Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 н р. відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освітиСкачати 40,38 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір40,38 Kb.

Школа педагогічної майстерності: «Результативність впровадження нового стандарту і нової програми з інформатики у 5 класі. Реалізація компетентністного підходу»


30.10.2013 року

Нормативно-правове та методичне забезпечення впровадження нового Державного стандарту в 5-х класах

  • Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013  "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класахзагальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі"
  • Лист МОН України від 15.07.2013 №1/9-493 "Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів«
  • Лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-498 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму”
  • Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"


Освітня галузь "Технології" :

  • Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 н.р. відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
  • Програма  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з інформатики для 5-9 класів
  • Реалізація нових державних Стандартів освіти засобами НМК Інформатика 5 клас

Про нову шкільну програму з інформатики для 5-9 класів

З 1 вересня 2013 року МОН України вводить обов’язкове вивчення інформатики, починаючи з 5-го (і 2-го) класу, у школах різних профілів, ступенів, традицій, матеріально-технічних можливостей тощо за єдиною для всіх програмою "Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів", створеною робочою групою під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Наталії Морзе.

Повний текст програми був опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України Розглянемо та коротко проаналізуємо цю програму. За цією програмою розподіл навчального часу виглядає так:

Такий розподіл має суттєві "стратегічні" вади:

1. Недбала систематизація навчального матеріалу.

2. Вимоги до знань та навичок не адаптовано до вікових особливостей учнів 5-9 класів.

3. З першого уроку учні не залучаються до безпечної роботи на комп’ютері.

4. Вивчення основ алгоритмізації та програмування (ОАП) починається аж з 6-го класу.

5. Невиправдано складна структура вимог до рівня навчальних досягнень учнів (див. повний текст програми).

6. Відсутня можливість змінювати співвідношення між обсягами вивчення ІКТ та ОАП, ураховуючи можливості та потреби допрофільної підготовки у навчальному закладі.

7. Не передбачена можливість використання адаптованих засобів для старшої школи, розроблених раніше, що було б доречно, зважаючи на перехідний характер програми.

8. Непридатність для шкіл, де учні починали вивчення інформатики в початковій школі.

9. Відсутня можливість вибудовувати найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання, з урахуванням рівня підготовки учнів та техніч­ного оснащення школи.

Зміст та вимоги програми МОН розглянемо на прикладі 5-го класу


5 клас

Зміст та вимоги програми

Коментарі

1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год.)

Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.5-класникам усвідомити складний теоретичний матеріал розділу "Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси" на перших уроках без досвіду роботи з інформацією різних видів на комп’ютері неможливо. Витрачати ж 4 години для пояснення "на пальцях" – неприпустима витрата часу. Краще цю тему перенести у 7-й клас, коли учні набудуть певного досвіду комп’ютерної обробки інформації.

2. Основи роботи з комп’ютером (10 год.)

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення

Види сучасних персональних комп’ютерів (ста­ціонарні, портативні, планшети, комунікатори)

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів

Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню.

Поняття про програму. Запуск програми на виконання

Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою

Операції над вікнами

Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок

Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами

Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером


З першого уроку у 5-му класі учні повинні навчатися основам роботи на комп’ютері, а не чекати приблизно 7-го уроку, коли за програмою їм це дозволять після вивчення теми "Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі".

Робота з клавіатурним тренажером передбачена з орієнтовно з 8 по 14 уроки без попереднього набуття навичок роботи з текстом, його редагування.3. Графічний редактор (9 год.)

Поняття графічного редактора, його призначення

Середовище растрового графічного редактора

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом

Поняття буфера обміну

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом


Розпочинати ознайомлення з основними елементами формату символів у графічному редакторі методично не виправдано, оскільки прості растрові графічні редактори не мають засобів для перегляду властивостей раніше набраних символів і не дозволяють редагувати готові написи, користуючись прийомами, властивими текстовому поданню інформації. Через це, набравши текст, учень навіть через декілька хвилин вже не зможе визначити ні гарнітури, ні кеглю, ні накреслення тощо.

4. Редактор презентацій (9 год.)

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів

Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей

Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів

Збереження презентацій

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому

Практична робота 6. Створення презентаціїна основі шаблону за наведеним планом

Вивчати "Редактор презентацій" за відсут­ності навичок роботи з текстом виглядає дивним. Краще цю тему опрацювати у 7‑му класі після засвоєння учнями основ роботи з текстом, растровою та векторною графікою. Крім цього, до 7 класу учні зможуть попрацювати над командними навчальними проектами з інших предметів, тому краще усвідомлюватимуть призначення презентації, вимоги до оформлення, колірної гами тощо, отримають нагоду використати підготовлені власноручно текстові та графічні матеріали.

Зауваження щодо програми

Як видно з таблиці, без оптимізації послідовності вивчення тем програми, доведеться базові поняття інформатики на перших уроках пояснювати дітям фактично "на пальцях". Сказати "Наприклад" немає до чого – адже учні ще не мають практичного досвіду для розуміння термінів, бо відсутні навички роботи з інформацією, пошуку її в Інтернеті, обробки і зберігання текстів, зображень тощо.

При вивченні першого розділу, пропонованого програмою, учні не підходять до комп’ютерів (принаймні, це не передбачено програмою), а формування на належному рівні у 5‑класників поняття про інформаційні системи і тим більше технології лише на описовому рівні навряд чи буде результативним.

Відповідно до програми, лише десь на 7-8 уроці учні допускаються до комп’ютерів. А протягом перших 14(!) уроків з прикладних програм пропонується опанувати лише клавіатурний тренажер. Крім того, початкові розділи програми перевантажено поняттями, до яких учнів потрібно підводити поступово й у різних класах.

Натомість корисно було б дати учням 5-го класу, які у переважній більшості вже спілкуються в Інтернеті, знання та навички безпечного пошуку інформації.

Особливості викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році інформатика внесена до інваріантної частини навчальних планів у 2, 5, 9, 10, 11 класах. У 9-11 класах вивчення інформатики відбувається вже не перший рік, а от у 2 та 5 класах – за новою програмою, вперше.

Особливості викладання інформатики у 2 класі за новою програмою

Початкова школа, розпочинаючи з 2012 року, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою КМУ від 20.04.11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є:

  • забезпечення послідовності змісту дошкільної і початкової загальної освіти і впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес початкових класів, що дозволяє забезпечити навчання учнів різним способам суспільно значимої діяльності,
  • можливість вибору та створення умов для комфортного сучасного навчання.

Особливості викладання інформатики у 5 класі за новою програмою


Клас

Кількість тижневих годин

Загальна кількість годин

5 клас

1

35

6 клас

1

35

7 клас

1

35

8 клас

2

70

9 клас

2

70

Всього:

 

245

З 1 вересня 2013 року в 5 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Інформатика», що буде викладатися у 5-9 класах. Програма «Інформатика» для 5–9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики і розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню як предметної так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об‘єкт, так і як засоби навчання. Курс «Інформатика» розрахований на 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану.


Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями:


інформація, інформаційні процеси, системи, технології;

комп‘ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;

комп‘ютерні мережі;

інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об‘єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних;

комп’ютерне моделювання;

основи алгоритмізації та програмування.


Завдання вчителів інформатики

у 2013-2014 навчальному році учителям інформатики необхідно приділити увагу впровадженню проектної методики на уроках інформатики, враховуючи вікові особливості учнів, розв‘язуванню учнями задач спрямованих на формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів на всіх етапах уроку.

В програмі передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення тем курсу, а також для проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань тощо. Успішне впровадження навчального курсу «Інформатика» залежить від обов‘язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов‘язкові умови та ресурси, що потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів середнього шкільного віку.

Лист МОНУ від 15.07.2013 року №1/9-493 містить орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, з інформатики:
Навчальний посібник «Інформатика. Робочий зошит»

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

5

ГенезаНавчально-методичний посібник «Інформатика. Книжка для вчителя»

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.5

ГенезаНавчальний посібник «Зошит для контролю знань з інформатики»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

Видавничий дім

«Освіта»Навчальний посібник «Робочий зошит з інформатики»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.

5

Видавничий дім

«Освіта»

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики. При проведенні всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОН, від 20.02.2002 № 128).

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики. При проведенні всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОН, від 20.02.2002 № 128).

У комп’ютерному класі робоче місце учня, яке призначене для роботи за комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998, № 9)

Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп’ютером, то структура проведення кожного уроку має бути ретельно спланована вчителем із урахуванням санітарно-гігієнічних норм, а саме:

безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів — 25 хвилин;

для учнів 6-7 класів — 20 хвилин;

для учнів 2-5 класів — 15 хвилин.

при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.

Загальні рекомендації щодо календарного планування


Шкільний курс інформатики, згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою КМУ №1392 від 23 листопада 2011 р., віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:

30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,

70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної діяльності учнів:

У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.


демонстраційних

тренувальних

практичних

лабораторних робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомівпрактикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату.

Методичне забезпечення викладання інформатики у 5 класі І семестр

  • Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год.)

Урок 1. Інформація і повідомлення

Урок 2. Способи подання повідомлень

Урок 3. Інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки

Урок 4 Дані та пристрої для роботи з ними

Методичне забезпечення викладання інформатики у 5 класі І семестр

Основи роботи з комп’ютером (10 год.)

Приклади розробок уроків теми.


Урок 5. Контрольна робота з теми «Інформаційні процеси». Персональний комп'ютер та його складові

Урок 6. Види сучасних персональних комп'ютерів. Безпечна робота із сучасними комп'ютерами

Урок 7. Об'єкти навколо нас

Урок 8 Робочий стіл та його об'єкти

Урок 9.

Вікна та дії з ними

Урок 10.

Меню

Урок 11.

Клавіатура

Урок 12.

Практична робота № 1. Працюємо з клавіатурним тренажером

Урок 13. Практична робота № 2. Працюємо з вікнами та їх об'єктами

Урок 13. Файли і папки

Про організацію тестової перевірки знань

Оскільки на даному етапі учні володіють елементарними діями з комп'ютером, варто застосувати простішу форму тестової перевірки знань за допомогою html-файла, який відобразиться будь-яким браузером, а краще Internet Explorer

Приклад

Тест Інформатика 5 клас "Інформація та повідомлення"

Тест
Інформатика 5 клас
Тема "Інформація та повідомлення"

Вибери одну правильну відповідь

1. Звукові повідомленя людина сприймає за допомогою органів

Зору

Слуху

Нюху

Смаку

ДотикуБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка