Міністерство охорони здоров’я україниСторінка1/3
Дата конвертації13.02.2017
Розмір0,6 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Герб


65-річчю

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Ювілейна

підсумкова наукова конференція

професорсько-викладацького персоналу

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
17, 18, 23 лютого 2009 року


П Р О Г Р А М А


Чернівці – 2009
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Понеділок, 23 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Конференц-зала університету, Театральна площа, 2)
ГОЛОВУЮЧІ: чл.-кор. АПН України, проф. Пішак В.П.

проф. Іващук О.І.
СЕКРЕТАР: проф. Хухліна О.С.

Вступне слово ректора університету чл.-кор. АПН України,

професора Пішака В.П.
1. Доцент Пашковська Н.В.

“Діабетична енцефалопатія: сучасний погляд на проблему” – 15 хв.


2. Доцент Тодоріко Л.Д.

“Функціональна активність щитоподібної залози, тиреотропна функція гіпофіза й рівень кортизону при хронічних обструктивних захворюваннях легень у осіб літнього та старечого віку” – 15 хв.


3. Доцент Кричун І.І.

“Характеристика змін плазмового вмісту тахикінінів у хворих на вегетосудинну дистонію” – 15 хв.


4. Звіти голів секцій – 15 хв.
5. Обговорення доповідей та звітів – 30 хв.

СЕКЦІЯ 1


СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ І ТВАРИН
Вівторок, 17 лютого 2009 року

Середа, 18 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Лекційна зала, вул. Ризька, 3)
ГОЛОВУЮЧІ: проф. Ахтемійчук Ю.Т.

проф. Макар Б.Г.

СЕКРЕТАР: д. мед. н. Хмара Т.В.

1. Доц. Слободян О.М.

Особливості кровопостачання панкреатодуоденального органокомплексу в перинатальному періоді – 10 хв.2. Доц. Цигикало О.В.

Мікрохірургічна анатомія позапечінкових жовчних проток у плодів людини – 10 хв.3. Асис. Проняєв Д.В.

Невизначеність термінології щодо компонентів клубово-сліпокишкового переходу в процесі їх розвитку – 10 хв.4. Асис. Товкач Ю.В.

Розвиток стравохідно-шлункового переходу в неонатальному періоді – 10 хв.5. Асис. Гораш Є.В.

Анатомічні взаємовідношення сигморектального сегмента з органами черевної порожнини у плодів – 10 хв.6. Асис. Гринчук А.М.

Сучасні відомості про зміни в паренхіматозних органах після спленектомії – 10 хв.7. Здоб. Вацик М.В.

Морфологічні типи печінкових вен – 10 хв.8. Здоб. Вітенок О.Я.

Сучасні відомості про анатомію прямої кишки в перинатальному періоді онтогенезу – 10 хв.9. Здоб. П’ятницька Т.В.

Сучасні відомості про морфогенез маткових труб в ранньому періоді онтогенезу – 10 хв.10. Проф. Макар Б.Г., асис. Яковець К.І.

Топографо-анатомічні особливості судинно-нервових елементів носової ділянки у плодів людини – 10 хв.11. Доц. Хмара Т.В.

Варіантна анатомія яєчок і товстої кишки у плодів людини – 10 хв.12. Доц. Кривецький В.В.

Ембріотопографія ділянки хребтового стовпа в плодовому періоді розвитку людини – 10 хв.13. Доц. Смірнова Т.В.

Топографо-анатомічні взаємовідношення ендокринних органів у новонароджених людини – 10 хв.14. Доц. Решетілова Н.Б.

Особливості морфогенезу порожнинних структур головного мозку у людей другого періоду зрілості – 10 хв.15. Доц. Лойтра А.О., ст. викл. Банул Б.Ю.

Формування стінок малого тазу в плодовому періоді онтогенезу людини – 10 хв.16. Доц. Марчук Ф.Д.

Топографія органів та їх структур у межах заднього середостіння – 10 хв.17. Доц. Кавун М.П.

Особливості становлення оболонних вен у пренатальному періоді онтогенезу людини – 10 хв.18. Ст. викл. Антонюк О.П.

Розвиток прямої пазухи у пренатальному періоді онтогенезу людини – 10 хв.19. Асис. Гузік Н.М.

Сучасні відомості про приротовий орган – 10 хв.20. Асис. Процак Т.В.

Особливості морфогенезу верхньощелепних пазух у внутрішньоутробному періоді розвитку – 10 хв.21. Асис. Ємельяненко Н.Р.

Топографо-анатомічні особливості носової перегородки людей зрілого віку – 10 хв.22. Асис. Гаїна Н.І.

Розвиток і кровопостачання ободової кишки в новонароджених людини – 10 хв.23. Асп. Попелюк О.-М.В.

Становлення гортані в передплодовому періоді онтогенезу людини – 10 хв.24. Здоб. Бамбуляк А.В.

Варіантна анатомія лобових пазух у людей зрілого віку першого періоду – 10 хв.25. Здоб. П’ятницька Т.В.

Особливості морфогенезу парамезонефричних проток у зародків людини – 10 хв.26. Здоб. Дячук І.І.

Синтопічні особливості стінок клиноподібної пазухи в людей зрілого віку першого періоду – 10 хв.27. Ст. лаб. Кісілюк Р.В.

Сучасні погляди на статево-вікові особливості будови і синтопії третього шлуночка головного мозку в постнатальному періоді онтогенезу людини – 10 хв.28. Здоб. Шкробанець А.А.

Розвиток органа зору в зародковому періоді онтогенезу – 10 хв.29. Асис. Заволович А.Й.

Анатомічні особливості гастродуоде­нального переходу в неонатальному періоді – 10 хв.


СЕКЦІЯ 2

НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ В НОРМІ ТА

ПРИ ПАТОЛОГІЇ

Вівторок, 17 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Аудиторія кафедри фізіології, вул. Богомольця, 2)
ГОЛОВУЮЧІ: проф. Ткачук С.С.

проф. Роговий Ю.Є.СЕКРЕТАР: доц. Тимофійчук І.Р.

1. Проф. Ткачук С.С.

Імунологічні аспекти ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку – 10 хв.2. Проф. Ходоровський Г.І.

Механізм впливу інтервальної гіпобаричної гіпоксії на організм – 10 хв.3. Доц. Кузнєцова О.В.

Характеристика показників протеолізу і фібринолізу плазми крові та тканини щитоподібної залози за умов природного освітлення при гіпобаричній гіпоксії статевозрілих самців білих щурів – 10 хв.4. Доц. Ясінський В.І., асис. Ясинська О.В.

Кореляційні зв‘язки між реагуванням морфофункціональних показників надниркових залоз та прооксидантно-антиоксидантного балансу на тривалу поєднану дію гіпобаричної гіпоксії та зміненого фотоперіоду – 10 хв.5. Д. біол. н. Швець В.І.

Вплив екзогенного ангіотензину ІІ на регуляцію агрегатного стану крові у білих щурів – 10 хв.6. Доц. Тимофійчук І.Р., асис. Куровська В.О.

Патогенетичні критерії диференціації ролі NO-залежних механізмів в ішемічних і реперфузійних ушкодженнях головного мозку – 10 хв.7. Асис. Анохіна С.І.

Характеристика змін коагуляційного потенціалу, фібринолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів в осліплених щурів – 10 хв.8. Викл. коледжу БДМУ Бойчук Т.І

Вікові особливості стресрективності при неповній глобальній ішемії мозку – 10 хв.9. Проф. Роговий Ю.Є., Попович Г.Б.

Вплив препарату GA – 40 на перебіг гепаторенального синдрому за умов гострої гемічної гіпоксії – 10 хв.10. Проф. Роговий Ю.Є., Злотар О.В.

Патогенез вторинної олігурії в поліуричну стадію гострої ниркової недостатності та її корекція за допомогою препарату GA – 40 – 10 хв.11. Проф. Роговий Ю.Є., Савка В.Г.

Аналіз корегуючого впливу препарату GA – 40 на перебіг паренхіматозно-стромального дисбалансу при сулемовій нефропатії за допомогою кореляційно-оптичного дослідження нирок – 10 хв.12. Проф. Роговий Ю.Є., асис. Слободян К.В.

Багатофакторний регресійний аналіз ролі простогландину Е2 нирок у виділенні осмотично концентрованої сечі за умов навантаження 3% розчином натрію хлориду – 10 хв.13. Доц. Філіпова Л.О.

Патофізіологія загруднинної залози в пренатальному періоді онтогенезу за умов інтоксикації сулемою – 10 хв.14. Ст. викл. Перепелюк М.Д.

Патофізіологія порушень кислотовидільної функції нирок за умов експериментального гіпертиреозу – 10 хв.15. Проф. Мислицький В.Ф.

Патофізіологія дизрегуляції нейроімуноендокринних дисфункцій – 10 хв.16. Доц. Ткачук О.В.

Патофізіологія нейроімуноендокринної дизрегуляції за умов пренатального стресу – 10 хв.17. Асис. Дорошко В.А.

Роль СА1 ділянки гіпокампа в патогенезі хронічного стресу – 10 хв.18. Асп. Лєньков О.М.

Особливості патогенезу ішемічнореперфузійних пошкоджень структур головного мозку за умов експериментального стретозотоциніндукованого цукрового діабету – 10 хв.19. Асис. Коровенкова О.М.

Зміни екскреторної функції нирок за дії тіоцетаму на тлі різної мінералокортикоїдної активності – 10 хв.20. Асис. Гаїна Ж.М.

Хронофармакологічний профіль впливу мілдронату на функціональний стан нирок у щурів – 10 хв.СЕКЦІЯ 3

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХРОНОБІОЛОГІЇ ТА ХРОНОМЕДИЦИНИ
Вівторок, 17 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Лекційна зала кафедри медичної біології, генетики та гістології,

вул. Ю.Федьковича, 15)

ГОЛОВУЮЧИЙ: чл.-кор. АПН України, проф. Пішак В.П.

СЕКРЕТАР: доц. Черновська Н.В.

1. Проф. Пішак В.П., доц. Булик Р.Є.

Стан гена ранньої функціо­наль­ної активності c-fos у супрахіаз­матичних ядрах гіпоталамуса щурів за різної тривалості фото­періоду – 10 хв.2. Доц. Черновська Н.В.

Онтогенетичні аспекти іоноре­гу­­лю­вальної функції нирок епі­фізектомованих старих щурів мелатоніну за умов уведення мелатоніну – 10 хв.3. Доц. Степанчук В.В.

Циркадіанні хроноритми віль­но­радикального гомеостазу в білих щурів – 10 хв.4. Асис. Шумко Н.М.

Вплив іммобілізаційного стресу на екскреторну функцію нирок – 10 хв.5. Асис. Грицюк М.І.

Ефекти впливу солей важких металів на іонорегулювальну функцію нирок – 10 хв.6. Асис. Вепрюк Ю.М.

Вплив ксенобіотиків на хроно­ритми функцій нирок – 10 хв.7. Асис. Висоцька В.Г.

Дія хлоридів талію, свинцю й алюмінію на хроноритми функ­ціональної активності нирок – 10 хв.8. Асис. Сметанюк О.І.

Закономірності міграційних про­цесів (ґрунт - рослини) деяких ксенобіотиків на Буковині – 10 хв.9. Асис. Гуралюк В.М.

Динаміка добової секреції кор­тикостерону в стресованих щу­рів на фоні введення епіталону – 10 хв.10. Асис. Ломакіна Ю.В.

Порівняльний вплив епіталону й мелатоніну на відновлення морфофункціональних змін нирок і шишкоподібної залози старих щурів, викликаних іммобілізаційним стресом – 10 хв.11. Асис. Кривчанська М.І.

Стан циркадіанної організації ренальних функцій за умов бло­кади бета-адренеорецепторів – 10 хв.12. Асис. Семененко С.Б.

Роль блокади оксиду азоту в патогенезі розвитку ренального десинхронозу – 10 хв.


СЕКЦІЯ 4


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БІОХІМІЇ
Середа, 18 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Аудиторія кафедри медичної хімії, вул. Богомольця, 2)

ГОЛОВУЮЧИЙ: проф. Мещишен І.Ф.

СЕКРЕТАР: доц. Яремій І.М.

1. Доц. Братенко М.К.

4-Карбофункціолізовані піразоли – 10 хв.2. Доц. Чорноус В.О.

Нові підходи до синтезу азольних систем – 10 хв.3. Асис. Барус М.М.

Синтез та дослідження властивостей метилових ефірів 4-форміл-3-піразолкарбонових кислот – 10 хв.4. Асис. Панімарчук О.І.

4-Амінопіразоли – 10 хв.5. Асис. Ткачук М.М.

Деякі механізми самоорганізованої поведінки в електрохімічних системах – 10 хв.6. Асис. Перепелиця О.О.

Географічні особливості поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької області – 10 хв.7. Асп. Ленга Е.Л.

Хроноритми стану глутаті­онової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту – 10 хв.8. Асп. Мацьопа І.В.

Про- й антиоксидантний стан нирок за умов токсичного гепатиту – 10 хв.9. Асп. Кушнір О.Ю.

Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну в печінці алоксандіабетичних щурів – 10 хв.10. Проф. Мещишен І.Ф., доц. Яремій І.М., доц. Давидова Н.В., доц. Григор’єва Н.П.

Хроноритми активності антиоксидантних ферментів печінки щурів, інтоксикованих тетрахлорметаном за умов зміненого фотоперіоду – 10 хв.
СЕКЦІЯ 5

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ АПІФІТОТЕРАПІЇ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
Вівторок, 17 лютого 2009 року

Середа, 18 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Лекційна зала, вул. Головна, 100)

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Волошин О.І.

проф. Федів О.І.

д. мед. н. Плеш І.А.

СЕКРЕТАР: д. мед. н. Зуб Л.О.

1. Проф. Волошин О.І.

Роль і місце ліків рослинного поход­ження в лікувальному процесі мікст-патології внутрішніх органів – 10 хв.2. Проф. Пішак О.В., асп. Микулець Л.В.

Біфілакт екстра як засіб корекції дисбактеріозу кишечнику у хворих на ревматоїдний артрит – 10 хв.3. Доц. Сплавський О.І.

Ефективність застосування біологіч­них і фітобіологічних трансферфак­торів у комплексному лікуванні хро­нічного обструктивного захворю­вання легень із супутньою гастро­ентерологічною патологією – 10 хв.4. Доц. Сенюк Б.П.

Особливості впливу девясилу висо­кого і фламіну на моторику жовчно­го міхура у хворих на хронічне об­структивне захворювання легень із супутнім ураженням жовчного міхура – 10 хв.5. Доц. Окіпняк І.В., доц. Васюк В.Л.

Особливості дії А-дістону на клініч­ні, електрофізіологічні параметри, вегетативний гомеостаз у хворих на ішемічну хворобу серця із супутні­ми ураженнями гепатобіліарної сис­теми – 10 хв.6. Доц. Васюк В.Л.

Гастроентерологічні ефекти фіто­препарату антифронт – 10 хв.7. Доц. Малкович Н.М.

Імунореабілітація хворих на хроніч­не обструктивне захворювання ле­гень із застосуванням фітозасобів – 10 хв.8. Доц. Лукашевич І.В.

Вплив кверцетину на морфологічні зміни гепатобіліарної системи у хворих на цироз печінки невірусно­го генезу (за ультрасонографічними даними) – 10 хв.9. Доц. Каспрук Н.М.

Ефективність застосування телфас­ту в лікуванні хворих на алергічний риніт – 10 хв.10. Доц. Коваль Г.Д.

Вплив корекції дисбіозу кишечника на клінічний перебіг бронхіальної астми – 10 хв.11. Доц. Ляшук Р.П.

Ультразвукова терапія в комп­лек­сному лікуванні хворих на цукровий діабет – 10 хв.12. Асис. Бобкович К.О.

Віддалені результати застосування кардіофіту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою серцевою недостатні­стю ішемічного генезу – 10 хв.13. Асис. Микитюк О.П.

Вплив застосування мелатоніну на якісні показники життя хворих на первинний остеоартроз – 10 хв.14. Асис. Арич Г.І.

Досвід застосування гепатопротек­торів рослинного походження під час гострого подагричного артриту – 10 хв.15. Асп. Левон М.М.

Стан мікрофлори кишечника у хво­рих на остеоартроз – 10 хв.16. Магістр. Присяжнюк В.П.

До механізму дії гранул кверцетину на клінічні прояви цирозу печінки, моторику жовчного міхура та симп­томатику біліарної диспепсії – 10 хв.17. Лікар-інтерн І.О. Руснак

Сучасні ліки і біодобавки з пилку квіткового в клініці внутрішніх хво­роб – 10 хв.18. Лікар-інтерн І.В. Гапонько

Іберогаст – гастроентерологічний фітопрепарат полісистемної дії – 10 хв.19. Асп. Шевчук В.В.

Сучасні аспекти та лікування метаболічного синдрому – 10 хв.20. Доц. Пашковська Н.В., магістр. Чимпой К.А.

Особливості перебігу хронінчих дифузних захворювань печінки у хворих з тиреопатіями різного ґенезу – 10 хв.21. Доц. Патратій М.В.

Особливості мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих з ДОА – 10 хв.22. Доц. Паліброда Н.М.

Застосування мукогену при лікуванні уражень шлунка у хворих на цироз печінки – 10 хв.23. Доц. Кушнір Л.Д.

Особливості клінічного перебігу виразкової хвороби у хворих на хронінчий бронхіт та хронічні обструктивні захворювання легень – 10 хв.24. Асис. Малюх Л.С., асп. Гресько Л.М.

Патогенетичне обґрунтування диференційного лікування гастродуоденопатій, індукованих НПЗП у хворих на остеоартроз – 10 хв.25. Асп. Багрій В.М.

Патогенетичне обґрунтування диференційного лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка та ДПК у хворих на ХОЗЛ – 10 хв.26. Асп. Вівсянник В.В.

Клінічно-патогенетичні особливості ерозивних уражень шлунка у хворих на ХХН ІІ-ІІІ ст. – 10 хв.27. Магістр. Марчук Ю.Ф.

Особливості ураження гастродуоденальної системи у хворих на хронічний холецистит – 10 хв.28. Магістр. Урсакій Ю.

ГЕРХ у хворих на цукровий діабет ІІ типу, сучасні аспекти діагностики та лікування – 10 хв.29. Магістр. Полянська І.І.

Функціонаьлний стан кишечника у хворих на гіпертиреоз і механізми взаємного впливу – 10 хв.30. Асис. Троян А.М.

Зміни добового профілю артеріального тиску на показники центральної геодинаміки під впливом лізипоприлу – 10 хв.31. Доц. Плеш І.А., асис. Троян А.М.

Обґрунтування ранньої медикаментозної АГ-терапії у хворих на ессенціальну гіпертензію – 10 хв.
СЕКЦІЯ 6

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОЛОГІЇ

Вівторок, 17 лютого 2009 року


Середа, 18 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Аудиторія кафедри кардіології, функціональної діагностики, ЛФК та спортивної медицини, вул. Червоноармійська, 230)

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Тащук В.К.

проф. Білецький С.В.

СЕКРЕТАР: д. мед. н., доц. Ілащук Т.О.1. Проф. Тащук В.К.

Гострий коронарний синдром: імплементація європейських стратегій – 10 хв.

2. Проф. Полянська О.С.

Особливості реабілітаційних програм залежно від форми гострого коронарного синдрому – 10 хв.

3. Доц. Ілащук Т.О.

Стан коронарного русла в пацієнтів з синдромом гострої серцевої недостатності – 10 хв.

4. Доц. Поліщук О.Ю.

Корекція депресивних розладів при захворюваннях серцево-судинної системи – 10 хв.

5. Доц. Гречко С.І.

Гіпертензивні кризи поєднані з супутньою кардіальною патологією: сучасна тактика при ускладнених та неускладнених гіпертензивних кризах – 10 хв.

6. Доц. Іванчук П.Р.

Диференційовані критерії УЗД-діагностики некоронарогенних захворювань міокарда – 10 хв.

7. Доц. Турубарова-Леунова Н.А.

Гемодинамічні детермінанти перебігу гострих форм ішемічної хвороби серця залежно від функціонального стану лівого шлуночка – 10 хв.8. Асис. Найда І.Т.

Диференційована електрокардіографія як критерій діагностики в умовах ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії – 10 хв.

9. Асис. Амеліна Т.М.

Вплив карведілолу на прояви ендотелальної дисфункції у пацієнтів з поєднаним перебігом ІХС і хронічних обструктивних захворювань легень – 10 хв.

10. Асис. Полянська О.І.

Гострий коронарний синдром: оптимізація лікування, роль антагоністів альдостерону – 10 хв.

11. Лікар Білецький С.С.

Вміст ендотеліну-1 та показники пероксидного окислення ліпідів у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда – 10 хв.

12. Асп. Дінова О.П.

Запалення, оксидативний стрес та інцидентність ішемічної хвороби серця: роль статинів – 10 хв.

13. Проф. Білецький С.В., к. мед. н. Казанцева Т.В.

Синдром Бругада: сучасне уявлення та власне клінічне спостереження – 10 хв.14. Проф. Христич Т.М.

Оцінка якості життя у хворих на ХОЗЛ із супутнім ХП за даними опитувальника SF-36 – 10 хв.15. Доц. Сидорчук Л.П.

Зміни ліпідного профілю у хворих на АГ залежно від поліморфізму генів асоційованих з гіпертензією та інсулінорезистентністю, вплив лікування – 10 хв.16. Доц. Мельничук Л.В.

Показники артеріального тиску в дітей шкільного віку у зв’язку з медико-біологічними та соціальними факторами впливу – 10 хв.17. Доц. Казанцева Т.В.

Застосування статинів у пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком – 10 хв.18. Асис. Паляниця В.М.

Ефективність гірудотерапії при дисциркуляторній енцефалопатії на фоні гіпертонічної хвороби – 10 хв.19. Асис. Петринич О.А.

Оксидативний стрес у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу – 10 хв.20. Асис. Давидова В.М.

Порушення білкового обміну в дітей хворих на цукровий діабет 1 типу – 10 хв.21. Клін. орд. Телекі Я.М.

Оцінка якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом (анкета госпіталю св. Георгія для оцінки дихальної функції (SGRQ)) – 10 хв.22. Асис. Білецький С.С.

Ефективність лікування хворих на гострий інфаркт міокарда з використанням метопрололу та карведилолу: динаміка показників ПОЛ і вмісту ендотеліну-1 – 10 хв.


СЕКЦІЯ 7

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ
Вівторок, 17 лютого 2009 року

Початок о 1600

(Аудиторія кафедри загальної хірургії, вул.Фастівська 2)

ГОЛОВУЮЧІ: проф. Кулачек Ф.Г.

проф. Іващук О.І.

проф. Польовий В.П.

СЕКРЕТАРІ: доц. Карлійчук О.А.

1. Проф. Кулачек Ф.Г., асп. Ковальчук Н.Г., магістр Кулачек Я.В.

Формування кукси дванадцятипалої кишки при резекції шлунка – 10 хв.2. Асис. Паляниця А.С.

Лікування динамічної кишкової непрохідності у хворих на гострий деструктивний панкреатит – 10 хв.3. Проф. Сидорчук Р.І., доц. Волянюк П.М., асп. Кнут Р.П.

Функціональні хірургічні операції в лікуванні пахвинних гриж – 10 хв.4. Проф. Іващук О.І., асп. Мишковський Ю.М., магістр. Малішевський І.О.

Хірургічна тактика за умов гострокровоточивої дуоденальної виразки, у хворих старше 60 років – 10 хв.5. Проф. Сидорчук Р.І., доц. Карлійчук О.А., доц. Волянюк П.М., доц. Білик І.І.

Антибактеріальна терапія абдомінального сепсису – 10 хв.6. Проф. Польовий В.П., проф. Кулачек Ф.Г., доц. Ротар О.В.

Значення анемії в розвитку післяопераційних ускладнень – 10 хв.7. Проф. Польовий В.П., доц. Білик І.І.

Сорбційні методи лікування перитоніту – 10 хв.8. Асис. Рябий С.І.

Зміни тканинного протеолізу за умов розвитку неспроможності кишкових швів – 10 хв.9. Доц. Петрюк Б.В., лікар Проняєв В.В. 

Використання ліофілізованих ксенотрансплантатів при термічних опіках – 10 хв.10. Доц. Карлійчук О.А.

Малоінвіазивна техніка дренування у хворих на гострий деструктивний панкреатит як складова комплексного лікування – 10 хв.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка