Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджментуСкачати 16,07 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір16,07 Kb.

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕТРАШКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА – к.е.н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту

ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • ЛЕКЦІЇ
 • ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
 • САМОСТІЙНА РОБОТА
 • ЕКЗАМЕН

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Форма навчання

Максимальна кількість балів

Інтерактивна участь в лекціях

20 балів

Виконання практичних завдань

30 балів

Екзамен

60 балів

Всього

110 балів

ШКАЛА ОЦІНКИ

Кількість балів Оцінка

 • 90 – 100 «5»
 • 70 - 89 «4»
 • 60 - 69 «3»
 • 21 - 59 «2»*
 • 0 - 20 «2»

ПРОГРАМА КУРСУ “Міжнародний менеджмент”

 • Теоретичні основи
 • Функції міжнародного менеджменту
 • Ключові проблеми

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

 • Тема 1 «Суть та характерні риси міжнародного менеджменту»
 •  

 • Тема 2 «Середовище міжнародного менеджменту»
 •  

 • Тема 3 «Культурна різноманітність та її сучасні виміри»
 •  

 • Тема 4 «Корпоративна культура міжнародних корпорацій»

ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Тема 5 «Стратегічне планування в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 6 «Прийняття рішень в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 7 «Організаційний розвиток міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 8 «Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 9 «Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях»
 •  

 • Тема 10 «Міжнародні ділові переговори»
 •  

 • Тема 11 «Контроль та звітність в міжнародних корпораціях»

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Тема 12 «Технологічна політика міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема13 «Міжнародний фінансовий менеджмент»
 •  

 • Тема 14 «Торгівельні операції міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 15 «Інвестиційні операції міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 16 «Етика та соціальна відповідальність міжнародних корпорацій»
 •  

 • Тема 17 «Становлення глобального менеджменту»
 •  

   

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС

Адреса сайту:

ludmila-petrashko.com.ua

 • Презентації лекцій
 • Список та зміст практичних занять
 • Список обов'язкової літератури
 • Електронний літературний ресурс

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Hofstede G. Cultural dimensions [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.geert-hofstede.com/
 • Гестеланд Р. Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / пер. с англ. – Днепропетровск, ООО Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.
 • Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ.. под ред. А. .Г. Медведева. – Спб: Питер, 2006. – 1088 с.: ил. – (Серия "Классика МВА")
 • Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд./Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 864 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»).
 • Дафт Ричард Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организаций» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ.под ред. Э.М. Короткова; предисловие Э.М. Короткова. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 736 с. – (Серия «Зарубежный учебник»)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. – (Серия "Теория и практика менеджмента").
 • Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах: Навч. посібник: 2-е вид., випр. і доп. / За ред.. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2008. – 539 с.
 • Мясоедов С.П. Основы крос – культурного менеджмента. – М., 2003
 • Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.
 • Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: керівництво для студентів. – К.: КНЕУ, 2009. – 64 с.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Пивоваров С.Э., Максимцев И.А. Сравнительный менеджмент. 2 е изд. – Спб.: Питер, 2008. – 480 с.
 • Пивоваров С. Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И. Международный менеджмент . 3-е узд. – СПб: Питер, 2001. – 576 с.: ил. – (Серия „Учебники для вузов”).
 • Ходжсон Джейн. Ефективне ведення переговорів /Пер. з англ. за ред. к. філол.наук Л.І.Байдари. – Дніпропетровськ: Баланс – клуб, 2002. – 252с.
 • Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. Т. Ю. Ковалёвой, 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 336 с.: – (Серия «Классика МВА»).
 • Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение, 8-е издание./ Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. – СПб.: Питер, 2004. – 637 с.
 •  

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№1

Суть та характерні риси міжнародного менеджменту (2 години)

 • Рейтинг 30 найбільших компаній світу. Характеристика конкретної компанії.
 • №2

  Оцінка політичного, правового, економічного і культурного середовища України( іншої країни) (4 години)

 • Характеристика 4 середовищ
 • №3

  Культурна різноманітність: сучасні виміри (4 години)

 • Вимір в розрізі конкретної методики
 • №4

  Корпоративна культура (КК) міжнародних компаній (2 години)

 • Характеристика КК конкретної компанії

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№5

Стратегічне планування в міжнародних компаніях (1 година)

 • Опис стратегічного розвитку конкретної компанії
 • Організаційний розвиток міжнародних компаній (1година)

 • Організаційна структура конкретної компанії, динаміка (3роки) її розвитку
 • №6

  Лідерство в міжнародному контексті (2 години)

 • Реферат «Характеристика лідера конкретної компанії»
 • №7

  Комунікації в міжнародному бізнесі (2 години)

 • Характеристика комунікацій конкретної компанії

Програма практичних занять

№8

Міжнародні переговори ( 2 години)

 • Конкретний кейс
 • №9

  Проміжне тестування (2 години)

  №10

  Етика в міжнародному бізнесі (2 години)

 • Конкретні проблемні етичні ситуації та механізми їх вирішення в конкретній компанії

План семінарських занять
Тема

К-ть годин

Бали

1

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2

2

2

Середовище міжнародного менеджменту

4

5

3

Культурна різноманітність та її виміри

4

5

4

Корпоративна культура

2

2

5

Організаційний розвиток та стратегічне планування

2

2

6

Лідерство

2

1

7

Міжнародні комунікації

2

1

8

Міжнародні переговори

2

1

9

Проміжне тестування

2

10

10

Етика в міжнародному бізнесі

2

1

11

Підсумкове заняття

2

……

12

ВСЬОГО

26

30

Інформаційний ресурс

Адреса сайту:

ludmila-petrashko.com.ua

Електронна пошта

petrashkoludmila@gmail.comБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка