Методичні рекомендації щодо викладання шкільного курсу математики у 2016/2017 н рСкачати 248,17 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір248,17 Kb.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо викладання шкільного курсу математики у 2016/2017 н.р.
Основні нормативні документи під час організації навчально-виховного процесу з математики у 2016/2017 н.р.:

1) лист Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 "Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів";

2) Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. № 1392);

3) методичні рекомендації:

- у 2016-2017 н.р. викладання математики організовуємо згідно листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»;

- для учнів 6 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.07.2014 № 1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі". Звертаємо увагу, щодо навчальної програми з математики внесено зміни, на які слід зважати при роботі у 5-6 класах;

для учнів 7 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»;

- для учнів 9-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 № 1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22, 2012 р.).

4) Навчальні плани:- 5-8-і класи - за Типовими навчальними планами ЗНЗ ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОНУ від 12.12.2014 №1465;

- 9-і класи – за Типовими навчальними планами ЗНЗ, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОНУ від 05.02.2009 №66;10-11-і класи – за Типовими навчальними планами ЗНЗ ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОНУ від 29.05.2014 №657;

спеціалізовані школи (класи) з поглибленим вивченням математики, гімназії, ліцеї, вечірні школи – за Типовими навчальними планами та їх додатками відповідно до класу, указаними вище.

5) навчальні програми, які рекомендує Міністерство освіти і науки України у 2016/2017 н.р.:

 • для 5-8 класів - «Навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів: Математика. Інформатика. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. –96с.»;

 • для 9 класів - «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-9 класи» (видавництво «Перун», Київ, 2005 р.);

 • для 10-11 класів - «Програма з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання» (видавництво «Ранок», Харків, 2011 р)

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджені зміни, щодо розвантаження навчальних програм з математики для старшої школи всіх рівнів вивчення цього навчального предмету.
Програми надруковані в інформаційних збірниках МОНУ, спецзбірниках, математичних журналах, газетах. Електронні варіанти містяться на сайтах МОНУ, Інституту модернізації змісту освіти, ММК

Учителям рекомендуємо якісно виконувати навчальну програму, зосереджуючись на основних цілях предмета, відповідному змісті навчального матеріалу, вдалому формуванні очікуваних результатів щодо рівня навчальних досягнень учнів/студентів, виконанні справедливого педагогічного оцінювання результатів навчання (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів єдині (наказ МОНмолодьспорт від 13.04.2011 № 329) для загальноосвітніх і профільних класів, для класів поглибленого вивчення математики та класів гуманітарного спрямування (сайт МОНУ).

З цією метою рекомендуємо ефективно планувати навчальну діяльність у календарно-тематичному плануванні, яке вчитель упорядковує самостійно або підбирає друк (формат оформлення не має окремих вимог: зошит, міні-брошура чи прошиті аркуші паперу). Важливо, щоб у ньому була сторінка із записами:


 • «Розглянуто» на методичному об’єднанні (ПІБ та підпис голови);

 • «Погоджено» (заступник директора з н/в роботи, ПІБ, підпис);

 • «Затверджую» (директор загальноосвітнього навчального закладу, ПІБ, підпис);

 • мокра печатка загальноосвітнього навчального закладу.

Заповнення таблиці ведення занять: зміст теми, кількість визначених годин (не більше 2-х) та дату їх проведення необхідно або вдруковувати, або вписувати ручкою (не олівцем). У таблиці обов’язково має бути графа «Примітка», в якій вчитель/викладач вноситиме певну корекцію у випадку змін.

Отже, для ефективної організації навчально-виховного процесу з математики загалом та кожного уроку зокрема, рекомендуємо вчителю: • виконувати навчальні програми відповідно до Державного стандарту;

 • якісно планувати навчальну діяльність та навчально-виховний процес, укомплектовуючи його методичну систему навчання: формування цілей, опрацювання змісту, підбір засобів, форм та методів;

 • враховувати вікові особливості та контингент учнів.

Увага! Можна користуватися лише підручниками, рекомендованими МОНУ. Навчально-методичне забезпечення додаткове до підручника вчитель може укомплектовувати самостійно, однак без плагіату. Щоб убезпечити різні порушення рекомендуємо систематично використовувати сайт Інституту модернізації змісту освіти, на якому він поетапно оновлює переліки усіх навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України або схвалені для практичного використання (посилання http://iitzo.gov.ua/instytut-innovatsijnyh-tehnolohij-i-zmistu-osvity-poetapno-rozmischuje-pereliky-navchalnyh-prohram-pidruchnykiv-ta-navchalno-metodychnyh-posibnykiv-dlya-doshkilnyh-ta-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakla/).

Для сприяння підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу рекомендуємо вчителю математики створювати або оновлювати існуючі, кабінети математики, поповнюючи їх сучасним матеріально-технічним та навчально-методичним забезпеченням (див. Положення). Особливу увагу звертаємо вчителів на підручники з алгебри та геометрії для 8-х класів, які відібрано конкурсом кожного навчального закладу. Електронна версія підручників міститься на сайті МОН України (www.mon.gov.ua).Розподіл годин на вивчення математики у ЗНЗ:

Клас

Предмет

К-ть год.

Предмет

К-ть год.

5-6-і класи

Математика

по 4 години на тиждень

-

-

7 клас

Алгебра

по 2 години на тиждень

Геометрія

по 2 години на тиждень

8-9-і класи

Алгебра

по 2 години на тиждень

Геометрія

по 2 години на тиждень

8-9-і класи (поглиблене вивчення)

Алгебра

по 5 годин на тиждень

Геометрія

по 3 години на тиждень

10-11-і класи (рівень стандарту)

Математика

по 3 години на тиждень

-

-

10-11-і класи (Академічний рівень)

Алгебра та початки аналізу

по 2 години на тиждень

Геометрія

по 2 години на тиждень

10-11-і класи (Профільний рівень та поглиблене вивчення)

Алгебра та початки аналізу

по 5 годин на тиждень
(6)

Геометрія

по 4 години на тиждень
(3)


Зауважте! Наведений вище розподіл кількості годин є мінімальним.

Кількість годин на викладання математики можна збільшити за рахунок варіативної складової Базового навчального плану, не збільшуючи навчального навантаження учнів поза межі норм, що перевищують санітарно-гігієнічні, зберігаючи при цьому їх здоров’я. (Рішення щодо розподілу годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та побажання учнів.)

Практика доводить, що найбільш раціонально навчальні години варіативної складової використовувати в основній школі – для загальноосвітньої підготовки учнів, індивідуальних занять, консультацій, факультативного навчання, у старшій – для здійснення профільного навчання.

Рекомендуємо педагогам вибрати один із варіантів розподілу годин із варіативної складової (див. Методичні рекомендації щодо використання варіативної складової у 2016/2017 н.р. та переліку навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільного та профільного навчання математики. Особливу увагу звертаємо на викладання математики за програмою базового рівня у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю, окрім економічного профілю, де замість одного предмета «Математика» можуть вивчатися окремі два курси «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». Вивчивши запит підготовки випускників до ЗНО з математики, бажано для підсилення викладання предмета із варіативної частини додати хоча б одну годину. У випадку неможливості рекомендуємо організувати навчання таким способом:

10 клас, І семестр – 2 год. курсу алгебри і початків аналізу, 1 год. геометрії,

ІІ семестр – 1 год. курсу алгебри і початків аналізу та 2 год. – геометрії;

11 клас, І семестр – 1 год. курсу алгебри і початків аналізу, 2 год. геометрії,

ІІ семестр – 2 год. курсу алгебри і початків аналізу та 1 год. – геометрії.

З метою підвищення розвитку особистості, рекомендуємо педагогічним колективам навчальних закладів, збільшувати кількість класів з профільним та поглибленим вивченням математики. Це сприятиме ефективній підготовці до дорослого життя (формування в учнів стійкого інтересу до предмета, розвиток їх умінь мислити та навичок здійснювати правильні міркувальні операції (методи пізнання), які необхідні для вивчення математики та інших загальноосвітніх предметів Зокрема, для учнів 5-9-х класів уже вкотре рекомендуємо вибирати факультативний курс «Логіка». Від впровадження в школі такого факультативного курсу, за рахунок варіативного компонента навчального плану, підвищиться рівень підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів. Окрім того, вивчення такого курсу сприятиме досягненню навчально-виховних цілей: розвиток інтелектуальних здібностей особистості, її логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, уміння аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань. Це пояснюється тим, що даний курс є суттєвим доповненням профільного навчання математики і допомагає навчати учнів:

- аналізувати, синтезувати, узагальнювати, конкретизувати, класифікувати;- діяти в роботі з поняттями та судженнями по аналогії, індуктивним та дедуктивним методами;

- використовувати методи доведення тверджень;

- формувати власні гіпотези та побудови умовиводів, розвивати просторове мислення.

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 8 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

У 7-9 класах вивчаються два математичних курси: алгебра і геометрія.

Основними завданнями курсу алгебри є формування умінь виконання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, достатніх для вільного їх використання у вивченні математики і суміжних предметів, а також для практичних застосувань математичного знання. Важливе завдання полягає в залученні учнів до використання рівнянь і функцій як засобів математичного моделювання реальних процесів і явищ, розв’язування на цій основі прикладних та інших задач. У процесі вивчення курсу посилюється роль обґрунтувань математичних тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань, формування різноманітних алгоритмів, що має сприяти розвитку логічного мислення і алгоритмічної культури школярів.

На цьому етапі шкільної математичної освіти учні починають ознайомлюватися з дійсними числами. Так, до відомих учням числових множин долучається множина ірраціональних чисел.

Основу курсу становлять перетворення раціональних та ірраціональних виразів. Важливо забезпечити формування умінь школярів вільно виконувати основні види перетворень таких виразів, що є передумовою подальшого успішного засвоєння курсу та використання математичного апарату під час вивчення інших шкільних предметів. Розглядається поняття степеня з цілим показником та його властивості.

Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. Відомості про рівняння доповнюються поняттям рівносильних рівнянь. Процес розв’язування рівняння трактується як послідовна заміна даного рівняння рівносильними йому рівняннями. На основі узагальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні роки, вводиться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Курс передбачає вивчення лінійних рівнянь, квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до лінійних або квадратних. Розглядаються системи лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними. Щодо останніх, то увага зосереджується на системах, де одне рівняння — другого степеня, а друге — першого степеня. Передбачається розгляд лише найпростіших систем рівнянь, у яких обидва рівняння другого степеня.

Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування різноманітних задач. Ця робота має пронизувати всі теми курсу. Важливе значення надається формуванню умінь застосовувати алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння.

У 8 класі в темах «Раціональні вирази» та «Квадратні корені» учні ознайомлюються з функціями , у = x2 і та їх властивостями. Властивості функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних уявлень, і лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння учнями теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню, поступово збільшується. Під час вивчення функцій чільне місце відводиться формуванню умінь будувати й аналізувати графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які вони описують, спроможності розуміти функцію як певну математичну модель реального процесу.

Головна лінія курсу геометрії — геометричні фігури та їх властивості.

Фігури, що вивчаються: на площині — точка, пряма, відрізок, промінь, кут, трикутник, чотирикутник, многокутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планіметричних фігур та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати кути, трикутники, чотирикутники, правильні многокутники.

Однією з основних задач, що вивчається в курсі геометрії, є розв’язування трикутників. У 8 класі розглядається задача розв’язування прямокутного трикутника. Для цього вводиться поняття косинуса, синуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника, доводиться теорема Піфагора.

У 8 класі вводиться одне з найскладніших понять шкільного курсу — поняття площі. Виведення формул для обчислення площ планіметричних фігур (прямокутника, паралелограма, трикутника, ромба, трапеції, правильних многокутників) спирається на основні властивості площ. Вивчення формул площ фігур дає можливість розв’язувати низку прикладних задач.

У зв’язку з перевантаженням учнів 11 класів, пов’язаним із надлишком навчального матеріалу в 11 класі, а також необхідністю підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, було прийнято рішення, щодо перенесення частини навчального матеріалу до 10 класу. Мова йде про теми, що стосуються границі функції та похідної в курсі алгебри та початків аналізу, а також координат у просторі та векторів у курсі геометрії. Для цього також укладено окрему таблицю зі змістом навчального матеріалу на 2016/2017 (перехідний) навчальний рік.

Також враховано можливість, що навчальні заклади не зможуть забезпечити навчальний процес навчальною літературою. В такому випадку пропонується вивчати теми в старій послідовності у відповідності до рекомендацій програми. Деяких змін також зазнали державні вимоги навчальної програми, певним чином послабивши вимоги до учнів.

Змінено розподіл годин між алгеброю та початками аналізу і геометрією у програмі поглибленого вивчення математики. Тепер пропонується виділити 6 годин на тиждень на алгебру та 3 години на тиждень на геометрію. Аналогічний поділ між предметами рекомендується використовувати і в профільних класах, з цією метою у програмі профільного рівня наведено 2 можливі схеми поділу годин між цими математичними курсами.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу та формування стійкого рівня навченості з математики рекомендуємо в систему навчання, починаючи з 5-го класу, активно вводити тестові технології. При цьому бажано використовувати тестові завдання навчально-методичних посібників, друк яких рецензований та має відповідний дозвіл МОНУ.

У новому навчальному році рекомендуємо приділити більше уваги якості математичної освіти. Зауважуємо, що відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, учні 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.

Із вищесказаного надалі вчителям математики рекомендуємо підвищувати якість математичної освіти області різними шляхами, починаючи з 5-го класу. «Чому навчаємо?», «Чим навчаємо?», «Як навчаємо?» – основні питання, що мають турбувати кожного вчителя. Зокрема, у наступному навчальному році варто особливу увагу приділити ґрунтовній підготовці вчителя до уроку та до навчальних занять (спеціальні курси, факультативи та інша позакласна робота). При цьому важливо: максимально відпрацьовувати технологічний та методологічний процеси їх ведення; вдало розподіляти час, у тому числі й на організацію різної пізнавальної діяльності учнів; добирати форми організації диференційованого навчання (самостійної роботи, роботи в групах); продумувати щільність діяльності учнів під час уроку.


Під час навчально-виховного процесу з математики важливо удосконалювати рівень навченості школярів за допомогою проведення обов’язкового оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне і підсумкове та основного виду оцінювання – тематичне (не менше трьох у кожному семестрі). Нагадуємо, що кожен із перелічених видів оцінювання має дату його проведення, окрім підсумкового: тематична, семестрова, річна, які виставляються: на основі поточних оцінок, щомісячної оцінки за ведення зошита, письмових самостійних робіт і контрольної роботи (ні в якому разі не підраховувати середній бал, а оцінювати реальні досягнення учня) – тематична (без дати); на основі тематичних – семестрова, а на основі семестрових – річна.

Сучасний ринок праці, здобуття якісної професійної освіти, потреба в продовженні освіти на наступних етапах, розв’язанні практичних задач ставлять відповідні вимоги до володіння математикою. Забезпечити якісне викладання зуміє той вчитель, який професійно під час навчання вирішуватиме ряд важливих завдань. Зокрема, вчитель зобов’язаний:  1. створювати сприятливі умови для повноцінного виявлення особистісних здібностей учнів та їх розвитку;

  2. формулювати чітку мету навчання, доступну до сприйняття учнями; вести постійну мотивацію навчання;

  3. навчати учня вчитися, свідомо й ефективно застосовувати математичні знання в іншій діяльності.

Рекомендації щодо використання сучасних інформаційних та інноваційних технологій на уроках математики, особистісно орієнтованого, діяльнісного, компентнісного підходів до навчання, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, програми курсів за вибором для профільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів досвідчених учителів та інше друкуються у науково-методичному журналі «Математика в рідній школі», в газетах «Математика» та «Математика в школах України», на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua)

У підвищенні ефективності організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ значну роль відіграє впровадження інноваційних технологій з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення. Рекомендуємо користуватися сучасними програмними засобами: “Бібліотека електронних наочностей “Геометрія, 7-9 класи”, „Геометрія 10, 11”, програмно-методичний комплекс (ПМК) ТЕРМ VII-ІX (з алгебри для 7-9-х класів), педагогічний програмний засіб “Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів “ОЛІМП” тощо.

Також, з метою розвитку в учнів навичок усного рахунку (натуральні, цілі та десяткові числа) є можливість застосовувати нестандартні та інтерактивні методи, використовувати он-лайн ресурси, зокрема тренувальні майданчики та майданчики для змагань Прангліміне на безкоштовному ресурсі за посиланням: http://lviv.miksike.net/#pranglimine/rules

Нагадуємо, що в навчальному процесі можна використовувати лише ту навчальну літературу, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Для цього слід ознайомитись з переліком навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України».


Рекомендуємо, організовуючи навчально-виховний процес з математики у новому 2016/2017 навчальному році, педагогам:

1) підвищити якість виконання загальних завдань ЗНЗ II-III ступенів;

2) дотримуватися єдиних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів під час виконання навчального плану з математик;

3) неухильно дотримуватись критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

4) вважати основними педагогічними проблемами особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання математики.

Упорядник Левицька Т.М.,завідуюча ММК


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка