Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2015/2016 н рСкачати 74,45 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір74,45 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

1. Підсумки роботи РМО, ОМО за минулий навчальний рік. Завдання на наступний рік.

 • 1. Підсумки роботи РМО, ОМО за минулий навчальний рік. Завдання на наступний рік.
 • 2.  Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2015/2016 н.р.
 • 3. Нормативно-правове забезпечення 2015-16н.р
 • 5. Різне (ознайомлення з новими наказами; проведення модель методичної роботи).
 • 6.Блоги, педагогічні конкурси.
 • 7.Національно-патріотичне виховання.
 • 8. Школа молодого педагога.
 • 9 Семінари
 • Канікули
 • з 23.10 по 26.10. 2015----------- 27.10. на навчання
 • з 30.12 по 19.01.2016------------20.01 на навчання
 • з 23.03. по 27.03.2016-----------28.03. на навчання
 •  
 • Вчимося до 28 квітня 2016
 • Свята: Паска , 1-ше травня – на навчання 4-го травня
 • (Конкретні терміни проведення канікул визначаються відповідними органами управління освітою відповідно до місцевих особливостей, епідеміологічних та кліматичних умов).

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.

 • Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.
 • Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до програм були затверджені наказами МОН:
 • № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів з таких навчальних предметів: українська мова, українська література, зарубіжна література

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

 • Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.
 • Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

 • Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.
 • Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.
 • У 2015-2016 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:
 • у 5-7 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).
 • У 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою: Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).
 • Програми розміщені на офіційному сайті МОН: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
 • У 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.
 • У мовній змістовій лінії спрощено, а також вилучено теми, які, по-перше, не є істотними в забезпеченні належного рівня комунікативної компетентності, по-друге, не мають практичного застосування у власному усному й писемному мовленні школярів. Відповідно узгоджено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із розвантаженим змістом навчального матеріалу.
 • ККлас
 • Спрощено тему
 • Вилучено тему
 • Додано тему
 • Перенесено тему
 • Змінено формулювання тексту програми
 • 7 7 клас
 • У розділі «Види робіт»
 • у підрозділі «Відтворення готового тексту» спрощено види переказів: стислий замінено на вибірковий переказ тексту наукового стилю (усно);
 • у підпункті «Письмо» спрощено на такі види переказів: «Докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі»; «Стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій в художньому стилі».
 • У розділі «Види робіт», зокрема
 • «Монологічне мовлення» серед творів спрощено
 • «Твір-опис дій на основі власних спостережень у художньому стилі» (усно); «Твір-опис дій» спрощено на «Твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо.
 • У розділі «Відомості про мовлення»
 • вилучено ознайомлювальне читання (практично).
 • У розділі «Відомості про мовлення» у підрозділі «Відтворення готового тексту» вилучено
 • «Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі» (письмово).
 • У розділі «Види робіт», зокрема
 • «Монологічне мовлення», серед творів вилучено
 • «Твір-опис зовнішності людини в художньому стилі(усно)»;
 • «Твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю».
 • У вступі знято тему « Мова – скарбниця духовності народу».
 • У розділі «Морфологія. Орфографія»
 • у підрозділах вилучено:
 • «Прийменник» - «Непохідні і похідні прийменники»;
 • «Частка» - «Розряди часток за значенням»;
 • «Вигук» - «Групи вигуків за значенням.
 • У розділі «Морфологія.Орфографія
 • у «Внутрішньопредметних зв’язках» «Дієслово» – вилучено «Лексикологія. Фразеологія», «Текст(риторичний аспект)»; «Дієприкметник і Дієприслівник» – «Лексикологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Текст (риторичний аспект)»; «Прислівник» – « Синтаксис», «Текст (риторичний аспект)»; Прийменник - «Текст (риторичний аспект)»;
 • Сполучник, Частка Вигук – «Синтаксис», «Текст (риторичний аспект)».
 • У розділі «Відомості про мовлення», у підрозділі «Відтворення готового тексту» до виду переказу «Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення (усно)» додано «…з елементами роздуму».
 • У підрозділі «Прийменник» додано
 • «Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника».
 • У «Вступі» змінено тему на «Літературна норма української мови».
 • У розділі «Відомості про мовлення», зокрема «Аудіювання», відкоректовано матеріал у такій редакції:
 • «Розрізнення на слух відомої й нової інформації, поділ прослуханого тексту на частини, розуміння логічного й емоційно-оцінного компонентів його змісту, сприймання на слух прямо не виражених оцінок та емоцій».
 • У мовній змістовій лінії змінено вступний урок на: «Літературна норма української мови» і відповідно внесено зміни в державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:
 • «Учень (учениця):
 • усвідомлює поняття літературна мова, літературна норма;
 • розрізняє поняття літературна мова й діалекти».
 • Зміст програми з української мови для 5-12 класів, зокрема для 8-9 класів,зазнав розвантаження на основі врахування такого ж підходу, як і до програми для 5-9 класів, а саме: як в мовленнєвій, так і мовній змістових лініях спрощено й вилучено теми, що не є важливими у формуванні в учнів комунікативної компетентності, передбачає готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Тож зазначені зміни для 8-9 класів стосуються обох програм: для 5-9 та 5-12 класів.
 • ККлас
 • Спрощено тему
 • Вилучено тему
 • Додано тему
 • Перенесено тему
 • Змінено формулювання тексту програми
 • 8 8 клас
 • У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Відтворення тексту»
 • спрощено шляхом заміни виду роботи:
 • «Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в науковому стилі»(усно) замінено на «в художньому»;
 • «Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі» (письмово) замінено на «докладний переказ».
 • У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Відтворення тексту»
 • вилучено
 • «Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі»(усно); «Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням» (письмово).
 • У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі «Створення власних висловлень» вилучено
 • «Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)».
 • У розділі «Повторення та узагальнення вивченого» вилучено матеріал на повторення про словосполучення й речення; члени речення (також однорідні); звертання; вставні слова,
 • просте й складне речення;
 • пряма мова й діалог.
 • З розділу «Синтаксис. Пунктуація», зокрема з підрозділу «Словосполучення. Речення», вилучено «Види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням речення (повторення)»,
 • «Речення поширені і непоширені».
 • У всіх розділах програми для 8 класу в рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» вилучено підпункти: «Лексикологія. Фразеологія», «Текст (риторичний аспект)».
 • У розділі «Повторення та узагальнення вивченого» додано на повторення теми: «Лексикологія. Фразеологія. Морфологія.
 • Основні правила правопису (за вибором учи­теля; внесено відповідні зміни в державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
 • У розділі «Складнопідрядне речення» додано тему «Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях.
 • З розділу «Синтаксис. Пунктуація», зокрема з підрозділу «Словосполучення. Речення» перенесено теми «Порядок слів у реченні. Логічний наголос», « Речення двоскладні й односкладні» до підрозділу «Просте речення» .
 • Здійснено перерозподіл годин: знято 2 год. із теми «Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» і додано до теми «Речення з відокремленими членами» .
 • 9 9 клас
 • У розділі «Повторення вивченого у 8 класі.
 • Просте неускладнене й ускладнене речення» у рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» спрощено представлення пунктів «Лексикологія і фразеологія», «Культура мовлення й стилістика», «Текст (риторичний аспект)».
 • У розділах «Синтаксис. Пунктуація»
 • Пряма й непряма мова (повторення й поглиблення)», «Складне речення і його ознаки», «Безсполучникове складне речення», «Складне речення з різними видами сполучниково­го й безсполучникового зв'язку» у рубриці «Внутрішньопредметні зв’язки» спрощено представлення пунктів «Лексикологія і фразеологія», «Текст (риторичний аспект)».
 • У розділі «Відомості про мовлення»
 • вилучено матеріал про текст, основні ознаки його, види міжфразних зв’язків.
 • У підрозділі «Монологічне мовлення:
 • вилучено:
 • «Твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему» (усно);
 • «Твір у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему» письмово).
 • Здійснено перерозподіл годин (1 год. знято з підрозділу «Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності»), додано до «Повторення й систематизація вивченого» у кінці року.
 • У розділі «Пряма й непряма мова як засоби передачі чужої мови» внесено уточнювальні правки:
 • «Пряма й непряма мова (повторення й поглиблення)».
 • У розділі «Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності» внесено уточнювальні правки: «Будова тексту», «Повторення вивчених розділових знаків у простому й складному реченнях».

 • Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною.
 • Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».
 • Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос.
 • Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».
 • У І семестрі проводять оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну.
 • У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 класах.
 • Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр - на основі тематичного оцінювання.

 • Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр - на основі тематичного оцінювання.
 • Фронтальні види контрольних робіт
 • Форми контролю
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • Перевірка мовної теми*
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • твір
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Правопис:
 • диктант**
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Аудіювання*
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Читання мовчки*
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи) (рівень стандарту, академічний рівень)

 • Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи) (рівень стандарту, академічний рівень)
 • Форми контролю
 •  
 • 10
 • 11
 •  
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • Перевірка мовної теми*
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • твір
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • Правопис:
 • диктант**
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Аудіювання*
 • 1
 • 1
 • Читання мовчки*
 • 1
 • 1
 • Форми контролю
 •  
 • 10
 • 11
 •  
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • Перевірка мовної теми*
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • твір
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Правопис:
 • диктант**
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Аудіювання*
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Читання мовчки*
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • Фронтальні види контрольних робіт 10–11 класи
 • (філологічний напрям: профіль – українська філологія)
 • Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.
 • ** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.
 • У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.
 • Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім арифметичним
 • за зміст і грамотність, яку виставляють
 • в колонці з датою написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не робиться).

 • Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:
 • 5–9 класи – по два зошити;
 • 10–11 класи – по одному зошиту
 • Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.
 • Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою.
 • Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.
 • Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», газету «Українська мова та література».

Українська література

 • Українська література
 • У 2015-2016 навчальному році вивчення української літератури в 5-7 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015 № 585 ): Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.
 • У 8-9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).
 • Програми розміщені на офіційному сайті МОН: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/.
 • Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням:

З метою розвантаження навчальної програми, підвищення якості шкільної літературної освіти внесено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи), а саме:

 • З метою розвантаження навчальної програми, підвищення якості шкільної літературної освіти внесено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи), а саме:
 • 5 клас
 • Вилучено з програми народні перекази «Білгородський кисіль», «Ой Морозе-Морозенку»; поезію М. Рильського «Люби природу не як символ…»; поезії М. Вінграновського «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…».
 • 6 клас
 • Вилучено з програми: пісню Д. Луценка «Як тебе не любити, Києве мій»; вступ до поеми Т. Шевченка «Іван Підкова»; поезію Лесі Українки «Співець»; поезію І. Калинця «Писанки», співомовки С. Руданського «Гуменний», «Свиня свинею».
 • 7 клас
 • Вилучено з програми поезію А. Малишка «Так живуть на цій землі поети…».
 • 8 клас
 • Вилучено з програми поезію Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі», твори В. Самійленка, Остапа Вишні, повість О.Бердника «Хто зважиться - вогнем наречеться».
 • Включено в програму твір Володимира Дрозда «Білий кінь Шептало», повість Юрія Винничука «Місце для дракона».
 • 9 клас
 • Вилучено з програми твори: Притчу про сіяча; поезію Г. Сковорода «Пісня 28» (із «Саду Божественних пісень»); поему-містерію Т. Шевченка «Великий льох»; поезії І. Франка «Каменярі», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», поему «Мойсей».
 • Вилучено літературознавчі поняття: «пригодницька повість» ( 5 клас); «пафос твору», «романтичний пейзаж», «прийоми контрасту», «засоби гумористичного зображення» (поглиблено), «диптих», «повість-казка» (7 клас); силабо-тонічне віршування», «трискладові віршові розміри», «асоціативні образи», «літературний характер», «психологізм» (8 клас); «повість-хроніка» (9 клас).
 • Уведено поняття: «тема», «прозова мова» (5 клас), «повість» (6 клас).

 • Звертаємо вашу увагу на зміни, що відбулися в програмі Українська література. 5-12 класи для 8-9 класів.
 • 8 клас
 • Вилучено з програми твори: поезії Б.Олійника «Вибір», «Ринг», повість Осипа Назарука «Роксоляна», повість В.Дрозд «Ирій».
 • Додано поезію В.Самійленка « На печі».
 • 9 клас
 • Вилучено з програми твори: баладу «Бондарівна», Притчу про сіяча, трактат Г.Сковороди «Вступні двері до християнської добронравності», повість Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма», поезію М.Костомарова «Соловейко», поему Т.Шевченка «Великий льох», поетичні твори П.Куліша: «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця» .
 • Додано вірш Т.Шевченка «Заповіт».
 • Оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» замінено на повість «Інститутка».
 • Вилучено літературознавчі поняття: «силабо-тонічне віршування» (8 клас); «силабо-тонічне віршування», «літературний напрям», «течія», «психологізм у літературі», «роман-хроніка» ( 9 клас).

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

 • З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.
 • Класи
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Семестри
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • Контрольні роботи
 • у формі:
 • контрольного класного твору;
 • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
 • 2
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 2
 • Уроки розвитку мовлення*
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • 2(у+п)
 • Уроки позакласного читання
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Перевірка зошитів
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
 • 10-11 класи

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення у таблиці –

 • У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення у таблиці –
 • (у + п).
 • Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

 • Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.
 • Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

1. Поточне оцінювання – основний вид оцінювання, що враховує рівень навчальних досягнень учнів у володінні змістом предмета (за зошит вважається поточною оцінкою).

 • 1. Поточне оцінювання – основний вид оцінювання, що враховує рівень навчальних досягнень учнів у володінні змістом предмета (за зошит вважається поточною оцінкою).
 • 2. Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ, твір.
 • 3. Індивідуально: говоріння (діалог, усний переказ, твір), і читання вголос (читання вголос в 10-11 кл. не проводиться).
 • 4. Тематична виставляється на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної роботи з мовної теми.
 • Форми контролю
 • І семестр
 • ІІ семестр
 • Перевірка мовної теми
 • (тестові завдання)
 • 4
 • 4
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • твір
 • --
 • 1
 • Правопис:
 • диктант
 • 1
 • 1
 • аудіювання
 • ---
 • 1
 • Читання мовчки
 • 1
 • ---
 • Фронтальні види діяльності
 • 5 клас
 • Форми контролю
 • І семестр
 • ІІ семестр
 • Перевірка мовної теми
 • 3
 • 3
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • твір
 • --
 • 1
 • Правопис:
 • диктант
 • 1
 • 1
 • аудіювання
 • ---
 • 1
 • Читання мовчки
 • 1
 • --
 • Фронтальні види діяльності
 • 6 клас
 • Форми контролю
 • І семестр
 • ІІ семестр
 • Перевірка мовної теми
 • 3
 • 3
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • твір
 • ---
 • 1
 • Правопис:
 • диктант
 • 1
 • 1
 • аудіювання
 • 1
 • ---
 • Фронтальні види діяльності
 • 7 клас
 • Форми контролю
 • І семестр
 • ІІ семестр
 • Перевірка мовної теми
 • 2
 • 2
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • твір
 • 1
 • 1
 • Правопис:
 • диктант
 • 1
 • 1
 • аудіювання
 • ---
 • 1
 • Читання мовчки
 • 1
 • ---
 • Фронтальні види діяльності
 • 8 клас
 • Форми контролю
 • І семестр
 • ІІ семестр
 • Перевірка мовної теми
 • 2
 • 2
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • твір
 • 1
 • 1
 • Правопис:
 • диктант
 • 1
 • 1
 • аудіювання
 • ---
 • 1
 • Читання мовчки
 • 1
 • ---
 • Фронтальні види діяльності
 • 9 клас
 • Форми контролю
 • І семестр
 • ІІ семестр
 • Перевірка мовної теми
 • 2
 • 2
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • твір
 • 1
 • -
 • Правопис:
 • диктант
 • 1
 • 1
 • аудіювання
 • ---
 • 1
 • Читання мовчки
 • 1
 • ---
 • Фронтальні види діяльності
 • 10 клас
 • Форми контролю
 • І семестр
 • ІІ семестр
 • Перевірка мовної теми
 • 2
 • 2
 • Письмо:
 • переказ
 • 1
 • 1
 • твір
 • 1
 • --
 • Правопис:
 • диктант
 • 1
 • 1
 • аудіювання
 • ---
 • 1
 • Читання мовчки
 • 1
 • ---
 • 11 клас
 • Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою.
 • Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність,охайність, уміння правильно оформити роботи.

Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи

 • Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи
 • Програми курсів за вибором і факультативів, схвалені міністерством, вміщено у збірнику: Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української літератури / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. — К.: Грамота, 2011.

Перелік головних вимог щодо основних видів оцінювання, виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливості проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета, їх перевірки й критерії оцінювання містяться у відповідному методичному листі міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо темами над датами и журналі не робиться.

 • Перелік головних вимог щодо основних видів оцінювання, виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливості проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета, їх перевірки й критерії оцінювання містяться у відповідному методичному листі міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо темами над датами и журналі не робиться.
 • Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки(між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
 • Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури записують так:
 • у першому рядку дату записують словами, а в другому - вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:
 • Перше жовтня
 • Класна робота

у 10 - 11 класах у робочих зошитах із української літератури - інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.

 • у 10 - 11 класах у робочих зошитах із української літератури - інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.
 • У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:
 • Перше жовтня
 • Усна народна творчість

Зошит

 • Зошит
 • для робіт з української літератури
 • Зошит
 • для контрольних робіт
 • з української літератури
 • учениці 10-А класу
 • Сокальської СШ І-ІІІ ст. №3
 • Романюк Оксани

Каталог: uploads -> editor -> 5465 -> 471843 -> sitepage 64 -> files
editor -> Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році
editor -> Правила розмежування однорідних та неоднорідних означень; розділові знаки при однорідних членах речення
editor -> Автоматизація звуків к и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «стилі, типи І жанри мовлення»
files -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
files -> Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2015/2016 н р. Навчальні плани, програми. Лист мон україни №1/9 -380 від 10. 08. 2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
files -> Звіт про проведення зно 2015 Багаторічний досвід оцінювання власних висловлень учасників зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про слабкий розвиток у випускників шкіл навичок побудови такого аргументативного тексту…
471843 -> Закон України "Про загальну середню освіту" Положення про загальноосвітній навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал