Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчальних закладівСкачати 13,65 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір13,65 Kb.

«Науково-методичне забезпечення викладання спеціальних дисциплін: методика та досвід розробки науково-методичних комплексів і методичних рекомендацій з дисциплін спеціалізацій для студентів факультету соціології»

 • методичний семінар
 • 01.10.2014
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • НАКАЗ
 • м. Київ
 • 27.06.2008 р. № 588
 • (зміни до Наказу №588 від 27.06.2008 р. затверджені Наказом МОН №11 від 10.01.2009 р.)
 • Щодо видання навчальної літератури
 • для вищої школи
 • Міністр
 • І.О.Вакарчук

Додаток 1 до Наказу №588

 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 • ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОБСЯГІВ
 • ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ
 • ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Визначення навчально-методичних видань

Підручник

Навчальний посібник

 • навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його підрозділу.

Навчально-наочний посібник

 • навчальне образотворче видання матеріалів, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.

Навчально-методичний посібник

 • навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни, яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни або організації самостійної роботи студентів, розвитку і виховання особистості.

Хрестоматія -

 • навчальне видання літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об'єктом вивчення певної навчальної дисципліни або виховання особистості відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми.
 • (різновид - книга для читання)

Словник для студентів

 • довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки, імена тощо), доповнених відповідними довідковими даними.

Енциклопедія -

 • навчальне видання довідкового характеру, яке містить упорядкований перелік відомостей, сукупність наукових знань з широкого кола питань.

Довідник -

 • навчальне видання довідкового характеру, яке містить упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, професій тощо.

Практикум -

 • навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння
 • (різновиди
 • збірник задач і вправ,
 • тестові завдання,
 • збірники текстів диктантів і переказів,
 • інструкції до лабораторних і практичних робіт,
 • робочі зошити,
 • дидактичні матеріали).

Методичні рекомендації -

 • навчальне видання для студентів з методики засвоєння навчальної дисципліни.

Тексти лекцій -

 • навчальне видання, яке містить повний виклад лекційного матеріалу до затвердженої навчальної дисципліни (всіх лекцій або змістового блоку).

Альбом –

 • книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання.

Атлас –

 • альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного виконання.

Педагогічний програмний засіб

 • програмна продукція, яка використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання студентів.

Навчально-методичний комплекс

 • навчальне видання на допомогу студентам у навчанні з викладом основного змісту та завдань лекційних та практичних занять.

Робоча навчальна програма –

 • нормативний документ вищого навчального закладу, що містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю.

Навчальна програма -

 • навчальне видання, яке визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку і виховання особистості відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів.

Вимоги до навчально-методичних видань

 • Див.:
 • 1. Закон України «Про освіту» (розділ про вищу освіту)
 • 2. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів (затверджено рішенням ВР НМЦ вищої освіти МОН України. Протокол № 7 від 29.07.05)
 • 3. Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України (затверджено Наказ МОН 23.12.2004 № 973)
 • 4. Наказ № 588 від 27. 06.2008 р. щодо видання навчальної літератури для вищої школи МОН

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

 • Склад навчально-методичного комплексу дисципліни:

Згідно з наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», навчально-методичний комплекс може містити такі 15 структурних розділів (елементів):

 • Навчальна типова програма дисципліни;
 • Робоча навчальна програма дисципліни;
 • Програми навчальної, технологічної і професійної практик;
 • Плани занять;
 • Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо;
 • Конспект лекцій з дисципліни;
 • Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;
 • Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • Завдання на курсові та дипломні проекти;
 • Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, завдання для заліків.
 • Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети;
 • Методичні рекомендації та розробки викладача;
 • Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;
 • Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми навчання;
 • Інші матеріали.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка