Методика ейдотехніки та її використання словесникамиСкачати 19,03 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір19,03 Kb.

Методика ейдотехніки та її використання словесниками

 • А.І. Богосвятська,
 • кандидат філологічних наук

Грецьке слово “ейдос” означає “образ”.

 • Грецьке слово “ейдос” означає “образ”.
 • Ейдетизм – це здатність дуже яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору.

Образ – одне з основних понять літератури, що визначає природу, форму і функцію художньо-літературної творчості.

 • Образ – одне з основних понять літератури, що визначає природу, форму і функцію художньо-літературної творчості.
 • У словниках зустрічається різне тлумачення терміну «образ»:
 • властива мистецькій творчості форма відтворення, тлумачення та засвоєння життя шляхом створення естетично діючих об’єктів;
 • троп (словесний образ);
 • образна або художня деталь та ін.

Ейдотехніка задіює резерви правої півкулі головного мозку, сприяє розвиткові образної пам’яті, образного мислення, творчих здібностей.

 • Ейдотехніка задіює резерви правої півкулі головного мозку, сприяє розвиткові образної пам’яті, образного мислення, творчих здібностей.
 • ПІВКУЛЯ
 • права
 • ліва

Уперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом Е.Йєншем, а поширення і глибокого вивчення набув у дослідженнях видатного психолога О.Р.Лурії, який поділив методики запам’ятовування на два основних напрямки:

 • мнемотехніка (методи, у основі яких лежить вербально-логічне мислення)
 • ейдетика
 • (методи, засновані на конкретно-уявному мисленні)

У 90-х роках ХХ століття ейдетика зацікавила російського вченого, доктора педагогічних наук І.Ю.Матюгіна, який з групою дослідників вивчив накопичений людством досвід ефективного запам’ятовування і розробив 27 методів образного розвитку уваги та пам’яті. Ця методика спирається на вміння людини уявляти і фантазувати за допомогою зорових уявлень й відчуттів (тактильних, нюхових, смакових тощо).

В Україні відкриття І.Ю.Матюгіна впроваджує Є.В.Антощук, керівник „Української Школи Ейдетики”.

Методи „Школи Ейдетики”

 • Метод Цицерона, або метод місць:
 • Доведено, що пригадування інформації пов’язується з місцем її виникнення. Жоден з давніх ораторів і філософів не промовляв із конспектом у руках, бо вони знали і постійно вдосконалювали техніку запам’ятовування. Цицерон для запам’ятовування використовував власний будинок. На стінах, стелі, дверях своєї оселі він розвішував тези промов.
 • Метод місць базується на зорових асоціаціях: потрібно ясно уявити собі предмет, який необхідно запам’ятати, і поєднати його образ з образом певного місця, який легко «виймається» з пам’яті.
 • Метод Аткінсона:
 • Це метод запам’ятовування іншомовних слів, заснований на використанні ключових слів або фонетичних асоціацій. Засвоюючи іноземні слова, учні уявляють у зв’язку з їхнім звучанням щось смішне, цікаве, незвичайне. Тому одразу відпадає необхідність у зазубрюванні.
 • Метод запам’ятовування цифр та чисел:
 • Цифри та числа треба розфарбувати уявою. Кожну цифру учень перетворює в образ, який вона йому нагадує. Є.В.Антощук пропонує наступні асоціації:
 • Ланцюговий метод:
 • будується на ланцюгових асоціативних зв’язках. Асоціації відіграють важливу роль у будь-якому процесі навчання. Одна річ спричиняє іншу, тому асоціації допомагають упорядковувати всі елементи інформації. Свідомо вигадуючи якісь асоціації й відшукуючи їх у заздалегідь передбачених випадках, тим самим ми підсилюємо контроль над записом інформації в пам’яті, тому шанси на спогад зростають. Пошук асоціацій швидко перетворюється на захоплюючу гру.
 • Метод поєднання вербального апарату з роботою уяви:
 • Необхідно за 60 секунд назвати 60-100 будь-яких іменників. Потрібно називати ті предмети, що з’являються в уяві; деталізувати їх, розглядаючи; не поспішати, бо це викликає емоційне напруження.
 • Метод узгодження фантазії та уяви з умінням чітко висловлювати, промовляти власні думки:
 • Потрібно навчитись, не зупиняючись, говорити на будь-яку тему упродовж 5 хвилин. Для цього знадобиться уся фантазія, яскрава уява та вигадка.
 • Метод парадоксальних перетворень:
 • Потрібно написати список будь-яких предметів (близько 30) і до кожного слова вигадати, уявити і записати якість, якої не може бути. Вигадка обов’язково повинна бути веселою, яскравою, анекдотичною. Наприклад:
 • Кішка – з рюкзаком.
 • Папір – шоколадний.
 • Корова – з хоботом.
 • Капелюх – хлібний.
 • “Зрощення мотивів”:
 • створення взаємодії між індивідуальною свідомістю та основною ідеєю твору.
 • Виділяючи основний мотив, учитель шукає у свідомості учня пов’язаний з ним архетип, який поєднує індивідуальну свідомість і художню систему на основі активізації відновлюючої уяви. Такі точки зіткнення є завжди. Треба лише віднайти цю спільність, емоційно породнити учнів з книгою.
 • Вивчення «Вишневого саду» А.П.Чехова пробуджує у свідомості учнів образу «свого саду», особистого зв’язку з природою і прекрасним.

“Діалог з мистецтвом”

Ейдос-конспекти (ЕК)

Ейдос-конспект – роздуми, породжені образністю тексту, що супроводжуються створенням власних образів на основі цитат твору.

 • Ейдос-конспект – роздуми, породжені образністю тексту, що супроводжуються створенням власних образів на основі цитат твору.
 • Поєднуючи в собі опорний конспект (теоретичні знання) та ілюстрації до твору, ейдос-конспект задіює логічне і образне мислення.

Структура ейдос-конспекту: 1 частина: тема, цитатний матеріал, що породжує образ (малюнок, схему, поєднання кольорів, фотографію) – з лицевого боку. 2 частина: коментар з теми (розгорнуте судження, що дає тлумачення свого бачення теми і образів у творі) – зі зворотного боку.

 • Робота з ейдос-конспектами – складова комплексного аналізу тексту художнього твору.

художні ЕК (в основі – малюнок, фотографія або колаж)

 • “Небо і земля в ліриці М.Лермонтова”

графічні ЕК (наближені до опорних схем-конспектів, але в основі схеми лежать образи)

колірні ЕК (в основі – символіка кольору)

 • Малюнок може виконуватися у вигляді кольорограми з поступовою зміною кольорів, їхнім взаємопроникненням і навіть з виходом за межі обмеженого простору (кола, еліпса тощо). Важливо, щоб учень не шукав тлумачення символіки кольору в довідниках чи енциклопедіях, а керувався своїми емоціями, почуттями, прислухався до голосу внутрішнього «я»

асоціативні ЕК (породжують власні образи)

 • “Істинне кохання у розумінні О.Купріна”

цифрові ЕК (створені на комп’ютері)

Достоїнства роботи з ейдос-конспектом:

 • допомагає побачити образ, створений автором, очима учня (зазвичай діалог письменника і учня скритий від учителя);
 • дозволяє перевірити рівень сприйняття твору, а інколи і творчості, адже коментар до ейдос-конспекту розкриває глибину розуміння тексту;
 • потребує від учня самостійної роботи у виборі тем, образів, навчає його пошуковій діяльності;
 • розвиває творчі здібності учня, інтегрує різні види мистецтва: літературу і живопис;
 • для більш непідготовленого читача ейдос-конспект, створений однокласником, є свого роду помічником при читанні: навчає порівнювати різні точки зору.

Методи ейдотехніки сприяють розвиткові нового життєвого і художньо-естетичного досвіду учнів, дозволяють відтворювати яскравий наочний образ протягом тривалого часу, розширюють не тільки межі пам’яті, але й можливості дитини бачити світ по-іншому – у всій його різноманітності кольорів, запахів, звуків.

Література:

 • Айзенварг Л.Г., Айзенварг М.Л. Эйдетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do100verno.com.ua/blog/tag/10
 • Антощук Є.В. Швидка педагогічна допомога від «Української Школи Ейдетики». 8 уроків з техніки ефективного запам’ятовування будь-якої інформації. – Вінниця, 2002.
 • Ардашаева Л.Е. Опорные схемы и конспекты на уроках русского языка и литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2010/0319-10.htm
 • Бакуревич О.В. Элективный курс «Живая плоть стиха» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2277/Itemid,0/
 • Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості учня // Рідна школа. – 2009. – № 2-3. – С. 61-62.
 • Гайдаенко М. Эйдетика – удивительная реальность // Психолог. – 2011. – № 28 (июль).
 • Головацкая Н.Ф. Анализ поэтического текста с помощью эйдос-конспекта. 5–7-е классы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/412223/
 • Мажирина Н. Эйдетика. Мир другими глазами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clck.yandex.ru/redir
 • Тимошенков И. Эйдетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tip-top.sebastopol.ua/ru/tip-top/eidetika
 • Уліщенко В. Метод ейдетики в інтерсуб’єктному навчання української літератури // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 33-37.
 • Уліщенко В.В. Бачу серцем, споглядаю, мислю образами. Ейдетичні прийоми аналізу художнього тексту як ключ до ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії під час вивчення української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях і колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 28-39.
 • Харьковская Школа Эйдетики Анастасии Никитиной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eydetica.kh.ua/
 • Эйдетика в современных технологиях обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://neuch.org/interest/jejjdetika-v-sovremennykh-tekhnologiyakh-obucheniy
 • Эйдетика: до пяти и старше (Из газеты «Зеркало Недели») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bc-eydetica.narod2.ru/zerkalo_nedeli.html


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка