Методика трудового навчанняСкачати 40,74 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір40,74 Kb.

Дати знання студентам про предмет і зміст навчальної дисципліни “ Методика трудового навчання ”, її методологічні основи, сучасні концепції трудового навчання молодших школярів, ДСЗПО освітня галузь ” Технологія ” , психолого-педагогічні основи формування трудових дій, умінь і навичок;

 • Дати знання студентам про предмет і зміст навчальної дисципліни “ Методика трудового навчання ”, її методологічні основи, сучасні концепції трудового навчання молодших школярів, ДСЗПО освітня галузь ” Технологія ” , психолого-педагогічні основи формування трудових дій, умінь і навичок;
 • Розвивати уміння працювати з нормативними документами, логічно аналізувати їх;
 • Виховувати професійні якості вчителя початкової школи.

Предмет і зміст навчальної дисципліни і її методологічні основи.

 • Предмет і зміст навчальної дисципліни і її методологічні основи.
 • Сучасні концепції трудового навчання молодших школярів.
 • Зміст трудового навчання в початкових класах відповідно до Державного стандарту загальної початкової освіти, освітньої галузі “ Технологія ”.
 • Психолого-педагогічні основи формування трудових дій, умінь і навичок. Психологія і фізіологія праці дитини.
 • Створення позитивної, емоційної атмосфери у процесі учіння, забезпечення компонентів психологічного комфорту.
 • Трудове навчання як засіб формування творчо активної особистості дитини. Розвиваючий характер трудового навчання у початкових класах.
 • Аналіз програм трудового навчання.
 • Формування в учнів знань про елементарні прийоми роботи з використанням інструментів і пристроїв для обробки різних матеріалів, умінь безпечного користування ними.
 • Мотиви створення робочої кімнати для уроків трудового навчання в початкових класах. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочої кімнати та її обладнання, робочого місця учня і вчителя. Ергономічні вимоги до організації робочих місць учнів. Організація робочих місць учнів при роботі з різними матеріалами.

Державний стандарт початкової освіти. Освітня галузь “Технологія“. Журн., “Початкова освіта“ №1 – 2001 р., стр. 28.

 • Державний стандарт початкової освіти. Освітня галузь “Технологія“. Журн., “Початкова освіта“ №1 – 2001 р., стр. 28.
 • Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів. Журн., “Початкова школа” №9 - 2001 р.
 • Хорунжий В.І. Методика трудового навчання в початкових класах. Курс лекцій. Частина І. – Олександрія. РВА “Світло“, 1996 р.
 • Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. – Тернопіль, Астон – 2001р.
 • Тимченко В. Метод проектів на заняттях з художньої праці. Журн., “Початкова школа“, №9 – 2000р., стр. 46.

У Концепції 12-річної загальної середньої освіти окреслено основні шляхи й умови реалізації нових цілей школи. Зокрема, передбачено збільшення тривалості навчання у початковій і старшій школі, реформування змісту і методики через запровадження Державних стандартів, нових педагогічних технологій, гуманістичних й особистісно-зорієнтованих педагогічних систем, реалізації оздоровчої функції школи, утвердження відкритого державно-громадського управління тощо.

 • У Концепції 12-річної загальної середньої освіти окреслено основні шляхи й умови реалізації нових цілей школи. Зокрема, передбачено збільшення тривалості навчання у початковій і старшій школі, реформування змісту і методики через запровадження Державних стандартів, нових педагогічних технологій, гуманістичних й особистісно-зорієнтованих педагогічних систем, реалізації оздоровчої функції школи, утвердження відкритого державно-громадського управління тощо.

Найважливіші цінності освіти: не тільки дитина, а й педагог, здатний до розвитку задатків, таланту і всього того, чим наділила її природа, соціального захисту, збереження індивідуальності. Тому зорієнтована підготовка в шкільній і педагогічній освіті взаємопов’язані. Особистісно-орієнтовна система потребує побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі, яка є підґрунтям педагогічної дії в інтересах вихованця, а не засобом контролю.

 • Найважливіші цінності освіти: не тільки дитина, а й педагог, здатний до розвитку задатків, таланту і всього того, чим наділила її природа, соціального захисту, збереження індивідуальності. Тому зорієнтована підготовка в шкільній і педагогічній освіті взаємопов’язані. Особистісно-орієнтовна система потребує побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі, яка є підґрунтям педагогічної дії в інтересах вихованця, а не засобом контролю.

Особистісно-орієнтована система навчання об’єктивно змінює позицію учнів і вчителів у спілкуванні, утверджує не рольове, а особистісне спілкування, зумовлює потребу діалогу, дискусій, обміну думками, враженнями, моделювання життєвих ситуацій, стимулює розвиток критичного мислення.

 • Особистісно-орієнтована система навчання об’єктивно змінює позицію учнів і вчителів у спілкуванні, утверджує не рольове, а особистісне спілкування, зумовлює потребу діалогу, дискусій, обміну думками, враженнями, моделювання життєвих ситуацій, стимулює розвиток критичного мислення.
 • Для реалізації особистісно-орієнтованого навчання вчитель має володіти різними варіантами побудови навчального процесу, знати не один універсальний, а кілька шляхів придатних для досягнення мети.
 • Два рівня трудових дій
 • Уміння
 • Навички
 • Технологічні операції – це трудові дії
 • Вчитель
 • Процес формування трудових дій
 • Учень:
 • слух
 • зір
 • увага
 • пам’ять
 • Розумова діяльність учнів
 • Суб’єктивний образ дії (кора головного мозку)
 • імпульс афферентні нерви
 • М'язи (скорочуються і проводять дію)
 • )
 • )
 • Результати сприймаються органами відчуття
 • Співставлення з образом дії
 • Корекція

Специфічні особливості сенсорно-рухового апарату.

 • Специфічні особливості сенсорно-рухового апарату.
 • Суб'єктивність сприйняття учня.
 • Перенос умінь і навичок.

1. Розділ “ Методика трудового навчання ” забезпечує професійну, фахову підготовку вчителів початкових класів. Вивчаючи розділ „Методика трудового навчання”, майбутній учитель повинен з’ясувати цілі і завдання трудового навчання в початкових класах, оволодіти системою методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках трудового навчання з застосуванням сучасних педагогічних технологій та нових підходів до організації навчального процесу.

 • 1. Розділ “ Методика трудового навчання ” забезпечує професійну, фахову підготовку вчителів початкових класів. Вивчаючи розділ „Методика трудового навчання”, майбутній учитель повинен з’ясувати цілі і завдання трудового навчання в початкових класах, оволодіти системою методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках трудового навчання з застосуванням сучасних педагогічних технологій та нових підходів до організації навчального процесу.
 • Методика трудового навчання, як галузь педагогічної науки, має свої об’єкти, завдання та методи дослідження.
 • Методика трудового навчання
 • Об’єкт вивчення – процес трудового навчання: зміст навчального матеріалу, методи навчання, результати навчання, пізнавальна діяльність учнів.
 • Обґрунтування завдань трудового навчання та змісту навчального матеріалу: зміст, об’єм, систематизація
 • Побудова навчального процесу. Сучасні педтехнології: конструктивно-технологічний підхід, метод проектів, ґрунтовні форми організації навчання, інтерактивні технології.
 • Обґрунтування змісту та методів позакласної і позашкільної роботи.
 • Методика оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Методи наукових досліджень:
  • спостереження;
  • експеримент;
  • вивчення і узагальнення досвіду вчителів;
  • теоретичні дослідження;
  • використання досліджень педагогіки, психології, вікові анатомії і фізіології, шкільної гігієни, технічних наук.

2. Трудове навчання в початкових класах є невід’ємною складовою частиною особистісно-орієнтованої моделі освіти, сприяє забезпеченню формування активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільності.

 • 2. Трудове навчання в початкових класах є невід’ємною складовою частиною особистісно-орієнтованої моделі освіти, сприяє забезпеченню формування активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільності.
 • Трудове навчання забезпечує гармонічний розвиток та виховання особистості і носить розвиваючий характер навчання учнів початкової школи.
 • Велику користь для фізичного розвитку дітей мають уроки трудового навчання, що проводяться в спеціально обладнаних кімнатах та на пришкільних ділянках.

Під впливом трудових дій дитини:

 • Під впливом трудових дій дитини:
  • звільняється від зайвих рухів, вони стають економними в фізіологічному відношенні;
  • тренує м’язи кисті, пальців;
  • розвиває координацію рухів.
 • При виконанні роботи в сидячому положенні слід проводити фізхвилинки, що передбачають роботу м’язів ніг, рук, спини, живота, шиї.
 • Трудове навчання є активним засобом розумового розвитку особистості. Чергування розумової і фізичної праці створює більш сприятливі умови для розумової роботи, а значить і для розумового розвитку дітей. В процесі діяльності в дитини активно розвивається мислення.

Формування конструктивних умінь з трудового навчання та художньої праці сприяє естетичному вихованню учнів.

 • Формування конструктивних умінь з трудового навчання та художньої праці сприяє естетичному вихованню учнів.
 • Уроки трудового навчання спрямовані на естетичний розвиток через художню діяльність школярів.
 • В програмах трудового навчання, художньої праці основний аспект в області естетичного виховання зроблений на формування естетичного смаку. З цією метою вчитель систематично роз’яснює особливості красивих і доцільних форм виробів, способів одержання, знайомить та формує елементи графічного дизайну, створення образів на основі різних технік декоративно-ужиткового мистецтва: орнамент, аплікація, витинанка тощо.
 • В естетичному вихованні значну роль відіграє добір виробів, що виготовляються учнями на уроках та позакласних заняттях з трудового навчання. Тому, при плануванні навчальної діяльності на уроках трудового навчання, завжди необхідно пам’ятати про те, що вироби повинні задовольняти основні вимоги сучасної технічної та художньої естетики.

В процесі гармонійного розвитку особистості учня на уроках трудового навчання поряд з естетичним та трудовим вихованням чільне місце займає моральне виховання. Одне з основних завдань, що стоїть перед учнями - виховання емоційно-позитивного ставлення до праці, культури праці.

 • В процесі гармонійного розвитку особистості учня на уроках трудового навчання поряд з естетичним та трудовим вихованням чільне місце займає моральне виховання. Одне з основних завдань, що стоїть перед учнями - виховання емоційно-позитивного ставлення до праці, культури праці.
 • На уроках трудового навчання виховуються такі якості особистості учня:
  • виховання працелюбності у суспільно корисних видах трудової діяльності;
  • виховання наполегливості;
  • виховання самоповаги, почуття власної гідності у процесі оцінювання результатів праці;
  • колективізм, уміння працювати в групі, колективі.

Праця повинна стати для учня першою життєвою необхідністю, джерелом радості і насолоди. Основна форма вивчення активності дітей є гра. Тому виготовлення виробів, що можна використовувати у грі, використання на уроках різних видів гри, є благодатним засобом виховання любові до праці.

 • Праця повинна стати для учня першою життєвою необхідністю, джерелом радості і насолоди. Основна форма вивчення активності дітей є гра. Тому виготовлення виробів, що можна використовувати у грі, використання на уроках різних видів гри, є благодатним засобом виховання любові до праці.
 • Сприяють формуванню колективізму такі властивості особистості, як трудова і громадська активність, почуття обов’язку і відповідальності, взаємодопомоги, вимогливості до себе і до інших.
 • Програми трудового навчання
 • В. Тименко
 • Художня праця
 • Інтегрована програма
 • В. Тимнеко
 • Л.Денисенко
 • В.Вдовченко
 • Трудове навчання
 • І. Веремійчук
 • Трудове навчання
 • В. Тименко
 • В.Вдовченко
 • І.Вермійчук
 • Н.Котелянець
 • Трудове навчання:технічна і художня праця

Програма І. Веремійчик „Трудове навчання” складається з стабільної та варіативної частини. Варіативна частина передбачена в програмі 3-го і 4-го класу. Вибір варіантів здійснюється залежно від регіону країни з урахуванням місцевих трудових традицій, особливостей навчально-методичної бази, рівня підготовленості вчителя до проведення окремих видів робіт.

 • Програма І. Веремійчик „Трудове навчання” складається з стабільної та варіативної частини. Варіативна частина передбачена в програмі 3-го і 4-го класу. Вибір варіантів здійснюється залежно від регіону країни з урахуванням місцевих трудових традицій, особливостей навчально-методичної бази, рівня підготовленості вчителя до проведення окремих видів робіт.
 • Програма В. Тименко, Л. Денисенко, В. Вдовченко „Трудове навчання”.
 • Мета і завдання предмета реалізується на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: природа, люди, інформаційні знаки, техніка, художні образи. З огляду на ЦС у програмі виділено п’ять модулів: „Людина і природа”, „Я сам та інші люди”, „Людина і знаки інформації”, „Людна і техніка”, „Людина і художнє довкілля”. Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв’язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання з іншими навчальними предметами.  
 • Програма В. Тименко „Художня праця”
 • Метою художньої праці є забезпечення для учнів цілісного сприймання сучасною культурою простору України, розвиток у молодших школярів творчої активності в процесі художньої діяльності. Мета і завдання художньої праці реалізується у таких змістових лініях: „Природа”, „Людина”, „Техніка”, „Умовні знаки”, „Художнє довкілля”. Змістовні лінії відродженні у розділах програми.
 • Освітня галузь “ Технологія “
 • Синтез
 • Технічна праця
 • Художня праця
 • Конструктивно-технологічний підхід
 • Технічна праця
 • Виконавська, продуктивна, відтворююча діяльність
 • Художня праця
 • Конструктивний підхід
 • Творчий характер
 • Пошукові макети
 • Пояснювальна записка

Формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну предметно-пластичну творчість учнів.

 • Формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну предметно-пластичну творчість учнів.
 • “ Людина і природа ”
 • “ Я сам та інші люди “
 • “ Людина і знаки інформації “
 • “ Людина і техніка “
 • “ Людина і художнє довкілля “

Важливим компонентом програми є пропедевтична профорієнтаційна робота з молодшими школярами на рівні ранньої профінформації і первинної діагностики.

 • Важливим компонентом програми є пропедевтична профорієнтаційна робота з молодшими школярами на рівні ранньої профінформації і первинної діагностики.
 • 1 клас – елементарна профінформація про зовнішні атрибути професії
 • 2 клас – предмети і засоби професійної діяльності
 • 3клас – мета і умови праці з різних напрямів професійної діяльності
 • 4 клас – кваліфікаційні якісні працівники

Конструктивні уміння молодших школярів ефективно формуються за умови:

 • Конструктивні уміння молодших школярів ефективно формуються за умови:
 • Роль вчителя
 • Де роль вчителя
 • Форма організації НВП
 • Організації художньо-технічної творчості у формі праці-гри
 • Корегуюча, стимулююча, а не провідна
 • Невеликі творчі групи
 • Забезпечення школярам педагогічної ситуації вільного вибору за складністю трудових завдань відповідно до їх вікових і психофізіологічних можливостей і потреб у технічній або художній праці.
 • Організація днів художньо-технічної творчості учнів;
 • Невербальні предмети інтегруються з трудовим навчанням: технічною і художньою працею;
 • Тому образотворче мистецтво, музика і трудове навчання у розкладі ставляться поряд.

Основні форми організації НТП

 • Основні форми організації НТП
 • Потребує від учителя й учнів
 • Індивідуальне виконання трудових дій
 • Навчально-ігрове проектування майбутніх виробів
 • Основним є метод ігрових проектів (ігродизайн)
 • Поєднання мовленнєвих, графічних і предметно-перетворювальних дій

 • Тематичний контроль навчальних досягнень з технічної і художньої праці:
 • Колективні практичні роботи учнів і вчителя
 • Підсумкові висновки-композиції

побудовані за принципом концентричних кіл;

 • побудовані за принципом концентричних кіл;
 • визначна мета вивчення предмета;
 • вчителю надається право розподілу часу за темами;
 • вчитель має право переставляти теми;
 • забезпечують інтеграцію термінів з іншими навчальними предметами;
 • в програмі даються орієнтовні вироби з теми;
 • в програмах визначені основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року;
 • в програмах В. Тименко, Л. Денисенко, В. Вдовченко передбачені узагальнюючі практичні роботи.
 •  

ознайомлення учнів з властивостями матеріалів і застосуванням їх у народному господарстві;

 • ознайомлення учнів з властивостями матеріалів і застосуванням їх у народному господарстві;
 • ознайомлення з інструментами, приладами, пристроями та обладнанням робочої кімнати;
 • вироблення вмінь та навичок працювати з ними з дотриманням технічних та гігієнічних вимог, правил безпечної праці;
 • ознайомлення з конструктором та його деталями з матеріалами та обладнанням для занять з початкових елементів електротехніки;
 • вироблення в учнів графічних навичок – креслити прості технічні рисунки і виготовляти за ними вироби;
 • ознайомлення учнів з виробництвом.

Усі ці завдання, як визначено в програмі, розв’язуються практично, в процесі виконання трудових завдань – виготовлення виробів, навчальних посібників, іграшок, конструювання моделей.

 • Усі ці завдання, як визначено в програмі, розв’язуються практично, в процесі виконання трудових завдань – виготовлення виробів, навчальних посібників, іграшок, конструювання моделей.
 • Зміст програми побудований так, що з кожним роком навчання обсяг знань, умінь і навичок з кожного окремого виду праці ускладнюється, але забезпечується наступність, а між окремими видами праці - взаємозв’язок, для прикладу, розглянемо програму з такого виду праці, як робота з тканиною.
 • Визначений програмою взаємозв’язок між окремими видами праці полягає в тому, що у виготовленні виробів з різних матеріалів повторюються інструменти, прийоми роботи з ними, способи обробки матеріалів, виконання операції, послідовність технологічного процесу. Такий взаємозв’язок між окремими видами праці сприяє розширенню загального і політехнічного кругозору учнів, забезпечує їх трудову підготовку та всебічний гармонійний розвиток.
 • Створення позитивної, емоційної атмосфери в процесі учіння, забезпечення компонентів психологічного комфорту.
 • Основна педагогічна мета – стимулювання (створення ситуації успіху) позитивних почуттів дитини, які дають змогу зафіксувати у свідомості учня відповідні можливості навчальної діяльності, її цінність для подальшого самовдосконалення та використовувати все, що буде запропоновано вчителем під час вивчення дисципліни.
 • Як стимулювати учнів
 • Опирайтесь на бажання
 • Використовуйте наміри
 • Враховуйте інтереси і нахили
 • Показуйте наслідки дій
 • Відзначайте достойність
 • Схвалюйте успіх
 • Зробіть роботу цікавою
 • Створюйте ситуацію успіху
 • Дайте учню шанс
 • Особливість вчителя (якості)
 • Гуманізм, доброзичливість, любов до дитини, патріотизм
 • Діагностика здібностей та якостей особистості дитини
 • Висока професійна кваліфікація та методична підготовка
 • - використання особистісно-орієнтованих технологій;
 • - інтерактивні методи навчання;
 • - ігрова діяльність на уроках та інші.
 • - такт вчителя;
 • - вміння спілкуватись з учнями;
 • - співчуття;
 • - новина особливості учня;
 • - доброзичливість;
 • - любов до дитини та інші.
 •  


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка