“Ми не отримали Землю в спадщину від батьків, ми взяли її в борг від наших дітей”Скачати 98,79 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір98,79 Kb.

“Ми не отримали Землю в спадщину від батьків, ми взяли її в борг від наших дітей”

 • Сталий ро́звиток  - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його найбільш перспективною ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття. Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та вибрати найбільш оптимальний.
 • Парадигма сталого розвитку включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації. У країнах, де на державному рівні зазначені вимоги ігноруються, в поняття сталого розвитку намагаються вкласти «зручний» зміст, вихолощуючи справжній. Так в Україні термін «сталий розвиток» часто вживають для означення лише неухильного зростання економічних показників країни, її регіонів, міст, сіл та окремих 
 • галузей економіки. Інколи до цього додають здійснення безсистемних заходів щодо збереження довкілля та поліпшення санітарних умов проживання й праці людей.
 • Економічна складова
 • Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.
 • Соціальна складова
 • Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми.  людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу його життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.
 • Складові концепції сталого розвитку
 • Екологічна складова
 • З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.
 • Концепція сталого розвитку ґрунтується на п`яти головних принципах:
 • Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, що живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти свої потреби.
 • Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів, відносні. Вони пов'язані з сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення.
 • Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на більш благополучне життя. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших катастроф — злидні, які стали у світі звичайним явищем.
 • Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується надмірними засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями планети, зокрема відносно використання енергії.
 • Розміри і темпи росту населення повинні бути погоджені з виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється.
 • Приклади впровадження концепції
 • Будівництво доріг, будівель має супроводжуватися відповідним зростанням зелених насаджень — щоб не погіршувати стан довкілля.
 • Зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися виснаженням чи іншим погіршенням якості ґрунту.
 • Видобування корисних копалин (наприклад металевих руд, вугілля) має супроводжуватися створенням підприємств, що не залежать від цього видобутку. Таким чином, щоб після вичерпання майбутні покоління (а часто й поточні) не мали економічних проблем
 • У приватному сенсі — заробітна плата повинна компенсувати витрати на відновлення здоров'я, погіршене через виконувану роботу.
 • Медичні препарати та хірургічні операції повинні не лише вирішувати поточну проблему, але й не призвести до погіршення стану здоров'я пацієнта у майбутньому, часто це включає і здоров'я наступних поколінь.
 • Навчання та використання праці жінок не повинне приводити до відмови від виконання основного обов'язку — народження дітей. Фактично найбільша шкода, яка може бути завдана майбутнім поколінням — це пряме їх знищення.
 • Історія розвитку концепції
 • Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, системно висвітленої в монографії «Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку» Дейлі Ґерман.
 • Світ заговорив про сталий розвиток вісімнадцять років назад,після
 • конференції в Ріо-де-Жанейро на якій було прийнято ряд міжнародних документів. Серед прийнятих документів були Ріо-де-Жанейровська декларація, до якої увійшли 27 принципів сталого розвитку та «Порядок денний на ХХІ століття». Саме в цих документах йдеться мова про сталий розвиток та про дії, які повинні вчинити країни для його досягнення.
 • На Йооганесбурзькій конференції у 2002 році, присвяченій десятиліттю конференції в Ріо відзначалось, що завдання сталого розвитку не тільки не були досягнуті, але ще більше загострилися
 • 2011 р Розвинуті країні різними темпами продовжують просуватися вперед  до цілей і завдань сталого розвитку, а от країни що розвиваються здається рухаються в зовсім інший бік.
 • Сьогодні відбувається глобальна трансформація на шляху до сталого розвитку На жаль, ні Копенгаген (Данія, 2009), ні Канкун (Мексика, 2010) не принесли істотних змін у розробці та прийнятті нової глобальної міжнародної угоди у сфері сталого розвитку.
 • Нещодавно у Дурбані (Південна Африка) розпочалася 17-та зустріч Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, на якій світова спільнота намагається досягти домовленостей з питань запобігання негативним глобальним змінам клімату.Головною метою міжнародних переговорів зі зміни клімату у Дурбані, як стверджують правники – представники громадськості під час переговорів - є захист другого періоду зобов'язань за Кіотським протоколом, із встановленням юридичних норм до 2015 р
 • 4-6 червня 2012 році відбудеться найбільша конференція в Ріо-де-Жанейро - Ріо - 2012. Саме 20 років тому на подібній конференції виникло саме поняття «сталий розвиток». Ключовими темами саміту будуть: «зелена» економіка і глобальне управління з питань сталого розвитку.
 • Саміт у Канкуні-2010, після Копенгагена-2009, продемонстрував вміння урядів різних країн домовлятися. Це підтвердила і прийнята в листопаді 2010 року Конвенція з біорізноманіття. Кіотський протокол був необхідним інструментом свого часу, однак не всі країни готові його виконувати. Нова світова угода має бути розроблена, швидше, знизу, від національного рівня до глобального; включати пункти про структурованої підтримки країн, що розвиваються в рамках Зеленого фонду та про ефективну співпрацю з приватним бізнесом; про вимірювання, звітності та верифікації національних викидів.
 • Постсоціалістичні країни за індексом сталого розвитку займають відповідно такі місця: Естонія – 18 місце  ( I cp =0,662), Латвія – 24 ( I cp = 0,618), Чехія – 28 ( I cp = 0, 602), Словаччина – 29 ( I cp = 0,633), Угорщина – 30 ( I cp = 0,601), Польща – 38 ( I cp = 0,559), Болгарія – 39 ( I cp = 0,549), Молдова – 43 ( I cp = 0,506), Україна – 45 ( I cp = 0,485)

Екологізація освіти

 • Концепція екологічної освіти в Україні затверджена у 2002 році МОН України передбачає чітку структуру формування екологічної освіти, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. В ній виділено два основні напрямки освіти — формальна і неформальна. Формальна освіта охоплює всі ланки загальної системи освіти яка існує в Україні: дошкільна, шкільна, позашкільна, професійно-технічна, вища та післядипломна. Другий напрямок — має просвітницький характер і спрямований на формування екологічної культури населення через засоби масової інформації, громадські екологічні об’єднання, партії тощо. Тому екологічна освіта і виховання всіх верств населення є одним із найважливіших і необхідних шляхів, що сприятиме ефективному вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціальне-економічних проблем сучасної України.
 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні передбачає формування у дитини почуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї, за свої дії в довкіллі. Програмний матеріал дитячих дошкільних закладів містить певний обсяг інформації про живу та неживу природу, але він не завжди достатній для формування екологічної культури.
 • На теперішній час в Україні розпочалась активна робота, особливо педагогами-новаторами,методистами по створенню дитячих садочків екологічного напряму
 • Процес формування екологічних знань відбувається із дотримання принципів, концентричності, доступності, практичності тощо. Особливо важливе значення подається практичній діяльності дітей, зокрема, екскурсіям, спостереженням, екологічним іграм, виготовлення предметів та іграшок з природного матеріалу тощо.
 • Проте екологічне виховання у дитсадочках недостатньо розвинуте і потребує подальшого розвитку, з метою охоплення всіх дошкільних закладах
 • Шкільна екологічна освіта здійснюється за двома напрямками: викладання курсу «Основи екологічних знань» та екологізація навчальних дисциплін.
 • 1993 року Міністерством освіти України запроваджений до базового навчального плану школи варіативний курс «Основи екології». Було підготовлено програму і підручник «Основи екологічних знань» (автори — Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй). Крім того, для шкіл з поглибленим вивченням екології видань підручники «Екологія» (автори — С. І. Дерій, В. О. Ілюха), «Екологія людини» (автори — О. М. Микитюк, О. 3. Злотін, В. М. Бровдій), проте в переважній більшості шкіл курс «Основи екології» не викладається. Там же, де цей курс є, його викладають ентузіасти, або ж вчителі предметники: біологи, географи, історики, правознавці тощо, бо вчителів-екологівв Україні практично немає і це в цілому не забезпечує формування високого рівня знань учнів.
 • Найпоширенішою формою екологізації шкільної освіти є насичення предметів природничо-географічного циклу, зокрема біології, географії, хімії та ін. екологоосвітнім матеріалом. Такий підхід не виправдовує себе в системі формування екологічних знань. Як правило, вчитель-предметник повинен додатково відображати в темах базових курсів екологічну проблематику. Тому не всі педагоги приділяють належну увагу екологічним питанням. Мотивують вони це тим, що екологічні знання учні набудуть під час вивчення інших предметів. Це замкнуте коло, як правило, призводить до того, що матеріал з екології у жодному із шкільних предметів висвітлюється не достатньому.
 • Табл.3 Середній час на вивчення екологічної проблематики
 • Навчальні предмети
 • Екологічна проблематика
 • Кількість питань (тем)
 • Навчальний час на їх вивчення
 • Середній навчальний час на вивчення однієї теми (у хвилинах)
 • Навчальні години
 • Хвилини
 • Географія
 • 115
 • 36,5
 • 1642
 • 14,3
 • Біологія
 • 61
 • 36
 • 1620
 • 26,5
 • Хімія
 • 11
 • 7
 • 315
 • 28,6
 • Фізика
 • 10
 • 6
 • 270
 • 27,0
 • Основи економіки
 • 5
 • 1
 • 45
 • 9,0
 • ОБЖД
 • 36
 • 9
 • 405
 • 11,3
 • 238
 • 95,5
 • 4297
 • 18,1

Екологічне виховання та освіта за кордоном

 • В Західній Європі екологічне виховання починається з трьох років. Важливе значення в цьому процесі мають спеціальні господарства, в яких діти можуть спілкуватися з тваринами, доглядати за ними. У різних країнах існують свої специфічні умови освіти і вихо­вання, що відбивається в цьому складному процесі. В дитячих сад­ках Болгарії дітей знайомлять із природою в процесі ігор, в їхній трудовій діяльності на присадибних ділянках. У Норвегії працівники дитячих садків зобов'язані мати спеці­альну підготовку. Вони повинні знати основи екології та охорони природи, знати стан природних ресурсів своєї країни, володіти мето­диками екологічної освіти і виховання. Під час польових занять май­бутні вихователі здобувають знання про фотосинтез, взаємозв'язки між рослинами, тваринами, людиною, про види енергії і способи її одержання, про харчові зв'язки. Фінляндія - систематичне екологічне дошкільне навчання по­чинається з 5 років у спеціальних Центрах природи. Методи навчан­ня найрізноманітніші: заохочується індивідуальна творчість дітей, проводяться екскурсії в природу, передбачені ігрові моменти, що допомагають сприймати природу.
 • В Англії поза школою існує неформальна екологічна організація, в який приймає участь більшість населення.
 • Благочинна діяльність різноманітна, зокрема еколого-просвітницька діяльність.
 • Особливу увагу викликає методика екологічного виховання в Японії. За даними опитування 75 % населення готові поступитися своїми інтересами з метою покращення екологічної ситуації.
 • http://ecology.if.ua/
 • Співпраця заради збереження довкілля Яремчанщини 10 листопада
 • Семінар із нетрадиційних газових ресурсів Західної України 04 листопада
 • До уваги підприємств, установ та організацій області! "AQUA UKRAINE-2011" 02 листопада
 • Відбулася Міжнародна науково-практична конференція в м.Тоткомлош, Угорщина 31 жовтня
 • Якість води в річках Івано-Франківської області в ІІІ кварталі 2011 року 11 жовтня
 • В м. Яремче відбувся круглий стіл з питань проблем і стратегії охорони природи в регіоні Українських Карпат 03 серпня
 • Охорона і збереження довкілля є одним із основних напрямків підвищення якості життя людей 01 серпня
 • КАРПАТИ КЛИЧУТЬ" 17 червня
 • Протиповеневий полігон захистить від великої води 17 червня
 • 5 ЧЕРВНЯ -  ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 01 червня
 • До відома користувачів мисливських угідь 31 травня
 • Результати аналізів говорять про  причину загибелі риби 30 травня
 • Екологічна проблема 30 травня
 • Стежками храму природи: прес-тур "Карпатська весна" 24 травня
 • Новий проект на території КарпатськогоНПП - присвячується Європейському Дню Парків (23 травня) 23 травня
 • Міжнародний фестиваль екологічного кіно 23 травня
 • 22 травня - Міжнародний День біологічного різноманіття 20 травня

Громадські екологічні організації, які діють на території області

 • Назва організацій
 • Юридична адреса
 • Організації, включені до складу Громадської ради при Держуправлінні ОНПС в Івано-Франківській області
 • 2
 • 3
 • 4
 • Громадська екологічна організація “Еко-Плай”
 • м. Яремча, вул. Стуса 6, тел. (234)21157
 • Включено
 • Громадська екологічна організація “Едельвейс”
 • м. Яремча, вул. Свободи 89, тел. (234)21582
 • Включено
 • Громадська організація “Природничий клуб “Кедрина”
 • м. Надвірна, вул. Комарова, 7 ПЗ “Горгани”
 • Не включено
 • Районна рада товариства охорони природи
 • м. Надвірна, м-н Шевченка, 5а/8, тел (275)25455
 • Не включено
 • Громадська екологічна організація “Едельвейс”
 • м. Косів, вул. Чорновола 4/5, к. 5, тел.(278)22451
 • Включено
 • Коломийська територіальна організація “Зелений світ”, часопис “Людина і екологія”
 • м. Коломия, вул. Попадюк, 20, тел. (233)23487
 • Включено
 • Студентське екологічне товариство
 • м. Івано-Франківськ, тел. 24408
 • Не включено
 • Богородчанська районна молодіжна громадсько-екологічна організація “Наш Дім-Манява”
 • Вул. Перша Гора, 9
 • с.Манява
 • Богородчанський р-н
 • Не включено
 • Місцева громадська екологічна організація “Дністер”
 • вул .Івасюка,5
 • м. Тисмениця
 • Не включено
 • Тлумацький районний осередок Всеукраїнської екологічної ліги”
 • вул. Кармелюка,3/30
 • м. Тлумач
 • Не включено
 • Громадська організація “Мама-86-Яремче”.
 • м. Яремча, вул. В. Стуса, 6, тел. (234)22001
 • Не включено
 • Богородчанська районна молодіжна громадсько-екологічна організація “Молодіжна екологічна ініціатива-
 • вул. Шкільна, 1
 • с. Монастирчани
 • Богородчанський р-н
 • Не включено
 • Івано-Франківська регіональна еколого-туриістична асоціація рекреаційна “Райдуга”.
 • м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. Стефаника, 34б, тел. 47226
 • Не включено
 • Коломийська районна організація “Зелений світ”
 • Вул. І. Франка,43
 • с. Гвіздець
 • Коломийський р-н
 • Включено
 • Прикарпатське регіональне відділення Української екологічної Академії Наук
 • вул. Т. Шевченка,44а
 • м. Івано-Франківськ
 • Не включено
 • Екологічна організація “”Зелена оселя”
 • вул. Луначарського,
 • 28, кв.18
 • м. Івано-Франківськ
 • Включено
 • Прикарпатський центр екології родини та природного планування сім’ї “Гармонія”
 • вул .С. Стрільців,10кв.7
 • м. Івано-Франківськ
 • Не включено
 • 18
 • Громадська організація “Регіональна екологічна фундація “Наш край”
 • вул .С. бандери,106, кв. 64
 • м. Івано-Франківськ
 • Не включено
 • 19
 • Громадська організація “Екологія та соціальний захист”
 • вул. Д. Галицького, 54,кв.5
 • с. Крихівці,
 • м. Івано-Франківськ
 • Не включено
 • 20
 • Громадська організація “Фонд розвитку природоохоронної та туристичної діяльності “Рогатинщина”
 • вул. Л. Українки,11/1
 • м. Рогатин
 • Не включено
 • 21
 • Екологічно-мисливська організація “Готур”
 • с. Микуличин,
 • м. Яремче
 • Не включено
 • 22
 • Верховинський районний осередок “Черемош” Української екологічної асоціації “Зелений світ”
 • вул. І. Франка,5
 • смт. Верховина
 • Не включено
 • 23
 • МГЕО “Животоки”
 • Городенківський р-н
 • Включено
 • Громадська організація "Івано-Франківська регіональна фундація "Карпатські стежки""
 • http://www.stezhky.org.ua - Івано-Франківськ
 • Green art, ініційована молодіжною організацією AIESEC за  підтримки Design-ТУСА
 •  
 • Green art - виставка на тему «Креативне використання побутових відходів», створена за ідеєю міжнародної молодіжної організаціїAIESEC та неформального об'єднання івано-франківських дизайнерів DESIGN-ТУСА. Цей захід організований в рамках екологічного проекту AIESEC GREEN TIME, що проводиться в Івано-Франківську вперше. 
 • В УКРАЇНІ ВІДКРИТА ПЕРША ХРИСТИЯНСЬКО-ЕКОЛОГІЧНА ШКОЛА
 • 2 червня 2010
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – Урочисте відкриття християнсько-екологічної школи на базі відділення природного заповідника “Горгани” у с. Черник Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. відбулося 30 травня. Meтою школи є формування християнської відповідальності за природне довкілля, збереження та розвиток місцевих християнських, екологічних, етнографічних та культурних традицій Карпатського краю, через поглиблене християнсько-екологічне навчання учнів, еколого-освітню пропаганду та практичні природоохоронні заходи.
 • 6 листопада 2011 р. 
 • Діти Долини вчаться дбайливому ставленню до води
 • 27-28 вересня у м. Долина, Івано-Франківська область, в рамках спільного проекту ПРООН та компанії “Кока-Кола» (за підтримки ТМ BonAqua) «Кожна краплина має значення» відбувся тренінг для учнів 7-9 класів з відповідального ставлення до водних ресурсів.
 • Уроки для стійкого розвитку.  Курс за вибором для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.Експериментальний посібник для учнів / В. Карамушка, О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко. – К., 2010 
 • http://www.ippo.edu.te.ua/files/osvita_dlja_stijkogo_rozvytku/resursy/2011_04_13/nad_na_dii_6(2)_2010.pdf
 • НА дихаємо НА дії Інформаційний бюлетень Вчетелі за демократію

Модель формування екологічної поведінки учнів в умовах реалізації принципів сталого розвитку суспільства.

 • Розвиток і формування в учнів екологічної форми поведінки має проявляється у:
 • - здатності особистості приймати рішення і діяти так, щоб якомога менше завдавати шкоди довкіллю;
 • - прояві екологічної культури особистості у довкіллі;
 • - характеристиці, що дозволяє сучасній особистості відпові-
 • дально вирішувати життєві ситуації, підпорядковуючи
 • задоволення своїх потреб принципам сталого розвитку;
 • - здатності особистості до такої діяльності у побуті й природному середовищі, коли здобуті екологічні знання, навички, досвід, цінності актуалізуються в уміння приймати рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їхні наслідки для довкілля;
 • Системні критерії  екоповедінки
 • Функціоальні критерії екоповедінки
 • - поведінка і діяльність школярів у природі;  - потреба в постійному спілкуванні з 
 • природою;  - адекватність екологічної свідомо-
 • сті і поведінки;  - творчість в екологічній діяльності;  - самостійність в екологічній діяльн
 • ості;  - активність і ініціатива в екологічній 
 • діяльності.
 • - глибина і системність екологічних
 •  знань;  - вияв цікавості до екологічних 
 • проблем;  - мотиви екологічної діяльності;  - здатність до перенесення
 •  екологічних знань і умінь в ситуації екологічної діяльності;  - позитивний емоційний фон 
 • екологічної діяльності;  - самооцінка рівня екологічної
 •  культури, її адекватність.

Критерії та показники сформованості основ  моделі  екоповедінки учнів

 • Критерії
 • Показники
 • 1.Світоглядний
 • Біоцентричний підхід до екологічних проблем 
 • 2.Культурно-етичний
 • Сформованість етичних норм як ознак екологічної культури 
 • 3.Мотиваційний
 • Наявність усвідомлених мотивів для оволодіння основами  
 • моделі екоповедінки 
 • 4.Поведінковий
 • Оволодіння способами екораціональної поведінки у рамках системи «людина - суспільство – природа»
 • 5.Пошуковий
 •  Триває упродовж усього періоду розвитку особистості процес вдосконалення екораціональної системи поведінки 
 • 6.Прогностичний
 • Уміння прогнозувати на основі наукових даних найбільш вірогідні варіанти зміни екологічної ситуації і враховувати їх в 
 • процесі коригування моделі екоповедінки 
 • Зміст екологічної компетентності учнів.
 • I -екологічний блок;
 • II - економічний блок;
 • III - соціальний блок.
 • З о н и в з а є м о д і ї
 • 1 - еколого-економічна проблематика;
 • 2 - еколого-соціальна проблематика;
 • 3 - соціально-економічна проблематика.
 • С е к т о р и :
 • А - екологічного змісту;
 • Б - соціального змісту;
 • В - економічного змісту.
 • З метою забезпечення принципу поліпотребнісної мотивації поведінки кожен з цих смислових блоків розкривається за алгоритмом, що передбачає:
 • • розкриття сутності проблеми, основних понять;
 • • вивчення причин виникнення проблеми, в тому числі – причетність школярів до цього;
 • • зв’язок проблеми з іншими екологічними проблемами, зокрема – наслідки для довкілля і здоров’я;
 • • економічні наслідки;
 • • правове забезпечення вирішення проблеми;
 • • промислові технології вирішення проблеми;
 • • вирішення проблеми на побутовому рівні, можливості школярів у вирішенні проблеми (поради споживачам).
 • а л ь ф а - з о н а - проблематика, пов'язана з побутовою діяльністю школярів. Реально існуюча сфера життєдіяльності школярів, у якій вони найтісніше взаємодіють з природою, використовуючи природні ресурси - це побут. Сприятливими для формування екологічно доцільної поведінки школярів є такі характеристики побутової сфери: доступність, реальність, єдність із життям; свобода вибору. У побутовій сфері школярі мають змогу діяти активно і систематично, дотримуючись не лише певних приписів і вимог з боку дорослих (зовнішні стимули), а й на основі власних пріоритетів, інтересів, прагнень, переконань (внутрішні стимули поведінки).
 • Таким чином, впровадження побутової тематики до змісту виховання екологічно доцільної поведінки дозволяє застосувати закономірності діяльнісного підходу, забезпечувати єдність процесів прийняття практичного втілення екологічних цінностей. При цьому перехід екологічних переконань у зовнішні прояви потребує свідомого управління діяльністю, долання певних труднощів і перешкод, в тому числі –особистісних протиріч, що виявляються у конфлікті стереотипів споживання і необхідністю регулювання останнього відповідно до вимог збалансованого розвитку, сприяє, таким чином вдосконаленню особистості.
 • Зміст формування екологічно доцільної поведінки у побуті включає блоки:
 • поводження з твердими побутовими відходами;
 • енергозбереження;
 • зменшення витрат води.

Антираціональна модель поведінки 1-22 бал Соціораціональна модель поведінки 23-44 бал Екораціональна модель поведінки 45-66 бал

 • Антираціональна модель поведінки характеризує негативне відношення не тільки до оточуючого природнього середовища але і до власної екологічної безпеки.
 • Соціораціональна модель поведінки визначається особливостями соціального оточення та рівнем сформованості суспільної свідомості.
 • Екораціональна модель поведінки базується на екологічному світогляді, свідомості, екораціональних нормах і правилах поведінки в природному середовищі.

Аналіз анкетних даних

Процентне співвідношення між соціораціональню та екораціональною формами поведінки

 • "Чи зацікавила б Вас екологічна молодіжна організація?": ті, хто ствердно відповіли на поставлене запитання, складають лише чверть учасників в усіх 8-11 класах; кількість тих, хто не визначився або не зацікавлений участю у молодіжній екологічній організації, значно більша.
 • Участь школи:
 • 1.У координації екологічних дій урядових, неурядових організацій;
 • 2.У залучені батьків до участі у спільних з учнями екозаходів
 • Забезпечення
 • мотивації
 • екологічної
 • поведінки
 • учнів
 • Участь у громад-
 • ських організаціях
 • екологічного
 • спрямування, конференціях, іграх, проектах, зокрема
 • у проекті « Зелений пакет»
 • Екологізація та
 • інтеграція змісту
 • природничих наук
 • Вивчення як глобальних,
 • так і регіональних
 • екологічних проблем рідного краю
 • Активне впровадження
 • особистісно-орієнтованих,
 • інтерактивних технологій, а також комп’ютерних технологій для екологічного моделювання та передбачення
 • результатів
 • діяльності людини ниприроду
 • Знання екологічних
 • законів та відповідальності за їх порушення
 • Участь у практичній
 • екологічній діяльності,
 • зокрема у доцільній екологічній поведінці
 • учнів у побуті
 • ЕКОЛОГІЧНА
 • ПОВЕДІНКА
 • Фактори, що
 • впливають на
 • формування
 • екологічної
 • поведінки учнів

м. Київ

 • У системі освіти Європи вже 9 років впроваджується екологічна програма
 • « Зелений пакет», яка розроблена Регіональним екологічним центром Центральної та Східної Європи ( РЕЦ).Національні версії Зеленого пакету були розроблені більш, ніж у 14 країнах Центральної та Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу. Організація з безпеки та співробітництва в Європі брала
 • участь у створенні матеріалів Зеленого пакету у таких країнах: Азербайджан, Казахстан, Боснія і Герцеговина, Албанія. Використовуючи цей унікальний досвід, Координатора проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні підтримав ініціативу Міністерства освіти і науки України щодо впровадження проекту «Зелений пакет» в Україні, починаючи з 2009 року. Проект
 • висвітлює існуючі загрози навколишньому середовищу в доступній формі, ілюструючи яким саме чином сучасна цивілізація може їх подолати. Цей інноваційний освітній продукт з екологічної тематики не лише пробудить цікавість школярів до питань сталої екології, але і виховуватиме в них активну позицію щодо охорони навколишнього середовища.
 • Комплекс «Зелений пакет» призначається, насамперед, для вчителів та
 • учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Проте його можна
 • використовувати також на інших рівнях освіти, під час проведення
 • інформаційно-просвітницьких заходів щодо сталого розвитку та захисту
 • навко-лишнього середовища. В рамках проекту у 2010 рокупроводилася
 • робота з розробки навчального комплексу для початкової школи, який має назву «Зелений пакет для дітей. Було здійснено роботу з перекладу існуючоанглійської версії посібника і сформовано національну робочу групу з адаптації матеріалів до українських реалій. На даний момент більше 22 тисяч вчителів пройшли підготовку з користування «Зеленим пакетом»,
 • понад 2,3 мільйони школярів застосовують його в навчанні.
 • Все це стало можливим завдяки підтримці і внескам урядових організацій,
 • вчителів, громадських організацій та представників приватного сектору.

Концепція сталого розвитку – домінанта цивілізаційного розвитку

 • Людство може забезпечити сталий та довготривалий розвиток.
 • Експлуатація природних ресурсів обмежена здатністю біосфери до самовідновлення.
 • Сталий та довготривалий розвиток не є можливим без задоволення елементарних потреб людства.
 • Необхідно знайти компроміс між потребами розвитку та збереженням біосфери.
 • Сталий розвиток можливий лише для всієї земної цивілізації.

Міжнародний досвід

 • Польща
 • 2001-2003
 • Угорщина
 • 2002-2004
 • Болгарія
 • 2002-2004
 • Чехія
 • 2003-2005
 • Словаччина
 • 2003-2005
 • Азербайджан
 • 2004-2006
 • Албанія
 • 2004-2006
 • Росія
 • 2004-2006
 • Туреччина
 • 2005-2007
 • Білорусь
 • 2005-2006
 • Центральна Азія
 • 2005-2006
 • Македонія
 • 2005-2007
 • Україна
 • 2009-2011

Що таке “Зелений пакет”?

 • Посібник для вчителя з урочними планами
 • Додаткові матеріали (гра “Дилеми”, компакт-диск, відеоколекція на DVD)
 • Фокус на школярів 11-16 років
 • Інтерактивність (ігри, дискусії, мозковий штурм)
 • 22 теми включені до 5 розділів

22 теми присвячено довкіллю та сталому розвитку

 • Компоненти довкілля: повітря, вода, ґрунт, біорізноманіття
 • Зовнішні загрози: урбанізація, шум, відходи, хімікати
 • Діяльність людини: енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство, туризм
 • Глобальні виклики: зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення, моря та океани
 • Цінності: культура споживання, здоров’я та довкілля, права громадян, наша Земля в майбутньому
 • Кожній екологічній темі відповідає один або кілька урочних планів. Плани побудовані таким чином, щоб надати користувачам інформацію про основні поняття, відповідні предмети, необхідні матеріали, час і місце, цілі та методологію. У вступі до кожного урочного плану подано основну інформацію за темою, рекомендації щодо пошуку додаткової інформації у відповідному розділі на компакт-диску. Ці пункти формують основу планів уроку, мають орієнтовний, а не обов’язковий характер. Вони призначені для стимулювання уяви вчителя і створення завдань і подій, подібних до запропонованих в залежності від конкретних потреб та здібностей учнів. В кожному урочному плані вчитель може знайти завдання для учнів (інформацію, схеми, вправи), зробити з них копії та роздати перед початком уроку.
 • Наприкінці посібника для вчителя подано таблицю, в якій узагальнено інформацію про всі теми, урочні плани та їхню відповідність шкільним дисциплінам, рекомендовані фільми з відеоколекції «Зеленого пакета». Таким чином, користувачі «Зеленого пакета» можуть проводити уроки та різні види позакласного навчання, користуючись порадами в Посібнику для вчителя, візуалізувати їх за допомогою матеріалів з відеоколекції, а також доповнити навчальний матеріал інформацією на компакт-диску або інформацією з рекомендованих Інтернет-сайтів.
 • Кожний урок має уніфіковану структуру. Плани проведення занять мають рекомендований, а не обов'язковий характер, щоб стимулювати уяву вчителя та творчий підхід. Вчитель може гнучко використовувати учбові плани, зважаючи на особливості та потреби конкретної групи. Фактично, навчально-методичний комплекс «Зелений пакет» є «відкритим»: при потребі вчителі можуть розробити за його схемою власні урочні плани, доповнюючи та збагачуючи його. Окремі компоненти комплексу можна використовувати, в певній мірі, самостійно. Через вчителів і учнів головні послання посібника адресовано також членам кожної родини і всім членам суспільства, таким чином збільшується масштаб впливу проекту «Зелений пакет — Україна». Розповсюдження інформації та доступ до Зеленого пакету є безоплатними.
 •  
 • Компоненти довкілля
 • Зовнішні загрози
 • Діяльність людини
 • Глобальні виклики
 • Цінності
 • Зелений пакетДля середньої школиРозділ:  Тема: 
 • Повітря
 • Вода
 • Першоцвіти
 • Грунт
 • Біологічне різноманіття
 • Зелений пакет-1-Компоненти довкілля.pdf
 • 4394 КБ
 • 01-01_Повітря.pdf
 • 550 КБ
 • 01-02_Вода.pdf
 • 944 КБ
 • 01-03_Грунт.pdf
 • 472 КБ
 • 01-04_Біологічне різноманіття.pdf
 • 2180 КБ
 • http://www.greenpack.in.ua/school/high/components/
 • Вода — джерело життя
 • Основна концепція Ми всі споживаємо воду, тому кожен несе відповідальність
 • за її збереження та захист від забруднення.
 • Тривалість 7 навчальних годин (перші два заняття є коротшими
 • та більше підходять для учнів молодших класів)
 • Місце проведення Класна кімната
 • Обладнання Склянка з питною водою, невеликий піддон, пісок,
 • невелика кількість порошкового безалкогольного напою,
 • дві посудини з водою місткістю 3 л, лійка, пластикова
 • пляшка місткістю 1,5 л, маленькі камінці та галька,
 • тканина, аркуш із вправами
 • Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, хімія, фізика,
 • основи здоров’я
 • Цілі • Пояснити важливість води;
 • • Ознайомити з проблемами розподілу та використання
 • води;
 • • Продемонструвати, як змінивши звички, можна
 • економити воду;
 • • Дізнатися більше про забруднення води та
 • продемонструвати побутові методи запобігання цьому.
 • Форми та методи Лекція, експеримент, обговорення, «мозковий штур
 • Кругообіг води у природі; Морська та прісна вода;Ми не можемо жити без води; Як економити воду вдома (Чищення зубі, гоління); Як захистити побутову воду від забруднення;Хто забруднює воду? Обробка побутових стічних вод
 • Як захистити воду від забруднення Як економити воду
 • Очистка стічних вод в України
 • Завдання 1. Як ми чистимо зуби?
 • Умови.
 • Населення вашого міста — 30 000 осіб.Припустимо, що більшість людей чистять
 • зуби, залишивши воду ввімкненою,а інші вмикають воду лише для полоскання
 • зубної щітки та рота.Швидкість потоку води становить 2 л на
 • хвилину, і більшість людей встигають почистити зуби в середньому за три хвилини.
 • Другий підхід (періодично вмикати/вимикати воду тільки для полоскання) призводить до витрачання половини кількості води (близько 1 л).
 • Запитання:
 • А: Скільки води споживалося б на рік, якби кожен у місті постійно тримав воду ввімкненою під час чищення зубів два рази на день?
 • Б: Скільки води споживалося би на рік, якщо б кожен вмикав воду лише для полоскання рота та зубної щітки?
 • В: Скільки води можна зекономити протягом року, якщо кожен дотримуватиметься другого прикладу
 • Культура споживання
 • Основна концепція: Поведінка споживачів має величезний вплив на рівень життя людей та на стан довкілля.
 • Тривалість: 1-2 навчальні години
 • Дата проведення: Будь-яка
 • Місце проведення :Класна кімната
 • Обладнання :Відеоколекція «Зеленого пакета»
 • Навчальні предмети: Екологія, хімія,основи здоров’я
 • Цілі :Продемонструвати, як споживацька ідеологія
 • може негативно впливати на здоров’я людини
 • та стан довкілля.
 • Форми та методи: Відео, обговорення, змагання
 • Упаковка
 • Основна концепція: Упаковка є головним джерелом побутових відходів іосновним фактором, що впливає на вибір споживачів.
 • Тривалість 1-2 навчальні години
 • Дата проведення Будь-яка
 • Місце проведення Магазин, вдома, класна кімната
 • Обладнання Відеоматеріали «Зеленого пакета», споживчі товари
 • Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія
 • Цілі Дослідити, як споживчий вибір впливає на довкілля.
 • Форми та методи Маркетингове дослідження, «мозковий штурм», відіопрезентація
 • Етикетки та реклама
 • Основна концепція: Етикетки та реклама — це фактори, що сприяють споживацтву як способу життя.
 • Тривалість: 2-3 навчальні години
 • Дата проведення: Будь-яка
 • Місце проведення: Класна кімната
 • Обладнання: Сторінки з газет і журналів, етикетки, відеоматеріали «Зеленого пакета»
 • Навчальні предмети: Естетична культура, екологія
 • Цілі :Допомогти учням сприймати рекламу критично.
 • Розвинути критичне ставлення до інформації на етикетках.
 • Форми та методи: Обговорення, відеопрезентація, складання колажів

Компакт-диск

 • CD ROM включає в себе 22 теми з охорони довкілля: загальна інформація в контексті теми, суть проблеми та шляхи її вирішення, деякі вправи, способи впливу на ситуацію.
 • Інформація представлена у вигляді текстів, малюнків, фотографій, карт, тестів, інтерактивних таблиць та ілюстрацій, а також відео-кліпів.
 • Надано посилання на національні та міжнародні Інтернет сайти. Плани занять, які вже представлені в підручнику (в форматі PDF) можна роздруковувати та використовувати під час занять.

Відеоколекція

 • 65 (43 – Диск 1, 22 – Диск 2) відеокліпів, документальних та навчальних відео-сюжетів з екологічної та природоохоронної тематики представлено у відеоколекції “Зеленого пакету”.
 • Відеокліпи відсортовані за тематикою “Зеленого пакету”, що робить навігацію зручною для користувача. Вчителі легко знайдуть необхідне їм відео за допомогою назв відеорозділів та вже знайомого їм дизайну (кольори розділів, емблемки тем та ін.)
 • - Відеоколекція «Зеленого пакета» створена за сприянна багатьох організацій та зацікавлених фахівців:  • Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»;  • Всеукраїнська екологічна ліга;  • Міжнародна благодійна організаціяї «Інформаційний центр «Зелене досьє»;  • «Телевіжн Траст фор Енвайронмент» (TVE-International);  • Асоціація «Еко-ідея» (Польща);  • Асоціація «Позичена природа» (Болгарія);  • Ресурсний центр, що є компонентом програми Інституту довкілля та гігієни праці (EOHSI), Школи громадського здоров’я Університету медицини та стоматології Нью-Джерсі (UMDNJ-SPH);  • Всесвітній Фонд Природи (WWF — World Wild Fund for Nature);  • Доцент кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університета імені Тараса Шевченка Валерій Петрович Михайленко.

Уявіть, що ви — Голова обласної державної адміністрації. Ви дізналися, що кількість накопичених відходів у вашій області щороку збільшується. Ви вирішили звернутись до Прем’єр-міністра країни та запропонувати заходи для зменшення кількості відходів. Які з варіантів ви запропонуєте?

 • 1
 • Стимулювання використання на підприємствах новітніх ресурозберігаючих, маловідходних технологій.
 • 2
 • Впровадження програм, які заохотять громаду зменшити кількість відходів, створять умови для повторного використання та утилізації побутових відходів.
 • 3
 • Використання сировини, що піддається біологічному розкладу.
 • 4
 • Збільшення оподаткування як засіб протидії надлишковому пакуванню та захороненню відходів.

Використання в Україні

 • Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України (Лист Міністерства освіти і науки України від 07.12.2009 року № 1/11-9999).
 • Комплекс “Зелений пакет” призначається, насамперед, для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Проте його можна використовувати також на інших рівнях освіти та під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо захисту довкілля, подій для преси.

Використання в Україні

 • Навчально-методичний комплекс  “Зелений пакет” є “відкритим”: при потребі вчителі можуть розробити за його схемою власні урочні плани, доповнюючи та збагачуючи його.
 • Окремі компоненти комплексу можна використовувати самостійно.
 • “Зелений пакет” сприяє розвитку “зелених стандартів” в освіті та обміну досвідом між вчителями.
 • Спрямовано на вчителів різних предметів, які працюють з дітьми різних вікових груп.

“Зелений пакет” в Internet

 • Створено окремий інтернет-портал “Зеленого пакету” http:// greenpack.in.ua
 • Матеріали “Зеленого пакету” також доступні для використання та впровадження на сайті НЕНЦ: www.nenc.gov.ua Дізнатися більше про історію створення “Зеленого пакету” та отримати доступ до різномовних ресурсів комплексу можна на сайті РЕЦ: http://greenpack.rec.org

Канали поширення в Україні

 • Інтегрування “Зеленого пакета” у предмети природничого та суспільно-гуманітарного циклів
 • Гурткова позашкільна діяльність
 • Недержавні молодіжні та дитячі осередки
 • Екологічна освіта студентів педагогічних вищих навчальних закладів
 • Просвітницька діяльність
 • БЕЗКОШТОВНО

Переваги для учня

 • Розвиток аналітичного мислення.
 • Ефективне спілкування та презентаційні навички.
 • Розвиток творчого мислення.
 • Командна робота.
 • Вміння розв’язувати проблеми та приймати рішення.
 • Розвиток відповідальності за майбутнє.
 • Практичні знання для щоденних ситуацій.
 • Сприяє розвитку навичок користування комп’ютером та Internet.

Переваги для вчителя

 • Комплексні рішення: Готові рішення для різноманітного використання “Зеленого пакету” на уроках, в позаурочній і позашкільній діяльності.
 • Ефективність: Вчителі розуміють, як використовувати комплекс “Зелений пакет” як ефективний інструмент для організації навчального та виховного процесу.
 • Творчість: Розвивається творчий підхід до навчального та виховного процесу. Учасники курсів отримують практичний методичний досвід створення навчальних матеріалів за моделлю “Зеленого пакету”.

Переваги для вчителя (продовження)

 • Мультимедійний підхід: Педагоги формують навички мислення високого рівня – аналіз, синтез, оцінювання завдяки різноманітним завданням для учнів, грі “Дилеми”, матеріалам відеоколекції, компакт-диску.
 • Важлива роль вчителя у місцевих громадах: Завдяки методичним рекомендаціям вчителі можуть організувати у громаді обговорення теми сталого розвитку та захисту довкілля, екологічних прав громадян, а не лише в учнівській аудиторії.

Переваги для місцевої громади

 • “Зелена школа” – “зелене село”, “зелений район”, зелене місто”.
 • Приклади (звернення щодо екологічної експертизи).
 • Розвиток громадянського суспільства та знання своїх прав.
 • Корисна інформація для висвітлення в місцевих ЗМІ.
 • Зелений пакет для дітей http://www.ippo.edu.te.ua
 • Як користуватися навчальними матеріалами
 • Взаємозв’язки
 • Атмосфера
 • Вода
 • Ґрунт
 • Енергія
 • Біологічне різноманіття
 • Ресурси
 • Населення
 • Споживання та відходи
 • Суспільний розвиток і довкілля 
 • Важливо не лише в школі формувати цінності та розвивати нову модель поведінки учнів, але поширювати екологічне мислення вдома та в суспільстві, щоб для учнів це було не простим накопиченням знань за конкретними екологічними напрямками. Cаме тому учні з вчителями є, насамперед, партнерами в запровадженні різних заходів, обговоренні проблем, у рольових іграх та процесі прийняття рішень. Через учителів і учнів головні послання посібника адресуються також членам кожної родини і всім членам суспільства, таким чином збільшується масштаб впливу проекту «Зелений пакет — Україна», який було ініційовано Координатором проектів ОБСЄ в Україні. 


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка