Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2015/2016 н р. Навчальні плани, програми. Лист мон україни №1/9 -380 від 10. 08. 2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»Скачати 21,73 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір21,73 Kb.

Районне методичне об’єднання вчителів іноземних мов

27.08.2015

План роботи

 • Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2015/2016 н.р. Навчальні плани, програми.
 • Лист МОН України № 1/9 -380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
 • Інструкції щодо ведення шкільної документації.
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Національно-патріотичне виховання у предметі «іноземна мова».
 • Літні мовні табори.
 • Різне.

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2015/2016 н.р. Навчальні програми

 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012;
 • «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013;
 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 10-11 класи», Київ, 2010;
 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-7 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013;
 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 8-9 класи», «Перун», 2005;
 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013.

Перенесено розширену інформацію краєзнавчого характеру про історію рідного краю з 4-го класу до 5-го та 6-го класів, оскільки лексика, потрібна для висвітлення теми та граматичні структури відзначаються підвищеним ступенем складності, що перевищує рівень А1.

 • Перенесено розширену інформацію краєзнавчого характеру про історію рідного краю з 4-го класу до 5-го та 6-го класів, оскільки лексика, потрібна для висвітлення теми та граматичні структури відзначаються підвищеним ступенем складності, що перевищує рівень А1.
 • Вилучено ряд граматичних структур, які не несуть основного навантаження для відтворення знань.
 • Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається самостійно навчальними закладами, залежно від умов для такого вивчення, відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОН України № 664 від 29.05.2014)

Методичні рекомендації для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України №1/9 -380

від 10.08.2015 р.)

Навчально-методичне забезпечення

 • У загальноосвітніх навчальних закладах може використовува­тися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповід­ний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомен­дованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України.
 • Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування.

Інструкції щодо ведення шкільної документації

 • Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
 • Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
 • Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», «І семестр».
 • У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 • Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.
 • Основною ланкою в системі контролю в загальноосвітніх на­вчальних закладах є поточний контроль.
 • Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оціню­вання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено.
 • Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.
 • Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, наприклад, такий запис:

5.12.

18.12.

22.12.

25.12.

Контроль

Контроль

Контроль

Контроль

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письма

Критерії оцінювання (письмо)


Рівень навчальних досягнень

Бали

Припустима кількість орфографічних помилок

Припустима кількість лексичних та граматичних помилок

Початковий

“1”

8

9

“2”

6

9

“3”

6

8

Середній

“4”

6

6

“5”

5

5

“6”

4

5

Достатній

“7”

4

4

“8”

3

3

“9”

3

2

Високий

“10”

2

1

“11”

1-2

-------

“12”

-------

-------

Зошити та словники

 • Під час перевірки робіт з іноземної мови в початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише згори правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.
 • У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
 • В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі ро­боти, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевіря­лися роботи всіх учнів.
 • Словники перевіряються один раз на семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.
 • Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Європейське мовне портфоліо

 • Результатом проекту Ради Європи «Європейське мовне портфоліо» в Україні стало створення українських версій цього інструменту для різних вікових категорій учнів загальноосвітніх шкіл.
 • Сьогодні доступні версії для учнів, які вивчають англійську, німецьку і французьку мови, а також методичний посібник для методистів і вчителів. Ці видання знаходяться в широкому доступі в мережі Інтернет за такими посиланнями.
 • Методичний посібник для вчителів портфоліо можна знайти за посиланням:
 • http://www.libra-terra.com.Ua/metodychna-literatura/l 1-metoducna- literatura/92-metoducna-emp-portfolio.html
 • Ознайомитися з версією Європейського мовного портфоліо для школярів 7—12 років і скопіювати її можна за посиланням:
 • http://www.libra-terra.com.Ua/insha-navchalna-literatura/l 2-other- literatura/141-other-literatura-portfolio-7-12.html
 • для школярів 12-17 років - за посиланням:
 • http://www.libra-terra.com.ua/insha-navchalna-literatura/12-other-
 • literatura/126-other-literatura-portfolio-12-17.html

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПРЕДМЕТІ «ІНОЗЕМНА МОВА»

 • Комунікативна спрямованість предмета «іноземні мови» надає вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних якостей особистості.
 • Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи.
 • Ученими доведено, що в 6-7 років дитина отри­мує перші відомості про етнічну приналежність, а у 8-9 років - уже чітко ідентифікує себе зі своєю етнічною групою на основі національності батьків, місця проживання, рідної мови, культури тощо. Приблизно в цей час пробуджуються національні почуття, а в 10-11 років національна самосвідомість формується вже в по­вному обсязі.
 • Перший етап. Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до своєї сім’ї, матері, батька, бабусі, дідуся, родичів. (Теми «Сім’я», «Свята і традиції»)
 • Другий етап. Виховання любові до своєї малої батьківщини - села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії. (Теми «Мій друг», «Моє рідне місто», «Україна», «Національні свята», «Моя школа»)
 • Третій етап. Формування власне патріотизму, виховання любові до України як своєї Батьківщини. (рольові ігри, творчі проек­ти, організація молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів тощо)

Літні мовні табори

 • Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам є створення літніх таборів з іноземних мов. Такі табори покликані спонукати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом навчального року.
 • У таборах діти мають можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати їх у різних формах діяльності (в ігрових та концертних програмах, театральних виставах тощо).
 • Завдання мовного табору – показати дітям інший, відмінний від шкільного, стиль викладання, де наголос робиться на практичній частині й знаннях, які можна застосувати пізніше й у інших сферах.
 • РМО
 • Творчі групи
 • Школа молодого вчителя
 • Євроклуби
 • Семінари
 • Сертифікація учителів

Про планування педагогічних заходів на 2015/2016 н.р.

Орієнтовні теми семінарів

1.Особливості підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках англійської мови.

3.Підвищення зацікавленості та мотивації навчання на уроках іноземної мови.

4.Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови.

5.Сучасний учитель іноземної мови.

6.Нові державні стандарти.

7.Інноваційні підходи та методи викладання англійської мови у розрізі підготовки до тесту ЗНО з англійської мови.

8.Інструктор чи фасілітатор: як змінюється роль вчителя на сучасному етапі навчання іноземної мови.

9.Інтерактивні методи та форми роботи.

10.Ефективні прийоми навчання іноземної мови.

Канікули

з 23.10 по 26.10.2015___27.10 на навчання

З 30.12 по 19.01.2016 ___ 20.01 на навчання

З 23.03 по 27.03.2016___ 28.03 на навчання

Вчимося до 28 травня 2016

Свята: Паска, 1-ше травня – на навчання 4-го травня

 • Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

sharovanelya@gmail.com

Дякую за увагуБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка