Розділ І Секція 2

1 текст – 6 завдань

6

36 балів

Розділ І Секція 3

1 текст – 8 завдань

6

48 балів

Розділ ІІ Завдання 1

1 завдання

80 балів

Загальний час на виконання завдань: 1 година 30 хвилин

Загальна кількість балів: 200

Розподіл балів для завдань рівня В2

Розділ та завдання

Кількість завдань

Кожна правильна відповідь

Максимально за завдання

Розділ І Секція 1

6 текстів – 6 завдань

4

24 бали

Розділ І Секція 2

1 текст – 6 завдань

4

24 бали

Розділ І Секція 3

1 текст – 8 завдань

4

32 бали

Розділ І Секція 4

1 текст – 10 завдань

4

40 балів

Розділ ІІ Завдання 1

1 завдання

80 балів

Загальний час на виконання завдань: 1 година 30 хвилин

Загальна кількість балів: 200

Шкала оцінювання письмової роботи


Зміст та комунікативна наповненість

Використання лексики та граматики

Організація тексту

Бал

Показник успішності виконання критерію

Бал

Показник успішності виконання критерію

Бал

Показник успішності виконання критерію

35-40

Достатність обсягу для розкриття теми, відповідність змісту до завдання, повне розкриття 3-х змістових умов

22-28

Достатній лексичний запас учня, висока різноманітність вжитих структур, моделей тощо, до 3-х помилок*, які не впливають на розуміння написаного

7-12

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень у абзацах; у тексті наявні сполучні конструкції, слова-зв’язки; вставні слова вжиті доречно

28-34

Достатність обсягу для розкриття теми, відповідність змісту до завдання, виконання 3-х змістових умов, 2 з яких розкриті повністю

15-21

Достатній лексичний запас учня, посередня різноманітність вжитих структур, моделей тощо, до 6-ти помилок*, які не впливають на розуміння написаного

4-6

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень у абзацах наявні частково (лише прості) та вжиті доречно

*Відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягень учнів з іноземних мов у системі загальної середньої освіти затверджених Наказом МОН №371 від 05.05.2008 року


21-27

Достатність обсягу для розкриття теми, повна відповідність змісту поставленим завданням, 2 з 3-х змістових умов використані та розкриті

8-14

Посередній лексичний запас учня, посередня різноманітність вжитих структур, моделей тощо, до 10 помилок*, що не впливають на розуміння написаного

1-3

Логіки викладу немає, робота складається з набору речень

15-20

Достатність обсягу для розкриття теми, неповна відповідність змісту до завдання, 2 з 3-х змістових умов виконані, але частково розкриті

1-7

Посередній лексичний запас учня, недостатня різноманітність вжитих структур, моделей тощо, більше 10 помилок*, які заважають розумінню написаного

8-14

Недостатність обсягу для розкриття теми, неповна відповідність змісту до завдання, лише одна умова виконана та повністю розкрита

1-7

Недостатність обсягу для розкриття теми, неповна відповідність змісту до завдання, лише одна умова виконана, але не повністю розкрита або жодна з умов не виконана

*Відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягень учнів з іноземних мов у системі загальної середньої освіти затверджених Наказом МОН №371 від 05.05.2008 року

Співвідношення 200- та 12-бальної систем оцінювання


Оцінка за 200-сто бальною шкалою

Оцінка за 12-ти бальною шкалою

0-10

1

11-28

2

29-46

3

47-64

4

65-82

5

83-100

6

101-118

7

119-136

8

137-154

9

155-172

10

173-190

11

191-200

12

Проведення ЗНО в 2016 році

Наказ МОН від 05.11.2015 № 1143

“Про затвердження Календарного плану проведення в 2016 році ЗНО”

Постанова КМУ від 8 липня 2015 року № 533 “Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”

Календар ЗНО


Основна сесія

Дата

Предмет ЗНО

07.06.2016

Англійська мова

08.06.2016

Німецька мова

09.06.2016

Французька мова

Додаткова сесія

23.06.2016

Англійська мова

24.06.2016

Німецька мова

24.06.2016

Французька мова

Особливості ЗНО 2016:

 • У 2016 році не використовуватимуться тести поглибленого рівня складності.
 • Оголошення результатів з російської мови, іноземних мов, біології – до 18 червня.
 • У 2016 році для вступу до ВНЗ абітурієнти подають сертифікати ЗНО виключно 2016 року (сертифікати ЗНО, видані в попередні роки, під час нової вступної кампанії не враховуватимуться).
 • Для визначення результатів ЗНО-2016 з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал»,тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ.
 • Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання.

Програми ЗНО з іноземних мов:

Ознайомитися з критеріями оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської, німецької та французької мов, характеристикою сертифікаційної роботи з англійської, німецької та французької мов та програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов можна на сайті Українського центру якості освіти (УЦОЯО), у розділі “Підготовка до ЗНО-2016” - http://testportal.gov.ua/prepare/

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка