Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному роціСкачати 21,58 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір21,58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році


ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 140

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Основні завдання Національної стратегії:

 • побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей,
 • забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини,
 • формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу,
 • підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності
 • підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Ключовий нормативний документ у сфері освітньої політики щодо виховання:

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Структура Основних орієнтирів

Розділ І. Пояснювальна записка

Розділ ІІ. Визначення проблеми

Розділ ІІІ. Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання

Розділ ІV. Вікові особливості учнів

Розділ V. Зміст виховної діяльності

 • Проведення тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів “вихідного дня”, виїзних форм навчання у школах та позашкільних закладах України

І. Пояснювальна записка

Мета сучасного освітнього процесу

не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів,

а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

І. Пояснювальна записка

Мета основних орієнтирів виховання -

створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України


ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
 • Основа сучасного виховного процесу - людина як найвища цінність.
 • Провідна тенденція виховання -формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе.

ІІІ. МЕТА, ЧИННИКИ,

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД, СТРУКТУРА МОДЕЛІ,ПРИНЦИПИ ТА ЗМІСТ ВИХОВАННЯ

Мета виховання:

формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал

Чинники сучасного виховання

сім’я

школа

особистість вчителя

соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо)

IV. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ

 

Початкова школа 

Старша школа

 

Основна школа

V. Зміст виховної діяльності

Ціннісне ставлення:

до себе

до родини, людей

до праці

до природи

до мистецтва

до суспільства і держави

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013 №1/9-480 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році».

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013 №1/9-480 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році».

Питання превентивного виховання

На кінець 2012 року в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України перебувало 14 тисяч 213 дітей, них учнів навчальних закладів Московського району – 49.

Основні причини вчинення неповнолітніми протиправних дій:

 • недостатній життєвий досвід,
 • схильність до наслідування дорослих,
 • не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища,
 • намагання звільнитися від опіки з боку батьків,
 • віра в безкарність,
 • недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків,
 • хибна оцінка складних життєвих ситуацій,
 • вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин,
 • безконтрольність з боку вихователів,
 • недостатній рівень профілактичної роботи з неповнолітніми тощо.

Пріоритетними в роботі навчальних закладів із означеної проблеми залишаються :

 • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;
 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;
 • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;
 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;
 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Інформація про ці форми роботи, досвід та методичні матеріали розміщена на офіційному сайті МОНУ (www.mon.gov.ua, сторінка “Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини”).

Інформація про ці форми роботи, досвід та методичні матеріали розміщена на офіційному сайті МОНУ (www.mon.gov.ua, сторінка “Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини”).

Навчально – методичний посібник «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі»

(схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

Спільний наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 „Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення”.

Спільний наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 „Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення”.

Педагогічним колективам необхідно здійснювати:

 • внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;
 • інформувати служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, дорадчий орган по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, при органах виконавчої влади;
 • розробляти плани психолого-педагогічного супроводу таких дітей;
 • контролювати відвідування ними навчальних закладів та якість навчання;
 • активно залучати до громадської та гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах тощо.

Самовільні уходи дітей з домівок за місцем проживання.

Були зафіксовані випадки серед учнів ЗНЗ №№ 30, 64, 84, 103, 123, 58, 140, 167, 19, 42 (двічі).

Питання патріотичного виховання підростаючого покоління

У зв’язку з відзначенням 70-річчя визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників саме цій темі буде присвячено в цьому навчальному році перший урок.

Важливим завданням школи є підготовка підростаючої молоді до дорослого, сімейного життя.

Важливим завданням школи є підготовка підростаючої молоді до дорослого, сімейного життя.

Проект Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина».

Проект Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина».

Міністерство освіти і науки України, районне управління освіти наполегливо рекомендує широко залучати до навчально-виховного процесу батьківську громадськість, створювати так звані «Трикутники: учні, батьки, педагоги».

Міністерство освіти і науки України, районне управління освіти наполегливо рекомендує широко залучати до навчально-виховного процесу батьківську громадськість, створювати так звані «Трикутники: учні, батьки, педагоги».

Структура виховного плану класного керівника

Структура виховного плану класного керівника

 1. Тематика школи, м/о класних керівників та тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник.

2.Психолого-педагогічна характеристика класного колективу.

3.Аналіз стану виховної роботи із класом у минулому навчальному році.

4.Основні завдання, які стоять перед класним керівником у новому навчальному році та способи їх вирішення.

5.Соціальний паспорт класу (хлопчики/дівчатка вказати рік народження).

6.Список учнів класу із їхніми громадськими дорученнями, участь у гуртках, секціях,клубах.

7.Склад батьківського комітету школи

8.Виховна година (день, урок )

9.Основні виховні заходи по організації та розвитку класного колективу

 • Індивідуально-виховна робота з учнями 
 • Заходи щодо охорони здоров’я учнів та запобігання нещасних випадків
 • 10.Тематика проведення класних батьківських зборів (4 – 5 разів на рік, дата проведення, тема зборів).


Додатки

 

- Програма «Основні орієнтири виховання»
 • Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році

 • - Дата проведення відкритого виховного заходу (1 раз на чверть)

Дякую за увагу!
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Анкетні дані Прізвище, ім’я та по батькові – Чернюк Оксана Валентинівна
downloads -> Тема. Мета портфоліо
downloads -> Врахування впливу стресу учнів старших класів на їх суб’єктивне благополуччя в управлінській діяльності керівника навчального закладу
downloads -> Психолого-педагогічні особливості соціалізації учнівської молоді Методист Херсонської академії неперервної освіти
downloads -> Психолого-педагогічні особливості ранньої соціалізації дітей дошкільного віку Методист Херсонської академії неперервної освіти
downloads -> Особливості організації різних форм методичної роботи з педагогами високого рівня сформованості дидактичних умінь
downloads -> Прогностичний напрям роботи соціального педагога як форма попередження негативних явищ у навчальному середовищі
downloads -> Г. С. Сковород а Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківської області
downloads -> Кваліфікаційна характеристика педагога-організатор Посадові обов'язки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал